GÜMRÜK REJİM KODLARI

0
2383


Türkiye Gümrük Mevzuatın ‘da toplam 8 adet gümrük rejimi bulunmaktadır..

1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,

2. Geçici İthalat Rejimi,

3. Gümrük Antrepo Rejimi,

4. Dahilde İşleme Rejimi,

5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,

6. Transit Rejimi,

7. Hariçte İşleme Rejimi,

8. İhracat Rejimi.

KodAçıklaması
1000Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
1021Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1023İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1040Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1072Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
1091Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı
2100Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
215251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2172Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2300Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2340Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2341Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2351Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
235251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2353Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2600ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
3141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı
3151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
315251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3158ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
4000Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4010İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4051Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4053Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4058ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4071Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın  muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4072Antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi
4091Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4200Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4210İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4251Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4253Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4258ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4271Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan  serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4291Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
5100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5200Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5221Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5223İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5271Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5291Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5300Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5321Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5323İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5341Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5351Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
535251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5353Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması
5358ATA Karnesi kapsamında geçici ithalatı yapılan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması
5371Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5391Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5800ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
6121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6321Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6323İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6326ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
6521Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6523İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6771Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
7100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7158ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması
7171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi
7191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7200Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7241Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
725251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7272Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
9100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
9171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz