Serbest Bölge Navlun

0
1531
Serbest Bölge Navlun
Serbest Bölge Navlun

Serbest Bölge Navlun

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; Serbest Bölgelerden Türkiye’ye ithal edilecek eşyalar için düzenlenen faturaların CIF unsurlarını içermesi nedeniyle söz konusu faturada teslim şekli ile ilgili her ne ibare olursa olsun (EXW,FCA,FOB vb) İthalat aşamasında teslim şeklinin CIF olarak beyan edilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.01

Konu : Serbest Bölgeden Yapılan
İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri

17.01.2018 / 31159070
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemlerinde, eşyanın serbest bölgeye giriş fiyatının navlun ve sigorta giderlerini içermesine rağmen, teslim şeklinin EXW, FCA, FOB olarak belirlendiği durumlarda BİLGE sistemi tarafından navlun ve sigorta gideri beyan etme mecburiyetinin olduğu, navlun ve sigorta beyanında bulunulmadığında ise gümrük idarelerince emsal navlun ve sigortanın gümrük kıymetine eklendiği anlaşılmaktadır.

Serbest bölgelerden yapılacak ithalat işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığından alınan 24.11.2017 tarih ve 29826697 sayılı yazıda özetle,serbest bölgeden Türkiye’ye sevk edilen eşya için kullanıcıların iş yeri ile serbest bölge gümrük kapıları arasında navlun ve sigorta masrafı gerektirecek bir mesafe olmadığı gibi serbest bölgede navlun ve sigorta yapılması yönünde de bir uygulama bulunmadığı, ayrıca serbest bölgelere, yurtdışından getirilen eşyanın bölgeye girişi CIF değeri üzerinden yapıldığından Türkiye’ye sevk edilecek eşyanın yurtdışından serbest bölgeye ulaştığı anda oluşan değeri içinde zaten navlun ve sigorta giderlerinin bulunduğu, bölgede oluşan maliyetin CIF fiyata ilişkin unsurları da kapsadığı, nitekim bu konu ile alakalı olarak Danıştay 7.Dairesinin kararlarında da aynı gerekçelerle serbest bölgede oluşan kıymetin CIF kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu itibarla, serbest bölgeden Türkiye’ye çıkarılan eşya için düzenlenen faturaların CIF unsurları kapsaması sebebiyle oluşan kıymete ayrıca sigorta ve navlun bedeli eklenilmemesinin gerektiği değerlendirilmektedir

Öte yandan, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde, serbest bölgeler de dahil olmak üzere tüm ithalat beyannamelerinde teslim şeklinin EXW, FCA ve FOB olarak seçildiği durumlarda, navlun ve sigortanın oldurulması zorunlu alanlar olması sebebiyle veri girişi yapılmadan işlemlerin tamamlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, serbest bölgeye CIF kıymet ile giriş yapan eşyanın, EXW, FCA, FOB fatura ile serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda yükümlülerce beyanname üzerinde teslim şeklinin CIF beyan edilmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz