Gemi ihracatı

0
1847
gemi ihracatı
gemi ihracatı

Bilindiği üzere gemi inşa sanayi sektörümüz son bir kaç yıl içinde çok önemli bir atılım gerçekleştirmişse de, 2013 yılında sektörün toplam ihracatımızdaki payı % 0,8 olarak gerçekleşmiş; 2014 yılında bu oran değişmemiş fakat 2015 yılında 0,6’ya düşmüştür. 2013 yılında, sektör ihracatında %40’ı aşan bir artış görülmüş olup, değer olarak 1.139 milyon $’a ulaşılmıştır. 2014 yılında sektör ihracatı artmaya devam etmiş ve %11,5’lik bir artışla 1.270 milyon dolara ulaşmıştır. 2015 yılında ise genel ihracatımızın da %8 civarında düştüğü göz önüne alınırsa sektör ihracatının %21,5 oranında düşerek 996 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şaşırtıcı değildir. Sektörün ana ihracat grubu yolcu gemileri, gezi tekneleri, feribotlar, yük gemileri, salapuryalar, vb. gemilerdir. 2015 yılında bu grup toplam ihracatın 394 milyon dolarlık kısmını oluşturmaktadır. Sektörün ürünlerini pazarladığı başlıca dış pazarlar; Norveç, Faroe Adaları, İtalya ve Suudi Arabistan’dır.

Biz bu yazımızda Yabancı Bayraklı gemi / yatların Türk sularında olmayıp seyir halinde ulusal sularda bulunup Türkiye’den ihracat işlemleri nasıl yapacağız onunla ilgili kısa bilgi vermeyeceğiz. 2001/44 sayılı genelgeye istinaden ihracat yapılır. ekli genelgeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Beyanname eki evrakları hazırlamak için aşağıdaki evrakları koymanız gereklidir.

  1. Bill of Sale (Satış Sözleşmesi) ve Noter onaylı tercümesi (Bill of Sale üzerindeki imzaların noterce onaylı olması gerekir, Sözleşmenin yurtdışında yapılması durumunda imzalar konsolosluk onaylı olmalı veya Sözleşme Apostilli olmalıdır.) Bill of Sale alıcı ve satıcı tarafından imzalı olmalıdır.
  2. Terkin Belgesi (Geminin Yurt Dışına Satılması Türk Bayrağını Kaybetmesi Nedeniyle Sicilden Terkini)
  3. Borcu Yoktur Yazısı
  4. Denize el verişlik belgesi (Güncel olması gerekli)
  5. Class Sertifikası
  6. Son ayrıldığı limandan işleme ait evrak ( bu geminin yurt dışında olduğundan dolayı isteniyor – genelge 2001/44 de yeri de var- yazıyı aşağıda bulabilirsiniz. )
  7. Satış kararı ( Çoklu ortak olan gemilerden noter onaylı istenir )

Bill of sale

Satış Sözleşmesi) ve Noter onaylı tercümesi (Bill of Sale üzerindeki imzaların noterce onaylı olması gerekir,

Terkin Nedir ?

“Bayrak düşüm belgesi” olarak da bilinmektedir. Aslında ikinci el tekne satışını farklı bir bayrağa geçerek gerçekleşmesi sırasında istenmektedir. Özellikle, önceki kayıtlı olduğu ülkenin bayrağından ayrıldığının ispatı olduğunu gösteren yetkili makamlarca verilmesi gerekmektedir. 

Denize el verişlik belgesi (DEB)

Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi sörveyi liman başkanlıkları tarafından yapılmak zorundadır. Liman başkanlıklarının kendi yetki alanında bulunan ve tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi denetimi, denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı tarafından ve tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi denetimi denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş personel tarafından da yapılabilir. Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi liman başkanı tarafından imzalanır. Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında ise bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yapılır

Class Sertifikası

Klas kuruluşları, denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız kuruluşlardır. Bu kuruluşlar kısaca klas ya da loyd olarak da bilinirler. Geminin inşa sürecinde belirli kurallara göre uygunluğu klaslar tarafından denetlenir. 

Ayrılma Yazısı

en son ayrıldığı deniz limanından gümrük idaresince onaylanmış belge

22.11.2001
GENELGE
(2001/44)

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında iken satılan deniz ve hava taşıtlarının bulundukları yerden Türkiye’ye getirilmeden, ihracat işlemlerinin çıkış beyannamesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.


4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 150/4. maddesinin gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirleme konusunda Müsteşarlığımıza verdiği yetki doğrultusunda, deniz ve hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında iken satılması halinde, bu taşıtların bulundukları yerden Türkiye’ye getirilerek ihracat işlemlerinin sonuçlandırılmasının istenilmesinin ekonomik olmayacağı hususu göz önünde bulundurularak;


Deniz taşıtı için Denizcilik Müsteşarlığı’nca düzenlenmiş olan denize elverişlilik belgesi ile klas sertifikasının; hava taşıtı için Ulaştırma Bakanlığı’nca düzenlenmiş olan ve taşıtın tescilden terkine ilişkin yazısı ile uçuşa elverişlilik belgesinin anılan Bakanlığa iade edildiğine dair yazısının; deniz ve hava taşıtının yabancı menşeli ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilmiş olması halinde ilgili merciden alınacak taşıtın ihracatında sakınca bulunmadığına dair yazısının; ilgili vergi dairesince düzenlenmiş vergi ilişik kesme yazısının, satış faturasının, satış sözleşmesinin, satış sözleşmesinin yurt dışında düzenlenmiş olması halinde konsolosluk tasdiki ve noter onaylı çevirisinin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi’nden en son ayrıldığı deniz veya hava limanı gümrük idaresince onaylanmış beyanname veya özet beyan veya yolcu manifestosu veya Gümrük Muhafaza görevlilerince düzenlenmiş ve taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığını tevsik eden belgenin ibrazı halinde;


Sözü edilen taşıt aracı için tescil edilecek gümrük çıkış beyannamesinin onaylanması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması uygun bulunmuştur.


Bilgi ve gereğini rica ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz