İhracata kullanılan belgeler ve izinler

0
1591
İhracata kullanılan belgeler ve izinler
İhracata kullanılan belgeler ve izinler

İhracatta kullanılan belgeler ile İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında alınması gereken izinler ve belge/izinlerle ilgili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gösterilmiştir.

EK-1 İHRACAT BELGELERİ
NoBELGE ADIİLGİLİ KURUM/KURULUŞHUKUKİ DAYANAĞI
  1  Uluslararası Atık Taşıma (movement document) Formu  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, Basel Sözleşmesi
  2  Tehlikesiz Atık İhracatı (AB ve OECD Ülkelerine)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, Basel Sözleşmesi
  3Tehlikesiz Atık İhracatı (AB ve OECD Ülkeleri dışındaki ülkeler) İhracat izin yazısı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, Basel Sözleşmesi
  4  Tehlikeli Atık İhracatı İzni  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, Basel Sözleşmesi
  5  Ön Bildirim (notifikasyon) Formu  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, Basel Sözleşmesi
6Sınır Ticareti BelgesiTicaret Bakanlığı 
7Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracat izniTicaret Bakanlığı 
8KSS İhracat Uygunluk YazısıTicaret Bakanlığı 
9Hariçte İşleme İzin BelgesiTicaret Bakanlığı 
10Dahilde İşleme İzin BelgesiTicaret Bakanlığı 
11Vergi, Resim, Harç İstisnası BelgesiTicaret Bakanlığı 
12Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatında Ticari Kalite DenetimiTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
13Ticari Kalite Denetimleri Kapsamında Laboratuvar AnaliziTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
14Pamuk Kontrol BelgesiTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
15İhracatta Uygunluk BelgesiTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
16Doğal Arı Balı Analiz BelgesiTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
17Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz BelgesiTicaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri) 
18İhraç İzin Belgesi (Eti Maden)Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
19Zirai Mücadele İlaç ve AletleriTarım ve Orman Bakanlığı 
  20Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu ( Araç Başı)  Tarım ve Orman BakanlığıGıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği
  21Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan (Araç Başı)  Tarım ve Orman BakanlığıGıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği
22Yurtdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı 
23Yolcu beraberi canlı hayvan gidiş ve gelişinde kontrol ve belge düzenlemesiTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
24Veteriner İlaçları ve Hammadde İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
  25  Makine Yurtdışı Edilmesi Belgesi (Yaprak Sigara Kağıdı)  Tarım ve Orman Bakanlığı(TAPD)Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  26  Makine Yurtdışı Edilmesi Belgesi (Makaron)  Tarım ve Orman Bakanlığı(TAPD)Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “
  27  Makine Yurtdışı Edilmesi Belgesi (Tütün Mamulleri)  Tarım ve Orman Bakanlığı(TAPD)Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  28  Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi  Tarım ve Orman Bakanlığı (TAPD)Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  29  Tohum, Fide, Fidan ve Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin Belgesi  Tarım ve Orman Bakanlığı5553 sayılı Tohumculuk Kanunu 2017/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi
30Tektırnaklı İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
    31    Şeker için İhraç Ön İzin Belgesi  Tarım ve Orman Bakanlığı (Şeker Dairesi Başkanlığı)İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
32Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
33Su Ürünleri Sağlık SertifikasıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
34Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç BaşıTarım ve Orman Bakanlığı 
35Su Hayvanı (Balık, Istakoz, Kurbağa vb.) İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
36Serbest ve Global Satış SertifikasıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
37Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
38Küçükbaş Hayvan İhracatı (Hayvan Başına)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
  39  Kimyevi Gübre Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni  Tarım ve Orman BakanlığıTarımda Kullanılan Organik Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik
  40  İhraç amaçlı veteriner tıbbi ürün izni  Tarım ve Orman Bakanlığı24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
41İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası DüzenlenmesiTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
42İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası DüzenlenmesiTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
43Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
44Hayvanlar İçin Geçici İhracat İşlemi (İşlem Başına)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
45Gübre İhracatçı Kayıt BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı 
46Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
        47        Doğal Çiçek Soğanları İhracatı        Tarım ve Orman Bakanlığı5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik kapsamında kotalı türlerin ihracat izinleri Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Üretimden serbest olan türlerin ihracat izinleri il müdürlükleri tarafından verilmektedir.
48Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
49Civciv İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
  50CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler, Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven vb.(Belge Başına)  Tarım ve Orman Bakanlığı 
  51CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge Başına)  Tarım ve Orman Bakanlığı 
52CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
53CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık Materyalleri (Belge Başına)Tarım ve Orman Bakanlığı 
54CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
  55CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş, Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge Başına)  Tarım ve Orman Bakanlığı 
56CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)Tarım ve Orman Bakanlığı 
  57  CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)  Tarım ve Orman Bakanlığı(Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü)Belirtilen maddeler için bilimsel materyalin türüne göre ilgili kurum tarafından CITES belgesi düzenlenmektedir.
58Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi İşlemleriTarım ve Orman Bakanlığı 
59Büyükbaş Hayvan İhracatı (Hayvan Başına)Tarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
60Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
61Tarım İl Müdürlüğü Uygunluk YazısıTarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklükleri 
62Tarım İl Müdürlüğü harcırahTarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklükleri 
63Muayene ÜcretiTarım ve Orman Bakanlığı (Zirai Karantina Müdürlükleri) 
64Fumigasyon SertifikasıTarım ve Orman Bakanlığı, İl Müdürlüklükleri 
65Aflatoksin ve Pestisit Analiz RaporuTarım ve Orman Bakanlığı, İl Müdürlüklükleri 
66İhracat Sağlık Sertifikası ve AB Kuru Meyve Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleriTarım ve Orman Bakanlığı, Yetkilendirilmiş İl Müdürlüklükleri5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
67Bitki Sağlık SertifikasıTarım ve Orman Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
  68  Veteriner Biyolojik Ürün İhracat İzni  Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem KanunuVeteriner Biyolojik Ürünlerin İhracat Esasları Talimatı
69Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-Eksport BSS Ücreti (Bir Takım=Üç nüsha)Tarım ve Orman Bakanlığı, Yetkilendirilmiş İl Müdürlüklükleri5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
70Onaylanmış Kişi Statü BelgesiTicaret Bakanlığı 
71Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü BelgesiTicaret Bakanlığı 
72Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzniTicaret Bakanlığı 
73Gümrük BeyannamesiTicaret Bakanlığı 
74Döviz Beyan Tutanağı Nakit Beyan FormuTicaret Bakanlığı 
75Yolluk GiderleriTicaret Bakanlığı (Gümrük İdareleri) 
76Takas İşlemleri Takip FormuTicaret Bakanlığı (Gümrük İdareleri) 
77Fazla Mesai ÜcretiTicaret Bakanlığı (Gümrük İdareleri) 
78Dahilde İşleme İzni (elektronik belgedir.)Ticaret Bakanlığı (Gümrük İdareleri) 
79Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜcretiTicaret Bakanlığı (Laboratuvar Müdürlükleri) 
80Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin YazısıHazine ve Maliye Bakanlığı 
      81      İhracat Uygunluk Yazısı    İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
82Takas veya Bağlı Muamele Başvuru Formuİhracatçı Birlikleri 
83Bedelsiz İhracat İzniİhracatçı Birlikleri 
84Performans ve Güvenilirlik Formuİhracatçı Birlikleri 
85Tanıtım Grubu Aidatı ve Nispi Aidatİhracatçı Birlikleri 
86Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatının Uygunluk Belgesiİhracatçı Birlikleri 
87Halı Ekspertiz RaporuKültür ve Turizm Bakanlığı2863 sayılı Kanun
88Antika Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz RaporuKültür ve Turizm Bakanlığı2863 sayılı Kanun
89Vergi Dairesi İstisna BelgesiHazine ve Maliye Bakanlığı 
  90  Özel Fatura (İstisna Belgesi)  Hazine ve Maliye Bakanlığı3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
91E-FaturaHazine ve Maliye Bakanlığı454 VUK GENEL TEBLİĞİ
  92  Kontrole Tabi Liste Kapsamında ki Malzemelere yönelik “İhracat İzin Belgesi”  Milli Savunma Bakanlığı5201 Sayılı “Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
  93  Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesinde yer alan malzemelere yönelik “İhracat İzin Belgesi”  Milli Savunma BakanlığıHarp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik”
  94  Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesindeki Malzemelere yönelik “İhracat İzin Belgesi”  Milli Savunma BakanlığıHarp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik”
95AQAP BelgesiMilli Savunma Bakanlığı5201 sayılı Kanun
96Av Hayvanları İhracatıTarım ve Orman Bakanlığı 
        97        CITES Belgesi      Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18, 19, 20. maddeleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesine istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
        98        İhcarata Uygunluk (CITES dışı Türler)      Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18, 19, 20. maddeleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesine istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
  99  CITES BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı(Orman Genel Müdürlüğü)CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği ve Orman Genel Müdürlüğünün 7246 nolu Tamimi.
  100  CITES Kapsamında Tüm canlı Bitkiler (ihracat-Re-export)  Tarım ve Orman Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü)ve Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.
  101  İhracata Uygunluk BelgesiTarım ve Orman Bakanlığı(Orman Genel Müdürlüğü)CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği ve Orman Genel Müdürlüğünün 7246 nolu Tamimi
102Orman Bitki Türlerine Ait Yetiştirme Materyallerinin İhracat Başvuruları İçin Ön İzinTarım ve Orman Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)
              103            Kontrole tabi maddelerin ihracına mahsus ruhsatname (Diğer Kontrole Tabi Maddeler)            Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ve 508. Maddeleri, Birleşmiş Milletler 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
              104            Kontrole tabi maddelerin ihracına mahsus ruhsatname (Prekürsör Kimyasallar için)              Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 506 ve 508. Maddeleri, Birleşmiş Milletler 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
  105  Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı Ön İzni  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu12.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
  106İyi İmalat Uygulamaları ve Serbest Satış SertifikasıSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  107  Farmasötik Ürün SertifikasıSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  108Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu BeyanıSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  109  İleri Tedavi Ürünleri Kayıt Belgesi  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Doku ve Hücre Ürünlerine ilişkin Tebliğ
110Menşe ŞahadetnamesiTİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
111Menşe İspat Belgesi (Malezya)TİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
112Menşe İspat Belgesi (İran)TİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
113Form A BelgesiTİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
114EUR-MED BelgesiTİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
115EUR.1 BelgesiTİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
116D-8TİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
117ATR Dolaşım BelgesiTİM, TOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
118TIR KarnesiTOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
119ATA KarneleriTOBB, Sanayi/Ticaret Odaları 
  120  Helal Uygunluk Belgesi  TSE132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
  121  GMP Belgesi  TSE132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
  122  Radyasyon Analiz Belgesi ( Ari Belgesi / Sarı Belgesi)  Türkiye Atom Enerjisi Kurumuİhracat yapılan ülkenin gümrük mevzuatı gereği ihracatı yapan firma tarafından talep edilmektedir.
  123  Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge  Nükleer Düzenleme KurumuNükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
  124  Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası  Türkiye Atom Enerjisi Kurumuİhracat yapılan ülkenin gümrük mevzuatı gereği ihracatı yapan firma tarafından talep edilmektedir.
125TPS-PİGM İhraç İzinEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
  126  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah  Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSes ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğince

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz