Gümrük Muafiyet Kodları

0
2858
Gümrük Muafiyet Kodları
Gümrük Muafiyet Kodları

Gümrük Muafiyet Kodları

Muafiyet  Kodu Muafiyet Açıklaması
97AKS2009/15481 s BKK 97-2 Maddesi Aksam-Parça Muafiyeti
AADDK6550 sayılı Araş. Alty. Dest. Dair Kanunun 16.maddesi
ABDBG30.6.1954-6426 Kanun ABD’ye tanınan muafiyet (Bağış)
ABDSV30.6.1954-6427 Kanun ABD’ye tanınan muafiyet (Sivil Unsur)
AFETGUmumi Hayata Müessir  Afetler Dol. Alı. Ted. Yap. Yar. geçici madde 20
AHSKA3835 sayılı Kanun-Ahıska Türklerine Tanınan Muafiyet
AR-GEAR-GE ve Tasarım Merkezleri Muafiyet -5746 sayılı Kanun kapsamında
ASKRAskeri malzeme muafiyeti
ATOM8.5.1973-1722 Kanun TAEK’e tanınan muafiyet
BILIMEgt Bil Arş için Kitap/Bas Yay Muafiyeti (2009/15481-BKK 100/1-ö Md)
BK9722009/15481 S BKK 97-2 MADDESİ MUAFİYETİ
BK97A2009/15481 S BKK 97/1-A MUAFİYETİ
BK97B2009/15481 S BKK 97/1-b MADDESİ MUAFİYETİ
BM115.3.1950-5598 Kanun Birleşmiş Milletlere tanınan muafiyet
BM229.6.1951-5801 Kanun Birleşmiş Milletler’e tanınan ayrıcalık
BM33.7.1953-6114 FAO, ILO, ICAO ve WHO’ye tanınan muafiyet
BM410.3.1954-6367 Kanun Birleşmiş Milletlere tanınan muafiyet
BMWHO15.2.1956-6666 Kanun BM’e tanınan muafiyet (Sağlık Örgütü)
BSGDCGENLDemir Çelik ürünlerinde EMY için Genel Tarife Kontenjanı
BSGDCULKEDemir Çelik ürünlerinde EMY için Belirli Ülkeler Tarife Kontenjanı
BSGTYTarife Kontenjanında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi
BSİZBedelsiz
BTCBakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi
BYNBK27.3.1992-92/2877 BKK Bayın. ve  İskan Bakanlığı’na tanınan muafiyet
CEVR1Çevre Katkı Payı(atık veya yakıt)
CEVR2Çevre Katkı Payı(hurda)
COGALİRK I s Lst Dipnot GTHB İthal Ön İzin Yazısı Kull Amacı Çoğaltım Olan
CTŞC Tipi Şeker İçeren Eşya
D1ADİR Şartlı muafiyet
D1BDIR Eşdeğer Eşya uygulaması çerçevesinde ihracat ve ithalat için
D1CDİR İşletme malzemesi -KDV pesin alinir
D3DİR ihracat sayılan satış ve teslimler için
D3A DİR ihracat sayılan satış ve teslimler için -KDV teminata bağlanır
D3BDİR ihracat sayılan satış teslimler-ÖTV Kan. I say. liste kapsamı esya
D5DYR-Geri Ödeme Sistemi
D5ADİR-Geri Öd.Sis.-2008/14162 say. BKK Tic. Pol. Önl. Uygulanmaz
DENTV14.1.1982-2581 Kanun Deniz tic.Muaf ve 89/14239-15.6.1989 BKK(Tşvk)
DIIG2006/12 teb. 14. mad. Kaps. Geri öd. Sis. Güm. İd. verilen izin
DIIGADIRTeb.14.mdGeriÖd.St.Kap.İzin-2008/14162say.BKK.Tic.Pol.Önl.Uygulnmaz
DIZIN2006/12 s. teb. 14. mad. yer alan, ş. muaf. kap. güm. İd. ver. izin
DMGVDamga Vergisi Muafiyeti
DOK1SeriNo.lu Gümrük GenelTebl.(Posta ve Hızlı Kargo Taşıma) kaps.döküman
DSİ9.10.1989-89/14620 BKK DSİ Genel Müdürlüğüne tanınan muafiyet
DİPLDiplamatik Eşya
EKKTJEk mali yükümlülük tarife kontenjanı
EUMETSATAvrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı andlaşması
EXBNKEXİMBANK Muafiyeti.
FATIH3065 s KDV Kanunu Geçici 38. Madde Muafiyeti
FNSFC1.10.1986-86/11063 BKK Uluslararası Finans Kurumuna tanınan muafiyet
GEMIMF6770 sayılı Kanunun 38 nci maddesi Muafiyeti
GGEGeri Gelen Eşya
GIHRGeçici ihracat muafiyeti
GK14458/167-1 Zat ve ev eşyası muafiyeti (Cumhurbaşkanı)
GK104458/167-10 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muaf. veya eşya. muaf.
GK10C4458/167-10.c Ticari değeri olmayan çeşitli bel. ve eşya (KHK 110.a-s)
GK114458/167-11 Eşyanın muafiyeti (Cenaze ve cenaze ile ilgili eşya. ith.)
GK12AEngellilerin toplu taşınması için ithal edilen tertibatlı araç
GK12BBizzat engelli kişi tarafından kullanılan özel tertibatlı araç
GK12CBizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan özel tertibatlı araç
GK12DEngelliler tarafından ith ed. özel ter. aracın veraset yoluyla int.
GK12EEngellilerin kullanımına mahsus diğer eşya
GK12FAfet ve kriz hallerinden zarar görenlere gönd. eşya (4458/167-12b)
GK12GTürkiye’de düz u.a.spor müs.da kul. üzere getirilen ecz. Ür. (167-12c)
GK168Geri gelen eşya muafiyeti
GK1714458/171-a ve b fıkralarına istinaden ithalat vergilerinden muafiyet
GK24458/167-2 Diplomatik muafiyetler
GK34458/167-3 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet
GK44458/167-4 Esyanin muafiyeti (Degeri 150 Avro yu geçmeyen esya)
GK5A4458/167-5.a Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5B4458/167-5.b Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5C4458/167-5.c Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5D4458/167-5.d Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5E4458/167-5.e Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5F4458/167-5.f Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5G4458/167-5.g Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK64458/167-6 Gerçek kişilere tanınan muafiyet
GK74458/167-7 Tüzel kişilere tanınan muafiyet
GK7B4458/167-7.b Tüzel kişilere tanınan muafiyet (hibe yoluyla gelen eşya)
GK7D4458/167-7d İnsan kay. ted. mad. ile kan grup. ve doku tip ayır. bel.
GK7F4458/167-7.f Tüzel kişilere tanınan muafiyet (AR-GE eşyası)
GK84458/167-8 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet veya eşya. muaf.
GK8DI4458/167-8.d i Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
GK94458/167-9 Eşyanın muafiyeti (Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya)
GKDERGüney Kore – Derogasyon
GUMKONTMGümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Muafiyeti
GİTH2009/15481 sayılı BKK’nin 41/2 maddesine ilişkin muafiyet
HAYMF27.12.1982-82/5907 Kanun Hayvancılık projesi muafiyeti (Muaf)
HIRMF2007/11864 s. Hariçte İşleme Rejim Kararı 10/2 maddesi.
HIZINGümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni
HK182009/15481 sayılı BKK Md62/1/a kapsamı eşya-%18
HK202009/15481 sayılı BKK Md62/1/b kapsamı eşya-%20
HVYKTTeminatsız Hava Yakıt Alım Sertifika haiz  yükümlü tanınan ÖTV teminat
ILHM12012/2931 Sayılı BKK. Sağlık Bakanlığı KDV indirimli oran
ILHM22012/2931 Sayılı BKK. Gıda Tarım ve Hay. Bak. KDV indirimli oran
INF3INF 3 Kapsamında İthal  Edilen Eşyaya İlişikin Muafiyet Kodu
IPATürkiye – AB Katılım Öncesi Yardım Aracı
KD13A3065 s. Kanun KDV Kanunu 13/a
KD13C3065 sayılı KDV Kanunu 13/c maddesine ilişkin muafiyet.
KD13E3065 s. KDV Kanunu 13/e uyarınca KDV muafiyeti
KD13F3065 sayılı KDV kan. 13/f mad. ilişkin muafiyet
KD13IG3065 s. KDV K. 13/I mad. Ist. Gübreye KDV Muafiyeti
KD13IH3065 s. KDV K. 13/I mad. Ist. Gübre Hammaddesine KDV Muafiyeti
KD13IY3065 s. KDV K. 13/I mad. Ist. Yemlere KDV Muafiyeti
KD13M3065 s KDV Kanunu 13/m Madde Muafiyeti
KD17B3065 s. KDV Kanunu17/2-(b) uyarınca KDV muafiyeti
KD17D3065 s. KDV Kanunu 17/2-d maddesi uyarınca KDV muafiyeti
KD17G3065 s. kanun 17/g maddesine göre muafiyet
KD17M3065 s. KDV Kanunu 17/4-m uyarınca KDV Muafiyeti
KD17S3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (s) bendi  kap.eş
KDG15KDV K. geç. 15. m. ist. kon. yapı kop. yap. inş. taah. işl. tan. muaf.
KDG23KDV Kanununun Geçici 23. maddesine ilişkin muafiyet
KDGARGaranti sözleşmesi kapsaminda bedelsiz ith. KDV Muafiyeti
KDV13HKızılay İçin KDV Muafiyeti
KDV13J“KDV Kanunu 13/j mad.(OSB için)“
KDV13N3065 s. KDV K. 13/n mad. Kaps.(basılı kitap-süreli yayın)
KDVG293065 s. KDV Kanunu geçici 29. maddesi uyarınca KDV Muafiyeti
KDVG393065 s KDV Kanunu Geçici 39. Madde Muafiyeti
KIHRKati Ihracat muafiyeti
KISMKismi muafiyet
KITHKati Ithalat muafiyeti
KKDFMKKDF Muafiyeti
KNGRP30.4.1964-464 Kanun Kan grup reaktifleri muafiyeti
KOBİ19.9.1996-96/8615 BKK KOBİ muafiyeti
KOSGB4.3.1994-91/1568 BKK KOSGEB muafiyeti
KTP150 Avro ve altı Kitap Muafiyeti (2009/15481-BKK 45 Md)
KTP81500 Avro ve altı 30 kg Kitap Muafiyeti (2009/15481-BKK 62/c Md)
LST81V. Sayılı listede vergi oranı sıfır olan GTİP için kullanılır
LST82V. Sayılı listede vergi oranı sıfırdan farklı olanlar
LİBYATürkiye-Libya Ort Tar ve Hay AŞ ye 2001/3052 sa. BKK ile tan. muaf.
MAPROMavi Akım Projesi: 4573 sayılı kanun 13.06.2002/24078 s. R.G
MEDAMEDA Pr. ve Av Yt Bn Akd. Ül Di Ma An Çr. Ma. ve Tk. İş. Uy İl Çr An
MIMahrece İade
MÜZE1.5.1993-93/4417 BKK  Kültür Bakanlığına tanınan muafiyet.
MİT01.11.1983-2937 Kanun MİT’e tanınan muafiyet
NATO12.7.1953-6095 Kanun NATO’ya tanınan muafiyet
NATO210.3.1954-6375 Kanun Nato’ya tanınan muafiyet
NATO320.12.1985-85/10191 BKK NATO’ya tanınan muafiyet
NATOS5.12.1956-6860 Kanun General ve Amirallere tanınan muafiyet(Unsurları)
NKISTV s. liste Nihai Kullanım kaps. olmayan eşya
NKULNihai Kullanim
NKUL1Nihai Kul.- indirimli Gumruk Vergisi
NKULTToplu Konut Fonu (Nihai Kullanim)
NUMNumune
OLMPT30.4.1992-3796 Kanun Olimpiyatlar için tanınan muafiyet
ORMAN16.11.1992-92/3725 BKK Orman Bakanlığına tanıanan muafiyet
OTV1ÖTV kanunu 5,6,7 madde muafiyeti
OTV2ÖTV kanunu ek listelerde haric tutulan esya
OTVKAMUTeminat Aranılmayacak Kurum ve Kuruluşlar İçin OTV Teminatı Muafiyeti
OTVSIZOTVye tabi olmayan Eşya
PETR16491 sayılı Türk Petrol Kanunu Muafiyeti(ARAMA)
PETR26491 sayılı Türk Petrol Kanunu Muafiyeti(İŞLEM)
SAĞLK14.1.1991-91/1400 BKK Sağlık Bak. Tanınan muafiyet
SBSDESer.Dolaşımda İken Ser. Böl.İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya
SGKNTSağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi (Güm.vergisi muafiyeti)
SINDER1Singapur Derogasyonu 125 tonluk kota
SINDER2Singapur Derogasyonu 100 tonluk kota
SINDER3Singapur Derogasyonu 90 tonluk kota
STEX2008/14451 sayılı Sınır Ticaret.Düzen. İlişkin Karar Kap.yap.işl.ihrc
STIM2008/14451 sayılı Sınır Ticar. Düzen.İlişkin Karar Kaps.yap.işl.ith.
SVLSV6.2.1991-91/1462 BKK İçişleri Bak. tanınan muafiyet(Sivil Savunma)
TAMMTam  muafiyet
TANAPTrans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi
TCMB27.11.1995-95/7536 TCMB muafiyeti
TFKTJTarife Kontenjani
TFKTJGTHBGTHB Kapsamı Tarife Kontenjanı
TGBTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Muafiyeti-4691 sayılı Kanun kapsamında
TOHUM2008/13262sayı.İthalat Rejimi Kararı
TPAYSağ. Bak. Kont. Bel.Kaps. Tar. Payı 0-İRK III s. Lis. III -III n. dip.
TRM19Tarim Ürünleri 19 Sayılı tebliğ (Taahhütname ile çekme işlemi)
TRTBNDTRT Bandrol ücreti muafiyeti
TRTBNDTTRT Bandrol ücreti teminat mektubu ile
TSK2.7.1992-3833 Kanun TSK’ye tanınan muafiyet
TSPA-HARTeşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyat tespitine konu o
TTYTarife Kontenjanında Talep Toplama Yöntemi
TURKAKIMTürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi
TUSA127.3.1984-84/7847 BBK TUSAŞ’a tanınan muafiyet
TUSA225.12.1984-84/8902  BKK TUSAŞ’a tanınan muafiyet
TUTUNTürk menşeli tütünün ithali
YABAS6.10.1987-87/12201 BKK Yabancı basına tanınan muafiyet.
YARDIMİnsani Yardım Muafiyeti
YASAKİthali yasak olup, istisnai/sınırlı hallerde ithal edilebilen eşyalar
YENIPAZARSırbistan’dan Tarife Kontenjanı Kapsamı Yeni Pazar Mantısı muafiyeti
YLC0Yolcu Eşyası Vergiye Tabi Olmayan-%0
YLC18Yolcu Eşyası Vergiye Tabi Olan-%18
YLC20Yolcu Eşyası Vergiye Tabi Olan-%20
YNGOR8.8.1997-97/9804 BKK Orman Bakanlığına tanınan ayrıcalık  (Yangın)
YTTS2Yatırım Teşvik İşlemi (KDV teminata Bağlanır)
YTTS3Yatırım Teşvik (tüm vergilerin Teminata Bağlandığı durumlarda)
YTTS4Yatırım Teşvik (Sadece KDV teminat olarak alınır)
YTTS5Yatırım teşvik ( Sadece KDV nin peşinat olarak alındığı durumlarda )
YTTS6Yatırım Tesvik Muafiyeti(KDV iptal)
YTTSVYatırım teşvik kapsamında yapılan ithalat
YÖK20.6.1990-90/637 BKK YÖK’e tanınan muafiyet
ZİRAİ2.2.1993-93/4005 BKK Zirai muafiyet
İLAÇ121.1.1993-93/4002  BKK İlaç muafiyeti
İLAÇ222.4.1993-93/4416 BKK İlaç muafiyeti
İLAÇ32007/13033 BKK ilaç,bitki koruma ürünü,veteriner müstahzari KDV orani
BSGNYLIPNaylon İplik Tarife Kontenjanı Muafiyeti (22.10.2019Tar.ve 30926 Sayılı RG1676 sayılı Cumh. Kararı)
DKVMFDampinge Karşı Vergi Muafiyeti
Gümrük Muafiyet Kodları
Gümrük Muafiyet Kodları

Gümrük Muafiyet Kodları ile ilgili yazımız bilgilendirme amaçlıdır. Kodları kullanmadan önce bakanlık sitesinden teyit ediniz. Doğrulama yaptığınız zaman Gümrük Muafiyet Kodları nı beyannamenizde kullanın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz