Geminin Yurt Dışına Satılması (Türk Bayrağı Çekme Hakkını Kaybetmesi) Nedeniyle Sicilden Terkini

0
1208

1 – Terkin Talep dilekçesi

2 – Adına tescil yapılacak:

Gerçek kişi ise; T.C. Kimlik No. sunu içeren belgenin ibrazı

Tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, varsa tadil gazeteleri (adres, isim, ortak değişimi,

sermaye artırımı gibi.) vergi numarası.

Dernek ise; Dernek Tüzüğü’nün Dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,

Vakıf ise; Vakıf senedi örneği,

3 – Gerçek kişi veya tüzel kişilik adına işlem yapacak yetkili şahsın T.C. kimlik belgesinin sureti

(kimlik numarasını içeren) ve yetki belgesi (dernek veya vakıf adına işlem yapacak kişiye kurumunca

verilmiş yetkilendirme yazısı ve yetkiyi veren kişi/kişilerin imza sirküleri),

4 – Gemi üzerinde takyidat olması halinde kaldırıldığına dair belge

5 – Bill Of Sale(Alıcı, Satıcı imzalı) ve tercümesi (Apostilli aslı yoksa konsolosluk tasdikli sureti ile yeminlitercüme bürosunca yapılmış tercümesi )

6- Satış Faturası veya onaylı sureti (Liman Başkanı tasdikli)

7 – Gemi Tasdiknamesi aslı. (Terkin dosyasına konulmak üzere)

8 –  Tonilato Belgesi (Terkin dosyasına konulmak üzere)

9 – Denize Elverişlilik Belgesi (Terkin dosyasına konulmak üzere)

10 – Gümrük Çıkış Beyannamesi * (İhracatçılar Birliği tarafından onaylanmış)

11 – ÖTV defterinin iadesi (Olması halinde)

12 – Kaptan Talimatnamesinin iadesi (Olması halinde)

Not: a) Belgeler suret ise; okunaklı olup, noter tasdikli veya “Aslı Görülmüştür”, “Aslı Gibidir” kaşelerinden biriyle kaşelendikten sonra Liman Başkanı tarafından imzalanmış olacaktır.

 b) TUGS’a tescilli gemilerin Yıllık Tonaj Harcı borcunun olup olmadığının kontrolü

 c) Satış belgesi (Bill Of Sale) Müstenidatlı (Noter huzurunda yetkili kişi tarafından imzalanacak ve noterce de satış belgesine şerh düşülecektir.)olarak düzenlenecektir.

 (*) Yurt dışında iken satın alınıp sicile tescil edilen gemilerden, Türkiye’ye gelmemiş olanlardan istenilmeyecek

Not2 : 

TONİLATO BELGESİ

  • Türk bandıralı tüm gemilerde bulunması gereken, geminin hacim ve ağırlık ölçülerini gösteren belgedir. bazı yerlerde ölçme belgesi olarak da geçer. Gemi daha tersanede inşa aşamasında iken bu belge alınmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz