2022 Yılı Gtip Listesi

0
6646
container terminal?Wharf, transport

2022 yılı gtip listesi

2022 yılı gtip listesine ulaşmak için lütfen iletişim sayfasından mesaj atınız.

Pozisyon No Eşyanın Tanımı
0101 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar:
– Atlar:
0101.21.00.00.00 – – Damızlıklar
0101.29 – – Diğerleri :
0101.29.10.00.00 – – – Kesimlik atlar
0101.29.90.00.00 – – – Diğerleri
0101.30 – Eşekler:
0101.30.00.10.00 – – Damızlıklar
0101.30.00.90.00 – – Diğerleri
0101.90 – Diğerleri:
0101.90.00.10.00 – – Damızlıklar
0101.90.00.90.00 – – Diğerleri
0102 Canlı büyükbaş hayvanlar:
– Sığırlar
0102.21 – – Damızlıklar :
0102.21.10.00.00 – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)
0102.21.30.00.00 – – – İnekler
0102.21.90.00.00 – – – Diğerleri
0102.29 – – Diğerleri:
0102.29.05.00.00 – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar
– – – Diğerleri:
0102.29.10.00.00 – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler
– – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.21.00.00 – – – – – Kesimlik olanlar
0102.29.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.41.00.00 – – – – – Kesimlik olanlar
0102.29.49.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
– – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.51.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler
0102.29.51.00.19 – – – – – – – Diğerleri
0102.29.59.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – İnekler:
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.61.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar
0102.29.61.00.19 – – – – – – – Diğerleri
0102.29.69.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.91.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar
0102.29.91.00.19 – – – – – – – Diğerleri
0102.29.99.00.00 – – – – – – Diğerleri
– Bufalo:
0102.31.00.00.00 – – Damızlıklar
0102.39 – – Diğerleri :
0102.39.10.00.00 – – – Evcil türler
0102.39.90.00.00 – – – Diğerleri
0102.90 – Diğerleri
0102.90.20.00.00 – – Damızlıklar
– – Diğerleri :
0102.90.91.00.00 – – – Evcil türler
0102.90.99.00.00 – – – Diğerleri
0103 Canlı domuzlar:
0103.10 – Damızlıklar
0103.10.00.10.00 – – Evcil damızlıklar
0103.10.00.90.00 – – Diğer damızlıklar
– Diğerleri:
0103.91 – – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:
0103.91.10.00.00 – – – Evcil türler
0103.91.90.00.00 – – – Diğerleri
0103.92 – – Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:
– – – Evcil türler:
0103.92.11.00.00 – – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar
0103.92.19.00.00 – – – – Diğerleri
0103.92.90.00.00 – – – Diğerleri
0104 Canlı koyun ve keçiler:
0104.10 – Koyunlar:
0104.10.10.00.00 – – Damızlıklar
– – Diğerleri:
0104.10.30.00.00 – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)
0104.10.80.00.00 – – – Diğerleri
0104.20 – Keçiler:
0104.20.10.00.00 – – Damızlıklar
– – Diğerleri
0104.20.90.00.13 – – – Oğlaklar
0104.20.90.00.18 – – – Diğerleri
0105 Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (`Gallus Domesticus` türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
– Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:
0105.11 – – Horozlar ve tavuklar (`Gallus Domesticus` türü):
– – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :
0105.11.11.00.00 – – – – Damızlık olanlar
– – – – Diğerleri:
0105.11.19.00.11 – – – – – Etlik
0105.11.19.00.12 – – – – – Yumurtacı
0105.11.19.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Damızlık olanlar
0105.11.91.00.11 – – – – – Etlik ebeveyn
0105.11.91.00.12 – – – – – Yumurtacı ebeveyn
0105.11.91.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
0105.11.99.00.11 – – – – – Etlik
0105.11.99.00.12 – – – – – Yumurtacı
0105.11.99.00.19 – – – – – Diğerleri
0105.12 – – Hindiler:
– – – Damızlık olanlar
0105.12.00.10.11 – – – – Hindi civcivi
0105.12.00.10.19 – – – – Diğerleri
0105.12.00.90.00 – – – Diğerleri
0105.13. – – Ördekler
0105.13.00.00.11 – – – Damızlık olanlar
0105.13.00.00.12 – – – Diğerleri
0105.14 – – Kazlar
0105.14.00.00.11 – – – Damızlık olanlar
0105.14.00.00.12 – – – Diğerleri
0105.15 – – Beç tavukları
0105.15.00.00.11 – – – Damızlık olanlar
0105.15.00.00.12 – – – Diğerleri
– Diğerleri
0105.94 – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;
0105.94.00.10.00 – – – Damızlık olanlar
– – – Diğerleri:
0105.94.00.90.11 – – – – Etlik
0105.94.00.90.12 – – – – Yumurtacı
0105.94.00.90.19 – – – – Diğerleri
0105.99 – – Diğerleri:
– – – Ördekler:
0105.99.10.10.00 – – – – Damızlık olanlar
0105.99.10.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Kazlar:
0105.99.20.10.00 – – – – Damızlık olanlar
0105.99.20.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Hindiler:
0105.99.30.10.00 – – – – Damızlık olanlar
0105.99.30.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Beç tavukları:
0105.99.50.10.00 – – – – Damızlık olanlar
0105.99.50.90.00 – – – – Diğerleri
0106 Canlı diğer hayvanlar:
– Memeliler:
0106.11.00.00.00 – – Maymunlar (Primatlar)
0106.12.00.00.00 – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):
0106.13.00.00.00 – – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)
0106.14 – – Tavşanlar veya yabani tavşanlar:
– – – Evcil tavşanlar:
0106.14.10.10.00 – – – – Damızlıklar
0106.14.10.90.00 – – – – Diğerleri
0106.14.90.00.00 – – – Diğerleri
0106.19 – – Diğerleri:
0106.19.00.10.00 – – – Kobaylar, fareler
0106.19.00.90.00 – – – Diğerleri
0106.20 – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :
0106.20.00.00.11 – – Süs kaplumbağası (akvaryum için)
0106.20.00.00.19 – – Diğerleri
– Kuşlar:
0106.31.00.00.00 – – Yırtıcı kuşlar
0106.32.00.00.00 – – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil)
0106.33 – – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):
0106.33.00.10.00 – – – Damızlıklar
0106.33.00.90.00 – – – Diğerleri
0106.39 – – Diğerleri:
– – – Güvercinler:
0106.39.10.10.00 – – – – Damızlıklar
0106.39.10.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
0106.39.80.10.00 – – – – Damızlıklar
0106.39.80.90.00 – – – – Diğerleri
– Böcekler
0106.41 – – Arılar:
0106.41.00.10.00 – – – Damızlıklar
0106.41.00.90.00 – – – Diğerleri
0106.49 – – Diğerleri:
0106.49.00.00.11 – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
0106.49.00.00.19 – – – Diğerleri
0106.90 – Diğerleri:
0106.90.00.10.00 – – Damızlıklar
– – Diğerleri:
0106.90.00.90.11 – – – Kurbağalar
0106.90.00.90.12 – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler
0106.90.00.90.19 – – – Diğerleri
0201 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş):
0201.10.00.00.00 – Karkas ve yarım karkas
0201.20 – Diğer kemikli parçalar:
0201.20.20.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0201.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0201.20.90.00.00 – – Diğerleri
0201.30.00.00.00 – Kemiksiz
0202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş):
0202.10.00.00.00 – Karkas ve yarım karkas
0202.20 – Diğer kemikli parçalar:
0202.20.10.00.00 – – Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)
0202.20.30.00.00 – – Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.50.00.00 – – Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)
0202.20.90.00.00 – – Diğerleri
0202.30 – Kemiksiz:
0202.30.10.00.00
0202.30.50.00.00 – – Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri
0202.30.90.00.00 – – Diğerleri
0203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Taze veya soğutulmuş:
0203.11 – – Karkas veya yarım karkas:
0203.11.10.00.00 – – – Evcil domuz eti
0203.11.90.00.00 – – – Diğerleri
0203.12 – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz eti:
0203.12.11.00.00 – – – – But ve but parçaları
0203.12.19.00.00 – – – – Kol ve kol parçaları
0203.12.90.00.00 – – – Diğerleri
0203.19 – – Diğerleri:
– – – Evcil domuz eti:
0203.19.11.00.00 – – – – Ön kısım ve bunların parçaları
0203.19.13.00.00 – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları
0203.19.15.00.00 – – – – Karın ve karın parçaları
– – – – Diğerleri:
0203.19.55.00.00 – – – – – Kemiksiz
0203.19.59.00.00 – – – – – Diğerleri
0203.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Dondurulmuş:
0203.21 – – Karkas ve yarım karkas:
0203.21.10.00.00 – – – Evcil domuz eti
0203.21.90.00.00 – – – Diğerleri
0203.22 – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz eti:
0203.22.11.00.00 – – – – But ve but parçaları
0203.22.19.00.00 – – – – Kol ve kol parçaları
0203.22.90.00.00 – – – Diğerleri
0203.29 – – Diğerleri:
– – – Evcil domuz eti:
0203.29.11.00.00 – – – – Ön kısım ve bunların parçaları
0203.29.13.00.00 – – – – Bel kısmı ve bunların parçaları
0203.29.15.00.00 – – – – Karın ve karın parçaları
– – – – Diğerleri:
0203.29.55.00.00 – – – – – Kemiksiz
0203.29.59.00.00 – – – – – Diğerleri
0203.29.90.00.00 – – – Diğerleri
0204 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):
0204.10.00.00.00 – Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)
– Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):
0204.21.00.00.00 – – Karkas ve yarım karkas
0204.22 – – Diğer kemikli parçalar:
0204.22.10.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler
0204.22.30.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.22.50.00.00 – – – But veya yarım but
0204.22.90.00.00 – – – Diğerleri
0204.23.00.00.00 – – Kemiksiz
0204.30.00.00.00 – Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)
– Diğer koyun etleri (dondurulmuş):
0204.41.00.00.00 – – Karkas ve yarım karkas
0204.42 – – Kemikli diğer parçalar:
0204.42.10.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler
0204.42.30.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.42.50.00.00 – – – But veya yarım but
0204.42.90.00.00 – – – Diğerleri
0204.43 – – Kemiksiz:
0204.43.10.00.00 – – – Kuzu eti
0204.43.90.00.00 – – – Diğerleri
0204.50 – Keçi eti:
– – Taze veya soğutulmuş:
0204.50.11.00.00 – – – Karkas ve yarım karkas
0204.50.13.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler
0204.50.15.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.50.19.00.00 – – – But veya yarım but
– – – Diğerleri:
0204.50.31.00.00 – – – – Kemikli parçalar
0204.50.39.00.00 – – – – Kemiksiz parçalar
– – Dondurulmuş:
0204.50.51.00.00 – – – Karkas ve yarım karkas
0204.50.53.00.00 – – – Kısa ön çeyrekler
0204.50.55.00.00 – – – Fileto veya sağrı (tam veya yarım)
0204.50.59.00.00 – – – But veya yarım but
– – – Diğerleri:
0204.50.71.00.00 – – – – Kemikli parçalar
0204.50.79.00.00 – – – – Kemiksiz parçalar
0205 At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Taze veya soğutulmuş
0205.00.20.00.11 – – At eti
0205.00.20.00.19 – – Eşek, katır ve bardo etleri
– Dondurulmuş
0205.00.80.00.11 – – At eti
0205.00.80.00.19 – – Eşek, katır ve bardo etleri
0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
0206.10 – Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):
0206.10.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
– – Diğerleri:
0206.10.95.00.00 – – – Kalın ve ince etek
0206.10.98.00.00 – – – Diğerleri
– Sığır sakatatı (dondurulmuş):
0206.21.00.00.00 – – Diller
0206.22.00.00.00 – – Karaciğerler
0206.29 – – Diğerleri:
0206.29.10.00.00 – – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
– – – Diğerleri:
0206.29.91.00.00 – – – – Kalın ve ince etek
0206.29.99.00.00 – – – – Diğerleri
0206.30.00.00.00 – Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş)
– Domuz sakatatı (dondurulmuş):
0206.41.00.00.00 – – Karaciğerler
0206.49.00.00.00 – – Diğerleri
0206.80 – Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0206.80.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
– – Diğerleri:
0206.80.91.00.00 – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı
– – – Koyun ve keçi sakatatı
0206.80.99.00.11 – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri
0206.80.99.00.12 – – – – Koyun kuyruğu
0206.80.99.00.19 – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
0206.90 – Diğerleri (dondurulmuş):
0206.90.10.00.00 – – Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar
– – Diğerleri:
0206.90.91.00.00 – – – At,eşek,katır ve bardo sakatatı
– – – Koyun ve keçi sakatatı
0206.90.99.00.11 – – – – Koyun ve keçilerin karaciğerleri
0206.90.99.00.12 – – – – Koyun kuyruğu
0206.90.99.00.19 – – – – Koyun ve keçilerin diğer sakatatı
0207 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Horoz ve tavuklar (`Gallus domesticus` türü):
0207.11 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.11.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83`lük denilen tavuklar
0207.11.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70`lik denilen tavuklar
0207.11.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış % 65`lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.12 – – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.12.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70`lik denilen tavuklar
– – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65`lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar:
0207.12.90.00.11 – – – – Yumurta tavuğu
0207.12.90.00.12 – – – – Et tavuğu
0207.12.90.00.19 – – – – Diğerleri
0207.13 – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.13.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli:
0207.13.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.13.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.13.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.13.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.13.60.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.13.70.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.13.91.00.00 – – – – Karaciğerler
0207.13.99.00.00 – – – – Diğerleri
0207.14 – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş):
– – – Parçalar:
– – – – Kemiksiz:
0207.14.10.00.11 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.14.10.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Kemikli:
0207.14.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.14.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.14.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.14.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.14.60.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.14.70.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.14.91.00.00 – – – – Karaciğerler
– – – – Diğerleri:
0207.14.99.00.11 – – – – – Taşlık
0207.14.99.00.12 – – – – – Pençe ve ayaklar
0207.14.99.00.19 – – – – – Diğerleri
– Hindiler:
0207.24 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.24.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80`lik denilen hindiler
0207.24.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73`lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
0207.25 – – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.25.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80`lik denilen hindiler
0207.25.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73`lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar
0207.26 – – Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.26.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli:
0207.26.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.26.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.26.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.26.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
– – – – – But ve but parçaları:
0207.26.60.00.00 – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları
0207.26.70.00.00 – – – – – – Diğerleri
0207.26.80.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.26.91.00.00 – – – – Karaciğerler
0207.26.99.00.00 – – – – Diğerleri
0207.27 – – Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.27.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli:
0207.27.20.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.27.30.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.27.40.00.00 – – – – – Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları
0207.27.50.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
– – – – – But ve but parçaları:
0207.27.60.00.00 – – – – – – Butun alt kısmı ve parçaları
0207.27.70.00.00 – – – – – – Diğerleri
0207.27.80.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.27.91.00.00 – – – – Karaciğerler
0207.27.99.00.00 – – – – Diğerleri
– Ördekler:
0207.41 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.41.20.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85`lik denilen ördekler
0207.41.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70`lik denilen ördekler
0207.41.80.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63`lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
0207.42 – – Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.42.30.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70`lik denilen ördekler
0207.42.80.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63`lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar
0207.43.00.00.00 – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş)
0207.44 – – Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.44.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli:
0207.44.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler:
0207.44.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.44.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.44.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.44.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.44.71.00.00 – – – – – `palto` denilen kısımlar
0207.44.81.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.44.91.00.00 – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
0207.44.99.00.00 – – – – Diğerleri
0207.45 – – Diğerleri (dondurulmuş):
– – – Parçalar:
– – – – Kemiksiz:
0207.45.10.00.11 – – – – – But ve but parçaları
0207.45.10.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Kemikli:
0207.45.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.45.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.45.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.45.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.45.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.45.71.00.00 – – – – – `palto` denilen kısımlar
0207.45.81.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
– – – – Karaciğerler:
0207.45.93.00.00 – – – – – Yağlı karaciğerler
0207.45.95.00.00 – – – – – Diğerleri
0207.45.99.00.00 – – – – Diğerleri
– Kazlar:
0207.51 – – Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.51.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82`lik denilen kazlar
0207.51.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75`lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.52 – – Parçalanmamış (dondurulmuş)
0207.52.10.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82`lik denilen kazlar
0207.52.90.00.00 – – – Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75`lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar
0207.53.00.00.00 – – Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş):
0207.54 – – Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
– – – Parçalar:
0207.54.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli
0207.54.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.54.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.54.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.54.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.54.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.54.71.00.00 – – – – – Palto denilen kısımlar
0207.54.81.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.54.91.00.00 – – – – Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç)
0207.54.99.00.00 – – – – Diğerleri
0207.55 – – Diğerleri (dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.55.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli
0207.55.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.55.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.55.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.55.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.55.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.55.71.00.00 – – – – – Palto denilen kısımlar
0207.55.81.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
– – – – Karaciğerler:
0207.55.93.00.00 – – – – – Yağlı karaciğerler
0207.55.95.00.00 – – – – – Diğerleri
0207.55.99.00.00 – – – – Diğerleri
0207.60 – Beç tavuklarına ait olanlar:
0207.60.05.00.00 – – Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– – Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
– – – Parçalar:
0207.60.10.00.00 – – – – Kemiksiz
– – – – Kemikli:
0207.60.21.00.00 – – – – – Yarım veya çeyrekler
0207.60.31.00.00 – – – – – Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)
0207.60.41.00.00 – – – – – Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları
0207.60.51.00.00 – – – – – Göğüs ve göğüs parçaları
0207.60.61.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0207.60.81.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
0207.60.91.00.00 – – – – Karaciğerler
0207.60.99.00.00 – – – – Diğerleri
0208 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
0208.10 – Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:
0208.10.10.00.00 – – Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı
0208.10.90.00.00 – – Diğerleri
0208.30.00.00.00 – Maymunlara (primatlara) ait olanlar
0208.40
0208.40.10.00.00 – – Balina eti
0208.40.20.00.00 – – Fok eti
0208.40.80.00.00 – – Diğerleri
0208.50.00.00.00 – Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
0208.60.00.00.00 – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar
0208.90 – Diğerleri:
0208.90.10.00.00 – – Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı
0208.90.30.00.00 – – Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç)
0208.90.60.00.00 – – Ren geyiği eti
0208.90.70.00.00 – – Kurbağa bacağı
0208.90.98.00.00 – – Diğerleri
0209 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş):
0209.10 – Domuzlara ait olanlar
– – Domuzun deri altı yağı (lard):
0209.10.11.00.00 – – – Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
0209.10.19.00.00 – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş
0209.10.90.00.00 – – Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç)
0209.90.00.00.00 – Diğerleri
0210 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:
– Domuz etleri:
0210.11 – – But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
– – – Evcil domuz etleri:
– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.11.11.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0210.11.19.00.00 – – – – – Kol ve kol parçaları
– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.11.31.00.00 – – – – – But ve but parçaları
0210.11.39.00.00 – – – – – Kol ve kol parçaları
0210.11.90.00.00 – – – Diğerleri
0210.12 – – Karın ve karın parçaları:
– – – Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.12.11.00.00 – – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş
0210.12.19.00.00 – – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş
0210.12.90.00.00 – – – Diğerleri
0210.19 – – Diğerleri:
– – – Evcil domuzlara ait olanlar:
– – – – Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.19.10.00.00 – – – – – Yarım karkas veya dörtte üç ön parça
0210.19.20.00.00 – – – – – Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar
0210.19.30.00.00 – – – – – Ön parçalar ve ön parçaların kısımları
0210.19.40.00.00 – – – – – Bel kısmı ve parçaları
0210.19.50.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.19.60.00.00 – – – – – Ön kısmı ve parçaları
0210.19.70.00.00 – – – – – Bel kısmı ve parçaları
– – – – – Diğerleri:
0210.19.81.00.00 – – – – – – Kemiksiz
0210.19.89.00.00 – – – – – – Diğerleri
0210.19.90.00.00 – – – Diğerleri
0210.20 – Sığır etleri:
0210.20.10.00.00 – – Kemikli
0210.20.90.00.00 – – Kemiksiz
– Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):
0210.91.00.00.00 – – Maymunlara (primatlara) ait olanlar
0210.92 – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati- deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:
0210.92.10.00.00 – – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati- deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar
– – – Diğerleri
0210.92.91.00.00 – – – – Etler
0210.92.92.00.00 – – – – Sakatat
0210.92.99.00.00 – – – – Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri
0210.93.00.00.00 – – Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar
0210.99 – – Diğerleri
– – – Etler:
0210.99.10.00.00 – – – – At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)
– – – – Koyun ve keçi etleri:
0210.99.21.00.00 – – – – – Kemikli
0210.99.29.00.00 – – – – – Kemiksiz
0210.99.31.00.00 – – – – Ren geyiği eti
0210.99.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Sakatat:
– – – – Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.99.41.00.00 – – – – – Karaciğerler
0210.99.49.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Sığırlara ait olanlar:
0210.99.51.00.00 – – – – – Kalın ve ince etek
0210.99.59.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Kümes hayvanlarının karaciğerleri:
– – – – – – Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya salamura edilmiş):
0210.99.71.10.00 – – – – – – – Kaz karaciğeri
0210.99.71.20.00 – – – – – – – Ördek karaciğeri
0210.99.79.00.00 – – – – – – Diğerleri
0210.99.85.00.00 – – – – – Diğerleri
0210.99.90.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları
0301 Canlı balıklar:
– Süs balıkları:
0301.11.00.00.00 – – Tatlısu balıkları
0301.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğer canlı balıklar:
0301.91 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0301.91.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
– – – Diğerleri
0301.91.90.00.11 – – – – Oncorhynchus mykiss türünden olanlar
0301.91.90.00.19 – – – – Diğerleri
0301.92 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.):
0301.92.10.00.00 – – – Uzunluğu 12 cm.den az olanlar
0301.92.30.00.00 – – – Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar
0301.92.90.00.00 – – – Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar
0301.93.00.00.00 – – Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp. Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0301.94 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
0301.94.10.00.00 – – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)
0301.94.90.00.00 – – – Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)
0301.95.00.00.00 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)
0301.99 – – Diğerleri:
– – – Tatlısu balıkları:
0301.99.11.00.00 – – – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha- wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0301.99.17.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Deniz balıkları:
0301.99.85.00.13 – – – – Levrek
0301.99.85.00.14 – – – – Çipura
0301.99.85.00.18 – – – – Diğerleri
0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç):
– Alabalıkgiller (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.11 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0302.11.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
0302.11.20.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar
0302.11.80.00.00 – – – Diğerleri
0302.13.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha- wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)
0302.14.00.00.00 – – Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0302.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.21 – – Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302.21.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
0302.21.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
0302.21.90.00.00 – – – Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
0302.22.00.00.00 – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0302.23.00.00.00 – – Dil balığı (Solea spp.)
0302.24.00.00.00 – – Kalkan balığı (Psetta maxima)
0302.29 – – Diğerleri:
0302.29.10.00.00 – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)
0302.29.80.00.00 – – – Diğerleri
– Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.31 – – Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
0302.31.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.31.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.32 – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
0302.32.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.32.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.33 – – Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]:
0302.33.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.33.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.34 – – Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
0302.34.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.34.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.35 – – Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
– – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)
0302.35.11.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.35.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)
0302.35.91.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.35.99.00.00 – – – – Diğerleri
0302.36 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
0302.36.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.36.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.39 – – Diğerleri
0302.39.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.39.80.00.00 – – – Diğerleri
0302.41.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası- Clupea harengus, Pasifik ringası- Clupea pallasii)
0302.42.00.00.00 – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0302.43 – – Sardalyalar Avrupa sardalya balığı – Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0302.43.10.00.00 – – – Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)
0302.43.30.00.00 – – – Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)
0302.43.90.00.00 – – – Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0302.44.00.00.00 – – Uskumru balıkları (uskumru – Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz- Scomber japonicus)
0302.45 – – İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
0302.45.10.00.00 – – – Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)
0302.45.30.00.00 – – – Şili istavriti (Trachurus murphyi)
0302.45.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.46.00.00.00 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0302.47.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar
0302.49 – – Diğerleri:
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis)
0302.49.11.00.00 – – – – 16.04 pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.49.19.00.00 – – – – Diğerleri
0302.49.90.00.00 – – – Diğerleri
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.51 – – Morina balıkları (soğuksu morinası – Gadus morhua, Atlantik morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus)
0302.51.10.00.00 – – – Soğuksu morinası (Gadus morhua)
0302.51.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.52.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0302.53.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens)
0302.54 – – Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
– – – Merliccius cinsi berlam balıkları:
0302.54.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
0302.54.15.00.00 – – – – Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
0302.54.19.00.00 – – – – Diğerleri
0302.54.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlam balıkları
0302.55.00.00.00 – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)
0302.56.00.00.00 – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302.59 – – Diğerleri:
0302.59.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida)
0302.59.20.00.00 – – – Bakalyaro (Merlangius merlangus)
0302.59.30.00.00 – – – Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
0302.59.40.00.00 – – – Gelincik (Molva spp.)
0302.59.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.71.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.)
0302.72.00.00.00 – – Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0302.73.00.00.00 – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302.74.00.00.00 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0302.79.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğer balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.81 – – Köpek balıkları:
0302.81.15.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0302.81.30.00.00 – – – Dik burun (Lamna nasus)
0302.81.40.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0302.81.80.00.00 – – – Diğerleri
0302.82.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0302.83.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar
0302.84 – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
0302.84.10.00.00 – – – Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
0302.84.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.85 – – İzmaritgiller (Sparidae):
0302.85.10.00.00 – – – Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar
0302.85.30.00.00 – – – Çipura (Sparus aurata)
0302.85.90.00.00 – – – Diğerleri
0302.89 – – Diğerleri:
0302.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları
– – – Diğerleri:
– – – – Euthynnus cinsi balıklar [0302.49 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:
0302.89.21.00.00 – – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0302.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.):
0302.89.31.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar
0302.89.39.00.00 – – – – – Diğerleri
0302.89.40.00.00 – – – – Çapak balıkları (Brama spp.)
0302.89.50.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.)
0302.89.60.00.00 – – – – Pink cusk- eel (Genypterus blacodes)
– – – – Diğerleri
0302.89.90.00.11 – – – – – Granyöz (Kaya Levreği)
0302.89.90.00.12 – – – – – Gümüş balığı
0302.89.90.00.19 – – – – – Diğerleri
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar, kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı:
0302.91.00.00.00 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler
0302.92.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri
0302.99.00.00.00 – – Diğerleri
0303 Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç):
– Alabalıkgiller (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.11.00.00.00 – – Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka)
0303.12.00.00.00 – – Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha- wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)
0303.13.00.00.00 – – Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0303.14 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0303.14.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
0303.14.20.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar
0303.14.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.19.00.00.00 – – Diğerleri
0303.23.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.)
0303.24.00.00.00 – – Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0303.25.00.00.00 – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303.26.00.00.00 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0303.29.00.00.00 – – Diğerleri
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.31 – – Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303.31.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
0303.31.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
0303.31.90.00.00 – – – Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
0303.32.00.00.00 – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0303.33.00.00.00 – – Dil balığı (Solea spp.)
0303.34.00.00.00 – – Kalkan balığı (Psetta maxima)
0303.39 – – Diğerleri:
0303.39.10.00.00 – – – Dere pisisi (Platicthys flesus)
0303.39.30.00.00 – – – Rhombosolea cinsi balıklar
0303.39.50.00.00 – – – Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü balıklar
0303.39.85.00.00 – – – Diğerleri
– Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.41 – – Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
0303.41.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.41.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.42 – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
0303.42.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.42.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.43 – – Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]:
0303.43.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.43.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.44 – – Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
0303.44.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.44.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.45 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
– – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):
0303.45.12.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.45.18.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis):
0303.45.91.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.45.99.00.00 – – – – Diğerleri
0303.46 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
0303.46.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.46.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.49 – – Diğerleri:
0303.49.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar:
0303.49.85.00.00 – – – Diğerleri
0303.51.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası- Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)
0303.53 – – Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı – Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):
0303.53.10.00.00 – – – Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus)
0303.53.30.00.00 – – – Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.)
0303.53.90.00.00 – – – Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0303.54 – – Uskumru balıkları (uskumru – Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu- Scomber Australasicus,Kolyoz- Scomber japonicus):
0303.54.10.00.00 – – – Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus)
0303.54.90.00.00 – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus)
0303.55 – – İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
0303.55.10.00.00 – – – Atlantik istavriti (Trachurus trachurus)
0303.55.30.00.00 – – – Şili istavriti (Trachurus murphyi)
0303.55.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.56.00.00.00 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0303.57.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0303.59 – – Diğerleri:
0303.59.10.00.00 – – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):
0303.59.21.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.59.29.00.00 – – – – Diğerleri
0303.59.90.00.00 – – – Diğerleri
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae ailesine ait balıklar (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.63 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası- Gadus morhua, Atlantik morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası- Gadus macrocephalus):
0303.63.10.00.00 – – – Soğuksu morinası (Gadus morhua)
0303.63.30.00.00 – – – Atlantik morinası (Gadus ogac)
0303.63.90.00.00 – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
0303.64.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0303.65.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens)
0303.66 – – Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
– – – Merliccius cinsi berlam balıkları:
0303.66.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
0303.66.12.00.00 – – – – Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi)
0303.66.13.00.00 – – – – Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
0303.66.19.00.00 – – – – Diğerleri
0303.66.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlam balıkları
0303.67.00.00.00 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0303.68 – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
0303.68.10.00.00 – – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)
0303.68.90.00.00 – – – Avustralya mavi mezgiti (Micromesitius australis)
0303.69 – – Diğerleri
0303.69.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida)
0303.69.30.00.00 – – – Bakalyaro (Merlangius merlangus)
0303.69.50.00.00 – – – Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
0303.69.70.00.00 – – – Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae)
0303.69.80.00.00 – – – Gelincik (Molva spp.)
0303.69.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğer balıklar (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.81 – – Köpek balıkları:
0303.81.15.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0303.81.30.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
0303.81.40.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0303.81.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.82.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0303.83.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar
0303.84 – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
0303.84.10.00.00 – – – Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
0303.84.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.89 – – Diğerleri:
0303.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları
– – – Diğerleri
– – – – Euthynnus cinsi balıklar [0303.59 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç]:
0303.89.21.00.00 – – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar
0303.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.):
0303.89.31.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar
0303.89.39.00.00 – – – – – Diğerleri
0303.89.40.00.00 – – – – Palamut- torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar
0303.89.50.00.00 – – – – Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar
0303.89.55.00.00 – – – – Çipura (Sparus aurata)
0303.89.60.00.00 – – – – Çapak balıkları (Brama spp.)
0303.89.65.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.)
0303.89.70.00.00 – – – – Pink cusk- eel (Genypterus blacodes)
– – – – Diğerleri
0303.89.90.00.11 – – – – – Granyöz (Kaya Levreği)
0303.89.90.00.12 – – – – – Gümüş balığı
0303.89.90.00.19 – – – – – Diğerleri
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar, kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı:
0303.91 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler:
0303.91.10.00.00 – – – Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve nefisler
0303.91.90.00.00 – – – Diğerleri
0303.92.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri
0303.99.00.00.00 – – Diğerleri
0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
0304.31.00.00.00 – – Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
0304.32.00.00.00 – – Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.33.00.00.00 – – Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.39.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları:
0304.41.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.42 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0304.42.10.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar
0304.42.50.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
0304.42.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.43.00.00.00 – – Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
0304.44 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar:
0304.44.10.00.00 – – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua,Atlantik morinası- Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida)
0304.44.30.00.00 – – – Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.44.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.45.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.46.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0304.47 – – Köpek balıkları:
0304.47.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0304.47.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
0304.47.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0304.47.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.48.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.49 – – Diğerleri:
– – – Tatlı su balıkları:
0304.49.10.00.11 – – – – Sudak balığı (Sander lucioperca)
0304.49.10.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
0304.49.50.00.00 – – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.)
0304.49.90.00.00 – – – – Diğerleri
– Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0304.51.00.00.00
0304.52.00.00.00 – – Alabalıkgiller
0304.53.00.00.00 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar
0304.54.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.55.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0304.56 – – Köpek balıkları:
0304.56.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0304.56.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
0304.56.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0304.56.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.57.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
– – Diğerleri:
0304.59.10.00.00 – – – Tatlı su balıkları
– – – Diğerleri:
0304.59.50.00.00 – – – – Ringa balığı flapları
0304.59.90.00.00 – – – – Diğerleri
0304.61.00.00.00 – – Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
0304.62.00.00.00 – – Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304.63.00.00.00 – – Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.69.00.00.00 – – Diğerleri
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları:
0304.71 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua,Atlantik morinası- Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus):
0304.71.10.00.00 – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
0304.71.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.72.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304.73.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.74 – – Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):
– – – Merluccius cinsi berlam balıkları:
0304.74.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
0304.74.15.00.00 – – – – Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc- cuis hubbsi)
0304.74.19.00.00 – – – – Diğerleri
0304.74.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlamlar
0304.75.00.00.00 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.79 – – Diğerleri
0304.79.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)
0304.79.30.00.00 – – – Mezgit balıkları (Merlangius merlangus)
0304.79.50.00.00 – – – Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae)
0304.79.80.00.00 – – – Gelincik Balığı
0304.79.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğer balıkların dondurulmuş filetoları:
0304.81.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.82 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0304.82.10.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar
0304.82.50.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
0304.82.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.83 – – Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae):
0304.83.10.00.00 – – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0304.83.30.00.00 – – – Dere pisisi (Platichtysflesus)
0304.83.50.00.00 – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)
0304.83.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.84.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.85.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0304.86.00.00.00 – – Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304.87.00.00.00 – – Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]
0304.88 – – Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)]:
– – – Köpek balıkları:
0304.88.11.00.00 – – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0304.88.15.00.00 – – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
0304.88.18.00.00 – – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0304.88.19.00.00 – – – – Diğerleri
0304.88.90.00.00 – – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.89 – – Diğerleri:
0304.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları
– – – Diğerleri:
– – – – Kırmızı balıklar (Sebastes spp.):
0304.89.21.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar
0304.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri
0304.89.30.00.00 – – – – Euthynnus cinsi balıklar
– – – – Uskumru balıkları (Uskumru – Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus, Kolyoz – Scomber Japonicus), Palamut- torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar:
0304.89.41.00.00 – – – – – Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus
0304.89.49.00.00 – – – – – Diğerleri
0304.89.60.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.)
0304.89.90.00.00 – – – – Diğerleri
– Diğerleri (Dondurulmuş):
0304.91.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0304.92.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0304.93
0304.93.10.00.00 – – – Surimi
0304.93.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.94 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma):
0304.94.10.00.00 – – – Surimi
0304.94.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.95 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) hariç:
0304.95.10.00.00 – – – Surimi
– – – Diğerleri
– – – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua,Atlantik morinası- Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida):
0304.95.21.00.00 – – – – – Pasifik morinası – Gadus macrocephalus
0304.95.25.00.00 – – – – – Soğuksu morinası – Gadus morhua
0304.95.29.00.00 – – – – – Diğerleri
0304.95.30.00.00 – – – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304.95.40.00.00 – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens)
0304.95.50.00.00 – – – – Merluccius cinsi berlam balıkları
0304.95.60.00.00 – – – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)
0304.95.90.00.00 – – – – Diğerleri
0304.96 – – Köpek balıkları:
0304.96.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0304.96.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus)
0304.96.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca)
0304.96.90.00.00 – – – Diğerleri
0304.97.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]
0304.99 – – Diğerleri:
0304.99.10.00.00 – – – Surimi
– – – Diğerleri:
0304.99.21.00.00 – – – – Tatlısu balıklarına ait olanlar
– – – – Diğerleri:
0304.99.23.00.00 – – – – – Ringa balıkları (Atlantik ringası – Clupea harengus,Pasifik ringası – Clupea pallasaii) na ait olanlar
0304.99.29.00.00 – – – – – Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar
0304.99.55.00.00 – – – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar
0304.99.61.00.00 – – – – – Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar
0304.99.65.00.00 – – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar
0304.99.99.00.00 – – – – – Diğerleri
0305 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın):
0305.20.00.00.00 – Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri ve spermleri (kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
– Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş):
0305.31.00.00.00
0305.32 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae familyasına ait balıklar:
– – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua,Atlantik morinası- Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus) ve Kutup morinası (Boreogadus saida):
0305.32.11.00.00 – – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
0305.32.19.00.00 – – – – Diğerleri
0305.32.90.00.00 – – – Diğerleri
0305.39 – – Diğerleri:
0305.39.10.00.00
0305.39.50.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) (tuzlanmış veya salamura edilmiş)
– – – Diğerleri:
0305.39.90.10.00 – – – – Ringa balığı (Atlantik ringası- Clupea harengus, Pasifik ringası- Clupea pallasii)
0305.39.90.90.00 – – – – Diğerleri
– Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil)(yenilebilir balık sakatatları hariç):
0305.41.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0305.42.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası – Clupea harengus, Pasifik ringası – Clupea pallasii)
0305.43 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0305.43.00.00.11 – – – Oncorhynchus mykiss
0305.43.00.00.19 – – – Diğerleri
0305.44
0305.44.10.00.00 – – – Yılan Balığı (Anguilla spp.)
0305.44.90.00.00 – – – Diğerleri
0305.49 – – Diğerleri:
0305.49.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
0305.49.20.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
0305.49.30.00.00 – – – Uskumru balıkları (Uskumru – Scomber scombrus,Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus,Kolyoz – Scomber japonicus)
0305.49.80.00.00 – – – Diğerleri
– Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç) (tuzlanmış olsun olmasın, fakat tütsülenmemiş):
0305.51 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua, Atlantik morinası – Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus):
0305.51.10.00.00 – – – Tuzlanmamış
0305.51.90.00.00 – – – Tuzlanmış
0305.52.00.00.00
0305.53
0305.53.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida)
0305.53.90.00.00 – – – Diğerleri
0305.54
0305.54.30.00.00 – – – Ringa balıkları (Atlantik ringası- Clupea harengus,Pasifik ringası- Clupea pallasii)
0305.54.50.00.00 – – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0305.54.90.00.00 – – – Diğerleri
0305.59 – – Diğerleri:
0305.59.70.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
0305.59.85.00.00 – – – Diğerleri
– Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç):
0305.61.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası – Clupea harengus,Pasifik ringası – Clupea pallasii)
0305.62.00.00.00 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası – Gadus morhua,Atlantik morinası – Gadus ogac,Pasifik morinası – Gadus macrocephalus)
0305.63.00.00.00 – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0305.64.00.00.00
0305.69 – – Diğerleri:
0305.69.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida)
0305.69.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus)
0305.69.50.00.00 – – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0305.69.80.00.00 – – – Diğerleri
– Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, mideleri ve diğer yenilebilir balık sakatatları:
0305.71.00.00.00 – – Köpek balığı yüzgeçleri
0305.72.00.00.00 – – Balık başları, kuyrukları, mideleri
0305.79.00.00.00 – – Diğerleri
0306
– Dondurulmuş olanlar:
0306.11 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
0306.11.10.00.00 – – – İstakoz kuyrukları
0306.11.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.12 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.12.10.00.00 – – – Bütün
0306.12.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.14 – – Yengeçler:
0306.14.10.00.00 – – – Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe – cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler
0306.14.30.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
0306.14.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.15.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.16 – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306.16.91.00.00 – – – Crangon crangon familyasından olanlar
0306.16.99.00.00 – – – Diğerleri
0306.17 – – Diğer karidesler:
0306.17.91.00.00 – – – Pembe derinsu karidesi
0306.17.92.00.00 – – – Penaeus familyasından karidesler
0306.17.93.00.00 – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)
0306.17.94.00.00 – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç)
0306.17.99.00.00 – – – Diğerleri
0306.19 – – Diğerleri:
0306.19.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit)
0306.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Canlı, taze veya soğutulmuş olanlar:
0306.31.00.00.00 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.32 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.32.10.00.00 – – – Canlı
– – – Diğerleri:
0306.32.91.00.00 – – – – Bütün
0306.32.99.00.00 – – – – Diğerleri
0306.33 – – Yengeçler:
0306.33.10.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
0306.33.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.34.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.35 – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – Crangon crangon familyasından:
0306.35.10.00.00 – – – – Taze veya soğutulmuş
0306.35.50.00.00 – – – – Diğerleri
0306.35.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.36 – – Diğer karidesler:
0306.36.10.00.00 – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)
0306.36.50.00.00 – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç)
0306.36.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.39 – – Diğerleri:
0306.39.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit)
0306.39.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğeleri:
0306.91.00.00.00 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.92 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.92.10.00.00 – – – Bütün
0306.92.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.93 – – Yengeçler:
0306.93.10.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
0306.93.90.00.00 – – – Diğerleri
0306.94.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.95 – – Karidesler:
– – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – – Crangon crangon familyasından:
0306.95.11.00.00 – – – – – Buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş
0306.95.19.00.00 – – – – – Diğerleri
0306.95.20.00.00 – – – – Pandalus spp.
– – – Diğer karidesler:
0306.95.30.00.00 – – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından olanlar hariç)
0306.95.40.00.00 – – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından olanlar hariç)
0306.95.90.00.00 – – – – Diğerleri
0306.99 – – Diğerleri:
0306.99.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit)
0306.99.90.00.00 – – – Diğerleri
0307 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın):
– İstiridyeler:
0307.11 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.11.10.00.00 – – – Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler
0307.11.90.00.00 – – – Diğerleri
0307.12.00.00.00 – – Dondurulmuş
0307.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Tarak ve Pectinidae familyasına ait diğer yumuşakcalar
0307.21 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.21.10.00.00 – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil)
0307.21.90.00.00 – – – Diğerleri
0307.22 – – Dondurulmuş:
– – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil):
0307.22.10.00.00 – – – – Coquilles St Jacques (Pecten maximus)
0307.22.90.00.00 – – – – Diğerleri
0307.22.95.00.00 – – – Diğerleri
0307.29 – – Diğerleri:
0307.29.10.00.00 – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil)
0307.29.90.00.00 – – – Diğerleri
– Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.):
0307.31 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.31.10.00.00 – – – Mytilus cinsi
0307.31.90.00.00 – – – Perna cinsi
0307.32 – – Dondurulmuş:
0307.32.10.00.00 – – – Mytilus cinsi
0307.32.90.00.00 – – – Perna cinsi
0307.39 – – Diğerleri:
0307.39.20.00.00 – – – Mytilus cinsi
0307.39.80.00.00 – – – Perna cinsi
– Mürekkep balıkları ve kalamarlar:
0307.42 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.42.10.00.00 – – – Mürekkep balıkları (sübye – Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi – Sepiola spp.)
0307.42.20.00.00 – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)
0307.42.30.00.00 – – – Kalamarlar (Avrupa kalamarı – Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.)
0307.42.40.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus))
0307.42.90.00.00 – – – Diğerleri
0307.43 – – Dondurulmuş:
– – – Mürekkep balıkları (sübye – Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia macrosoma, derinsu sübyesi – Sepiola spp.):
– – – – Derinsu sübyesi (Sepiola spp.):
0307.43.21.00.00 – – – – – Sepiola rondeleti cinsi
0307.43.25.00.00 – – – – – Diğerleri
0307.43.29.00.00 – – – – Sepia officinalis, Rosia macrosoma
– – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.):
0307.43.31.00.00 – – – – Loligo vulgaris
0307.43.33.00.00 – – – – Loligo pealei
0307.43.35.00.00 – – – – Loligo gahi
0307.43.38.00.00 – – – – Diğerleri
0307.43.91.00.00 – – – Avrupa kalamarı- Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç)
0307.43.92.00.00 – – – Akdeniz kalamarları (İllex spp.)
0307.43.95.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus))
0307.43.99.00.00 – – – Diğerleri
0307.49 – – Diğerleri:
0307.49.20.00.00 – – – Mürekkep balıkları (sübye – Sepia officinalis,küçük mürekkep ba – lığı – Rossia macrosoma, derinsu sübyesi – Sepiola spp.)
0307.49.40.00.00 – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)
0307.49.50.00.00 – – – Avrupa kalamarı- Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç)
0307.49.60.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus))
0307.49.80.00.00 – – – Diğerleri
– Ahtapotlar (Octopus spp.):
0307.51.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.52.00.00.00 – – Dondurulmuş
0307.59.00.00.00 – – Diğerleri
0307.60.00.00.00 – Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)
– Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar
0307.71.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.72 – – Dondurulmuş:
0307.72.10.00.00 – – – Şeritli venus veya Veneridae familyasına ait diğer yumuşakçalar
0307.72.90.00.00 – – – Diğerleri
0307.79.00.00.00 – – Diğerleri
– Deniz Kulağı (Haliotis spp.) ve stromboid kabuklular (Strombus spp.):
0307.81.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.82.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.)
0307.83.00.00.00 – – Dondurulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.84.00.00.00 – – Dondurulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.)
0307.87.00.00.00 – – Diğer deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.88.00.00.00 – – Diğer stromboid kabuklular (Strombus spp.)
– Diğerleri:
0307.91 – – Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.91.00.00.11 – – – Deniz salyangozu
0307.91.00.00.19 – – – Diğerleri
0307.92 – – Dondurulmuş
0307.92.00.00.11 – – – Deniz salyangozu
0307.92.00.00.19 – – – Diğerleri
0307.99 – – Diğerleri
0307.99.00.00.11 – – – Deniz salyangozu
0307.99.00.00.19 – – – Diğerleri
0308
– Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
0308.11 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.11.00.10.00 – – – Canlı
0308.11.00.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş
0308.12.00.00.00 – – Dondurulmuş
0308.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308.21 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.21.00.10.00 – – – Canlı
0308.21.00.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş
0308.22.00.00.00 – – Dondurulmuş
0308.29.00.00.00 – – Diğerleri
0308.30 – Deniz anası (Rhopilema spp.):
0308.30.50.00.00 – – Dondurulmuş
0308.30.80.00.00 – – Diğerleri
0308.90 – Diğerleri:
– – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.90.10.10.00 – – – Canlı
0308.90.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş
0308.90.50.00.00 – – Dondurulmuş
0308.90.90.00.00 – – Diğerleri
0309 Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanların insanların yemesine elverişli un, kaba un ve pelletleri:
0309.10.00.00.00 – Balıklara ait olanlar
0309.90.00.00.00 – Diğerleri
0401 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
0401.10 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1`i geçmeyenler:
0401.10.10.00.00 – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.10.90.00.00 – – Diğerleri
0401.20 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 `i geçen, fakat % 6` yı geçmeyenler:
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 `ü geçmeyenler:
0401.20.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.20.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 `ü geçenler:
0401.20.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.20.99.00.00 – – – Diğerleri
0401.40 – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6` yı geçen fakat % 10`u geçmeyenler:
– – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.40.10.00.11 – – – Süt
0401.40.10.00.12 – – – Krema
– – Diğerleri
0401.40.90.00.11 – – – Süt
0401.40.90.00.12 – – – Krema
0401.50 – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10`u geçenler:
– – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21`i geçmeyenler:
0401.50.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21`i geçen fakat % 45 `i geçmeyenler:
0401.50.31.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.39.00.00 – – – Diğerleri
– – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 `i geçenler:
0401.50.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.99.00.00 – – – Diğerleri
0402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler):
0402.10 – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 `i geçmeyenler:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0402.10.11.00.00 – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.10.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0402.10.91.00.00 – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.10.99.00.00 – – – Diğerleri
– Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 1,5` i geçenler:
0402.21 – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
– – – Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27`yi geçmeyenler:
0402.21.11.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.21.18.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27`yi geçenler:
0402.21.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.21.99.00.00 – – – – Diğerleri
0402.29 – – Diğerleri:
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçmeyenler:
0402.29.11.00.00 – – – – Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 `u geçen özel sütler
– – – – Diğerleri:
0402.29.15.00.00 – – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.29.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 `yi geçenler:
0402.29.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.29.99.00.00 – – – – Diğerleri
– Diğerleri:
0402.91 – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0402.91.10.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8` i geçmeyenler
0402.91.30.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8` i geçen fakat % 10`u geçmeyenler
– – – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 10 `u geçen fakat % 45`i geçmeyenler:
0402.91.51.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.91.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 `i geçenler:
0402.91.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.91.99.00.00 – – – – Diğerleri
0402.99 – – Diğerleri:
0402.99.10.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5` i geçmeyenler
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 `i geçen fakat % 45`i geçmeyenler:
0402.99.31.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.99.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45`i geçenler:
0402.99.91.00.00 – – – – Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.99.99.00.00 – – – – Diğerleri
0403
0403.20 – Yoğurt:
– – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, biltki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçi mamulleri içermeyenler:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
– – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.20.11.00.11 – – – – – Yoğurt
0403.20.11.00.12 – – – – – Ayran
0403.20.13.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler
0403.20.19.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
– – – Diğerleri:
– – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.20.31.00.11 – – – – – Yoğurt
0403.20.31.00.12 – – – – – Ayran
0403.20.33.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler
0403.20.39.00.00 – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 `yı geçenler
– – İlave çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, bitki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçilik mamulü içerenler:
0403.20.41.00.00 – – – Ağırlıkça % 1,5`dan az katı süt yağı, % 5 sukroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler
0403.20.49.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri, aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
0403.20.51.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0403.20.53.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5` i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0403.20.59.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – Diğerleri:
0403.20.91.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.20.93.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler
0403.20.99.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
0403.90 – Diğerleri:
– – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içermeyenler:
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.11.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0403.90.13.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0403.90.19.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – – Diğerleri:
0403.90.31.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0403.90.33.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0403.90.39.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – Diğerleri:
– – – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.51.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.90.53.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6` yı geçmeyenler
0403.90.59.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
– – – – Diğerleri:
0403.90.61.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.90.63.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6` yı geçmeyenler
0403.90.69.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
– – Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:
– – – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
0403.90.71.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0403.90.73.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0403.90.79.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – Diğerleri:
0403.90.91.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler
0403.90.93.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler
0403.90.99.00.00 – – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
0404
0404.10 – Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin);
– – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçmeyenler:
0404.10.02.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.04.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.06.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15` i geçenler:
0404.10.12.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.14.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.16.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – Diğerleri:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçmeyenler:
0404.10.26.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.28.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.32.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçenler:
0404.10.34.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.36.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.38.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – Diğerleri:
– – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçmeyenler:
0404.10.48.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.52.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.54.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçenler:
0404.10.56.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.58.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.62.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – Diğerleri:
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçmeyenler:
0404.10.72.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.74.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.76.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
– – – – Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15` i geçenler:
0404.10.78.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.10.82.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.10.84.00.00 – – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
0404.90 – Diğerleri:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0404.90.21.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.90.23.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27` yi geçmeyenler
0404.90.29.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27` yi geçenler
– – Diğerleri:
0404.90.81.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler
0404.90.83.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler
0404.90.89.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler
0405 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri:
0405.10 – Tereyağı:
– – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85`i geçmeyenler:
– – – Tabii tereyağ
0405.10.11.00.00 – – – – Net muhteviyatı 1 kg.`ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0405.10.19.00.00 – – – – Diğerleri
0405.10.30.00.00 – – – Rekombine tereyağı
0405.10.50.00.00 – – – Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı
0405.10.90.00.00 – – Diğerleri
0405.20 – Sürülerek yenilen süt ürünleri:
0405.20.10.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 39 veya daha fazla fakat % 60`dan az olanlar
0405.20.30.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla fakat % 75` den az olanlar
0405.20.90.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 75` den fazla fakat % 80` den az olanlar
0405.90 – Diğerleri:
0405.90.10.00.00 – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 99,3 veya daha fazla ve içerdiği su miktarı ağırlık itibariyle % 0,5`i geçmeyenler
0405.90.90.00.00 – – Diğerleri
0406 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
0406.10 – Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler:
– – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40`ı geçmeyenler
0406.10.30.00.00 – – – Mozerella (sıvı içinde olsun olmasın)
– – – Diğerleri:
0406.10.50.00.11 – – – – Taze peynir
0406.10.50.00.12 – – – – Çökelek
0406.10.50.00.13 – – – – Lor
0406.10.50.00.18 – – – – Diğerleri
0406.10.80.00.00 – – Diğerleri
0406.20 – Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:
0406.20.00.10.00 – – Gravyer
0406.20.00.20.00 – – Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler
0406.20.00.90.00 – – Diğerleri
0406.30 – Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):
0406.30.10.00.00
– – Diğerleri:
– – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36` yı geçmeyenlerden:
0406.30.31.00.00 – – – – Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48`i geçmeyenler
0406.30.39.00.00 – – – – Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48`i geçenler
0406.30.90.00.00 – – – İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36` yı geçenler
0406.40 – Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen küf içeren diğer peynirler:
0406.40.10.00.00 – – Rokfor
0406.40.50.00.00 – – Gorgonzola
0406.40.90.00.00 – – Diğerleri
0406.90 – Diğer peynirler:
0406.90.01.00.00 – – İşleme tabi tutulacak olanlar
– – Diğerleri:
0406.90.13.00.00 – – – Emmentaler
– – – Gravyer, Sbrinz
0406.90.15.00.11 – – – – Gravyer
0406.90.15.00.12 – – – – Sbrinz
0406.90.17.00.00 – – – Bergkaese, Appenzell
0406.90.18.00.00 – – – Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d`or ve téte de Moine
0406.90.21.00.00 – – – Çedar
0406.90.23.00.00 – – – Edam
0406.90.25.00.00 – – – Tilsit
0406.90.29.00.00 – – – Kaşkaval
– – – Feta
– – – – Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun ve keçi derisinden tulumlarda)
0406.90.32.00.11 – – – – – Tulum peyniri
0406.90.32.00.12 – – – – – Beyaz peynir
– – – – Diğerleri
0406.90.32.00.91 – – – – – Tulum peyniri
0406.90.32.00.92 – – – – – Beyaz peynir
0406.90.35.00.00 – – – Kefalo – Tyri
0406.90.37.00.00 – – – Finlandiya
0406.90.39.00.00 – – – Jarlsberg
– – – Diğerleri:
0406.90.50.00.00 – – – – Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar
– – – – Diğerleri:
– – – – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40` ı geçmeyenler:
– – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47`yi geçmeyenler:
0406.90.61.00.00 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano
0406.90.63.00.00 – – – – – – – Fiore sardo, pecorino
0406.90.69.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47`yi geçen fakat % 72`yi geçmeyenler:
0406.90.73.00.00 – – – – – – – Provolone
0406.90.74.00.00 – – – – – – – Maasdam
0406.90.75.00.00 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406.90.76.00.00 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö
0406.90.78.00.00 – – – – – – – Gouda
0406.90.79.00.00 – – – – – – – Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio
0406.90.81.00.00 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406.90.82.00.00 – – – – – – – Camembert
0406.90.84.00.00 – – – – – – – Brie
0406.90.85.00.00 – – – – – – – Kefalograviera,Kasseri
– – – – – – – Diğer peynirler:
0406.90.86.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47`yi geçen fakat % 52`yi geçmeyenler
0406.90.89.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 52`yi geçen fakat % 62 ` yi geçmeyenler
0406.90.92.00.00 – – – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 62`yi geçen fakat % 72`yi geçmeyenler
0406.90.93.00.00 – – – – – – Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 72`yi geçenler
– – – – – Diğerleri
0406.90.99.00.11 – – – – – – Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler
0406.90.99.00.12 – – – – – – Dil peyniri
0406.90.99.00.19 – – – – – – Diğerleri
0407 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş):
– Kuluçkalık yumurtalar:
0407.11 – – Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):
– – – Damızlık olanlar:
0407.11.00.10.11 – – – – Yumurtalık ebeveyn yumurtalar
0407.11.00.10.12 – – – – Etlik ebeveyn yumurtalar
0407.11.00.10.19 – – – – Diğerleri
– – – Damızlık olmayanlar:
0407.11.00.90.11 – – – – Yumurtalık yumurtalar
0407.11.00.90.12 – – – – Etlik yumurtalar
0407.11.00.90.19 – – – – Diğerleri
0407.19 – – Diğerleri:
– – – Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları:
– – – – Hindi veya kazlara ait olanlar:
– – – – – Damızlık olanlar
0407.19.11.10.11 – – – – – – Hindi yumurtası
0407.19.11.10.19 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Damızlık olmayanlar
0407.19.11.90.11 – – – – – – Hindi yumurtası
0407.19.11.90.19 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
0407.19.19.00.11 – – – – – Damızlık olanlar
0407.19.19.00.19 – – – – – Damızlık olmayanlar
– – – Diğerleri
– – – – Damızlk olanlar:
0407.19.90.10.11 – – – – – Devekuşu yumurtaları
0407.19.90.10.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Damızlk olmayanlar:
0407.19.90.90.11 – – – – – Devekuşu yumurtaları
0407.19.90.90.19 – – – – – Diğerleri
– Diğer taze yumurtalar:
0407.21.00.00.00 – – Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
– – Diğerleri:
0407.29.10.00.00 – – – Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları:
0407.29.90.00.00 – – – Diğerleri
0407.90 – Diğerleri:
0407.90.10.00.00 – – Kümes hayvanlarının yumurtaları
0407.90.90.00.00 – – Diğerleri
0408
– Yumurta sarıları:
0408.11 – – Kurutulmuş:
0408.11.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.11.80.00.00 – – – Diğerleri
0408.19 – – Diğerleri:
0408.19.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
– – – Diğerleri:
0408.19.81.00.00 – – – – Sıvı halde
0408.19.89.00.00 – – – – Dondurulmuş
– Diğerleri:
0408.91 – – Kurutulmuş:
0408.91.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.91.80.00.00 – – – Diğerleri
0408.99 – – Diğerleri:
0408.99.20.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.99.80.00.00 – – – Diğerleri
0409 Tabii bal:
0409.00.00.00.11 – Petek bal
0409.00.00.00.12 – Süzme bal
0410 Böcekler ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen diğer ürünler
0410.10 – Böcekler:
0410.10.10.00.00 – – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
– – Diğerleri:
0410.10.91.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilebilen un ve kaba unları
0410.10.99.00.00 – – – Diğerleri
0410.90 – Diğerleri:
0410.90.00.00.11 – – Kablumbağa yumurtaları
0410.90.00.00.12 – – Salyangoz kabuğu unu
0410.90.00.00.13 – – Arı sütü
0410.90.00.00.19 – – Diğerleri
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun olmasın) ; insan saçı döküntüleri
0502 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:
0502.10 – EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:
0502.10.00.10.00 – – Domuz kılı
0502.10.00.90.00 – – Diğerleri
0502.90.00.00.00 – Diğerleri
0504 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
– Kurutulmuş şirdenler
0504.00.00.10.11 – – Kuru buzağı şirdeni
0504.00.00.10.19 – – Diğerleri
– Diğerleri
0504.00.00.90.10 – – Bağırsaklar
0504.00.00.90.30 – – Kurutulmamış şirdenler
0504.00.00.90.90 – – Diğerleri
0505
0505.10 – Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:
0505.10.10.00.00 – – İşlenmemiş
0505.10.90.00.00 – – Diğerleri
0505.90.00.00.00 – Diğerleri
0506 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri:
0506.10.00.00.00 – Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar
0506.90.00.00.00 – Diğerleri
0507 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri:
0507.10.00.00.00 – Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri
0507.90 – Diğerleri
0507.90.00.00.11 – – Boynuzlar
0507.90.00.00.12 – – Tırnaklar
0507.90.00.00.19 – – Diğerleri
0508
0508.00.10.00.00 – Kırmızı Mercan (Corallium rubrum)
0508.00.90.00.00 – Diğerleri
0510
0510.00.00.10.00 – Kantarit
– Diğerleri
0510.00.00.90.11 – – Safra (kurutulmuş olsun olmasın )
0510.00.00.90.19 – – Diğerleri
0511 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:
0511.10.00.00.00 – Sığır spermleri
– Diğerleri:
0511.91 – – Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:
0511.91.10.00.00 – – – Balık döküntüleri
– – – Diğerleri
0511.91.90.00.11 – – – – Alabalık yumurtası
0511.91.90.00.19 – – – – Diğerleri
0511.99 – – Diğerleri:
0511.99.10.00.00 – – – Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve benzeri döküntüleri
– – – Hayvansal menşeli tabii süngerler:
0511.99.31.00.00 – – – – İşlenmemiş
0511.99.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
0511.99.85.10.00 – – – – İpek böceği yumurtaları
0511.99.85.20.00 – – – – At kılı ve at kılı döküntüleri (başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın)
– – – – Diğerleri
0511.99.85.90.11 – – – – – Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın)
0511.99.85.90.12 – – – – – Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler
0511.99.85.90.13 – – – – – Hayvan yemi yapımında kullanılacak sakatatlar
0511.99.85.90.18 – – – – – Diğerleri
0601 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklen miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):
0601.10 – Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):
0601.10.10.00.00 – – Sümbül soğanları
0601.10.20.00.00 – – Nergis soğanları
0601.10.30.00.00 – – Lale soğanları
0601.10.40.00.00 – – Glayöl soğanları
– – Diğerleri:
0601.10.90.10.00 – – – Diğer çiçek soğanları
0601.10.90.90.00 – – – Diğerleri
0601.20 – Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar, sür gün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindi ba bitkisi ve kökleri:
– – Hindiba bitkisi ve kökleri
0601.20.10.00.11 – – – Hindiba bitkisi
0601.20.10.00.12 – – – Hindiba kökleri
– – Orkide, sümbül, nergis ve lale soğanları
0601.20.30.00.11 – – – Orkide soğanları
0601.20.30.00.12 – – – Sümbül soğanları
0601.20.30.00.13 – – – Nergis soğanları
0601.20.30.00.14 – – – Lale soğanları
– – Diğerleri:
– – – Diğer çiçek soğanları
0601.20.90.10.11 – – – – Glayöller
0601.20.90.10.19 – – – – Diğerleri
0601.20.90.90.00 – – – Diğerleri
0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri:
0602.10 – Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:
0602.10.10.00.00 – – Asma çelikleri, daldırmalar
0602.10.90.00.00 – – Diğerleri
0602.20 – Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız):
0602.20.10.00.00 – – Asma (aşılı veya köklendirilmiş)
– – Diğerleri:
0602.20.20.00.00 – – – Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
– – – Diğerleri:
0602.20.30.00.00 – – – – Narenciye
– – – – Diğerleri:
0602.20.80.00.11 – – – – – Kestane
0602.20.80.00.12 – – – – – Fıstık çamı
0602.20.80.00.19 – – – – – Diğerleri
0602.30.00.00.00 – Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40.00.00.00 – Güller (aşılı veya aşısız)
0602.90 – Diğerleri:
0602.90.10.00.00 – – Mantar miselleri
0602.90.20.00.00 – – Ananas fidanı
0602.90.30.00.00 – – Sebze ve çilek fideleri
– – Diğerleri:
– – – Açık hava bitkileri:
– – – – Ağaç ve çalılar:
– – – – – Orman ağaçları
– – – – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.41.00.11 – – – – – – – Çelikler
0602.90.41.00.12 – – – – – – – Fidanlar
0602.90.41.00.29 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.45.00.11 – – – – – – – Çelikler
0602.90.45.00.12 – – – – – – – Fidanlar
– – – – – – Diğerleri:
0602.90.46.00.00 – – – – – – – Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
– – – – – – – Diğerleri:
0602.90.47.00.00 – – – – – – – – Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
0602.90.50.00.00 – – – – Diğer açık hava bitkileri
– – – Oda bitkileri:
– – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)
0602.90.70.00.11 – – – – – Çelikler
0602.90.70.00.12 – – – – – Fidanlar
– – – – Diğerleri:
0602.90.91.00.00 – – – – – Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)
0602.90.99.00.00 – – – – – Diğerleri
0603 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):
– Taze:
0603.11.00.00.00 – – Güller
0603.12.00.00.00 – – Karanfiller
0603.13.00.00.00 – – Orkideler
0603.14.00.00.00 – – Krizantemler
0603.15.00.00.00 – – Zambaklar (Lilium spp.)
0603.19 – – Diğerleri:
0603.19.10.00.00 – – – Glayöller
0603.19.20.00.00 – – – Düğün çiçeği
0603.19.70.00.00 – – – Diğerleri
0603.90.00.00.00 – Diğerleri
0604
0604.20 – Taze:
– – Yosunlar ve likenler:
0604.20.11.00.00 – – – Ren geyiği likeni
0604.20.19.00.00 – – – Diğerleri
0604.20.20.00.00 – – Noel ağaçları
0604.20.40.00.00 – – İğne yapraklı ağaçların dalları
– – Diğerleri:
0604.20.90.00.11 – – – Şimşir dalı
0604.20.90.00.19 – – – Diğerleri
0604.90 – Diğerleri:
– – Yosunlar ve likenler:
0604.90.11.00.00 – – – Ren geyiği likeni
0604.90.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0604.90.91.00.00 – – – Sadece kurutulmuş
0604.90.99.00.00 – – – Diğerleri
0701 Patates (taze veya soğutulmuş):
0701.10.00.00.00 – Tohumluk
0701.90 – Diğerleri:
0701.90.10.00.00 – – Nişasta imalinde kullanılanlar
– – Diğerleri:
0701.90.50.00.00 – – – Taze (1 Ocak`tan 30 Haziran`a kadar olanlar)
0701.90.90.00.00 – – – Diğerleri
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)
0703 Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş):
0703.10 – Soğanlar ve şalotlar:
– – Soğanlar:
0703.10.11.00.00 – – – Arpacık soğanı
– – – Diğerleri
0703.10.19.00.11 – – – – Kuru soğan
0703.10.19.00.12 – – – – Taze (yeşil) soğan
0703.10.90.00.00 – – Şalotlar
0703.20 – Sarımsaklar:
0703.20.00.00.11 – – Taze (yeşil) sarımsak
0703.20.00.00.12 – – Kuru sarımsak
0703.90 – Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler:
0703.90.00.00.11 – – Pırasa
0703.90.00.00.12 – – Soğanımsı sebzeler
0704 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassikalar (taze veya soğutulmuş):
0704.10 – Karnabaharlar ve brokoli
– – Karnabaharlar ve başlı brokoli
0704.10.10.00.11 – – – Karnabahar
0704.10.10.00.12 – – – Brokoli
0704.10.90.00.00 – – Diğerleri
0704.20.00.00.00 – Brüksel lahanası
0704.90 – Diğerleri:
– – Beyaz lahana ve kırmızı lahana
0704.90.10.00.11 – – – Beyaz lahana
0704.90.10.00.12 – – – Kırmızı lahana
0704.90.90.00.00 – – Diğerleri
0705 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş):
– Marul:
0705.11.00.00.00 – – Baş marul
0705.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Hindiba:
0705.21.00.00.00 – – Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum)
0705.29.00.00.00 – – Diğerleri
0706 Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş):
0706.10 – Havuçlar ve şalgamlar
0706.10.00.00.11 – – Havuçlar
0706.10.00.00.12 – – Şalgamlar
0706.90 – Diğerleri:
0706.90.10.00.00 – – Kök kerevizi
0706.90.30.00.00 – – Bayır turbu (Cochlearia armoracia)
0706.90.90.00.00 – – Diğerleri
0707 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş):
0707.00.05.00.00 – Hıyarlar
0707.00.90.00.00 – Kornişonlar
0708 Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş):
0708.10 – Bezelye (Pisum sativum)
0708.10.00.00.11 – – Kabuklu
0708.10.00.00.12 – – Kabuksuz
0708.20 – Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.)
0708.20.00.00.11 – – Fasulye
0708.20.00.00.12 – – Barbunya (kabuklu)
0708.20.00.00.13 – – Barbunya (kabuksuz)
0708.90 – Diğer baklagiller
0708.90.00.00.11 – – Kabuklu baklagiller
0708.90.00.00.12 – – Kabuksuz baklagiller
0709 Diğer sebzeler(taze veya soğutulmuş):
0709.20.00.00.00 – Kuşkonmazlar
0709.30.00.00.00 – Patlıcanlar
0709.40.00.00.00 – Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)
– Mantarlar ve domalanlar:
0709.51.00.00.00 – – Agaricus cinsi mantarlar
0709.52.00.00.00 – – Boletus cinsi mantarlar
0709.53.00.00.00 – – Cantharellus cinsi mantarlar
0709.54.00.00.00 – – Shiitake (Lentinus edodes)
0709.55.00.00.00 – – Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)
0709.56.00.00.00 – – Domalanlar (Tuber spp.)
0709.59.00.00.00 – – Diğerleri
0709.60 – Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler:
– – Tatlı (Capsicum grossum) biberler
0709.60.10.00.11 – – – Sivri biber
0709.60.10.00.12 – – – Dolmalık biber
0709.60.10.00.13 – – – Çarliston biber
0709.60.10.00.14 – – – Kırmızı biber (paprika)
0709.60.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0709.60.91.00.00 – – – Capsicum oleoresin boyaları ve Capsisin imalinde kullanılan Capsicum cinsi biberler
0709.60.95.00.00 – – – Rezinoit veya uçucu yağların imalinde kullanılanlar
0709.60.99.00.00 – – – Diğerleri
0709.70 – Ispanak,Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı
0709.70.00.00.11 – – Ispanak
0709.70.00.00.12 – – Yeni Zelanda ıspanağı
0709.70.00.00.13 – – Bahçe ıspanağı (kara pazı)
– Diğerleri:
0709.91.00.00.00 – – Enginarlar
0709.92 – – Zeytin:
0709.92.10.00.00 – – – Yağ üretiminde kullanılmayanlar
0709.92.90.00.00 – – – Diğerleri
0709.93 – – Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.):
0709.93.10.00.00 – – – Dolmalık kabak
0709.93.90.00.00 – – – Diğerleri
0709.99 – – Diğerleri:
0709.99.10.00.00 – – – Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) hariç)
0709.99.20.00.00 – – – Pazı ve yaban enginarı
0709.99.40.00.00 – – – Kebere
0709.99.50.00.00 – – – Rezene
0709.99.60.00.00 – – – Tatlı mısır
– – – Diğerleri:
0709.99.90.00.11 – – – – Bamya
0709.99.90.00.12 – – – – Semizotu
0709.99.90.00.13 – – – – Maydanoz
0709.99.90.00.14 – – – – Asma yaprağı
0709.99.90.00.18 – – – – Diğerleri
0710 Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş):
0710.10.00.00.00 – Patates
– Baklagil sebzeler (kabuklu veya kabuksuz):
0710.21.00.00.00 – – Bezelye (Pisum sativum)
0710.22.00.00.00 – – Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)
0710.29.00.00.00 – – Diğerleri
0710.30.00.00.00 – Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve orache ıspanağı (bahçe ıspanağı)
0710.40.00.00.00 – Tatlı mısır
0710.80 – Diğer sebzeler:
0710.80.10.00.00 – – Zeytinler
– – Capsicum veya Pimenta cinsi meyvalar:
0710.80.51.00.00 – – – Tatlı biberler
0710.80.59.00.00 – – – Diğerleri
– – Mantarlar
0710.80.61.00.00 – – – Agaricus cinsi mantarlar
0710.80.69.00.00 – – – Diğerleri
0710.80.70.00.00 – – Domatesler
0710.80.80.00.00 – – Enginarlar
0710.80.85.00.00 – – Kuşkonmazlar
– – Diğerleri
0710.80.95.00.11 – – – Soğan
0710.80.95.00.12 – – – Havuç
0710.80.95.00.13 – – – Pırasa
0710.80.95.00.14 – – – Karnabahar
0710.80.95.00.15 – – – Lahana
0710.80.95.00.19 – – – Diğerleri
0710.90.00.00.00 – Sebze karışımları
0711 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler:
0711.20 – Zeytinler:
0711.20.10.00.00 – – Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar
0711.20.90.00.00 – – Diğerleri
0711.40.00.00.00 – Hıyarlar ve kornişonlar
– Mantarlar ve domalanlar:
0711.51.00.00.00 – – Agaricus cinsi mantarlar
0711.59.00.00.00 – – Diğerleri
0711.90 – Diğer sebzeler; sebze karışımları:
– – Sebzeler:
0711.90.10.00.00 – – – Capsicum ve Pimenta cinsi meyvalar (tatlı biberler hariç)
0711.90.30.00.00 – – – Tatlı mısır
0711.90.50.00.00 – – – Soğanlar
0711.90.70.00.00 – – – Kebere
0711.90.80.00.00 – – – Diğerleri
0711.90.90.00.00 – – Sebze karışımları
0712 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış):
0712.20.00.00.00 – Soğanlar
– Mantarlar, yahudi kulağı (Auricularia spp.), jöle mantarı (Tremella spp.) ve domalanlar:
0712.31.00.00.00 – – Agaricus cinsi mantarlar
0712.32.00.00.00 – – Yahudi kulağı (Auricularia spp.)
0712.33.00.00.00 – – Jöle mantarı (Tremella spp.)
0712.34.00.00.00 – – Shiitake (Lentinus edodes)
0712.39.00.00.00 – – Diğerleri
0712.90 – Diğer sebzeler; sebze karışımları:
0712.90.05.00.00 – – Patates (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın, fakat başka şekilde hazırlanmamış)
– – Tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata):
0712.90.11.00.00 – – – Tohumluk (melez)
0712.90.19.00.00 – – – Diğerleri
0712.90.30.00.00 – – Domates
0712.90.50.00.00 – – Havuç
– – Diğerleri
0712.90.90.00.11 – – – Sarımsak
0712.90.90.00.12 – – – Pırasa
0712.90.90.00.13 – – – Ispanak
0712.90.90.00.14 – – – Kuşkonmaz
0712.90.90.00.15 – – – Bamya
0712.90.90.00.16 – – – Bezelye
0712.90.90.00.17 – – – Kabak
0712.90.90.00.18 – – – Karnabahar
0712.90.90.00.21 – – – Lahana
0712.90.90.00.22 – – – Patlıcan
0712.90.90.00.29 – – – Diğerleri
0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın):
0713.10 – Bezelye (Pisum sativum):
– – Tohumluk olanlar
0713.10.10.00.11 – – – Yem bezelyesi
0713.10.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
0713.10.90.00.11 – – – Yem bezelyesi
0713.10.90.00.19 – – – Diğerleri
0713.20 – Nohut (garbanzos):
0713.20.00.00.11 – – Tohumluk olanlar
0713.20.00.00.19 – – Diğerleri
– Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713.31 – – Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler
0713.31.00.00.11 – – – Tohumluk olanlar
0713.31.00.00.19 – – – Diğerleri
0713.32 – – Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye (Phaseolus veya Vigna angularis)
0713.32.00.00.11 – – – Tohumluk olanlar
0713.32.00.00.19 – – – Diğerleri
0713.33 – – Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris):
– – – Tohumluk olanlar:
0713.33.10.00.11 – – – – Barbunya
0713.33.10.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
0713.33.90.00.11 – – – – Barbunya
0713.33.90.00.19 – – – – Diğerleri
0713.34 – – Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea):
0713.34.00.00.11 – – – Tohumluk olanlar
0713.34.00.00.19 – – – Diğerleri
0713.35 – – Börülce (Vigna unguiculata):
0713.35.00.00.11 – – – Tohumluk olanlar
0713.35.00.00.19 – – – Diğerleri
0713.39 – – Diğerleri
0713.39.00.00.11 – – – Tohumluk olanlar
0713.39.00.00.19 – – – Diğerleri
0713.40 – Mercimekler
0713.40.00.00.11 – – Tohumluk olanlar
0713.40.00.00.12 – – Yeşil mercimek
0713.40.00.00.13 – – Kırmızı mercimek
0713.40.00.00.19 – – Diğerleri
0713.50 – Baklalar (Vicia faba var. Major) ve at baklası (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713.50.00.00.11 – – Tohumluk olanlar
0713.50.00.00.19 – – Diğerleri
0713.60 – Güvercin bezelye (Cajanus cajan):
0713.60.00.00.11 – – Tohumluk olanlar
0713.60.00.00.12 – – Diğerleri
0713.90 – Diğerleri:
0713.90.00.00.13 – – Tohumluk olanlar
0713.90.00.00.19 – – Diğerleri
0714 Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğu- tulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya `pellet` şeklinde olsun olmasın); sagu özü:
0714.10 – Manyok (cassava):
0714.10.00.00.11 – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli,net muhtevası 28 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya kabuk- suz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın)
0714.10.00.00.19 – – Diğerleri
0714.20 – Tatlı patates:
0714.20.10.00.00 – – Taze, bütün halde (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli hale getirilmiş)
– – Diğerleri:
0714.20.90.10.00 – – – Dondurulmuş
0714.20.90.90.00 – – – Diğerleri
0714.30.00.00.00 – Hint Patatesi (Dioscorea spp.)
0714.40.00.00.00 – Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.)
0714.50.00.00.00 – Yautiya (Xanthosoma spp.)
0714.90 – Diğerleri:
– – Ararot ve salep kökleri ve yüksek oranda nişasta içeren benzeri kök ve yumrular:
0714.90.20.00.11 – – – Ararot
0714.90.20.00.12 – – – Salep
0714.90.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0714.90.90.10.00 – – – Dondurulmuş
0714.90.90.90.00 – – – Diğerleri
0801 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kuru – tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):
– Hindistan cevizi:
0801.11.00.00.00 – – Kurutulmuş
0801.12.00.00.00 – – İç kabuklu (endokarp)
0801.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Brezilya cevizi:
0801.21.00.00.00 – – Kabuklu
0801.22.00.00.00 – – Kabuksuz
– Kaju cevizi:
0801.31.00.00.00 – – Kabuklu
0801.32.00.00.00 – – Kabuksuz
08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl – mış veya soyulmuş olsun olmasın):
– Bademler:
0802.11 – – Kabuklu:
0802.11.10.00.00 – – – Acı bademler
0802.11.90.00.00 – – – Diğerleri
0802.12 – – Kabuksuz:
0802.12.10.00.00 – – – Acı bademler
0802.12.90.00.00 – – – Diğerleri
– Fındıklar veya filbert (Corylus spp.):
0802.21.00.00.00 – – Kabuklu
0802.22.00.00.00 – – Kabuksuz
– Cevizler:
0802.31.00.00.00 – – Kabuklu
0802.32.00.00.00 – – Kabuksuz
– Kestane (Castanea Spp.):
0802.41.00.00.00 – – Kabuklu
0802.42.00.00.00 – – Kabuksuz
– Antep fıstığı:
0802.51.00.00.00 – – Kabuklu
0802.52.00.00.00 – – Kabuksuz
– Avustralya fındığı (Makadamya cevizi):
0802.61.00.00.00 – – Kabuklu
0802.62.00.00.00 – – Kabuksuz
0802.70.00.00.00 – Kola Cevizi (Cola spp.)
0802.80.00.00.00 – Arek cevizi
– Diğerleri:
0802.91.00.00.00 – – Çam fıstığı (kabuklu)
0802.92.00.00.00 – – Çam fıstığı (kabuksuz)
0802.99 – – Diğerleri:
0802.99.10.00.00 – – – Pekan cevizi
0802.99.90.00.00 – – – Diğerleri
0803 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):
0803.10 – Plantain:
0803.10.10.00.00 – – Taze
0803.10.90.00.00 – – Kurutulmuş
0803.90 – Diğerleri:
0803.90.10.00.00 – – Taze
0803.90.90.00.00 – – Kurutulmuş
0804 Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş):
0804.10.00.00.00 – Hurma
0804.20 – İncir:
0804.20.10.00.00 – – Taze
– – Kurutulmuş:
0804.20.90.00.11 – – – Ezme
0804.20.90.00.19 – – – Diğerleri
0804.30.00.00.00 – Ananas
0804.40.00.00.00 – Avokado armudu
0804.50 – Guava armudu, mango ve mangost
0804.50.00.00.11 – – Mango
0804.50.00.00.19 – – Diğerleri
0805 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş):
0805.10 – Portakal:
– – Tatlı, taze:
0805.10.22.00.00 – – – Navel (göbekli) portakallar
0805.10.24.00.00 – – – Beyaz portakallar
0805.10.28.00.00 – – – Diğerleri
0805.10.80.00.00 – – Diğerleri
– Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri:
0805.21 – – Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil):
0805.21.10.00.00 – – – Satsuma
0805.21.90.00.00 – – – Diğerleri
0805.22.00.00.00 – – Klemantin
0805.29.00.00.00 – – Diğerleri
0805.40.00.00.00 – Greyfurt ve pomelolar
0805.50 – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805.50.10.00.00 – – Limon (Citrus limon, Citrus limonum)
0805.50.90.00.00 – – Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805.90 – Diğerleri
0805.90.00.00.11 – – Diğer taze turunçgiller
0805.90.00.00.12 – – Diğer kurutulmuş turunçgiller
0806 Üzümler (taze veya kurutulmuş):
0806.10 – Taze
0806.10.10.00.00 – – Sofralık
0806.10.90.00.00 – – Diğerleri
0806.20 – Kurutulmuş:
0806.20.10.00.00 – – Korint üzümü
0806.20.30.00.00 – – Sultani üzümü
0806.20.90.00.00 – – Diğerleri
0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):
– Kavunlar (karpuzlar dahil):
0807.11.00.00.00 – – Karpuzlar
0807.19.00.00.00 – – Diğerleri
0807.20.00.00.00 – Papaya
0808 Elma, armut ve ayva (taze):
0808.10 – Elma:
0808.10.10.00.00 – – Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül`den 15 Aralık`a kadar
– – Diğerleri:
0808.10.80.00.11 – – – Golden cinsi
0808.10.80.00.13 – – – Starking elma
0808.10.80.00.14 – – – Starkrimson elma
0808.10.80.00.19 – – – Diğerleri
0808.30 – Armut:
0808.30.10.00.00 – – Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos`tan 31 Aralık`a kadar
0808.30.90.00.00 – – Diğerleri
0808.40.00.00.00 – Ayva
0809 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):
0809.10.00.00.00 – Kayısı (zerdali dahil)
– Kiraz (vişne dahil):
0809.21.00.00.00 – – Vişne (Prunus cerasus)
0809.29.00.00.00 – – Diğerleri
0809.30 – Şeftali (nektarin dahil):
0809.30.10.00.00 – – Nektarinler
0809.30.90.00.00 – – Diğerleri
0809.40 – Erik ve çakal eriği:
– – Erik
0809.40.05.00.11 – – – Can eriği
0809.40.05.00.12 – – – Malta eriği (yeni dünya)
0809.40.05.00.13 – – – Mürdüm eriği
0809.40.05.00.19 – – – Diğer erikler
0809.40.90.00.00 – – Çakal eriği
0810 Diğer meyveler (taze):
0810.10.00.00.00 – Çilek
0810.20 – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler:
0810.20.10.00.00 – – Ahududu
0810.20.90.00.00 – – Diğerleri
0810.30 – Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü:
0810.30.10.00.00 – – Siyah Frenk üzümü
0810.30.30.00.00 – – Kırmızı Frenk üzümü
0810.30.90.00.00 – – Diğerleri
0810.40 – Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri:
0810.40.10.00.00 – – Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis- idea türü meyve)
0810.40.30.00.00 – – Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus)
0810.40.50.00.00 – – İri meyvalı bataklık yaban mersini (Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum)
0810.40.90.00.00 – – Diğerleri
0810.50.00.00.00 – Kivi
0810.60.00.00.00 – Durian
0810.70.00.00.00 – Persimmon (Trabzon hurması)
0810.90 – Diğerleri:
– – Demirhindi, mahun elması, `lychees`, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
0810.90.20.00.11 – – – Demirhindi, mahun elması, `lychees`, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi
0810.90.20.00.12 – – – Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
– – Diğerleri
0810.90.75.00.11 – – – Nar
0810.90.75.00.12 – – – Muşmula
0810.90.75.00.13 – – – Kuşburnu
0810.90.75.00.17 – – – Diğerleri
0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):
0811.10 – Çilek:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler:
0811.10.11.00.00 – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
0811.10.19.00.00 – – – Diğerleri
0811.10.90.00.00 – – Diğerleri
0811.20 – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler:
0811.20.11.00.00 – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
0811.20.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0811.20.31.00.00 – – – Ahududu
0811.20.39.00.00 – – – Siyah Frenk üzümü
0811.20.51.00.00 – – – Kırmızı Frenk üzümü
0811.20.59.00.00 – – – Böğürtlen, dut ve loganberrier
0811.20.90.00.00 – – – Diğerleri
0811.90 – Diğerleri:
– – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler:
0811.90.11.00.00 – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
0811.90.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
0811.90.31.00.00 – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
0811.90.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
0811.90.50.00.00 – – – Adi yaban mersini
0811.90.70.00.00 – – – Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar
– – – Kiraz (vişne dahil):
0811.90.75.00.00 – – – – Vişne (Prunus cerasus)
0811.90.80.00.00 – – – – Diğerleri
0811.90.85.00.00 – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler
– – – Diğerleri
0811.90.95.00.11 – – – – Erik
0811.90.95.00.12 – – – – Kayısı (zerdali dahil)
0811.90.95.00.13 – – – – Şeftali
0811.90.95.00.14 – – – – Elma
0811.90.95.00.15 – – – – Üzüm
0811.90.95.00.19 – – – – Diğerleri
0812 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert kabuklu meyveler
0812.10.00.00.00 – Kiraz (vişne dahil)
0812.90 – Diğerleri:
0812.90.25.00.00 – – Kayısı (zerdali dahil), Portakal
0812.90.30.00.00 – – Papaya
0812.90.40.00.00 – – Adi yaban mersini
0812.90.70.00.00 – – Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, `lychees`,ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitaha- ya ve sert kabuklu tropikal meyveler
– – Diğerleri
0812.90.98.00.11 – – – Şeftali
0812.90.98.00.12 – – – Erik
0812.90.98.00.13 – – – Elma
0812.90.98.00.14 – – – Turunç
0812.90.98.00.15 – – – Çilek
0812.90.98.00.16 – – – Siyah Frenk üzümü
0812.90.98.00.17 – – – Ahududu
0812.90.98.00.18 – – – Diğerleri
0813 Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları:
0813.10.00.00.00 – Kayısı (zerdali dahil)
0813.20.00.00.00 – Erik
0813.30.00.00.00 – Elma
0813.40 – Diğer meyveler:
0813.40.10.00.00 – – Şeftali (nektarinler dahil)
0813.40.30.00.00 – – Armut
0813.40.50.00.00 – – Papaya
0813.40.65.00.00 – – Demir hindi, mahun elması, `lychees`, ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
– – Diğerleri
0813.40.95.00.11 – – – Dut
0813.40.95.00.12 – – – Ayva
0813.40.95.00.19 – – – Diğerleri
0813.50 – Bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyva- lerin birbirleriyle olan karışımları:
– – Kurutulmuş meyvaların karışımları (08.01 ila 08.06 pozisyonların- dakiler hariç):
– – – Eriksiz olanlar:
0813.50.12.00.00 – – – – Papaya, demirhindi,mahun elması,`lychees`, ekmek ağacı mey – vesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya içerenler
0813.50.15.00.00 – – – – Diğerleri
0813.50.19.00.00 – – – Erikli olanlar
– – Sadece 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş mey- vaların karışımları:
– – – Sert kabuklu tropikal meyvelerden:
0813.50.31.10.00 – – – – Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler
0813.50.31.90.00 – – – – Diğerleri
0813.50.39.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğer karışımlar:
0813.50.91.00.00 – – – Erik veya incir içermeyenler
– – – Diğerleri:
0813.50.99.10.00 – – – – Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler
0813.50.99.90.00 – – – – Diğerleri
0814.00.00.00.00 Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)
0901 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka buk ve kapçıkları ; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler:
– Kahve (kavrulmamış):
0901.11.00.00.00 – – Kafeini alınmamış
0901.12.00.00.00 – – Kafeini alınmış
– Kahve (kavrulmuş):
0901.21.00.00.00 – – Kafeini alınmamış
0901.22.00.00.00 – – Kafeini alınmış
0901.90 – Diğerleri :
0901.90.10.00.00 – – Kahve kabuk ve kapçıkları
– – Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:
0901.90.90.10.00 – – – Kavrulmamış
0901.90.90.90.00 – – – Kavrulmuş
0902 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :
0902.10.00.00.00 – Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda)
0902.20.00.00.00 – Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)
0902.30.00.00.00 – Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda)
0902.40.00.00.00 – Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté)
0904 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş) :
– Karabiber:
0904.11.00.00.00 – – Ezilmemiş, öğütülmemiş
0904.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
– Capsicum ve Pimenta cinsi biberler:
0904.21 – – Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş
0904.21.10.00.00 – – – TatIı biberler
– – – Diğerleri:
0904.21.90.00.11 – – – – Kırmızı biber
0904.21.90.00.12 – – – – Yenibahar
0904.21.90.00.18 – – – – Diğer biberler
0904.22 – – Ezilmiş veya öğütülmüş:
0904.22.00.00.11 – – – Kırmızı biber
0904.22.00.00.12 – – – Yenibahar
0904.22.00.00.18 – – – Diğer biberler
0905 Vanilya:
0905.10.00.00.00 – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0905.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş
0906 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:
– Ezilmemiş, öğütülmemiş
0906.11.00.00.00 – – Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906.19.00.00.00 – – Diğerleri
0906.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş
0907 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları):
0907.10.00.00.00 – Ezilmemiş, öğütülmemiş
0907.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş
0908 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :
– Küçük Hindistan cevizi:
0908.11.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0908.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
– Küçük Hindistan cevizi kabuğu
0908.21.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0908.22.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
– Kakule
0908.31.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0908.32.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0909 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:
– Kişniş tohumları:
0909.21.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.22.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
– Kimyon tohumları:
0909.31.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.32.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
– Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, Rezene tohumları; ardıç meyveleri
0909.61.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.62.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat:
– Zencefil:
0910.11.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0910.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.20 – Safran:
0910.20.10.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0910.20.90.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.30.00.00.00 – Zerdeçal (curcuma)
– Diğer baharat:
0910.91 – – Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:
0910.91.05.00.00 – – – Köri
– – – Diğerleri:
0910.91.10.00.00 – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0910.91.90.00.00 – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.99 – – Diğerleri:
0910.99.10.00.00 – – – Çemen (boy otu tohumları)
– – – Kekik:
– – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş:
0910.99.31.00.00 – – – – – Yaban kekiği (Thymus serpyllum)
0910.99.33.00.00 – – – – – Diğerleri
0910.99.39.00.00 – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.99.50.00.00 – – – Defne yaprakları
– – – Diğerleri:
– – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0910.99.91.00.11 – – – – – Mahlep
0910.99.91.00.13 – – – – – Sumak
0910.99.91.00.14 – – – – – Çörekotu
0910.99.91.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.99.99.00.11 – – – – – Mahlep
0910.99.99.00.13 – – – – – Sumak
0910.99.99.00.19 – – – – – Diğerleri
1001 Buğday ve mahlut:
– Makarnalık buğday (durum buğdayı):
1001.11.00.00.00 – – Tohumluk
1001.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri:
1001.91 – – Tohumluk:
1001.91.10.00.00 – – – Kaplıca (kızıl) buğday
– – – Adi buğday ve mahlut:
1001.91.20.00.11 – – – – Adi buğday
1001.91.20.00.12 – – – – Mahlut
1001.91.90.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1001.99.00.00.11 – – – Adi buğday
1001.99.00.00.12 – – – Mahlut
1001.99.00.00.13 – – – Kaplıca (kızıl) buğday
1002 Çavdar
1002.10.00.00.00 – Tohumluk
1002.90.00.00.00 – Diğerleri
1003 Arpa:
1003.10 – Tohumluk:
1003.10.00.00.11 – – Beyaz arpa
1003.10.00.00.19 – – Diğerleri
1003.90 – Diğerleri:
1003.90.00.00.11 – – Beyaz arpa
1003.90.00.00.12 – – Maltlık arpa
1003.90.00.00.19 – – Diğerleri
1004 Yulaf
1004.10.00.00.00 – Tohumluk
1004.90.00.00.00 – Diğerleri
1005 Mısır:
1005.10 – Tohumluk:
– – Melezler:
1005.10.13.00.00 – – – Üçlü melez
1005.10.15.00.00 – – – Tek melez
1005.10.18.00.00 – – – Diğerleri
1005.10.90.00.00 – – Diğer tohumluklar
1005.90 – Diğerleri:
1005.90.00.00.11 – – Cin mısırı (patlamış mısır- pop corn yapımında kullanılan mısır)
1005.90.00.00.19 – – Diğerleri
1006 Pirinç:
1006.10 – Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik):
1006.10.10.00.00 – – Tohumluk olanlar
– – Diğerleri:
1006.10.30.00.00 – – – Yuvarlak taneli
1006.10.50.00.00 – – – Orta taneli
– – – Uzun taneli:
1006.10.71.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.10.79.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 3`e eşit veya büyük olanlar
1006.20 – Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç:
– – Yarı haşlanmış:
1006.20.11.00.00 – – – Yuvarlak taneli
1006.20.13.00.00 – – – Orta taneli
– – – Uzun taneli:
1006.20.15.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.20.17.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
– – Diğerleri:
1006.20.92.00.00 – – – Yuvarlak taneli
1006.20.94.00.00 – – – Orta taneli
– – – Uzun taneli:
1006.20.96.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.20.98.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
1006.30 – Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl- mış veya perdahlanmış olsun olmasın):
– – Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
– – – Yarı haşlanmış:
1006.30.21.00.00 – – – – Yuvarlak taneli
1006.30.23.00.00 – – – – Orta taneli
– – – – Uzun taneli:
1006.30.25.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.30.27.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
– – – Diğerleri:
1006.30.42.00.00 – – – – Yuvarlak taneli
1006.30.44.00.00 – – – – Orta taneli
– – – – Uzun taneli:
1006.30.46.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`tenküçük olanlar
1006.30.48.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
– – Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
– – – Yarı haşlanmış:
1006.30.61.00.00 – – – – Yuvarlak taneli
1006.30.63.00.00 – – – – Orta taneli
– – – – Uzun taneli:
1006.30.65.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.30.67.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
– – – Diğerleri:
1006.30.92.00.00 – – – – Yuvarlak taneli
1006.30.94.00.00 – – – – Orta taneli
– – – – Uzun taneli:
1006.30.96.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2`den büyük fakat 3`ten küçük olanlar
1006.30.98.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3`ten büyük olanlar
1006.40.00.00.00 – Kırık pirinçler
1007 Koca darı (Grain Sorghum):
1007.10 – Tohumluk:
1007.10.10.00.00 – – Melezler
1007.10.90.00.00 – – Diğerleri
1007.90.00.00.00 – Diğerleri
1008 Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat
1008.10.00.00.00 – Kara buğday
– Darı (cin ve kum darı)
1008.21 – – Tohumluk:
1008.21.00.00.11 – – – Darı
1008.21.00.00.12 – – – Akdarı
– – Diğerleri:
1008.29.00.00.11 – – – Darı
1008.29.00.00.12 – – – Akdarı
1008.30.00.00.00 – Kuş yemi
1008.40.00.00.00 – Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.)
1008.50.00.00.00 – Kinoa (Chenopodium quinoa)
1008.60 – Buğday ve çavdar melezi:
1008.60.00.00.11 – – Tohumluk
1008.60.00.00.19 – – Diğerleri
1008.90.00.00.00 – Diğer hububat
1101 Buğday unu veya mahlut unu:
– Buğday unu:
1101.00.11.00.00 – – Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu
1101.00.15.00.00 – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu
1101.00.90.00.00 – Mahlut unu
1102 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
1102.20 – Mısır unu:
1102.20.10.00.00 – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1, 5`i geçmeyenler
1102.20.90.00.00 – – Diğerleri
1102.90 – Diğerleri:
1102.90.10.00.00 – – Arpa unu
1102.90.30.00.00 – – Yulaf unu
1102.90.50.00.00 – – Pirinç unu
1102.90.70.00.00 – – Çavdar unu
1102.90.90.00.00 – – Diğerleri
1103 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri:
– Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve hububat kaba unları:
1103.11 – – Buğdaydan:
1103.11.10.00.00 – – – Makarnalık buğdaydan (durum buğday)
1103.11.90.00.00 – – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan
1103.13 – – Mısırdan:
1103.13.10.00.00 – – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1, 5`i geçmeyenler
1103.13.90.00.00 – – – Diğerleri
1103.19 – – Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00 – – – Çavdar veya arpadan
1103.19.40.00.00 – – – Yulaftan
1103.19.50.00.00 – – – Pirinçten
– – – Diğerleri
1103.19.90.00.13 – – – – Mahluttan
1103.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
1103.20 – Pelletler:
1103.20.25.00.00 – – Çavdar veya arpadan
1103.20.30.00.00 – – Yulaftan
1103.20.40.00.00 – – Mısırdan
1103.20.50.00.00 – – Pirinçten
1103.20.60.00.00 – – Buğdaydan
1103.20.90.00.00 – – Diğerleri
1104
– Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
1104.12 – – Yulaf:
1104.12.10.00.00 – – – Yassılaştırılmış taneler
1104.12.90.00.00 – – – Flokon halindeki taneler
1104.19 – – Diğer hububat:
– – – Buğday
1104.19.10.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler
1104.19.10.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler
– – – Çavdar
1104.19.30.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler
1104.19.30.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler
– – – Mısır
1104.19.50.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler
1104.19.50.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler
– – – Arpa
1104.19.61.00.00 – – – – Yassılaştırılmış taneler
1104.19.69.00.00 – – – – Flokon halindeki taneler
– – – Diğerleri:
1104.19.91.00.00 – – – – Flokon halindeki pirinç
– – – – Diğerleri
1104.19.99.00.11 – – – – – Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer
1104.19.99.00.12 – – – – – Diğer hububattan flokon halindeki taneler
– Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış):
1104.22 – – Yulaf taneleri:
1104.22.40.00.00 – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.22.50.00.00 – – – Yuvarlatılmış
1104.22.95.00.00 – – – Diğerleri
1104.23 – – Mısır taneleri:
1104.23.40.00.00 – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış
1104.23.98.00.00 – – – Diğerleri
1104.29 – – Diğer hububat taneleri:
– – – Arpa taneleri
1104.29.04.00.00 – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.05.00.00 – – – – Yuvarlatılmış
1104.29.08.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1104.29.17.00.00 – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.30.00.00 – – – – Yuvarlatılmış
– – – – Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
1104.29.51.00.00 – – – – – Buğday
1104.29.55.00.00 – – – – – Çavdar
1104.29.59.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
1104.29.81.00.00 – – – – – Buğdaydan
1104.29.85.00.00 – – – – – Çavdardan
1104.29.89.00.00 – – – – – Diğerleri
1104.30 – Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış, flokon haline getirilmiş veya öğütülmüş):
1104.30.10.00.00 – – Buğday
– – Diğer hububat:
1104.30.90.00.11 – – – Mısır özü
1104.30.90.00.19 – – – Diğerleri
1105 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
1105.10 – Patates unu, ezmesi ve tozları
1105.10.00.00.11 – – Patates unu
1105.10.00.00.12 – – Patates ezmesi ve tozları
1105.20.00.00.00 – Patates flokonları, granülleri ve pelletleri
1106 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:
1106.10.00.00.00 – 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar
1106.20 – 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
1106.20.10.00.00 – – Başka maddeler katılmış (denature)
– – Diğerleri
1106.20.90.00.11 – – – Salep
1106.20.90.00.19 – – – Diğerleri
1106.30 – 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar:
1106.30.10.00.00 – – Muza ait olanlar
– – Diğerlerine ait olanlar
1106.30.90.00.15 – – – Fındıktan olanlar
1106.30.90.00.19 – – – Diğerleri
1107 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
1107.10 – Kavrulmamış:
– – Buğday maltı:
1107.10.11.00.00 – – – Un şeklinde olanlar
1107.10.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
– – – Un şeklinde olanlar
1107.10.91.00.11 – – – – Arpadan olanlar
1107.10.91.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1107.10.99.00.11 – – – – Arpadan olanlar
1107.10.99.00.19 – – – – Diğerleri
1107.20 – Kavrulmuş
1107.20.00.00.11 – – Buğday
1107.20.00.00.12 – – Arpa
1107.20.00.00.19 – – Diğerleri
1108 Nişastalar; inülin:
– Nişastalar:
1108.11 – – Buğday nişastası:
1108.11.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar
1108.11.00.90.00 – – – Diğerleri
1108.12 – – Mısır nişastası:
1108.12.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar
1108.12.00.90.00 – – – Diğerleri
1108.13 – – Patates nişastası:
1108.13.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar
1108.13.00.90.00 – – – Diğerleri
1108.14 – – Manyok (cassava) nişastası:
1108.14.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar
1108.14.00.90.00 – – – Diğerleri
1108.19 – – Diğer nişastalar:
– – – Pirinç nişastası:
1108.19.10.10.00 – – – – Torba içinde olanlar
1108.19.10.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1108.19.90.10.00 – – – – Torba içinde olanlar
1108.19.90.90.00 – – – – Diğerleri
1108.20.00.00.00 – İnülin
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
1201 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):
1201.10.00.00.00 – Tohumluk olanlar
1201.90.00.00.00 – Diğerleri
1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
1202.30.00.00.00 – Tohumluk olanlar
– Diğerleri:
1202.41.00.00.00 – – Kabuklu
1202.42.00.00.00 – – Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)
1203.00.00.00.00 Kopra
1204 Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1204.00.10.00.00 – Tohumluk olanlar
1204.00.90.00.00 – Diğerleri
1205 Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):
1205.10 – Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları:
1205.10.10.00.00 – – Tohumluk olanlar
1205.10.90.00.00 – – Diğerleri
1205.90.00.00.00 – Diğerleri
1206 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1206.00.10.00.00 – Tohumluk olanlar
– Diğerleri:
– – Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu
1206.00.91.00.11 – – – Çerezlik olanlar
1206.00.91.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
1206.00.99.00.11 – – – Çerezlik olanlar
1206.00.99.00.19 – – – Diğerleri
1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın):
1207.10.00.00.00 – Palm meyvesi ve çekirdeği
– Pamuk tohumu:
1207.21.00.00.00 – – Tohumluk olanlar
1207.29.00.00.00 – – Diğerleri
1207.30.00.00.00 – Hint yağı tohumu
1207.40 – Susam tohumu:
1207.40.10.00.00 – – Tohumluk olanlar
– – Diğerleri:
1207.40.90.00.11 – – – Ham
1207.40.90.00.12 – – – Soyulmuş
1207.50 – Hardal tohumu:
1207.50.10.00.00 – – Tohumluk olanlar
1207.50.90.00.00 – – Diğerleri
1207.60.00.00.00 – Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu
1207.70.00.00.00 – Kavun, Karpuz tohumu
– Diğerleri:
1207.91 – – Haşhaş tohumu:
1207.91.10.00.00 – – – Tohumluk olanlar
1207.91.90.00.00 – – – Diğerleri
1207.99 – – Diğerleri:
– – – Tohumluk olanlar:
1207.99.20.00.11 – – – – Chia tohumu
1207.99.20.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1207.99.91.00.00 – – – – Kenevir (kendir) tohumu
– – – – Diğerleri:
1207.99.96.00.11 – – – – – Chia tohumu
1207.99.96.00.19 – – – – – Diğerleri
1208 Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç):
1208.10 – Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
1208.10.00.00.11 – – Soya fasulyesinin unu
1208.10.00.00.12 – – Soya fasulyesinin kaba unu
1208.90 – Diğerleri
1208.90.00.00.11 – – Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları
1208.90.00.00.19 – – Diğerleri
1209 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:
1209.10.00.00.00 – Şeker pancarı tohumları
– Yem bitkileri tohumları:
1209.21.00.00.00 – – Yonca tohumu
1209.22 – – Üçgül tohumu (Trifolium spp.):
1209.22.10.00.00 – – – Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.)
1209.22.80.00.00 – – – Diğerleri
1209.23 – – Çayır otu tohumları:
1209.23.11.00.00 – – – Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları
1209.23.15.00.00 – – – Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları
– – – Diğer çayır otu tohumları
1209.23.80.00.11 – – – – Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları
1209.23.80.00.19 – – – – Diğerleri
1209.24.00.00.00 – – Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)
1209.25 – – Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.):
1209.25.10.00.00 – – – İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)
1209.25.90.00.00 – – – İngiliz çimi (Lolium perenne L.)
1209.29 – – Diğerleri:
– – – Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar; domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.45.00.11 – – – – Vicia sativa L. türü fiğ
1209.29.45.00.12 – – – – Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 – – – – Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 – – – – Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 – – – – Tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.45.00.16 – – – – Çayır kelp kuyruğu otu tohumu
1209.29.50.00.00 – – – Acı bakla tohumu
1209.29.60.00.00 – – – Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)
– – – Diğerleri
1209.29.80.00.11 – – – – Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)
1209.29.80.00.12 – – – – Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13 – – – – Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları
1209.29.80.00.14 – – – – Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 – – – – Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 – – – – Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 – – – – Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 – – – – Diğerleri
1209.30.00.00.00 – Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları
– Diğerleri:
1209.91 – – Sebze tohumları:
1209.91.30.00.00 – – – Salata pancarı veya `kırmızı pancar` tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)
– – – Diğerleri
1209.91.80.00.11 – – – – Kabak tohumu
1209.91.80.00.12 – – – – Domates tohumu
1209.91.80.00.13 – – – – Hıyar tohumu
1209.91.80.00.14 – – – – Soğan tohumu
1209.91.80.00.15 – – – – Havuç tohumu
1209.91.80.00.16 – – – – Marul tohumu
1209.91.80.00.17 – – – – Karnabahar tohumu
1209.91.80.00.18 – – – – Maydanoz tohumu
1209.91.80.00.21 – – – – Ispanak tohumu
1209.91.80.00.22 – – – – Bamya tohumu
1209.91.80.00.23 – – – – Baş salata tohumu
1209.91.80.00.24 – – – – Biber tohumu
1209.91.80.00.25 – – – – Patlıcan tohumu
1209.91.80.00.26 – – – – Turp tohumu
1209.91.80.00.29 – – – – Diğer sebze tohumları
1209.99 – – Diğerleri:
1209.99.10.00.00 – – – Orman ağaçlarının tohumları
– – – Diğerleri:
1209.99.91.00.00 – – – – Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)
– – – – Diğerleri:
1209.99.99.10.00 – – – – – Meyva ağaçları tohumları
– – – – – Diğerleri
1209.99.99.90.11 – – – – – – Tütün tohumu
1209.99.99.90.18 – – – – – – Diğerleri
1210 Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:
1210.10.00.00.00 – Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)
1210.20 – Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş); lüpülin:
– – Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş);lüpülin
1210.20.10.00.11 – – – Lüpülin
1210.20.10.00.19 – – – Diğerleri
1210.20.90.00.00 – – Diğerleri
1211
1211.20.00.00.00 – Ginseng kökü
1211.30.00.00.00 – Koka yaprağı
1211.40.00.00.00 – Haşhaş kellesi
1211.50.00.00.00 – Efedra (Ephedra)
1211.60.00.00.00 – Afrika kirazının kabuğu (Prunus africana)
1211.90 – Diğerleri:
1211.90.30.00.00 – – Tonka fasulyesi
– – Diğerleri
1211.90.86.00.11 – – – Vermut otu
1211.90.86.00.12 – – – Likör otu
1211.90.86.00.14 – – – Kına kına kabukları
1211.90.86.00.16 – – – Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları)
1211.90.86.00.18 – – – Meyan kökü
– – – Nane
1211.90.86.00.22 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.23 – – – – Diğerleri
– – – Ihlamur
1211.90.86.00.24 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.25 – – – – Diğerleri
– – – Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri)
1211.90.86.00.26 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar
1211.90.86.00.27 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar:
1211.90.86.00.31 – – – – – Biberiye
1211.90.86.00.39 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
1211.90.86.00.41 – – – – – Biberiye
1211.90.86.00.49 – – – – – Diğerleri
1212
– Deniz otları ve diğer algler:
1212.21 – – İnsan tüketimine elverişli olanlar:
1212.21.00.10.00 – – – Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.21.00.20.00 – – – Dondurulmuş olanlar
1212.21.00.90.00 – – – Diğerleri
1212.29 – – Diğerleri:
1212.29.00.10.00 – – – Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.29.00.20.00 – – – Dondurulmuş olanlar
1212.29.00.90.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
1212.91 – – Şeker pancarı:
1212.91.20.00.00 – – – Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın)
1212.91.80.00.00 – – – Diğerleri
1212.92.00.00.00 – – Keçiboynuzu (harnup)
1212.93.00.00.00 – – Şeker kamışı
1212.94.00.00.00 – – Hindiba kökleri
1212.99 – – Diğerleri:
– – – Keçiboynuzu tohumları:
1212.99.41.00.00 – – – – Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş
1212.99.49.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1212.99.95.00.11 – – – – Dondurulmuş taze polen
1212.99.95.00.12 – – – – Kurutulmuş polen
1212.99.95.00.13 – – – – Tatlı sorgum (saccharatum)
1212.99.95.00.14 – – – – Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri
1212.99.95.00.19 – – – – Diğerleri
1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1213 İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):
1214.10.00.00.00 – Yonca kaba unu ve pelletleri
1214.90 – Diğerleri:
1214.90.10.00.00 – – Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler
1214.90.90.00.00 – – Diğerleri
1301 Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi):
1301.20.00.00.00 – Arap zamkı
1301.90 – Diğerleri:
1301.90.00.10.00 – – Günlük
– – Diğerleri
– – – Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası):
1301.90.00.21.00 – – – – Tababette kullanılanlar
1301.90.00.29.00 – – – – Diğerleri
– – – Zamk ve sakız reçineleri:
1301.90.00.31.00 – – – – Tababette kullanılanlar
1301.90.00.39.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1301.90.00.41.00 – – – – Lak
– – – – Diğerleri:
1301.90.00.91.00 – – – – – Tababette kullanılanlar
1301.90.00.99.00 – – – – – Diğerleri
1302 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar – agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):
– Bitkisel özsu ve hülasalar:
1302.11 – – Afyon:
1302.11.00.10.00 – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar
– – – Diğerleri
1302.11.00.90.11 – – – – Haşhaş sapı konsantresi
1302.11.00.90.12 – – – – Afyon
1302.12.00.00.00 – – Meyan kökünden elde edilenler
1302.13.00.00.00 – – Şerbetçi otundan elde edilenler
1302.14.00.00.00 – – Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilenler
1302.19 – – Diğerleri:
1302.19.05.00.00 – – – Vanilya yağ reçineleri
– – – Diğerleri:
1302.19.70.10.00 – – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar
– – – – Diğerleri
1302.19.70.91.00 – – – – – Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler
– – – – – Diğerleri:
1302.19.70.99.10 – – – – – – Stevia bitkisinden elde edilenler
1302.19.70.99.90 – – – – – – Diğerleri
1302.20 – Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar:
– – Kuru halde olanlar:
1302.20.10.10.00 – – – Pektik maddeler (pektinler)
– – – Diğerleri
1302.20.10.90.11 – – – – Pektinatlar
1302.20.10.90.12 – – – – Pektatlar
– – Diğerleri:
1302.20.90.10.00 – – – Pektik maddeler (pektinler)
– – – Diğerleri
1302.20.90.90.11 – – – – Pektinatlar
1302.20.90.90.12 – – – – Pektatlar
– Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):
1302.31 – – Agar- agar:
1302.31.00.10.00 – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.31.00.90.00 – – – Diğerleri
1302.32 – – Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):
– – – Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler:
1302.32.10.10.00 – – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.32.10.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Siyam baklası tohumlarından elde edilenler:
1302.32.90.10.00 – – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.32.90.90.00 – – – – Diğerleri
1302.39 – – Diğerleri:
1302.39.00.10.00 – – – Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar
1302.39.00.90.00 – – – Diğerleri
1401 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu, Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya, temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve ıhlamur ağacı kabukları gibi):
1401.10.00.00.00 – Bambular
1401.20.00.00.00 – Hint kamışı
1401.90 – Diğerleri :
1401.90.00.10.00 – – Kamışlar
– – Diğerleri
1401.90.00.90.11 – – – Sepetçi söğüdü
1401.90.00.90.12 – – – Rafya
1401.90.00.90.13 – – – Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları
1401.90.00.90.19 – – – Diğerleri
1404 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler:
1404.20.00.00.00 – Pamuk linteri
1404.90 – Diğerleri :
1404.90.00.10.00 – – Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri)
1404.90.00.20.00 – – Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş olsun olmasın)
1404.90.00.30.00 – – ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın)
– – Diğerleri:
– – – Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel ham maddeler:
1404.90.00.91.00 – – – – Kına
– – – – Diğerleri
1404.90.00.92.11 – – – – – Cehri
1404.90.00.92.12 – – – – – Mazı
1404.90.00.92.13 – – – – – Somak
1404.90.00.92.14 – – – – – Palamut
1404.90.00.92.15 – – – – – Palamut tırnağı
1404.90.00.92.16 – – – – – Ceviz kökü
1404.90.00.92.19 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1404.90.00.99.11 – – – – Çöven
1404.90.00.99.19 – – – – Diğerleri
1501 Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
1501.10 – Lard:
1501.10.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1501.10.90.00.00 – – Diğerleri
1501.20 – Diğer domuz yağı:
1501.20.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1501.20.90.00.00 – – Diğerleri
1501.90.00.00.00 – Diğerleri
1502 Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç):
1502.10 – Donyağı:
1502.10.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1502.10.90.00.00 – – Diğerleri
1502.90 – Diğerleri:
1502.90.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – Diğerleri
1502.90.90.00.11 – – – Sığır yağları
1502.90.90.00.12 – – – Koyun ve keçi yağları
1503 Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
– Lard stearini ve oleostearin:
– – Sınai amaçlar için kullanılanlar:
1503.00.11.10.00 – – – Lard stearini
1503.00.11.20.00 – – – Oleostearin
– – Diğerleri:
1503.00.19.10.00 – – – Lard stearini
1503.00.19.20.00 – – – Oleostearin
1503.00.30.00.00 – Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– Diğerleri:
1503.00.90.10.00 – – Sıvı lard
1503.00.90.90.00 – – Diğerleri
1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bun- ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1504.10 – Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
– – Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler:
1504.10.10.10.00 – – – Tababette kullanılanlar
1504.10.10.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1504.10.91.00.00 – – – Tütün balıklarından olanlar
– – – Diğerleri:
1504.10.99.10.00 – – – – Tababette kullanılanlar
1504.10.99.90.00 – – – – Diğerleri
1504.20 – Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (karaci – ğerlerin sıvı yağları hariç):
1504.20.10.00.00 – – Katı fraksiyonlar
1504.20.90.00.00 – – Diğerleri
1504.30 – Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
1504.30.10.00.00 – – Katı fraksiyonlar
– – Diğerleri
1504.30.90.00.11 – – – Balina yağı
1504.30.90.00.19 – – – Diğerleri
1505 Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
1505.00.10.00.00 – Ham yapağı yağı
– Diğerleri
1505.00.90.00.11 – – Lanolin
1505.00.90.00.19 – – Diğerleri
1506.00 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1506.00.00.00.11 – At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil)
1506.00.00.00.12 – Paça yağları
1506.00.00.00.13 – Sıvı kemik yağı
1506.00.00.00.19 – Diğerleri
1507 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1507.10 – Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1507.10.90.00.00 – – Diğerleri
1507.90 – Diğerleri:
1507.90.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1507.90.90.00.00 – – Diğerleri
1508 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1508.10 – Ham yağ:
1508.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1508.10.90.00.00 – – Diğerleri
1508.90 – Diğerleri:
1508.90.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1508.90.90.00.00 – – Diğerleri
1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1509.20.00.00.00 – Ekstra saf zeytinyağı
1509.30 – Saf zeytinyağı:
1509.30.00.00.11 – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.30.00.00.12 – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.30.00.00.13 – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.30.00.00.14 – – Diğerleri
1509.40.00.00.00 – Diğer saf zeytinyağı
1509.90 – Diğerleri
1509.90.00.00.14 – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.15 – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.16 – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.18 – – Diğerleri
1510 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
1510.10.00.00.00 – Ham prina yağı
1510.90.00.00.00 – Diğerleri
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1511.10 – Ham yağ:
1511.10.10.00.00 – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1511.10.90.00.00 – – Diğerleri
1511.90 – Diğerleri:
– – Katı fraksiyonlar:
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
1511.90.11.00.11 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1511.90.11.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1511.90.19.00.11 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – – Diğerleri:
1511.90.19.00.21 – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg`ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
1511.90.19.00.29 – – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1511.90.91.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri
1511.90.99.00.11 – – – – Süper olein
1511.90.99.00.19 – – – – Diğerleri
1512 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
– Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:
1512.11 – – Ham yağlar:
1512.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
1512.11.91.00.00 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
1512.11.99.00.00 – – – – Aspir yağı
1512.19 – – Diğerleri:
1512.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
1512.19.90.00.11 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
1512.19.90.00.19 – – – – Aspir yağı
– Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları:
1512.21 – – Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın):
1512.21.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1512.21.90.00.00 – – – Diğerleri
1512.29 – – Diğerleri:
1512.29.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1512.29.90.00.00 – – – Diğerleri
1513 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
– Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları:
1513.11 – – Ham yağ:
1513.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
1513.11.91.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
1513.11.99.00.00 – – – – Diğerleri
1513.19 – – Diğerleri:
– – – Katı fraksiyonlar:
1513.19.11.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
– – – – Diğerleri:
1513.19.19.00.11 – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg`ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.19.19.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1513.19.30.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – – Diğerleri:
1513.19.91.00.00 – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
– – – – – Diğerleri:
1513.19.99.00.11 – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg`ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.19.99.00.19 – – – – – – Diğerleri
– Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları:
1513.21 – – Ham yağlar:
– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1513.21.10.00.11 – – – – Palm çekirdeği yağı
1513.21.10.00.19 – – – – Babassu yağı
– – – Diğerleri:
1513.21.30.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
– – – – Diğerleri:
1513.21.90.00.11 – – – – – Palm çekirdeği yağı
1513.21.90.00.12 – – – – – Babassu yağı
1513.29 – – Diğerleri:
– – – Katı fraksiyonlar:
1513.29.11.00.00 – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
– – – – Diğerleri:
– – – – – Palm çekirdeği yağı:
1513.29.19.00.11 – – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg`ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.29.19.00.19 – – – – – – Diğerleri
1513.29.19.00.29 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1513.29.30.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
– – – – Diğerleri:
1513.29.50.00.00 – – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
– – – – – Diğerleri:
1513.29.90.00.11 – – – – – – Palm çekirdeği yağı
1513.29.90.00.19 – – – – – – Babassu yağı
1514 Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
– Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:
1514.11 – – Ham yağlar:
1514.11.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.11.90.00.00 – – – Diğerleri
1514.19 – – Diğerleri:
1514.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
1514.91 – – Ham yağlar:
1514.91.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.91.90.00.00 – – – Diğerleri
1514.99 – – Diğerleri:
1514.99.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.99.90.00.00 – – – Diğerleri
1515 Diğer bitkisel veya mikrobiyal sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
– Keten tohumu yağı ve fraksiyonları:
1515.11 – – Ham yağ:
1515.11.00.10.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.11.00.90.00 – – – Diğerleri
1515.19 – – Diğerleri:
1515.19.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Mısır yağı ve fraksiyonları:
1515.21 – – Ham yağ:
1515.21.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri
1515.21.90.00.11 – – – – Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı
1515.21.90.00.19 – – – – Diğerleri
1515.29 – – Diğerleri:
1515.29.10.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.29.90.00.00 – – – Diğerleri
1515.30 – Hint yağı ve fraksiyonları:
1515.30.10.00.00 – – Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar
1515.30.90.00.00 – – Diğerleri
1515.50 – Susam yağı ve fraksiyonları:
– – Ham yağ:
1515.50.11.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.50.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1515.50.91.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.50.99.00.00 – – – Diğerleri
1515.60 – Mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları:
– – Ham yağ:
1515.60.11.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
1515.60.51.00.00 – – – – Katı, net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar
1515.60.59.00.00 – – – – Katı, diğerleri; sıvı
– – Diğerleri:
1515.60.60.00.00 – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
1515.60.91.00.00 – – – – Katı, net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar
1515.60.99.00.00 – – – – Katı, diğerleri; sıvı
1515.90 – Diğerleri:
– – Çin ağacı yağı; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları:
– – – Jojoba yağı ve fraksiyonları:
1515.90.11.11.00 – – – – Ham yağ
1515.90.11.19.00 – – – – Diğerleri
1515.90.11.90.00 – – – Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları
– – Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları:
– – – Ham yağ:
1515.90.21.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.90.29.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1515.90.31.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.90.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları:
– – – Ham yağlar:
1515.90.40.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – – Diğerleri:
1515.90.51.00.00 – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
1515.90.59.00.00 – – – – – Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
– – – Diğerleri:
1515.90.60.00.00 – – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
– – – – Diğerleri:
1515.90.91.00.00 – – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
1515.90.99.00.00 – – – – – Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
1516 Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
1516.10 – Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
– – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
1516.10.10.00.11 – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
1516.10.10.00.12 – – – Domuz yağından elde edilenler
1516.10.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1516.10.90.10.00 – – – Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı
– – – Diğerleri
1516.10.90.90.11 – – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
1516.10.90.90.12 – – – – Domuz yağından elde edilenler
1516.10.90.90.19 – – – – Diğerleri
1516.20 – Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
1516.20.10.00.00 – – Hidrojene hint yağı (opalwax)
– – Diğerleri:
– – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
1516.20.91.00.11 – – – – Pamuk yağı
1516.20.91.00.12 – – – – Soya yağı
1516.20.91.00.13 – – – – Yerfıstığı yağı
1516.20.91.00.14 – – – – Zeytinyağı
1516.20.91.00.15 – – – – Palm yağı
1516.20.91.00.16 – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.91.00.17 – – – – Hindistan cevizi (kopra) yağı
1516.20.91.00.18 – – – – Rep yağı
1516.20.91.00.21 – – – – Kolza yağı
1516.20.91.00.22 – – – – Hardal yağı
1516.20.91.00.23 – – – – Keten tohumu yağı
1516.20.91.00.24 – – – – Mısır yağı
1516.20.91.00.25 – – – – Hint yağı
1516.20.91.00.26 – – – – Susam yağı
1516.20.91.00.27 – – – – Babassu yağı
1516.20.91.00.28 – – – – Palm çekirdeği yağı
1516.20.91.00.29 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve babassu yağları
1516.20.95.00.11 – – – – – Kolza yağı
1516.20.95.00.12 – – – – – Keten tohumu yağı
1516.20.95.00.13 – – – – – Rep tohumu yağı
1516.20.95.00.14 – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.95.00.15 – – – – – Babassu yağları
1516.20.95.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohumu yağları; palm çekirdeği, illipe, hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle % 50`den az olan diğer yağlar
1516.20.96.00.11 – – – – – – Yerfıstığı yağı
1516.20.96.00.12 – – – – – – Pamuk tohumu yağı
1516.20.96.00.13 – – – – – – Soya yağı
1516.20.96.00.14 – – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.96.00.19 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri
1516.20.98.00.11 – – – – – – Zeytinyağı
1516.20.98.00.12 – – – – – – Palm yağı
1516.20.98.00.13 – – – – – – Palm çekirdeği yağı
1516.20.98.00.14 – – – – – – Hardal yağı
1516.20.98.00.15 – – – – – – Mısır yağı
1516.20.98.00.16 – – – – – – Hint yağı
1516.20.98.00.17 – – – – – – Susam yağı
1516.20.98.00.18 – – – – – – Hindistan cevizi yağı
1516.20.98.00.21 – – – – – – Rep yağı
1516.20.98.00.29 – – – – – – Diğerleri
1516.30 – Mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları:
1516.30.91.00.00 – – Net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar
1516.30.98.00.00 – – Diğerleri
1517
1517.10 – Margarin (sıvı margarin hariç):
1517.10.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 `u geçen fakat % 15`i geçmeyenler
1517.10.90.00.00 – – Diğerleri
1517.90 – Diğerleri:
1517.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10`u geçen fakat % 15 `i geçmeyenler
– – Diğerleri:
1517.90.91.00.00 – – – Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)
1517.90.93.00.00 – – – Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
1517.90.99.00.00 – – – Diğerleri
1518
1518.00.10.00.00 – Linoksin
– Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış):
1518.00.31.00.00 – – Ham olanlar
1518.00.39.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri:
1518.00.91.00.00
– – Diğerleri:
– – – Hayvansal veya hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
1518.00.95.10.00 – – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar
1518.00.95.90.00 – – – – Diğerleri
1518.00.99.00.00 – – – Diğerleri
1520 Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:
1520.00.00.10.00 – Ham gliserol
1520.00.00.90.00 – Diğerleri
1521 Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
1521.10 – Bitkisel mumlar
1521.10.00.10.00 – – Ham bitkisel mumlar
1521.10.00.90.00 – – Diğerleri
1521.90 – Diğerleri:
1521.90.10.00.00 – – İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)
– – Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
– – – Ham olanlar
1521.90.91.00.11 – – – – Balmumu
1521.90.91.00.19 – – – – Diğer böcek mumları
– – – Diğerleri
1521.90.99.00.11 – – – – Balmumu
1521.90.99.00.19 – – – – Diğer böcek mumları
1522 Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar:
1522.00.10.00.00 – Degra
– Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenme – sinden meydana gelen artıklar:
– – Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler:
1522.00.31.00.00 – – – Sabun ham maddeleri
1522.00.39.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1522.00.91.00.00 – – – Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri
1522.00.99.00.00 – – – Diğerleri
1601.00 Etten, sakatattan, kandan veya böcekten yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:
1601.00.10.00.00 – Karaciğerden yapılanlar
– Diğerleri:
– – Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş)
1601.00.91.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1601.00.91.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar
– – Diğerleri
1601.00.99.00.21 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1601.00.99.00.28 – – – Diğer hallerde olanlar
1602 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, kan veya böcek:
1602.10.00.00.00 – Homojenize müstahzarlar
1602.20 – Hayvanların karaciğerlerinden olanlar:
– – Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar:
1602.20.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.20.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar
– – Diğerleri
1602.20.90.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.20.90.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar
– 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar:
1602.31 – – Hindiden olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1):
– – – – Sadece pişmemiş hindi eti içerenler
1602.31.11.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.31.11.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Diğerleri
1602.31.19.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.31.19.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.31.80.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.31.80.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
1602.32 – – Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus türü)
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1):
– – – – Pişirilmemiş
1602.32.11.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.32.11.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Diğerleri
1602.32.19.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.32.19.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 `den az kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1):
1602.32.30.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.32.30.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.32.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.32.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
1602.39 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1):
– – – – Pişirilmemiş
1602.39.21.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.39.21.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Diğerleri
1602.39.29.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.39.29.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.39.85.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.39.85.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
– Domuzdan olanlar:
1602.41 – – But ve but parçaları:
– – – Evcil domuzdan olanlar
1602.41.10.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.41.10.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.41.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.41.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
1602.42 – – Kol ve kol parçaları:
– – – Evcil domuzdan olanlar
1602.42.10.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.42.10.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.42.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.42.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
1602.49 – – Diğerleri (karışımlar dahil):
– – – Evcil domuzdan olanlar:
– – – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil):
– – – – – Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil)
1602.49.11.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.11.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil)
1602.49.13.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.13.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer karışımlar
1602.49.15.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.15.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – Diğerleri
1602.49.19.00.11 – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.19.00.19 – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80` den az her türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)
1602.49.30.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.30.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Ağırlık itibariyle % 40` dan az her tür et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)
1602.49.50.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.50.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri
1602.49.90.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.49.90.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
1602.50 – Sığırdan olanlar:
– – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları
1602.50.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.50.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar
– – Diğerleri:
1602.50.31.00.00 – – – Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti
1602.50.95.00.00 – – – Diğerleri
1602.90 – Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil):
– – Hayvanların kan müstahzarları
1602.90.10.00.11 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.10.00.19 – – – Diğer hallerde olanlar
– – Diğerleri:
– – – Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar
1602.90.31.00.11 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.31.00.19 – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – Diğerleri:
– – – – Evcil domuz eti veya sakatat içerenler
1602.90.51.00.11 – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.51.00.19 – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – Diğerleri:
– – – – – Sığır eti veya sakatat içerenler:
– – – – – – Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları
1602.90.61.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.61.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – – Diğerleri
1602.90.69.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.69.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Koyundan:
1602.90.91.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.91.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – – Keçiden:
1602.90.95.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.95.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar
– – – – – – Diğerleri:
1602.90.99.00.11 – – – – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1602.90.99.00.19 – – – – – – – Diğer hallerde olanlar
1603.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları:
1603.00.10.00.00 – Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1603.00.80.00.00 – Diğerleri
1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler:
– Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış):
1604.11.00.00.00 – – Som balıkları
1604.12 – – Ringa balıkları:
1604.12.10.00.00 – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş)
– – – Diğerleri:
1604.12.91.00.00 – – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1604.12.99.00.00 – – – – Diğerleri
1604.13 – – Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları:
– – – Sardalyalar:
1604.13.11.00.00 – – – – Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar
1604.13.19.00.00 – – – – Diğerleri
1604.13.90.00.00 – – – Diğerleri
1604.14 – – Ton balıkları, skipjack ve palamut (Sarda spp.):
– – – Ton balıkları ve skipjack:
– – – – Skipjack:
1604.14.21.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar
– – – – – Diğerleri:
1604.14.26.00.00 – – – – – – Filetolar
1604.14.28.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
1604.14.31.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar
– – – – – Diğerleri:
1604.14.36.00.00 – – – – – – Filetolar
1604.14.38.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
1604.14.41.00.00 – – – – – Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar
– – – – – Diğerleri:
1604.14.46.00.00 – – – – – – Filetolar
1604.14.48.00.00 – – – – – – Diğerleri
1604.14.90.00.00 – – – Palamutlar (Sarda spp.)
1604.15 – – Uskumru balıkları:
– – – Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) türleri:
1604.15.11.00.00 – – – – Filetolar
1604.15.19.00.00 – – – – Diğerleri
1604.15.90.00.00 – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri
1604.16.00.00.00 – – Hamsiler
1604.17.00.00.00 – – Yılan Balıkları
1604.18.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri
1604.19 – – Diğerleri:
1604.19.10.00.00 – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç)
– – – Euthynnus cinsi balıklar, skipjack (Katsuwonus pelamis) hariç:
1604.19.31.00.00 – – – – Filetolar
1604.19.39.00.00 – – – – Diğerleri
1604.19.50.00.00 – – – Tek renkli Orcynopsis türü balıklar
– – – Diğerleri:
1604.19.91.00.00 – – – – Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş)
– – – – Diğerleri:
1604.19.92.00.00 – – – – – Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus)
1604.19.93.00.00 – – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens)
1604.19.94.00.00 – – – – – Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604.19.95.00.00 – – – – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
1604.19.97.00.00 – – – – – Diğerleri
1604.20 – Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar:
1604.20.05.00.00 – – Surimi müstahzarları
– – Diğerleri:
1604.20.10.00.00 – – – Som balıkları
1604.20.30.00.00 – – – Salmonidaeler (som balıkları hariç)
1604.20.40.00.00 – – – Hamsiler
– – – Sardalyalar, palamut, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar
1604.20.50.00.11 – – – – Sardalya
1604.20.50.00.12 – – – – Uskumru
1604.20.50.00.19 – – – – Diğerleri
1604.20.70.00.00 – – – Ton balıkları, skipjack veya Euthynnus cinsi diğer balıklar
– – – Diğer balıklar
1604.20.90.00.11 – – – – Ringa
1604.20.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:
1604.31.00.00.00 – – Havyar
1604.32.00.00.00 – – Havyar yerine kullanılan ürünler
1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları:
1605.10.00.00.00 – Yengeçler
– Karidesler:
1605.21 – – Hava almayan kaplarda olmayanlar:
1605.21.10.00.00 – – – Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1605.21.90.00.00 – – – Diğerleri
1605.29.00.00.00 – – Diğerleri
1605.30 – İstakozlar:
1605.30.10.00.00 – – İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus)
1605.30.90.00.00 – – Diğerleri
1605.40 – Diğer kabuklu hayvanlar
1605.40.00.00.11 – – Salyangoz
1605.40.00.00.13 – – Kerevit
1605.40.00.00.19 – – Diğerleri
– Yumuşakçalar:
1605.51.00.00.00 – – İstiridyeler
1605.52.00.00.00 – – Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil)
1605.53 – – Midyeler:
1605.53.10.00.00 – – – Hava almayan kaplarda olanlar
1605.53.90.00.00 – – – Diğerleri
1605.54.00.00.00 – – Mürekkep balığı ve kalamar
1605.55.00.00.00 – – Ahtapot
1605.56.00.00.00 – – Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar
1605.57.00.00.00 – – Deniz kulağı
1605.58.00.00.00 – – Salyangoz (deniz salyangozları hariç)
1605.59 – – Diğerleri:
1605.59.00.00.11 – – – Deniz salyangozu
1605.59.00.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer su omurgasızları:
1605.61.00.00.00 – – Deniz hıyarları
1605.62.00.00.00 – – Deniz kestanesi
1605.63.00.00.00 – – Denizanası
1605.69.00.00.00 – – Diğerleri
(1) Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı dikkate alınmaz
1701 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde):
– İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
1701.12 – – Pancar şekeri:
1701.12.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar
1701.12.90.00.00 – – – Diğerleri
1701.13 – – Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
1701.13.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar
1701.13.90.00.00 – – – Diğerleri
1701.14 – – Diğer kamış şekeri:
1701.14.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar
1701.14.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
1701.91.00.00.00 – – İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler
1701.99 – – Diğerleri:
– – – Beyaz şeker
1701.99.10.00.11 – – – – Kristal şeker
1701.99.10.00.12 – – – – Küp ve kesme şeker
1701.99.10.00.13 – – – – Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
1701.99.10.00.15 – – – – Pudra şekeri
1701.99.10.00.19 – – – – Diğerleri
1701.99.90.00.00 – – – Diğerleri
1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
– Laktoz ve laktoz şurubu:
1702.11 – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler:
1702.11.00.10.00 – – – Laktoz
1702.11.00.20.00 – – – Laktoz şurubu
1702.19 – – Diğerleri:
1702.19.00.10.00 – – – Laktoz
1702.19.00.20.00 – – – Laktoz şurubu
1702.20 – Akçaağaç şekeri ve şurubu:
1702.20.10.00.00 – – İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça ağaç şekeri
1702.20.90.00.00 – – Diğerleri
1702.30 – Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler):
1702.30.10.00.00 – – İzoglikoz
– – Diğerleri:
1702.30.50.00.00 – – – Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
1702.30.90.00.00 – – – Diğerleri
1702.40 – Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az % 20 veya daha fazla, fakat % 50`den az fruktoz içerenler) (invert şeker hariç):
1702.40.10.00.00 – – İzoglikoz
1702.40.90.00.00 – – Diğerleri
1702.50.00.00.00 – Kimyaca saf fruktoz
1702.60 – Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle % 50`den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)
1702.60.10.00.00 – – İzoglikoz
1702.60.80.00.00 – – İnülin şurubu
1702.60.95.00.00 – – Diğerleri
1702.90 – Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50 fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):
1702.90.10.00.00 – – Kimyaca saf maltoz
1702.90.30.00.00 – – İzoglikoz
– – Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu
1702.90.50.00.11 – – – Diyet mamaları
1702.90.50.00.19 – – – Diğerleri
– – Karamel:
1702.90.71.00.00 – – – Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler
– – – Diğerleri:
1702.90.75.00.00 – – – – Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
1702.90.79.00.00 – – – – Diğerleri
1702.90.80.00.00 – – İnülin şurubu
– – Diğerleri
– – – Suni bal
1702.90.95.00.11 – – – – Diabetik olanlar
1702.90.95.00.19 – – – – Diğerleri
1702.90.95.00.90 – – – Diğerleri
1703 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
1703.10.00.00.00 – Kamış melasları
1703.90.00.00.00 – Diğerleri
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil):
1704.10 – Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):
– – Ağırlık itibariyle % 60`tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.10.00.11 – – – Şerit şeklinde olan cikletler
1704.10.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.90.00.11 – – – Şerit şeklinde olan cikletler
1704.10.90.00.19 – – – Diğerleri
1704.90 – Diğerleri:
1704.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle %10` dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları
1704.90.30.00.00 – – Beyaz çikolata
– – Diğerleri:
1704.90.51.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (badem ezmesi dahil)
1704.90.55.00.00 – – – Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
– – – Drajeler
1704.90.61.00.11 – – – – Sadece fındık ihtiva edenler
1704.90.61.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1704.90.65.00.00 – – – – Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri dahil)
1704.90.71.00.00 – – – – Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)
1704.90.75.00.00 – – – – Karameller ve benzeri tatlılar
– – – – Diğerleri:
1704.90.81.00.00 – – – – – Basınçla elde edilen tabletler
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Helva
1704.90.99.10.11 – – – – – – – Tahin helvası
1704.90.99.10.19 – – – – – – – Diğer helvalar
1704.90.99.20.00 – – – – – – Sade lokum
1704.90.99.30.00 – – – – – – Kaymaklı lokum
– – – – – – Diğerleri
1704.90.99.90.11 – – – – – – – Fondan
1704.90.99.90.12 – – – – – – – Diğer lokumlar
1704.90.99.90.19 – – – – – – – Diğerleri
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
1801.00.00.00.11 – Dane kakao (ham)
1801.00.00.00.19 – Diğerleri
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
1803 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın):
1803.10.00.00.00 – Yağı alınmamış
1803.20.00.00.00 – Tamamen veya kısmen yağı alınmış
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı)
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:
1806.10 – Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler):
1806.10.15.00.00 – – Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5`den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
1806.10.20.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65`den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen izoglikoz içerenler
1806.10.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80`den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
1806.10.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
1806.20 – Ağırlığı 2 kg`dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuklar halinde veya sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup, muhteviyatı 2 kg`ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan diğer müstahzarlar:
1806.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla olanlar
1806.20.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya daha fazla fakat % 31`den az olanlar
– – Diğerleri:
1806.20.50.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler
1806.20.70.00.00 – – – Sütlü çikolata kırıntıları
1806.20.80.00.00 – – – Kakao ile kaplanmış olanlar
1806.20.95.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):
1806.31.00.00.00 – – Doldurulmuş
1806.32 – – Doldurulmamış:
1806.32.10.00.00 – – – İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler
1806.32.90.00.00 – – – Diğerleri
1806.90 – Diğerleri:
– – Çikolata ve çikolata mamulleri:
– – – Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın):
1806.90.11.00.00 – – – – Alkol içerenler
1806.90.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1806.90.31.00.00 – – – – Doldurulmuş
1806.90.39.00.00 – – – – Doldurulmamış
1806.90.50.00.00 – – Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri
1806.90.60.00.00 – – Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler
1806.90.70.00.00 – – Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar
1806.90.90.00.00 – – Diğerleri
1901
1901.10 – Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş):
– – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler:
1901.10.00.11.00 – – – Diyet mamaları
1901.10.00.19.00 – – – Diğerleri
1901.10.00.20.00 – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5`den az kakao içerenler
1901.10.00.90.00 – – Diğerleri
1901.20 – 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlan masında kullanılan karışımlar ve hamurlar:
1901.20.00.10.00 – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
1901.20.00.20.00 – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5`den az kakao içerenler
1901.20.00.90.00 – – Diğerleri
1901.90 – Diğerleri:
– – Malt hülasası:
1901.90.11.00.00 – – – Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar
1901.90.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1901.90.91.00.00
1901.90.95.00.00 – – – Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30`u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
– – – Diğerleri:
1901.90.99.10.00 – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
1901.90.99.20.00 – – – – Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5`den az kakao tozu içerenler
– – – – Diğerleri
1901.90.99.90.11 – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
1901.90.99.90.12 – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
1901.90.99.90.13 – – – – – Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
1901.90.99.90.19 – – – – – Diğerleri
1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldu rulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
– Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
1902.11 – – Yumurta içerenler
1902.11.00.00.11 – – – Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler
1902.11.00.00.19 – – – Diğerleri
1902.19 – – Diğerleri:
– – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler
1902.19.10.00.11 – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
1902.19.10.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
1902.19.90.00.11 – – – – Sebzeli olanlar
1902.19.90.00.12 – – – – Sade olanlar
1902.19.90.00.13 – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
1902.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
1902.20 – Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın):
1902.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 20`den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler
– – Ağırlık itibariyle % 20`den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):
1902.20.30.10.00 – – – Et ve sakatat içerenler
1902.20.30.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1902.20.91.00.00 – – – Pişirilmiş
1902.20.99.00.00 – – – Diğerleri
1902.30 – Diğer makarnalar:
1902.30.10.00.00 – – Kurutulmuş
1902.30.90.00.00 – – Diğerleri
1902.40 – Kuskus:
1902.40.10.00.00 – – Hazırlanmamış kuskus
1902.40.90.00.00 – – Diğerleri
1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
1904
1904.10 – Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:
– – Mısırdan elde edilenler:
1904.10.10.10.00 – – – Kakao içerenler
1904.10.10.90.00 – – – Diğerleri
– – Pirinçten elde edilenler:
1904.10.30.10.00 – – – Kakao içerenler
1904.10.30.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1904.10.90.10.00 – – – Kakao içerenler
1904.10.90.90.00 – – – Diğerleri
1904.20 – Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar:
1904.20.10.00.00 – – Esası kavrulmamış hububat flokonları olan `Müsli` tipi müstahzarlar
– – Diğerleri:
– – – Mısırdan elde edilenler:
1904.20.91.10.00 – – – – Kakao içerenler
1904.20.91.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Pirinçten elde edilenler:
1904.20.95.10.00 – – – – Kakao içerenler
1904.20.95.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1904.20.99.10.00 – – – – Kakao içerenler
1904.20.99.90.00 – – – – Diğerleri
1904.30.00.00.00 – Bulgur
1904.90 – Diğerleri:
– – Pirinç
1904.90.10.10.00 – – – Kakao içerenler
1904.90.10.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
1904.90.80.10.00 – – – Kakao içerenler
1904.90.80.90.00 – – – Diğerleri
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:
1905.10.00.00.00 – Gevrek ekmek
1905.20 – Zencefilli ekmek ve benzerleri:
1905.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 30`dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
1905.20.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50`den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
1905.20.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
– Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler:
1905.31 – – Tatlı bisküviler:
– – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
1905.31.11.00.00 – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1905.31.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
1905.31.30.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler
– – – – Diğerleri:
1905.31.91.00.00 – – – – – Çift katlı doldurulmuş bisküviler
– – – – – Diğerleri
1905.31.99.00.13 – – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi
1905.31.99.00.19 – – – – – – Diğerleri
1905.32 – – Waffle ve gofretler:
1905.32.05.00.00 – – – Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10`dan fazla olanlar
– – – Diğerleri
– – – – Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
1905.32.11.00.00 – – – – – Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1905.32.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri
1905.32.91.00.00 – – – – – Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)
– – – – – Diğerleri
1905.32.99.00.11 – – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret
1905.32.99.00.19 – – – – – – Diğerleri
1905.40 – Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:
1905.40.10.00.00 – – Gevrekler
1905.40.90.00.00 – – Diğerleri
1905.90 – Diğerleri:
1905.90.10.00.00 – – Mayasız ekmek (matzos)
– – Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
1905.90.20.00.11 – – – Hosti
1905.90.20.00.12 – – – Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri
1905.90.20.00.13 – – – Mühür güllacı
1905.90.20.00.14 – – – Pirinç kağıdı
1905.90.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
1905.90.30.00.00 – – – Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5`i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ içeren ekmekler
1905.90.45.00.00 – – – Bisküviler
1905.90.55.00.00 – – – Aromalı veya tuzlu ürünler
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlıkça %5 veya daha fazla sukroz, invert şeker veya izoglikoz içerenler
1905.90.70.00.17 – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler
1905.90.70.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri
1905.90.80.00.11 – – – – – Şeker hastaları için gluten ekmeği
1905.90.80.00.13 – – – – – Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler
1905.90.80.00.19 – – – – – Diğerleri
2001 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
2001.10.00.00.00 – Hıyarlar ve kornişonlar
2001.90 – Diğerleri:
2001.90.10.00.00 – – Mango çetnisi
2001.90.20.00.00 – – Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç)
2001.90.30.00.00 – – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
2001.90.40.00.00 – – Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları
2001.90.50.00.00 – – Mantarlar
– – Zeytinler
– – – Siyah zeytin
2001.90.65.00.13 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.14 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.15 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Yeşil zeytin
2001.90.65.00.23 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.24 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.25 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2001.90.65.00.29 – – – – Diğerleri
2001.90.70.00.00 – – Tatlı biberler
– – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar; Palm meyvesi içi:
2001.90.92.00.11 – – – Palm meyvesi içi
2001.90.92.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2001.90.97.00.11 – – – Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva)
2001.90.97.00.12 – – – Kırmızı lahana
2001.90.97.00.13 – – – Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar
2001.90.97.00.14 – – – Soğanlar
2001.90.97.00.18 – – – Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları
2002 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
2002.10 – Domatesler (tüm veya parça halinde):
2002.10.10.00.00 – – Kabuğu soyulmuş domatesler
2002.10.90.00.00 – – Diğerleri
2002.90 – Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle % 12`den az kuru madde içerenler:
2002.90.11.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar
2002.90.19.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
– – Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha az kuru madde içerenler:
2002.90.31.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar
2002.90.39.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
– – Ağırlık itibariyle % 30`dan fazla kuru madde içerenler:
2002.90.91.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar
2002.90.99.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
2003 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
2003.10 – Agaricus cinsi mantarlar:
2003.10.20.00.00 – – Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar
2003.10.30.00.00 – – Diğerleri
2003.90 – Diğerleri:
2003.90.10.00.00 – – Domalan
2003.90.90.00.00 – – Diğerleri
2004 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan – mış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç):
2004.10 – Patatesler:
2004.10.10.00.00 – – Sadece pişirilmiş
– – Diğerleri:
– – – Un, ezme veya flokon halinde:
2004.10.91.10.00 – – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar
2004.10.91.20.00 – – – – Flokon halindeki müstahzarlar
2004.10.99.00.00 – – – Diğerleri
2004.90 – Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
2004.90.10.00.00 – – Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)
– – Turşuluk lahana, kebereler ve zeytinler
2004.90.30.00.11 – – – Turşuluk lahana
2004.90.30.00.12 – – – Kebereler
– – – Siyah zeytin
2004.90.30.00.15 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.16 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.17 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Yeşil zeytin
2004.90.30.00.25 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.26 – – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.27 – – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2004.90.30.00.29 – – – – Diğerleri
– – Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü)
2004.90.50.00.11 – – – Bezelye
2004.90.50.00.12 – – – Taze fasulyeler
– – Diğerleri (karışımlar dahil):
2004.90.91.00.00 – – – Soğanlar (sadece pişirilmiş)
– – – Diğerleri
2004.90.98.00.26 – – – – Sebze karışımları
2004.90.98.00.28 – – – – Diğerleri
2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır – lanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozis- yonundaki ürünler hariç):
2005.10.00.00.00 – Homojenize sebzeler
2005.20 – Patates:
– – Un, ezme veya flokon halinde:
2005.20.10.10.00 – – – Un ve ezme halindeki müstahzarlar
2005.20.10.20.00 – – – Flokon halindeki müstahzarlar
– – Diğerleri:
2005.20.20.00.00 – – – İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde)
2005.20.80.00.00 – – – Diğerleri
2005.40 – Bezelye (Pisum sativum):
2005.40.00.10.00 – – Esası bezelye unu olan müstahzarlar
2005.40.00.90.00 – – Diğerleri
– Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51.00.00.00 – – Fasulye (kabuksuz)
2005.59 – – Diğerleri:
2005.59.00.10.00 – – – Esası fasulye unu olan müstahzarlar
2005.59.00.90.00 – – – Diğerleri
2005.60.00.00.00 – Kuşkonmaz
2005.70 – Zeytinler:
– – Siyah zeytin
2005.70.00.00.13 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.14 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.15 – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.19 – – – Diğerleri
– – Yeşil zeytin
2005.70.00.00.23 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.24 – – – Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.25 – – – Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar
2005.70.00.00.29 – – – Diğerleri
2005.80.00.00.00 – Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
– Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
2005.91.00.00.00 – – Bambu filizi
2005.99 – – Diğerleri:
2005.99.10.00.00 – – – `Capsicum`cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç)
2005.99.20.00.00 – – – Kebereler
2005.99.30.00.00 – – – Enginarlar
– – – Sebze karışımları
2005.99.50.00.11 – – – – Havuç ve fasulye karışımları
2005.99.50.00.19 – – – – Diğerleri
2005.99.60.00.00 – – – Lahana turşusu
2005.99.80.00.00 – – – Diğerleri
2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş):
2006.00.10.00.00 – Zencefil
– Diğerleri:
– – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler:
2006.00.31.00.00 – – – Kirazlar (vişne dahil)
2006.00.35.00.00 – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar
2006.00.38.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2006.00.91.00.00 – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar
2006.00.99.00.00 – – – Diğerleri
2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır – lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin):
2007.10 – Homojenize müstahzarlar:
2007.10.10.00.00 – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
– – Diğerleri:
2007.10.91.00.00 – – – Tropikal meyvalar
2007.10.99.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
2007.91 – – Turunçgiller:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30`u geçenler
2007.91.10.00.11 – – – – Turunçgil reçelleri
2007.91.10.00.12 – – – – Turunçgil marmelatları
2007.91.10.00.19 – – – – Diğerleri
2007.91.30.00.00 – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçen,fakat % 30`u geçmeyenler
– – – Diğerleri
2007.91.90.00.11 – – – – Diabetik olanlar
2007.91.90.00.19 – – – – Diğerleri
2007.99 – – Diğerleri:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30`u geçenler:
2007.99.10.00.00 – – – – Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj – larda erik püresi ve pastları
– – – – Kestane püresi ve pastları
2007.99.20.00.11 – – – – – Kestane püresi
2007.99.20.00.12 – – – – – Kestane pastları
– – – – Diğerleri:
2007.99.31.00.00 – – – – – Kirazdan (vişne dahil) olanlar
2007.99.33.00.00 – – – – – Çilekden olanlar
2007.99.35.00.00 – – – – – Ahudududan olanlar
– – – – – Diğerleri
2007.99.39.00.11 – – – – – – Pekmezler
2007.99.39.00.19 – – – – – – Diğerleri
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçen fakat % 30`u geçmeyenler:
2007.99.50.00.11 – – – – Elma püresi (komposto dahil)
2007.99.50.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2007.99.93.00.00 – – – – Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar
– – – – Diğerleri:
2007.99.97.00.13 – – – – – Diabetik olanlar
2007.99.97.00.14 – – – – – Fındık püresi (füre)
2007.99.97.00.15 – – – – – Elma püresi (komposto dahil)
2007.99.97.00.16 – – – – – Kayısı püresi
2007.99.97.00.17 – – – – – Erik püresi
2007.99.97.00.18 – – – – – Diğerleri
2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın):
– Sert kabuklu meyvalar, yer fıstığı ve diğer tohumlar (birbir – leriyle karışık olsun olmasın):
2008.11 – – Yer fıstığı:
2008.11.10.00.00 – – – Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)
– – – Diğerleri:
– – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.11.91.00.10 – – – – – İnce zarı alınmış olanlar
2008.11.91.00.90 – – – – – Diğerleri
– – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
– – – – – Kavrulmuş:
2008.11.96.00.10 – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar
2008.11.96.00.90 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2008.11.98.00.10 – – – – – – İnce zarı alınmış olanlar
2008.11.98.00.90 – – – – – – Diğerleri
2008.19 – – Diğerleri (karışımlar dahil):
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.19.12.00.00 – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar
– – – – Diğerleri:
– – – – – Kavrulmuş bademler ve Antep Fıstıkları
2008.19.13.00.11 – – – – – – Bademler
2008.19.13.00.12 – – – – – – Antep fıstıkları
– – – – – Diğerleri
2008.19.19.00.11 – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.19.00.12 – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.19.00.13 – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
2008.19.19.00.14 – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)
2008.19.19.00.15 – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.19.00.16 – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.19.00.17 – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.19.00.18 – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.19.00.21 – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları
2008.19.19.00.29 – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
2008.19.19.00.31 – – – – – – Leblebi
2008.19.19.00.32 – – – – – – Fındık krokan
2008.19.19.00.39 – – – – – – Diğer krokanlar
2008.19.19.00.41 – – – – – – Tahin
2008.19.19.00.49 – – – – – – Diğerleri
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.19.92.00.00 – – – – Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar
– – – – Diğerleri:
– – – – – Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar:
– – – – – – Bademler ve Antep fıstıkları
2008.19.93.00.11 – – – – – – – Bademler
2008.19.93.00.12 – – – – – – – Antep fıstıkları
– – – – – – Diğerleri:
2008.19.95.00.11 – – – – – – – Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.12 – – – – – – – Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.13 – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
2008.19.95.00.14 – – – – – – – Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)
2008.19.95.00.15 – – – – – – – Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.95.00.16 – – – – – – – Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.95.00.17 – – – – – – – Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.95.00.18 – – – – – – – Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.95.00.21 – – – – – – – Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları
2008.19.95.00.29 – – – – – – – Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
2008.19.95.00.32 – – – – – – – Fındık krokan
2008.19.95.00.39 – – – – – – – Diğer krokanlar
2008.19.95.00.49 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2008.19.99.00.11 – – – – – – Leblebi
2008.19.99.00.12 – – – – – – Tahin
2008.19.99.00.19 – – – – – – Diğerleri
2008.20 – Ananas:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.20.11.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17`yi geçenler
2008.20.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.20.31.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19`u geçenler
2008.20.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.20.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17`yi geçenler
2008.20.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.20.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19`u geçenler
2008.20.79.00.00 – – – – Diğerleri
2008.20.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
2008.30 – Turunçgiller:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
2008.30.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85 `i geçmeyenler
2008.30.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2008.30.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85` i geçmeyenler
2008.30.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.30.51.00.00 – – – – Greyfurt dilimleri
2008.30.55.00.00 – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri
2008.30.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.30.71.00.00 – – – – Greyfurt dilimleri
2008.30.75.00.00 – – – – Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri
2008.30.79.00.00 – – – – Diğerleri
2008.30.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
2008.40 – Armutlar:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler:
2008.40.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85` i geçmeyenler
2008.40.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
2008.40.21.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85` i geçmeyenler
2008.40.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.40.31.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.40.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.40.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
2008.40.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.40.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.40.79.00.00 – – – – Diğerleri
2008.40.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
2008.50 – Kayısılar (zerdali dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler:
2008.50.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.50.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
2008.50.31.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.50.39.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.50.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.50.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.50.61.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
2008.50.69.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.50.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.50.79.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı:
2008.50.92.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar
2008.50.98.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar
2008.60 – Kirazlar (vişne dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
2008.60.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.60.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2008.60.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.60.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içerenler:
2008.60.50.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar
2008.60.60.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
– – – İlave şeker içermeyenler:
2008.60.70.00.00 – – – – Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar
2008.60.90.00.00 – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar
2008.70 – Şeftaliler (nektarinler dahil):
– – İlave alkol içerenler:
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler:
2008.70.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.70.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
2008.70.31.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.70.39.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.70.51.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.70.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.70.61.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
2008.70.69.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.70.71.00.00 – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15`i geçenler
2008.70.79.00.00 – – – – Diğerleri
– – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı:
2008.70.92.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar
2008.70.98.00.00 – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar
2008.80 – Çilekler:
– – İlave alkol içerenler:
– – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
2008.80.11.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.80.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2008.80.31.00.00 – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.80.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – İlave alkol içermeyenler:
2008.80.50.00.00 – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar
2008.80.70.00.00 – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
2008.80.90.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
– Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil):
2008.91.00.00.00 – – Palm meyvası içi
2008.93 – – Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş (Vaccinium vitis- idaea):
– – – İlave alkol içerenler:
– – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
2008.93.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.93.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
2008.93.21.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.93.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – İlave alkol içermeyenler:
2008.93.91.00.00 – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar
2008.93.93.00.00 – – – – İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
2008.93.99.00.00 – – – – İlave şeker içermeyenler
2008.97 – – Karışımlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren sert kabuklu tropikal meyva ve tropikal meyve karışımları:
2008.97.03.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar
2008.97.05.00.00 – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar
– – – Diğerleri:
– – – – İlave alkol içerenler:
– – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler:
2008.97.12.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.14.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2008.97.16.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.18.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler:
2008.97.32.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.34.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2008.97.36.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.38.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – İlave alkol içermeyenler:
– – – – – İlave şeker içerenler:
– – – – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.97.51.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.59.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
– – – – – – – Ağırlık itibariyle bir cins meyvanın ağırlığı toplam meyva ağırlığının % 50`sinden az olan meyva karışımları:
2008.97.72.00.00 – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.74.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – – Diğerleri:
2008.97.76.00.00 – – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – İlave şeker içermeyenler, ambalajlı:
– – – – – – Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar:
2008.97.92.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.93.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.veya daha fazla fakat 5 kg.dan az olanlar:
2008.97.94.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.96.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Net muhtevası 4,5 kg.dan az olanlar:
2008.97.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalardan olanlar (ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil)
2008.97.98.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2008.99 – – Diğerleri:
– – – İlave alkol içerenler:
– – – – Zencefil:
2008.99.11.00.00 – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler
2008.99.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Üzümler:
2008.99.21.00.00 – – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13`ü geçenler
2008.99.23.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9`u geçenler:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler:
2008.99.24.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar
2008.99.28.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2008.99.31.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar
2008.99.34.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Alkol derecesi % 11,85`i geçmeyenler:
2008.99.36.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar
2008.99.37.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2008.99.38.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvalar
2008.99.40.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – İlave alkol içermeyenler:
– – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:
2008.99.41.00.00 – – – – – Zencefil
2008.99.43.00.00 – – – – – Üzümler
2008.99.45.00.00 – – – – – Erikler
2008.99.48.00.00 – – – – – Tropikal meyveler
2008.99.49.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:
2008.99.51.00.00 – – – – – Zencefil
2008.99.63.00.00 – – – – – Tropikal meyveler
2008.99.67.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – İlave şeker içermeyenler:
– – – – – Erikler, ambalajlı:
2008.99.72.00.00 – – – – – – Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar
2008.99.78.00.00 – – – – – – Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar
2008.99.85.00.00 – – – – – Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç]
2008.99.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları
2008.99.99.00.00 – – – – – Diğerleri
2009 Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın:
– Portakal suyu:
2009.11 – – Dondurulmuş:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.11.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
2009.11.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 67`yi geçmeyenler:
2009.11.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30` u geçenler
2009.11.99.00.00 – – – – Diğerleri
2009.12.00.00.00 – – Dondurulmamış, Brix değeri 20`yi geçmeyenler
2009.19 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler::
2009.19.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
2009.19.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 20`yi geçen fakat 67`yi geçmeyenler:
2009.19.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30` u geçenler
2009.19.98.00.00 – – – – Diğerleri
– Greyfurt suyu; pomelo suyu:
2009.21.00.00.00 – – Brix değeri 20`yi geçmeyenler
2009.29 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler::
2009.29.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
2009.29.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 20`yi geçen fakat 67`yi geçmeyenler:
2009.29.91.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30` u geçenler
2009.29.99.00.00 – – – – Diğerleri
– Diğer herhangi bir turunçgilin suyu:
2009.31 – – Brix değeri 20`yi geçmeyenler:
– – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçenler
2009.31.11.00.00 – – – – İlave şeker içerenler
2009.31.19.00.00 – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
– – – – Limon suyu:
2009.31.51.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler
2009.31.59.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – – Diğer turunçgil suları:
2009.31.91.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler
2009.31.99.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler
2009.39 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.39.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
2009.39.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 20`yi geçen fakat 67`yi geçmeyenler:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçenler
2009.39.31.00.00 – – – – – İlave şeker içerenler
2009.39.39.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
– – – – – Limon suyu:
2009.39.51.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.39.55.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
2009.39.59.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – – – Diğer turunçgil suları:
2009.39.91.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.39.95.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
2009.39.99.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler
– Ananas suyu:
2009.41 – – Brix değeri 20`yi geçmeyenler:
2009.41.92.00.00 – – – İlave şeker içerenler
2009.41.99.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
2009.49 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.49.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçmeyenler
2009.49.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 20`yi geçen fakat 67`yi geçmeyenler:
2009.49.30.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro` yu geçen ve ilave şeker içerenler
– – – – Diğerleri:
2009.49.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.49.93.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
2009.49.99.00.00 – – – – – İlave şeker içermeyenler
2009.50 – Domates suyu:
2009.50.10.00.00 – – İlave şeker içerenler
2009.50.90.00.00 – – Diğerleri
– Üzüm suyu (üzüm şırası dahil):
2009.61 – – Brix değeri 30`u geçmeyenler:
2009.61.10.00.00 – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro` yu geçenler
2009.61.90.00.00 – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro` yu geçmeyenler
2009.69 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.69.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro` yu geçmeyenler
2009.69.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 30`u geçen fakat 67`yi geçmeyenler:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro` yu geçenler:
2009.69.51.00.00 – – – – – Konsantre edilmiş
2009.69.59.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro` yu geçmeyenler:
– – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler:
2009.69.71.00.00 – – – – – – Konsantre edilmiş
2009.69.79.00.00 – – – – – – Diğerleri
2009.69.90.00.00 – – – – – Diğerleri
– Elma suyu:
2009.71 – – Brix değeri 20`yi geçmeyenler:
2009.71.20.00.00 – – – İlave şeker içerenler
2009.71.99.00.00 – – – İlave şeker içermeyenler
2009.79 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.79.11.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro`yu geçmeyenler
2009.79.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 20`yi geçenler fakat 67`yi geçmeyenler:
2009.79.30.00.00 – – – – Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro` yu geçen ve ilave şeker içerenler
– – – – Diğerleri:
2009.79.91.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.79.98.00.00 – – – – – Diğerleri
– Diğer herhangi bir meyvanın, sert kabuklu meyvanın veya sebzenin suyu:
2009.81 – – Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş suyu (Vaccinium vitis- idaea):
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
2009.81.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçmeyenler
2009.81.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 67`yi geçmeyenler:
2009.81.31.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçen ve ilave şeker içerenler
– – – – Diğerleri:
2009.81.51.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.81.59.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
– – – – – İlave şeker içermeyenler:
2009.81.95.00.00 – – – – – – Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları
2009.81.99.00.00 – – – – – – Diğerleri
2009.89 – – Diğerleri:
– – – Brix değeri 67`yi geçenler:
– – – – Armut suyu:
2009.89.11.00.00 – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro`yu geçmeyenler
2009.89.19.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçmeyenler
2009.89.34.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.35.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2009.89.36.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.38.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – Brix değeri 67`yi geçmeyenler:
– – – – Armut suyu:
2009.89.50.00.00 – – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro`yu geçenler ve ilave şeker içerenler
– – – – – Diğerleri:
2009.89.61.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.89.63.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
2009.89.69.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – – Diğerleri:
– – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçen ve ilave şeker içerenler:
2009.89.71.00.00 – – – – – – Kiraz suyu
2009.89.73.00.00 – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.79.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler:
2009.89.85.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.86.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler:
2009.89.88.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.89.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – İlave şeker içermeyenler:
2009.89.96.00.00 – – – – – – – Kiraz suyu
2009.89.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyvaların suyu
2009.89.99.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2009.90 – Karışık haldeki meyva ve sebze suları:
– – Brix değeri 67`yi geçenler:
– – – Elma ve armut suyu karışımları:
2009.90.11.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro`yu geçmeyenler
2009.90.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2009.90.21.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçmeyenler
2009.90.29.00.00 – – – – Diğerleri
– – Brix değeri 67`yi geçmeyenler:
– – – Elma ve armut suyu karışımları:
2009.90.31.00.00 – – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro`yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.90.39.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçenler:
– – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:
2009.90.41.00.00 – – – – – – İlave şeker içerenler
2009.90.49.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2009.90.51.00.00 – – – – – – İlave şeker içerenler
2009.90.59.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro`yu geçmeyenler
– – – – – Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:
2009.90.71.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler
2009.90.73.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler
2009.90.79.00.00 – – – – – – İlave şeker içermeyenler
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçenler:
2009.90.92.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları
2009.90.94.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30` u geçmeyenler:
2009.90.95.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları
2009.90.96.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – İlave şeker içermeyenler:
2009.90.97.00.00 – – – – – – – Tropikal meyva sularının karışımları
2009.90.98.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2101 Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
– Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
2101.11 – – Hülasa, esans ve konsantreler:
2101.11.00.10.00 – – – Toz halinde
2101.11.00.90.00 – – – Diğerleri
2101.12 – – Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstah- zarlar:
– – – Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar:
2101.12.92.10.00 – – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5`dan az katı süt yağı, % 2,5`dan az süt proteinleri, % 5`dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5`dan az nişasta veya glikoz içerenler
2101.12.92.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2101.12.98.10.00 – – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5`dan az katı süt yağı, % 2,5`dan az süt proteinleri, % 5`dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5`dan az nişasta veya glikoz içerenler
2101.12.98.90.00 – – – – Diğerleri
2101.20 – Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay çayı olan müstahzarlar:
– – Hülasa, esans ve konsantreler
2101.20.20.00.11 – – – Çay hülasası
2101.20.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Müstahzarlar:
2101.20.92.00.00 – – – Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar
2101.20.98.00.00 – – – Diğerleri
2101.30 – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
– – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler:
2101.30.11.00.00 – – – Kavrulmuş hindiba
2101.30.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:
2101.30.91.00.00 – – – Kavrulmuş hindibadan elde edilenler
2101.30.99.00.00 – – – Diğerleri
2102 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro – organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
2102.10 – Canlı mayalar:
2102.10.10.00.00 – – Kültür mayaları
– – Ekmekçi mayası:
2102.10.31.00.00 – – – Kuru maya
2102.10.39.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2102.10.90.10.00 – – – Bira mayası
2102.10.90.90.00 – – – Diğerleri
2102.20 – Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
– – Cansız mayalar:
– – – Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda:
2102.20.11.10.00 – – – – Bira mayası
2102.20.11.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2102.20.19.10.00 – – – – Bira mayası
2102.20.19.90.00 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2102.20.90.10.00 – – – Tek hücreli algler
2102.20.90.90.00 – – – Diğerleri
2102.30.00.00.00 – Hazırlanmış kabartma tozları
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
2103.10.00.00.00 – Soya sosu
2103.20.00.00.00 – Domates ketçapı ve diğer domates sosları
2103.30 – Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
– – Hardal unu ve irmiği
2103.30.10.00.11 – – – Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar
2103.30.10.00.12 – – – Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar
2103.30.90.00.00 – – Hazır hardal
2103.90 – Diğerleri:
2103.90.10.00.00 – – Mango çetnisi (sıvı halde)
2103.90.30.00.00
– – Diğerleri
2103.90.90.00.11 – – – Acı biber sosu
2103.90.90.00.12 – – – Çemen
2103.90.90.00.13 – – – Harissa sosu
2103.90.90.00.18 – – – Diğerleri
2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo – jenize gıda müstahzarları:
2104.10 – Çorbalar, et suları ve müstahzarları:
2104.10.00.00.11 – – Et suyu tabletleri
2104.10.00.00.12 – – Çorbalar
2104.10.00.00.19 – – Diğerleri
2104.20.00.00.00 – Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
– Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 `ten az katı süt yağı içerenler:
2105.00.10.10.00 – – Kakao içerenler
2105.00.10.90.00 – – Diğerleri
– Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:
– – % 3 veya daha fazla, fakat % 7`den az olanlar:
2105.00.91.10.00 – – – Kakao içerenler
2105.00.91.90.00 – – – Diğerleri
– – % 7 veya daha fazla olanlar:
2105.00.99.10.00 – – – Kakao içerenler
2105.00.99.90.00 – – – Diğerleri
2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
2106.10 – Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
– – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 `ten az katı süt yağı, % 5`ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5`ten az glikoz veya nişasta içerenler
2106.10.20.00.11 – – – Diyet mamaları
2106.10.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2106.10.80.00.11 – – – Diyet mamaları
2106.10.80.00.19 – – – Diğerleri
2106.90 – Diğerleri:
2106.90.20.00.00 – – Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren madde- ler esaslı olanlar hariç)
– – Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:
2106.90.30.00.00 – – – İzoglikoz şurupları
– – – Diğerleri:
2106.90.51.00.00 – – – – Laktoz şurubu
2106.90.55.00.00 – – – – Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu
2106.90.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2106.90.92.00.00 – – – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 `ten az katı süt yağı, % 5`ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5`ten az glikoz veya nişasta içerenler
– – – Diğerleri
2106.90.98.00.14 – – – – Jöleler
2106.90.98.00.15 – – – – Emülgatörler
2106.90.98.00.16 – – – – Diyet mamaları
2106.90.98.00.19 – – – – Diğerleri
2201 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:
2201.10 – Mineral sular ve gazlı sular:
– – Tabii mineral sular:
2201.10.11.00.00 – – – Karbonatlandırılmamış
2201.10.19.00.00 – – – Diğerleri
2201.10.90.00.00 – – Diğerleri
2201.90 – Diğerleri
2201.90.00.00.11 – – İçme suyu
2201.90.00.00.19 – – Diğerleri
2202 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve, sert kabuklu meyve veya sebze suları hariç):
2202.10 – Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)
2202.10.00.00.11 – – Sade gazozlar
2202.10.00.00.12 – – Meyvalı gazozlar
2202.10.00.00.13 – – Kolalı gazozlar
2202.10.00.00.19 – – Diğerleri
– Diğerleri:
2202.91.00.00.00 – – Alkolsüz biralar
2202.99 – – Diğerleri:
– – – 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
2202.99.11.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,8 veya daha fazla protein içeriğine sahip soya temelli içecekler
2202.99.15.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,8 `den az protein içeriğine sahip soya temelli içecekler; 8. Fasıldaki yenilen sert kabuklu meyveler, 10. Fasıldaki hububat veya 12. Fasıldaki tohumlar temelli içecekler
2202.99.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2202.99.91.00.00 – – – – 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 `den az olanlar
2202.99.95.00.00 – – – – 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 `den az olanlar
2202.99.99.00.00 – – – – 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar
2203.00 Malttan üretilen biralar:
– Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda:
2203.00.01.00.00 – – Şişede olanlar
2203.00.09.00.00 – – Diğerleri
2203.00.10.00.00 – Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar
2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
2204.10 – Köpüklü şaraplar
– – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
2204.10.11.00.00 – – – Şampanya
2204.10.13.00.00 – – – Cava
2204.10.15.00.00 – – – Prosecco
2204.10.91.00.00 – – – Asti köpüklü şarap
2204.10.93.00.00 – – – Diğerleri
2204.10.94.00.00 – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
2204.10.96.00.00 – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
2204.10.98.00.00 – – Diğerleri
– Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası:
2204.21 – – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
– – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC`deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar:
2204.21.06.00.00 – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar
2204.21.07.00.00 – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
2204.21.08.00.00 – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
2204.21.09.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15`ü geçmeyenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
– – – – – – – Beyaz:
2204.21.11.00.00 – – – – – – – – Alsace
2204.21.12.00.00 – – – – – – – – Bordeaux
2204.21.13.00.00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204.21.17.00.00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire valley)
2204.21.18.00.00 – – – – – – – – Mosel – Saar – Ruwer
2204.21.19.00.00 – – – – – – – – Pfalz
2204.21.22.00.00 – – – – – – – – Rheinhessen
2204.21.23.00.00 – – – – – – – – Tokay
2204.21.24.00.00 – – – – – – – – Lazio (Latium)
2204.21.26.00.00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany)
2204.21.27.00.00 – – – – – – – – Trentino, Alto Adige ve Friuli
2204.21.28.00.00 – – – – – – – – Veneto
2204.21.31.00.00 – – – – – – – – Sicilia
2204.21.32.00.00 – – – – – – – – Vinho Verde
2204.21.34.00.00 – – – – – – – – Penedés
2204.21.36.00.00 – – – – – – – – Rioja
2204.21.37.00.00 – – – – – – – – Valencia
2204.21.38.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – – Diğerleri:
2204.21.42.00.00 – – – – – – – – Bordeaux
2204.21.43.00.00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204.21.44.00.00 – – – – – – – – Beaujotais
2204.21.46.00.00 – – – – – – – – Vallée du Rhone
2204.21.47.00.00 – – – – – – – – Languedoc – Roussillon
2204.21.48.00.00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)
2204.21.61.00.00 – – – – – – – – Sicilia
2204.21.62.00.00 – – – – – – – – Piemonte (Piemont)
2204.21.66.00.00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany)
2204.21.67.00.00 – – – – – – – – Trentino ve Alto Adige
2204.21.68.00.00 – – – – – – – – Veneto
2204.21.69.00.00 – – – – – – – – Dao, Bairrada ve Douro
2204.21.71.00.00 – – – – – – – – Navarra
2204.21.74.00.00 – – – – – – – – Penedés
2204.21.76.00.00 – – – – – – – – Rioja
2204.21.77.00.00 – – – – – – – – Valdepenas
2204.21.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.79.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.21.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.81.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.21.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2204.21.83.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.21.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15`i geçenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel
2204.21.86.00.00 – – – – – – – Sherry
2204.21.87.00.00 – – – – – – – Marsala
2204.21.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos
2204.21.89.00.00 – – – – – – – Port
2204.21.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2204.21.91.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.93.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.21.94.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.95.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.21.96.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2204.21.97.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.21.98.00.00 – – – – – – Diğerleri
2204.22 – – Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar:
2204.22.10.00.00 – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC`deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar
– – – Diğerleri:
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15`i geçmeyenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar:
2204.22.22.00.00 – – – – – – – Bordeaux
2204.22.23.00.00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204.22.24.00.00 – – – – – – – Beaujolais
2204.22.26.00.00 – – – – – – – Vallée du Rhone
2204.22.27.00.00 – – – – – – – Languedoc – Roussillon
2204.22.28.00.00 – – – – – – – Val de Loire (Loire valley)
2204.22.32.00.00 – – – – – – – Piemonte (Piemont)
2204.22.33.00.00 – – – – – – – Tokay
– – – – – – – Diğerleri:
2204.22.38.00.00 – – – – – – – – Beyaz
2204.22.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.79.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.22.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.81.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.22.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2204.22.83.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.22.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15`i geçenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel
2204.22.86.00.00 – – – – – – – Sherry
2204.22.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos
2204.22.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2204.22.91.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.93.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.22.94.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.95.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.22.96.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2204.22.97.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.22.98.00.00 – – – – – – Diğerleri
2204.29 – – Diğerleri:
2204.29.10.00.00 – – – Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC`deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar
– – – Diğerleri:
– – – – Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15`i geçmeyenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar:
2204.29.22.00.00 – – – – – – – Bordeaux
2204.29.23.00.00 – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204.29.24.00.00 – – – – – – – Beaujolais
2204.29.26.00.00 – – – – – – – Vallée du Rhone
2204.29.27.00.00 – – – – – – – Languedoc – Roussillon
2204.29.28.00.00 – – – – – – – Val de Loire (Loire valley)
2204.29.32.00.00 – – – – – – – Piemonte (Piemont)
– – – – – – – Diğerleri:
2204.29.38.00.00 – – – – – – – – Beyaz
2204.29.78.00.00 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.79.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.29.80.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.81.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.29.82.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2204.29.83.00.00 – – – – – – – Beyaz
2204.29.84.00.00 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 `i geçenler:
– – – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.85.00.00 – – – – – – – Madeira ve Setubal muscatel
2204.29.86.00.00 – – – – – – – Sherry
2204.29.88.00.00 – – – – – – – Samos ve Muscat de Lemnos
2204.29.90.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2204.29.91.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
– – – – – Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.93.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.29.94.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.95.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.29.96.00.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Diğerleri:
2204.29.97.00.00 – – – – – – Beyaz
2204.29.98.00.00 – – – – – – Diğerleri
2204.30 – Diğer üzüm şıraları:
2204.30.10.00.00 – – Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar
– – Diğerleri:
– – – 20 oC`deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup alkol derecesi hacim itibariyle % 1`i geçmeyenler:
2204.30.92.00.00 – – – – Konsantre edilmiş
2204.30.94.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2204.30.96.00.00 – – – – Konsantre edilmiş
2204.30.98.00.00 – – – – Diğerleri
2205 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde- lerle aromalandırılmış):
2205.10 – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
2205.10.10.00.00 – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 `den fazla olanlar
2205.10.90.00.11 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 `den fazla fakat % 22`den az olanlar
2205.10.90.00.12 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar
2205.90 – Diğerleri:
2205.90.10.00.00 – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 `den fazla olanlar
2205.90.90.00.11 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 `den fazla fakat % 22`den az olanlar
2205.90.90.00.12 – – – Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:
2206.00.10.00.00 – Meyva posalarından yapılanlar
– Diğerleri:
– – Köpüklü olanlar:
2206.00.31.00.00 – – – Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.39.00.00 – – – Diğerleri
– – Köpüksüz olanlar:
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar:
2206.00.51.00.00 – – – – Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.59.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
2206.00.81.00.00 – – – – Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.89.00.00 – – – – Diğerleri
2207 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler:
2207.10 – AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol
– – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.10.00.10.11 – – – Dökme etil alkol
2207.10.00.10.12 – – – Ambalajlı etil alkol
– – Diğerleri
2207.10.00.90.11 – – – Dökme etil alkol
2207.10.00.90.12 – – – Ambalajlı etil alkol
2207.20 – Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler:
– – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.20.00.10.13 – – – Dökme etil alkol
2207.20.00.10.14 – – – Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.10.15 – – – Alkollü içkiler
– – Diğerleri
2207.20.00.90.13 – – – Dökme etil alkol
2207.20.00.90.14 – – – Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.90.15 – – – Alkollü içkiler
2208 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80`den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler:
2208.20 – Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkolIü içkiler:
– – Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
– – – Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.12.00.00 – – – – Konyak
2208.20.14.00.00 – – – – Armanyak
– – – – Brendi veya Weinbrand:
2208.20.16.00.00 – – – – – Jerez brendisi
2208.20.18.00.00 – – – – – Diğerleri
2208.20.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.26.00.00 – – – – Grappa
2208.20.28.00.00 – – – – Diğerleri
– – Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
– – – Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.62.00.00 – – – – Konyak
2208.20.66.00.00 – – – – Brendi veya Weinbrand
2208.20.69.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.86.00.00 – – – – Grappa
2208.20.88.00.00 – – – – Diğerleri
2208.30 – Viskiler:
– – Burbon viski:
2208.30.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – İskoç viskisi:
2208.30.30.00.00 – – – Saf malt viskisi
– – – Karıştırılmış malt viski:
2208.30.41.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.49.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – – Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:
2208.30.61.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.69.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – – Diğer karıştırılmış viski:
2208.30.71.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.79.00.00 – – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – Diğerleri:
2208.30.82.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.88.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.40 – Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler:
– – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar:
2208.40.11.00.00 – – – Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
– – – Diğerleri:
– – – – Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro`yu geçenler
2208.40.31.00.11 – – – – – Rom
2208.40.31.00.12 – – – – – Tafia
– – – – Diğerleri
2208.40.39.00.11 – – – – – Rom
2208.40.39.00.12 – – – – – Tafia
– – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
2208.40.51.00.00 – – – Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
– – – Diğerleri:
– – – – Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro`yu geçenler
2208.40.91.00.11 – – – – – Rom
2208.40.91.00.12 – – – – – Tafia
2208.40.99.00.00 – – – – Diğerleri
2208.50 – Cin ve Geneva
– – Cin:
2208.50.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.50.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – Geneva:
2208.50.91.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.50.99.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.60 – Votka
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4 veya daha az olanlar:
2208.60.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.60.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4` den fazla olanlar:
2208.60.91.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.60.99.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.70 – Likörler
2208.70.10.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.70.90.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.90 – Diğerleri:
– – Arak:
2208.90.11.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.90.19.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
2208.90.33.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.90.38.00.00 – – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– – Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar:
2208.90.41.00.00 – – – – Uzo
– – – – Diğerleri:
– – – – – Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
– – – – – – Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler:
2208.90.45.00.00 – – – – – – – Calvados
– – – – – – – Diğerleri
2208.90.48.00.11 – – – – – – – – Rakı
2208.90.48.00.19 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri:
2208.90.54.00.00 – – – – – – – Tekila
2208.90.56.00.00 – – – – – – – Diğerleri
2208.90.69.00.00 – – – – – Diğer alkollü içecekler
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
– – – – Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
– – – – – Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler
2208.90.71.00.11 – – – – – – Rakı
2208.90.71.00.19 – – – – – – Diğerleri
2208.90.75.00.00 – – – – – Tekila
2208.90.77.00.00 – – – – – Diğerleri
2208.90.78.00.00 – – – – Diğer alkollü içecekler
– – Alkol derecesi hacim itibariyle % 80` den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol:
– – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar:
2208.90.91.10.00 – – – – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
2208.90.99.10.00 – – – – Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.99.90.00 – – – – Diğerleri
2209.00 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler:
– Şarap sirkeleri:
2209.00.11.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2209.00.19.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
– Diğerleri:
2209.00.91.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2209.00.99.00.00 – – Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2301 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):
2301.10 – Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar
2301.10.00.00.13 – – Kanatlı hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.14 – – Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.18 – – Diğerleri
2301.20 – Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga – sızlarının unları, kaba unları ve pelletleri
2301.20.00.00.11 – – Balık unu
2301.20.00.00.19 – – Diğerleri
2302 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):
2302.10 – Mısırdan elde edilenler:
– – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.10.10.00.11 – – – Kepekler
2302.10.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2302.10.90.00.11 – – – Kepekler
2302.10.90.00.19 – – – Diğerleri
2302.30 – Buğdaydan elde edilenler:
2302.30.10.00.11 – – – Kepekler
2302.30.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2302.30.90.00.11 – – – Kepekler
2302.30.90.00.19 – – – Diğerleri
2302.40 – Diğer hububattan elde edilenler:
– – Pirinçten elde edilenler:
– – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.40.02.00.11 – – – – Kepekler
2302.40.02.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
2302.40.08.00.11 – – – – Kepekler
2302.40.08.00.19 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2302.40.10.00.11 – – – – Kepekler
2302.40.10.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
2302.40.90.00.11 – – – – Kepekler
2302.40.90.00.19 – – – – Diğerleri
2302.50 – Baklagillerden elde edilenler
2302.50.00.00.11 – – Kepekler
2302.50.00.00.19 – – Diğerleri
2303 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın):
2303.10 – Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:
– – Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
– – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40`tan fazla olanlar
2303.10.11.00.11 – – – – Mısır gluteni
2303.10.11.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40 veya daha az olanlar
2303.10.19.00.11 – – – – Mısır gluteni
2303.10.19.00.19 – – – – Diğerleri
2303.10.90.00.00 – – Diğerleri
2303.20 – Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları:
2303.20.10.00.00 – – Şeker pancarının etli kısımları
2303.20.90.00.00 – – Diğerleri
2303.30.00.00.00 – Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları
2304.00.00.00.00 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya `pellet` halinde olsun olmasın)
2305.00.00.00.00 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
2306 Bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya `pellet` halinde olsun olmasın):
2306.10.00.00.00 – Pamuk tohumundan
2306.20.00.00.00 – Keten tohumundan
2306.30.00.00.00 – Ayçiçeği tohumundan
– Rep veya kolza tohumundan
2306.41.00.00.00 – – Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan
2306.49.00.00.00 – – Diğerleri
2306.50.00.00.00 – Hindistan cevizi veya kopradan
2306.60.00.00.00 – Palm cevizi veya palm bademinden
2306.90 – Diğerleri:
2306.90.05.00.00 – – Mısır embriyolarından
– – Diğerleri:
– – – Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer artıklar:
2306.90.11.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar
2306.90.19.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3`ten fazla olanlar
2306.90.90.00.00 – – – Diğerleri
2307.00 Şarap tortusu; ham tartar:
– Şarap tortusu:
2307.00.11.00.00 – – Alkol derecesi % 7,9`u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla olanlar
2307.00.19.00.00 – – Diğerleri
2307.00.90.00.00 – Ham tartar
2308.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):
– Üzüm posası:
2308.00.11.00.00 – – Alkol derecesi % 4,3`ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40`dan daha fazla olanlar
2308.00.19.00.00 – – Diğerleri
2308.00.40.00.00 – Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç)
2308.00.90.00.00 – Diğerleri
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:
2309.10 – Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş):
– – Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
– – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içerenler:
– – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler:
2309.10.11.00.00 – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.13.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.10.15.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75`den az süt ürünleri içerenler
2309.10.19.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
– – – – Ağırlık itibariyle % 10`dan fazla fakat % 30`dan fazla olmayan nişasta içerenler
2309.10.31.00.00 – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.33.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.10.39.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
– – – – Ağırlık itibariyle % 30`dan fazla nişasta içerenler:
2309.10.51.00.00 – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.53.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.10.59.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.10.70.00.00 – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
2309.10.90.00.00 – – Diğerleri
2309.90 – Diğerleri:
2309.90.10.00.00 – – Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler
2309.90.20.00.00 – – Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler
– – Diğerleri (önceden karıştırılmış- premiks- olanlar dahil):
– – – Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
– – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin veya maltodekstrin şurubu içerenler:
– – – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler:
2309.90.31.00.00 – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.33.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.90.35.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75`den az süt ürünleri içerenler
2309.90.39.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
– – – – – Ağırlık itibariyle % 10`dan fazla fakat % 30`dan fazla olmayan nişasta içerenler:
2309.90.41.00.00 – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.43.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.90.49.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
– – – – – Ağırlık itibariyle % 30`dan fazla nişasta içerenler:
2309.90.51.00.00 – – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10`dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.53.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50`den az süt ürünleri içerenler
2309.90.59.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.90.70.00.00 – – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
– – – Diğerleri:
2309.90.91.00.00 – – – – Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları
– – – – Diğerleri:
2309.90.96.10.00 – – – – – Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri
– – – – – Diğerleri:
2309.90.96.90.11 – – – – – – Diğer balık yemleri
2309.90.96.90.12 – – – – – – İz mineral maddeler
2309.90.96.90.13 – – – – – – Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları
2309.90.96.90.19 – – – – – – Diğerleri
2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:
2401.10 – Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış):
2401.10.35.00.00 – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün
2401.10.60.00.00 – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün
2401.10.70.00.00 – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün
2401.10.85.00.00 – – Fırında kurutulmuş tütün
2401.10.95.00.00 – – Diğerleri
2401.20 – Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış):
2401.20.35.00.00 – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün
2401.20.60.00.00 – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün
2401.20.70.00.00 – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün
2401.20.85.00.00 – – Fırında kurutulmuş tütün
2401.20.95.00.00 – – Diğerleri
2401.30 – Tütün döküntüleri:
2401.30.00.00.11 – – Kırık (Göz büyüklüğü 8- 3 mm. arasındaki elekte kalanlar)
2401.30.00.00.19 – – Diğerleri
2402 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
2402.10 – Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.10.00.00.11 – – Tütün içeren purolar
2402.10.00.00.12 – – Uçları açık purolar
2402.10.00.00.19 – – Sigarillolar
2402.20 – Tütün içeren sigaralar:
2402.20.10.00.00 – – Karanfil içerenler
– – Diğerleri
2402.20.90.00.12 – – – Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar
2402.20.90.00.18 – – – Diğer tütünlerden mamul sigaralar
2402.90.00.00.00 – Diğerleri
2403 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; `homojenize` veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları:
– İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin):
2403.11.00.00.00 – – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri
2403.19 – – Diğerleri:
– – – Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:
2403.19.10.00.11 – – – – Pipo tütünleri
2403.19.10.00.12 – – – – Sigaralık tütünler
2403.19.10.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2403.19.90.00.11 – – – – Pipo tütünleri
2403.19.90.00.12 – – – – Sigaralık tütünler
2403.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Diğerleri:
2403.91.00.00.00 – – `Homojenize` veya yeniden tertip edilmiş tütün
2403.99 – – Diğerleri:
2403.99.10.00.00 – – – Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
2403.99.90.00.00 – – – Diğerleri
2404 Yanma olmadan solunan ve tütün, yeniden tertip edilmiş tütün, nikotin, veya tütün veya nikotin yerine geçen maddeler içeren ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan ve nikotin içeren diğer ürünler:
– Yanma olmadan solunan ürünler:
2404.11.00.00.00 – – Tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içerenler
2404.12.00.00.00 – – Diğerleri, nikotin içerenler
2404.19 – – Diğerleri:
2404.19.10.00.00 – – – Tütün yerine geçen maddeler içerenler
2404.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
2404.91 – – Ağız yoluyla kullanılanlar:
2404.91.10.00.00 – – – Tütün kullanımını bıraktırmaya yardımcı nikotin içeren ürünler
2404.91.90.00.00 – – – Diğerleri
2404.92.00.00.00 – – Transdermal kullanım için olanlar
2404.99.00.00.00 – – Diğerleri
2501.00 Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu:
2501.00.10.00.00 – Denizsuyu ve tuzla ana suları
– Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin):
2501.00.31.00.00 – – Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI `den Na `yı ayırmak gibi)
– – Diğerleri:
2501.00.51.00.00 – – – Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç)
– – – Diğerleri:
2501.00.91.00.00 – – – – İnsanların tüketimine mahsus tuz
– – – – Diğerleri:
2501.00.99.10.00 – – – – – Saf sodyum klorür
2501.00.99.90.00 – – – – – Diğerleri
2502.00 Kavrulmamış demir piritleri
2502.00.00.00.11 – Bakırlı demir piritleri
2502.00.00.00.19 – Diğerleri
2503.00 Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç):
2503.00.10.00.00 – Ham veya rafine edilmemiş kükürt
– Diğerleri
2503.00.90.00.13 – – Rafine edilmiş kükürt
2503.00.90.00.18 – – Diğerleri
25.04 Tabii grafit:
2504.10.00.00.00 – Toz veya flokon halinde
2504.90.00.00.00 – Diğerleri
25.05 Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki metal içeren kumlar hariç):
2505.10.00.00.00 – Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar
2505.90 – Diğerleri
2505.90.00.00.11 – – Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar
2505.90.00.00.12 – – Feldispatlı kumlar
2505.90.00.00.19 – – Diğerleri
2506 Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:
2506.10 – Kuvars
2506.10.00.00.11 – – Ham kuvars
2506.10.00.00.14 – – Mikromize kuvars (10- 20- mikron çaplı)
2506.10.00.00.18 – – Diğerleri
– Kuvarzit
2506.20.00.00.11 – – Ham veya kabaca yontulmuş
2506.20.00.00.19 – – Diğerleri
2507.00 Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):
– Kaolin
2507.00.20.00.11 – – Ham kaolin
2507.00.20.00.18 – – Diğerleri
– Diğer kaolinli killer
2507.00.80.00.11 – – Ham kaolinli killer
2507.00.80.00.12 – – Öğütülmüş kaolinli killer
2508 Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları:
2508.10 – Bentonit
2508.10.00.00.11 – – Öğütülmüş bentonit
2508.10.00.00.12 – – Öğütülmemiş bentonit
2508.30.00.00.00 – Ateş kili
2508.40.00.00.00 – Diğer killer
2508.50 – Andaluzit, siyanit ve silimanit
2508.50.00.00.11 – – Andaluzit
2508.50.00.00.12 – – Siyanit (disten)
2508.50.00.00.13 – – Silimanit
2508.60 – Mülit:
2508.60.00.10.00 – – Siliko- alumin ve silisli ateş toprağı
2508.60.00.90.00 – – Diğerleri
2508.70.00.00.00 – Şamot ve dinas toprakları
2509.00 Tebeşir
2509.00.00.00.11 – Saf tebeşir
2509.00.00.00.19 – Diğerleri
2510 Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum – kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler:
2510.10 – Öğütülmemiş:
2510.10.00.10.00 – – Tabii aluminyum- kalsiyum fosfatlar
– – Diğerleri
2510.10.00.90.11 – – – Tabii kalsiyum fosfatlar
2510.10.00.90.12 – – – Apatit ve fosfatlı tebeşirler
2510.20 – Öğütülmüş:
– – Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum – kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.10.11 – – – Tabii kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.10.12 – – – Tabii aluminyum – kalsiyum fosfatlar
2510.20.00.90.00 – – Diğerleri
2511 Tabii baryum sülfat (barit); tabii baryum karbonat (witherithe) (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum oksit hariç):
2511.10 – Tabii baryum sülfat (barit)
2511.10.00.00.11 – – Ham baryum sülfat
2511.10.00.00.12 – – Öğütülmüş baryum sülfat
2511.10.00.00.13 – – Mikronize edilmiş baryum sülfat
2511.20.00.00.00 – Tabii baryum karbonat (witherithe)
2512.00 Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın)
2512.00.00.00.11 – Tripolit
2512.00.00.00.12 – Diatomit
2512.00.00.00.13 – Kiselgur
2512.00.00.00.19 – Diğerleri
2513 Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı (garnet) ve diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2513.10.00.00.00 – Sünger taşı
2513.20 – Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırı- cılar:
2513.20.00.00.11 – – Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde)
2513.20.00.00.12 – – Tabii korindon
2513.20.00.00.13 – – Süleyman taşı
2513.20.00.00.19 – – Diğerleri
2514.00.00.00.00 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
2515
– Mermer ve traverten:
2515.11.00.00.00 – – Ham veya kabaca yontulmuş
2515.12.00.00.00 – – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
2515.20 – Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri
2515.20.00.00.11 – – Ekosin
2515.20.00.00.12 – – Su mermeri
2515.20.00.00.19 – – Diğerleri
2516 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]:
– Granit:
2516.11.00.00.00 – – Ham veya kabaca yontulmuş
2516.12.00.00.00 – – Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş
2516.20.00.00.00 – Gre
2516.90.00.00.00 – Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
2517
2517.10 – Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balast- lama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın):
– – Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı:
2517.10.10.10.00 – – – Çakmak taşı
– – – Diğerleri
2517.10.10.90.11 – – – – Çakıl taşı
2517.10.10.90.12 – – – – Yassı iri çakıl taşı
2517.10.20.00.00 – – Kireç taşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş)
– – Diğerleri
2517.10.80.00.11 – – – Mıcır
2517.10.80.00.19 – – – Diğerleri
2517.20 – Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
2517.20.00.00.11 – – Moloz
2517.20.00.00.19 – – Diğerleri
2517.30.00.00.00 – Katranlı makadam
– 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2517.41.00.00.00 – – Mermerin granül, parçacık ve tozları
2517.49.00.00.00 – – Diğerleri
2518 Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]
2518.10 – Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit
2518.10.00.00.11 – – Öğütülmüş ham dolomit
2518.10.00.00.19 – – Diğer ham dolomitler
2518.20 – Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit
2518.20.00.00.11 – – Öğütülmüş kalsine dolomit
2518.20.00.00.19 – – Diğer kalsine dolomitler
2519 Tabii magnezyum karbonat (magnezit);erimiş manyezi; tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer magnezyum oksit (saf olsun olmasın):
2519.10.00.00.00 – Tabii magnezyum karbonat (magnezit)
2519.90 – Diğerleri:
– – Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)
2519.90.10.00.11 – – – Saf magnezyum oksit
2519.90.10.00.12 – – – Saf olmayan magnezyum oksit
– – Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi
2519.90.30.00.11 – – – Deniz suyu sinter manyezi
2519.90.30.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2519.90.90.00.11 – – – Kalsine edilmiş manyezi
2519.90.90.00.12 – – – Elektro fused (elektro erğitilmiş) manyezi
2519.90.90.00.13 – – – Magnezit krom speneli
2519.90.90.00.19 – – – Diğerleri
2520 Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın):
2520.10.00.00.00 – Alçı taşı; anhidrit
2520.20 – Alçılar:
2520.20.00.10.00 – – Dişçilikte kullanılan alçılar
– – Diğerleri:
2520.20.00.90.11 – – – Tıpta kullanılan alçılar
2520.20.00.90.19 – – – Diğerleri
2521.00.00.00.00 Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar)
2522 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):
2522.10.00.00.00 – Sönmemiş kireç
2522.20.00.00.00 – Sönmüş kireç
2522.30.00.00.00 – Su altında sertleşen kireç
2523 Portland çimentosu, şaplı çimento (`ciment fondu`), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):
2523.10.00.00.00 – Klinker
– Portland çimentosu:
2523.21 – – Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın)
2523.21.00.00.11 – – – Ambalajlanmış olanlar
2523.21.00.00.19 – – – Diğerleri
2523.29 – – Diğerleri
2523.29.00.00.11 – – – Ambalajlanmış olanlar
2523.29.00.00.19 – – – Diğerleri
2523.30 – Şaplı çimento
2523.30.00.00.11 – – Ambalajlanmış olanlar
2523.30.00.00.19 – – Diğerleri
2523.90 – Su altında sertleşen diğer çimentolar:
2523.90.00.00.11 – – Ambalajlanmış olanlar
2523.90.00.00.19 – – Diğerleri
2524 Amyant (asbest):
2524.10.00.00.00 – Krosidolit
2524.90 – Diğerleri:
2524.90.00.00.11 – – Amosite
2524.90.00.00.12 – – Antophylite
2524.90.00.00.13 – – Actinolite
2524.90.00.00.14 – – Tremolite
2524.90.00.00.15 – – Chrysotile
2524.90.00.00.19 – – Diğerleri
2525 Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) mika döküntüleri:
2525.10.00.00.00 – Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika
2525.20.00.00.00 – Mika tozu
2525.30.00.00.00 – Mika döküntüleri
2526 Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:
2526.10.00.00.00 – Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş
2526.20.00.00.00 – Ezilmiş veya toz haline getirilmiş
2528.00.00.00.00 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 `ten fazla olmayan)
2529 Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit; florspat:
2529.10 – Feldispat
2529.10.00.00.11 – – Ham feldispat
2529.10.00.00.12 – – Öğütülmüş feldispat
2529.10.00.00.13 – – Flote edilmiş feldispat
2529.10.00.00.19 – – Diğerleri
– Florspat:
2529.21.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler
2529.22.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 97 `den fazla kalsiyum fIorür içerenler
2529.30.00.00.00 – Lösit; nefelin ve nefelin siyenit
2530 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler:
2530.10 – Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş):
– – Vermikülit
2530.10.00.00.12 – – – Tane boyu 1mm`yi geçmeyenler
2530.10.00.00.13 – – – Tane boyu 1mm`yi geçen 2 mm`yi geçmeyenler
2530.10.00.00.14 – – – Tane boyu 2,8 mm`yi geçen 4 mm`yi geçmeyenler
2530.10.00.00.15 – – – Tane boyu 4 mm`yi geçen 12 mm`yi geçmeyenler
2530.10.00.00.16 – – – Diğerleri
2530.10.00.00.19 – – Diğerleri
2530.20 – Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)
2530.20.00.00.11 – – Kieserit
2530.20.00.00.12 – – Epsomit
2530.90 – Diğerleri:
– – Lüle taşı (tabii veya aglomere)
2530.90.00.10.11 – – – Tabii lüle taşı
2530.90.00.10.12 – – – Aglomere lüle taşı
– – Diğerleri:
2530.90.00.90.11 – – – Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar
2530.90.00.90.19 – – – Diğer toprak boyalar
2530.90.00.90.21 – – – Siyah kehribar (oltu taşı)
2530.90.00.90.29 – – – Diğer kehribarlar
2530.90.00.90.32 – – – Zirkonyum silikat (mikronize)
2530.90.00.90.33 – – – Tabi sodyum sülfat
2530.90.00.90.34 – – – Stronsiyum sülfat (selestin)
2530.90.00.90.35 – – – Tabi arsenik sülfürler
2530.90.00.90.36 – – – Tabi kriolit
2530.90.00.90.37 – – – Tabi şiolit
2530.90.00.90.39 – – – Diğerleri
2601 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) :
– Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri hariç):
2601.11.00.00.00 – – Aglomere edilmemiş
2601.12.00.00.00 – – Aglomere edilmiş
2601.20.00.00.00 – Kavrulmuş demir piritleri
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri
2612 Uranyum veya toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve toryum cevherleri:
2612.10 – Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:
2612.10.10.00.00 – – İçinde ağırlık itibariyle % 5`ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
(EURATOM)
2612.10.90.00.00 – – Diğerleri
2612.20 – Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:
2612.20.10.00.00 – – Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20` den fazla toryum bulunan urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
2612.20.90.00.00 – – Diğerleri
2613 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:
2613.10.00.00.00 – Kavrulmuş
2613.90.00.00.00 – Diğerleri
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri
2615 Niobyum,tantalyum,vanadyum veya zirkonyum cevherleri ve bun ların zenginleştirilmiş cevherleri:
2615.10.00.00.00 – Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri
2615.90.00.00.00 – Diğerleri
2616 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri :
2616.10.00.00.00 – Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri
2616.90.00.00.00 – Diğerleri
2617 Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:
2617.10.00.00.00 – Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri
2617.90.00.00.00 – Diğerleri
2618.00.00.00.00 Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:
2619.00.20.00.00 – Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler
– Diğerleri
2619.00.90.00.11 – – Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.12 – – Diğer cüruflar
2619.00.90.00.13 – – Tufal
2619.00.90.00.19 – – Diğerleri
2620 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):
– Başlıca muhtevası çinko olanlar:
2620.11.00.00.00 – – Galvanizli matlar
2620.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Başlıca muhtevası kurşun olanlar:
2620.21.00.00.00 – – Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges)
2620.29.00.00.00 – – Diğerleri
2620.30.00.00.00 – Başlıca muhtevası bakır olanlar
2620.40.00.00.00 – Başlıca muhtevası aluminyum olanlar
2620.60.00.00.00 – Muhtevası arsenik, civa, talyum veya bunların karışımlarından (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da bunların kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)
– Diğerleri
2620.91.00.00.00 – – Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların karışımlarından olanlar
2620.99 – – Diğerleri:
2620.99.10.00.00 – – – Başlıca muhtevası nikel olanlar
– – – Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar
2620.99.20.00.11 – – – – Başlıca muhtevası niobyum olanlar
2620.99.20.00.12 – – – – Başlıca muhtevası tantalyum olanlar
2620.99.40.00.00 – – – Başlıca muhtevası kalay olanlar
2620.99.60.00.00 – – – Başlıca muhtevası titanyum olanlar
2620.99.95.00.00 – – – Diğerleri
2621 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu `varech` külü dahil); şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:
2621.10.00.00.00 – Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar
– Diğerleri:
– – Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:
2621.90.00.11.00 – – – Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2621.90.00.19.00 – – – Diğerleri
2621.90.00.90.00 – – Diğerleri
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar:
– Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş):
2701.11.00.00.00 – – Antrasit
2701.12 – – Bitümenli taşkömürü :
2701.12.10.00.00 – – – Kokluk taşkömürü
2701.12.90.00.00 – – – Diğerleri
2701.19.00.00.00 – – Diğer taşkömürleri
2701.20 – Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar
2701.20.00.00.11 – – Briketler
2701.20.00.00.12 – – Topaklar
2701.20.00.00.19 – – Diğerleri
2702 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
2702.10.00.00.00 – Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil memiş)
2702.20.00.00.00 – Aglomere linyit
2703.00 Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2703.00.00.00.11 – Tarımda kullanılan turba
2703.00.00.00.12 – Tarımda kullanılan aglomere turba
2703.00.00.00.19 – Diğerleri
2704.00 Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
2704.00.10.00.00 – Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok
2704.00.30.00.00 – Linyitten elde edilen kok ve semikok
– Diğerleri :
2704.00.90.10.00 – – Karni kömürü
2704.00.90.90.00 – – Diğerleri
2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
2706.00 Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
2706.00.00.00.11 – Taşkömürü katranı
2706.00.00.00.19 – Diğerleri
2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah zarlar :
2707.10.00.00.00 – Benzol (benzen)
2707.20.00.00.00 – Toluol (toluen)
2707.30.00.00.00 – Ksilol (ksilen)
2707.40.00.00.00 – Naftalin
2707.50 – ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
2707.50.00.00.11 – – Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19 – – Diğerleri
– Diğerleri:
2707.91.00.00.00 – – Kreozot yağları
2707.99 – – Diğerleri :
– – – Ham yağlar:
2707.99.11.00.00 – – – – 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 – – – – Diğerleri
2707.99.20.00.00 – – – Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen
– – – Bazik ürünler
2707.99.50.00.11 – – – – Piridin
2707.99.50.00.12 – – – – Akridin
2707.99.50.00.13 – – – – Anilin
2707.99.50.00.19 – – – – Diğerleri:
– – – Fenoller
2707.99.80.00.11 – – – – Krezoller
2707.99.80.00.12 – – – – Ksilenoller
2707.99.80.00.13 – – – – Kinoller
2707.99.80.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2707.99.91.00.00 – – – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
2707.99.99.00.00 – – – – Diğerleri
2708 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku :
2708.10.00.00.00 – Zift
2708.20.00.00.00 – Zift koku
2709.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
2709.00.10.00.00 – Tabii gazın kondanseleri
2709.00.90.00.00 – Diğerleri
2710
2710.12 – – Hafif yağlar ve müstahzarları :
2710.12.11.00.00 – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
– – – 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.11 – – – – Yakıt Nafta
2710.12.15.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
– – – – Özel benzinler :
2710.12.21.00.00 – – – – – White spirit
2710.12.25.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri :
– – – – – Motor benzini :
2710.12.31.00.00 – – – – – – Uçak benzini
– – – – – – Diğerleri :
– – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :
2710.12.41.00.00 – – – – – – – – Oktanı (RON) 95`den az olanlar
– – – – – – – – Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98`den az olanlar
2710.12.45.00.11 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan
2710.12.45.00.13 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2710.12.45.00.18 – – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.49.00.11 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan
2710.12.49.00.12 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18 – – – – – – – – – Diğerleri
2710.12.50.00.00 – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler
2710.12.70.00.00 – – – – – Benzin tipi jet yakıtı
– – – – – Diğer hafif yağlar
2710.12.90.00.11 – – – – – – Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 – – – – – – Diğerleri
2710.19 – – Diğerleri:
– – – Orta yağlar:
2710.19.11.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 – – – – 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
– – – – – Kerosen :
2710.19.21.00.00 – – – – – – Jet yakıtı
– – – – – – Diğerleri
2710.19.25.00.11 – – – – – – – Gazyağı
2710.19.25.00.19 – – – – – – – Diğerleri
2710.19.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Ağır yağlar :
– – – – Gaz oiller :
2710.19.31.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001`i geçmeyenler
2710.19.43.00.11 – – – – – – – Motorin
2710.19.43.00.17 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.43.00.29 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001`i geçen fakat % 0,002`yi geçmeyenler
2710.19.46.00.18 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.46.00.29 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002`yi geçen fakat % 0,1`i geçmeyenler
2710.19.47.00.18 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.47.00.19 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1`i geçenler
2710.19.48.00.11 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
2710.19.48.00.18 – – – – – – – Diğerleri
– – – – Fuel oiller :
2710.19.51.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 – – – – – 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1`i geçmeyenler
2710.19.62.00.10 – – – – – – – Kalorifer Yakıtı
2710.19.62.00.11 – – – – – – – Fuel oil
2710.19.62.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.62.00.39 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1`i geçen fakat % 0,5`i geçmeyenler
2710.19.66.00.10 – – – – – – – Kalorifer Yakıtı
2710.19.66.00.11 – – – – – – – Fuel oil
2710.19.66.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.66.00.39 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5`i geçenler:
– – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5`i geçen fakat %1`i geçmeyenler:
2710.19.67.00.11 – – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.12 – – – – – – – – Fuel oil
2710.19.67.00.13 – – – – – – – – Kalorifer Yakıtı
2710.19.67.00.31 – – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.39 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1`i geçenler:
2710.19.67.00.41 – – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.42 – – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.49 – – – – – – – – Diğerleri
– – – – Yağlama yağları ; diğer yağlar :
2710.19.71.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 – – – – – 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2710.19.81.00.00 – – – – – – Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 – – – – – – Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00 – – – – – – Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 – – – – – – Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 – – – – – – Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 – – – – – – Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
– – – – – – Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar
2710.19.99.00.11 – – – – – – – Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
2710.19.99.00.25 – – – – – – – Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98 – – – – – – – Diğerleri
2710.20
– – Gaz oiller :
– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001`i geçmeyenler
2710.20.11.00.11 – – – – Motorin
2710.20.11.00.19 – – – – Diğerleri
2710.20.16.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001`i geçen fakat % 0,1`i geçmeyenler
2710.20.19.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1`i geçenler
– – Fuel oiller :
2710.20.32.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5`i geçmeyenler
2710.20.38.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5`i geçenler
2710.20.90.00.00 – – Diğer yağlar
– Atık yağlar:
2710.91.00.00.00 – – Poliklorlu bifeniller (PCB`ler), poliklorlu terfeniller (PCT`ler) veya polibromlu bifeniller (PBB`ler) içerenler
2710.99.00.00.00 – – Diğerleri
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
– Sıvılaştırılmış:
2711.11.00.00.00 – – Doğal gaz
2711.12 – – Propan:
– – – Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:
2711.12.11.00.00 – – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2711.12.19.00.00 – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
– – – Diğerleri:
2711.12.91.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.12.93.00.00 – – – – 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.12.94.00.00 – – – – – % 90`dan daha fazla saflıkta fakat % 99`dan daha az saflıkta olanlar
2711.12.97.00.00 – – – – – Diğerleri
2711.13 – – Bütan:
2711.13.10.00.00 – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2711.13.30.00.00 – – – 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
– – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.13.91.00.00 – – – – % 90`dan daha fazla saflıkta fakat % 95`den daha az saflıkta olanlar
2711.13.97.00.00 – – – – Diğerleri
2711.14 – – Etilen,propilen,bütilen ve bütadien
2711.14.00.00.11 – – – Etilen
2711.14.00.00.12 – – – Propilen
2711.14.00.00.13 – – – Bütilen
2711.14.00.00.14 – – – Bütadien
2711.19 – – Diğerleri
2711.19.00.00.11 – – – Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
2711.19.00.00.12 – – – Etan
2711.19.00.00.13 – – – Metan
2711.19.00.00.19 – – – Diğerleri
– Gaz halinde olanlar:
2711.21.00.00.00 – – Doğal gaz
2711.29 – – Diğerleri
2711.29.00.00.11 – – – Propan
2711.29.00.00.12 – – – Bütan
2711.29.00.00.13 – – – Etilen
2711.29.00.00.14 – – – Propilen
2711.29.00.00.15 – – – Bütilen
2711.29.00.00.16 – – – Bütadien
2711.29.00.00.17 – – – Metan
2711.29.00.00.18 – – – Etan
2711.29.00.00.29 – – – Diğerleri
2712 Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın):
2712.10 – Vazelin:
2712.10.10.00.00 – – Ham vazelin
2712.10.90.00.00 – – Diğerleri
2712.20 – Ağırlık itibariyle % 0,75`den az yağ içeren parafin:
2712.20.10.00.00 – – Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560`ı geçmeyen)
– – Diğerleri
2712.20.90.00.11 – – – Ham parafin
2712.20.90.00.19 – – – Diğerleri
2712.90 – Diğerleri:
– – Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):
– – – Ham
2712.90.11.00.11 – – – – Ham ozokerit
2712.90.11.00.12 – – – – Ham linyit mumu
2712.90.11.00.13 – – – – Ham turba mumu
– – – Diğerleri
2712.90.19.00.11 – – – – Ham olmayan ozokerit
2712.90.19.00.12 – – – – Ham olmayan linyit mumu
2712.90.19.00.13 – – – – Ham olmayan turba mumu
– – Diğerleri :
– – – Ham :
2712.90.31.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2712.90.33.00.00 – – – – 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2712.90.39.00.00 – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
– – – Diğerleri :
2712.90.91.00.00 – – – – Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva eden alken-1 karışımları
– – – – Diğerleri:
2712.90.99.10.00 – – – – – Parafin
2712.90.99.90.00 – – – – – Diğerleri
2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
– Petrol koku :
2713.11.00.00.00 – – Kalsine edilmemiş
2713.12.00.00.00 – – Kalsine edilmiş
2713.20 – Petrol bitümeni
2713.20.00.00.11 – – Penetrasyon asfalt
2713.20.00.00.12 – – Blown
2713.20.00.00.19 – – Diğerleri
2713.90 – Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
2713.90.10.00.00 – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
– – Diğerleri
2713.90.90.00.11 – – – Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
2713.90.90.00.19 – – – Diğerleri
2714 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
2714.10.00.00.00 – Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar
2714.90 – Diğerleri
2714.90.00.00.11 – – Tabii bitümen
2714.90.00.00.12 – – Tabii asfalt
2714.90.00.00.13 – – Asfaltlı kayalar
2714.90.00.00.14 – – Asfaltitler
2714.90.00.00.19 – – Diğerleri
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
2716.00.00.00.00 Elektrik enerjisi
(1) 15 0C`lik ısıda ölçülmüş.
I. KİMYASAL ELEMENTLER
2801 Flor, klor, brom ve iyot:
2801.10.00.00.00 – Klor
2801.20 – İyot:
2801.20.00.10.00 – – Resüblime iyot
2801.20.00.90.00 – – Diğerleri
2801.30 – Flor; brom:
2801.30.10.00.00 – – Flor
2801.30.90.00.00 – – Brom
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
2803.00 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:
2803.00.00.10.00 – Petrol gazı karası (metan karası)
2803.00.00.20.00 – Bitkisel karalar
– Diğerleri:
2803.00.00.90.11 – – İskarası
2803.00.00.90.12 – – Antrasen
2803.00.00.90.19 – – Diğerleri
2804 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
2804.10.00.00.00 – Hidrojen
– Asal gazlar:
2804.21.00.00.00 – – Argon
2804.29 – – Diğerleri:
2804.29.10.00.00 – – – Helyum
– – – Diğerleri
2804.29.90.00.12 – – – – Neon
2804.29.90.00.19 – – – – Diğer asal gazlar
2804.30.00.00.00 – Azot
2804.40.00.00.00 – Oksijen
2804.50 – Bor; tellür:
2804.50.10.00.00 – – Bor
2804.50.90.00.00 – – Tellür
– Silisyum:
2804.61.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler
2804.69.00.00.00 – – Diğerleri
2804.70 – Fosfor:
2804.70.10.00.00 – – Kırmızı fosfor
2804.70.90.00.00 – – Diğerleri
2804.80.00.00.00 – Arsenik
2804.90.00.00.00 – Selenyum
2805 Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
– Alkali metaller veya toprak alkali metaller:
2805.11.00.00.00 – – Sodyum
2805.12.00.00.00 – – Kalsiyum
2805.19 – – Diğerleri
2805.19.10.00.00 – – – Stronsiyum ve baryum
– – – Diğerleri
2805.19.90.00.11 – – – – Potasyum
2805.19.90.00.12 – – – – Lityum
2805.19.90.00.13 – – – – Sezyum ve rubidyum
2805.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
2805.30 – Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın):
2805.30.10.00.00 – – Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar
– – Diğerleri:
– – – Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar:
2805.30.20.00.00 – – – – Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
2805.30.30.00.00 – – – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum
2805.30.40.00.00 – – – – Skandiyum
2805.30.80.00.00 – – – Diğerleri
2805.40 – Civa:
2805.40.10.00.00 – – Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro`yu geçmeyenler
2805.40.90.00.00 – – Diğerleri
II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK
OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
2806 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:
2806.10 – Hidrojen klorür (hidroklorik asit)
2806.10.00.00.11 – – Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12 – – Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)
2806.20.00.00.00 – Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)
2807.00 Sülfirik asit; oleum:
– Sülfirik asit:
2807.00.00.00.11 – – Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)
2807.00.00.00.19 – – Diğerleri
2807.00.00.00.29 – Oleum
2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler
2808.00.00.00.11 – Saf nitrik asit
2808.00.00.00.12 – Teknik nitrik asit (kezzap)
2808.00.00.00.13 – Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit ka- rışımları)
2809 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2809.10.00.00.00 – Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20 – Fosforik asit ve polifosforik asitler
2809.20.00.00.11 – – Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12 – – Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14 – – Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15 – – Polifosforik asitler
– – Orto fosforik asitler (fosforik asit):
2809.20.00.00.16 – – – Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17 – – – Diğerleri
2810.00 Bor oksitleri; borik asitler:
2810.00.10.00.00 – Dibor trioksit
– Diğerleri:
2810.00.90.10.00 – – Metaborik asit
– – Diğerleri
2810.00.90.90.11 – – – Orto borik asit (borik asit)
2810.00.90.90.19 – – – Diğer borik asitler
2810.00.90.90.29 – – – Diğer bor oksitleri
2811 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
– Diğer inorganik asitler:
2811.11.00.00.00 – – Hidrojen florür (hidroflorik asit)
2811.12.00.00.00 – – Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit)
2811.19 – – Diğerleri:
2811.19.10.00.00 – – – Hidrojen bromür (hidrobromik asit)
– – – Diğerleri:
2811.19.80.10.00 – – – – Arsenik asit
– – – – Diğerleri:
2811.19.80.90.11 – – – – – Perklorik asit
2811.19.80.90.12 – – – – – Sülfamik asit (aminosülfonik asit)
2811.19.80.90.13 – – – – – Silisik asit
2811.19.80.90.19 – – – – – Diğerleri
– Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
2811.21.00.00.00 – – Karbondioksit
2811.22.00.00.00 – – Silisyum dioksit
2811.29 – – Diğerleri:
2811.29.05.00.00 – – – Kükürt dioksit
– – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit:
2811.29.10.10.00 – – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)
2811.29.10.20.00 – – – – Diarsenik trioksit
– – – Azot oksitleri
2811.29.30.00.11 – – – – Azot protoksit
2811.29.30.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2811.29.90.10.00 – – – – Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)
2811.29.90.90.00 – – – – Diğerleri
III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ
2812 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
– Klorür ve oksiklorürler:
2812.11.00.00.00 – – Fosgen (karbonil diklorür)
2812.12.00.00.00 – – Fosfor oksiklorür
2812.13.00.00.00 – – Fosfor triklorür
2812.14.00.00.00 – – Fosfor pentaklorür
2812.15.00.00.00 – – Sülfür monoklorür
2812.16.00.00.00 – – Sülfür diklorür
2812.17.00.00.00 – – Tionil klorür
2812.19 – – Diğerleri:
2812.19.10.00.00 – – – Fosfordan olanlar
2812.19.90.00.00 – – – Diğerleri
2812.90 – Diğerleri:
2812.90.00.00.11 – – Bor triflorür
2812.90.00.00.12 – – Fosfor tribromür
2812.90.00.00.13 – – Fosfor triiyodür
2812.90.00.00.14 – – Arsenik bromür
2812.90.00.00.15 – – Arsenik iyodür
2812.90.00.00.16 – – Sülfür hegzaflorür
2812.90.00.00.17 – – Azot triflorür
2812.90.00.00.18 – – Diğerleri
2813 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
2813.10.00.00.00 – Karbonsülfür (karbondisülfür)
2813.90 – Diğerleri:
2813.90.10.00.00 – – Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
– – Diğerleri
2813.90.90.00.11 – – – Selenyum sülfür
2813.90.90.00.12 – – – Arsenik sülfür
2813.90.90.00.19 – – – Diğer ametallerin sülfürleri
IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ,
HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ
2814 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:
2814.10.00.00.00 – Susuz (saf) amonyak
2814.20.00.00.00 – Amonyağın sulu çözeltileri
2815 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri:
– Sodyum hidroksit (kostik soda):
2815.11.00.00.00 – – Katı halde
2815.12.00.00.00 – – Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda)
2815.20.00.00.00 – Potasyum hidroksit (kostik potas)
2815.30.00.00.00 – Sodyum veya potasyumun peroksitleri
2816 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
2816.10.00.00.00 – Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2816.40.00.00.00 – Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit:
2817.00.00.10.00 – Çinko oksit
2817.00.00.90.00 – Çinko peroksit
2818 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma- sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
2818.10 – Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
– – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla olanlar
2818.10.11.00.00 – – – Toplam ağırlığın % 50`sinden azının partikül boyu 10 mm`den fazla olanlar
2818.10.19.00.00 – – – Toplam ağırlığın % 50`si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm`den fazla olanlar
– – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça % 98,5`ten az olanlar:
2818.10.91.00.00 – – – Toplam ağırlığın % 50`sinden azının partikül boyu 10 mm`den fazla olanlar
2818.10.99.00.00 – – – Toplam ağırlığın % 50`si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm`den fazla olanlar
2818.20.00.00.00 – Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
2818.30.00.00.00 – Aluminyum hidroksit
2819 Krom oksitleri ve hidroksitleri:
2819.10.00.00.00 – Krom trioksit
2819.90 – Diğerleri:
2819.90.10.00.00 – – Krom dioksit
– – Diğerleri
2819.90.90.00.11 – – – Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit)
2819.90.90.00.12 – – – Krom hidroksitleri
2820 Manganez oksitleri:
2820.10.00.00.00 – Manganez dioksit
2820.90 – Diğerleri:
2820.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit
2820.90.90.00.00 – – Diğerleri
2821 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:
2821.10 – Demir oksitleri ve hidroksitleri:
– – Kodeks evsafında olanlar
2821.10.00.10.11 – – – Kodeks evsafında olan demir oksitleri
2821.10.00.10.12 – – – Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri
– – Kodeks evsafında olmayanlar
2821.10.00.90.11 – – – Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri
2821.10.00.90.12 – – – Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri
2821.20 – Toprak boyalar:
2821.20.00.10.00 – – Kodeks evsafında olanlar
2821.20.00.90.00 – – Kodeks evsafında olmayanlar
2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.11 – Kobalt oksitleri
2822.00.00.00.12 – Ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.13 – Kobalt hidroksitleri (hidratları)
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri
2824 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
2824.10.00.00.00 – Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot]
2824.90 – Diğerleri
– – Minyum ve minoranj
2824.90.00.00.11 – – – Minyum (sülyen) (Pb3 O4)
2824.90.00.00.12 – – – Minoranj
2824.90.00.00.19 – – Diğerleri
2825 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler:
2825.10 – Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
2825.10.00.00.11 – – Hidrazin ve inorganik tuzları
2825.10.00.00.12 – – Hidroksilamin ve inorganik tuzları
2825.20.00.00.00 – Lityum oksit ve hidroksit
2825.30 – Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri
2825.30.00.00.11 – – Vanadyum penta oksit
2825.30.00.00.19 – – Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler
2825.40.00.00.00 – Nikel oksitleri ve hidroksitleri
2825.50 – Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11 – – Bakır I oksit (kırmızı bakır oksit)
2825.50.00.00.12 – – Bakır II oksit (siyah bakır oksit)
2825.50.00.00.13 – – Bakır hidroksitler
2825.60 – Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit
2825.60.00.00.11 – – Germanyum oksitleri
2825.60.00.00.12 – – Zirkonyum dioksit
2825.70.00.00.00 – Molibden oksitleri ve hidroksitleri
2825.80.00.00.00 – Antimon oksitleri
2825.90 – Diğerleri:
– – Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:
2825.90.11.00.00
– – – Diğerleri
2825.90.19.00.11 – – – – Kalsiyum oksit
2825.90.19.00.12 – – – – Kalsiyum peroksit
2825.90.19.00.19 – – – – Diğerleri
2825.90.20.00.00 – – Berilyum oksit ve hidroksit
2825.90.40.00.00 – – Tungsten oksit ve hidroksitleri
2825.90.60.00.00 – – Kadmiyum oksit
– – Diğerleri:
2825.90.85.10.00 – – – Kalay oksitleri
2825.90.85.90.00 – – – Diğerleri
V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN
TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
2826 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları:
– Florürler:
2826.12.00.00.00 – – Aluminyum
2826.19 – – Diğerleri:
– – – Amonyum ve sodyum
2826.19.10.10.00 – – – – Amonyum
2826.19.10.90.00 – – – – Sodyum
– – – Diğerleri
2826.19.90.10.00 – – – – Potasyum
– – – – Diğerleri
2826.19.90.90.11 – – – – – Kalsiyum
2826.19.90.90.12 – – – – – Baryum
2826.19.90.90.19 – – – – – Diğer florürler
2826.30.00.00.00 – Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)
2826.90 – Diğerleri:
2826.90.10.00.00 – – Dipotasyum hekzaflorzirkonat
– – Diğerleri:
2826.90.80.10.00 – – – Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.20.00 – – – Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.50.00 – – – Sodyum florsilikat
2826.90.80.60.00 – – – Potasyum florsilikat
– – – Diğerleri
2826.90.80.90.11 – – – – Sodyum floraluminat
2826.90.80.90.12 – – – – Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.90.19 – – – – Diğerleri
2827 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi – bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
2827.10.00.00.00 – Amonyum klorür (nişadır)
2827.20.00.00.00 – Kalsiyum klorür
– Diğer klorürler:
2827.31.00.00.00 – – Magnezyum klorür
2827.32.00.00.00 – – Aluminyum klorür
2827.35.00.00.00 – – Nikel klorür
2827.39 – – Diğerleri:
– – – Kalay klorür
2827.39.10.00.11 – – – – Kalay II klorür
2827.39.10.00.12 – – – – Kalay IV klorür
– – – Demir klorür
2827.39.20.00.11 – – – – Demir II klorür
2827.39.20.00.12 – – – – Demir III klorür
2827.39.30.00.00 – – – Kobalt klorür
– – – Diğerleri:
2827.39.85.10.00 – – – – Mangan klorür
– – – – Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür:
2827.39.85.20.11 – – – – – Bizmut klorür
2827.39.85.20.12 – – – – – Stronsiyum klorür
2827.39.85.20.13 – – – – – Bakır klorür
2827.39.85.20.14 – – – – – Kadmiyum klorür
2827.39.85.20.15 – – – – – Kurşun klorür
2827.39.85.30.00 – – – – Antimon klorür
2827.39.85.40.00 – – – – Baryum klorür
2827.39.85.50.00 – – – – Çinko klorür
2827.39.85.90.00 – – – – Diğerleri
– Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:
2827.41 – – Bakır:
2827.41.00.10.00 – – – Bakır oksiklorür
2827.41.00.20.00 – – – Bakır hidroksiklorür
2827.49 – – Diğerleri:
– – – Kurşun:
2827.49.10.10.00 – – – – Kurşun oksiklorür
2827.49.10.20.00 – – – – Kurşun hidroksiklorür
– – – Diğerleri:
2827.49.90.10.00 – – – – Kalay oksiklorür
– – – – Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler
2827.49.90.30.11 – – – – – Kadmiyum oksiklorür
2827.49.90.30.19 – – – – – Diğerleri
2827.49.90.40.00 – – – – Baryum oksiklorür
2827.49.90.90.00 – – – – Diğerleri
– Bromürler ve oksibromürler:
2827.51 – – Sodyum ve potasyum bromürler
2827.51.00.00.11 – – – Sodyum bromürler
2827.51.00.00.12 – – – Potasyum bromürler
2827.59 – – Diğerleri:
2827.59.00.10.00 – – – Oksibromürler
2827.59.00.20.00 – – – Diğer bromürler
2827.60 – İyodürler ve oksiiyodürler:
2827.60.00.10.00 – – Sodyum iyodür ve oksiiyodür
– – Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt iyodürler ve oksiiyodürler
2827.60.00.20.12 – – – Lityum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.13 – – – Baryum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.14 – – – Magnezyum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.15 – – – Mangan iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.16 – – – Demir iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.17 – – – Çinko iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.18 – – – Kobalt iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.30.00 – – Potasyum iyodür
2827.60.00.90.10 – – Diğer iyodür ve oksiiyodürler
2828 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
2828.10 – Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler
2828.10.00.00.11 – – Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)
2828.10.00.00.19 – – Diğerleri
2828.90 – Diğerleri:
– – Hipokloritler
2828.90.00.10.11 – – – Sodyum hipoklorit (Javel suyu)
2828.90.00.10.12 – – – Potasyum hipoklorit
2828.90.00.10.19 – – – Diğer hipokloritler
– – Kloritler:
2828.90.00.21.00 – – – Sodyum klorit
2828.90.00.29.00 – – – Diğer kloritler
2828.90.00.30.00 – – Hipobromitler
2829 Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar:
– Kloratlar:
2829.11.00.00.00 – – Sodyum klorat
2829.19 – – Diğerleri
2829.19.00.00.11 – – – Amonyum klorat
2829.19.00.00.12 – – – Potasyum klorat
2829.19.00.00.13 – – – Baryum klorat
2829.19.00.00.19 – – – Diğer kloratlar
2829.90 – Diğerleri:
– – Perkloratlar:
2829.90.10.10.00 – – – Amonyum perklorat
– – – Diğer perkloratlar
2829.90.10.20.11 – – – – Sodyum perklorat
2829.90.10.20.19 – – – – Diğer perkloratlar
2829.90.40.00.00 – – Potasyum ve sodyum bromatlar
– – Diğerleri:
– – – Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları
2829.90.80.10.12 – – – – Lityum iyodat ve periyodat
2829.90.80.10.19 – – – – Diğerleri
2829.90.80.20.00 – – – Sodyum iyodat ve periyodat
– – – Diğer iyodatlar ve periyodatlar
2829.90.80.30.11 – – – – Diğer iyodatlar
2829.90.80.30.12 – – – – Diğer periyodatlar
2830 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2830.10 – Sodyum sülfürler
2830.10.00.00.11 – – Sodyum sülfür
2830.10.00.00.12 – – Sodyum hidrojen sülfür (sodyum hidrosülfür)
2830.90 – Diğerleri:
– – Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri:
2830.90.11.10.00 – – – Demir sülfürler
2830.90.11.20.00 – – – Kalsiyum ve antimuan sülfür
– – Diğerleri
– – – Potasyum, kalay sülfür ve polisülfürler
2830.90.85.10.11 – – – – Potasyum sülfürler
2830.90.85.10.12 – – – – Kalay sülfürler
2830.90.85.10.13 – – – – Potasyum polisülfürler
2830.90.85.10.14 – – – – Kalay polisülfürler
2830.90.85.20.00 – – – Kalsiyum, antimuan polisülfür
2830.90.85.30.00 – – – Sodyum polisülfür
– – – Diğerleri
2830.90.85.90.11 – – – – Baryum sülfürler
2830.90.85.90.13 – – – – Amonyum hidrosülfür
2830.90.85.90.14 – – – – Amonyum sülfür
2830.90.85.90.19 – – – – Diğer sülfürler
2830.90.85.90.21 – – – – Baryum polisülfür
2830.90.85.90.22 – – – – Demir polisülfür
2830.90.85.90.23 – – – – Amonyum polisülfür
2830.90.85.90.29 – – – – Diğer polisülfürler
2831 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
2831.10 – Sodyum
2831.10.00.00.11 – – Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit)
2831.10.00.00.12 – – Sodyum sülfoksilat
2831.90.00.00.00 – Diğerleri
2832 Sülfitler; tiyosülfatlar:
2832.10 – Sodyum sülfitler
2832.10.00.00.11 – – Sodyum sülfit
2832.10.00.00.12 – – Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit)
2832.10.00.00.13 – – Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit)
2832.20 – Diğer sülfitler:
2832.20.00.10.00 – – Amonyum sülfit
– – Diğer sülfitler
2832.20.00.90.11 – – – Potasyum sülfitler
2832.20.00.90.19 – – – Diğer sülfitler
2832.30 – Tiyosülfatlar:
2832.30.00.10.00 – – Sodyum tiyosülfat
2832.30.00.20.00 – – Amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00 – – Diğer tiyosülfatlar
2833 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
– Sodyum sülfatlar:
2833.11.00.00.00 – – Disodyum sülfat (sodyum sülfat)
2833.19 – – Diğerleri
2833.19.00.00.11 – – – Sodyum bisülfat (sodyum hidrojen sülfat)
2833.19.00.00.12 – – – Sodyum pirosülfat (disodyum disülfat)
– Diğer sülfatlar:
2833.21.00.00.00 – – Magnezyum sülfat
2833.22.00.00.00 – – Aluminyum sülfat
2833.24.00.00.00 – – Nikel sülfatlar
2833.25 – – Bakır sülfatlar:
2833.25.00.10.00 – – – Bakır I sülfat
2833.25.00.20.00 – – – Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.27.00.00.00 – – Baryum sülfat
2833.29 – – Diğerleri:
– – – Kadmiyum; krom, çinko
2833.29.20.10.00 – – – – Kadmiyum sülfat
2833.29.20.20.00 – – – – Krom sülfat
2833.29.20.30.00 – – – – Çinko sülfat
2833.29.30.00.00 – – – Kobalt sülfat,titan sülfat
2833.29.60.00.00 – – – Kurşun sülfat
– – – Diğerleri:
2833.29.80.00.11 – – – – Manganez sülfat (mangan sülfat)
2833.29.80.00.12 – – – – Aluminyum magnezyum sülfat
2833.29.80.00.19 – – – – Diğerleri
2833.30 – Şaplar:
2833.30.00.10.00 – – Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı)
2833.30.00.20.00 – – Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı)
– – Diğerleri
2833.30.00.90.11 – – – Aluminyum sodyum sülfatlar (soda şapı)
2833.30.00.90.12 – – – Krom potasyum sülfat (krom şapı)
2833.30.00.90.13 – – – Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı)
2833.30.00.90.14 – – – Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı)
2833.30.00.90.15 – – – Demir III potasyum sülfat (potaslı demir şapı)
2833.30.00.90.19 – – – Diğer şaplar
2833.40 – Peroksisülfatlar (persülfatlar):
2833.40.00.10.00 – – Sodyum
2833.40.00.20.00 – – Amonyum
2833.40.00.30.00 – – Potasyum
2834 Nitritler; nitratlar:
2834.10 – Nitritler:
2834.10.00.10.00 – – Baryum
– – Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun
2834.10.00.20.11 – – – Potasyum nitrit
2834.10.00.20.19 – – – Diğerleri
2834.10.00.30.00 – – Bakır, magnezyum, lityum
– – Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum
2834.10.00.40.11 – – – Kadmiyum nitrit
2834.10.00.40.19 – – – Diğerleri
2834.10.00.50.00 – – Sodyum
2834.10.00.90.00 – – Diğerleri
– Nitratlar:
2834.21.00.00.00 – – Potasyum nitrat
2834.29 – – Diğerleri:
– – – Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat:
2834.29.20.10.00 – – – – Baryum nitrat
2834.29.20.20.00 – – – – Kadmiyum nitrat
– – – – Berilyum; kobalt;nikel nitratlar
2834.29.20.30.11 – – – – – Berilyum nitrat
2834.29.20.30.12 – – – – – Kobalt nitrat
2834.29.20.30.13 – – – – – Nikel nitrat
2834.29.20.40.00 – – – – Kurşun nitrat
2834.29.40.00.00 – – – Bakır nitratlar
– – – Diğerleri:
– – – – Kalsiyum nitrat:
2834.29.80.11.00 – – – – – Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren
2834.29.80.12.00 – – – – – Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2834.29.80.19.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Magnezyum, lityum nitrat
2834.29.80.20.11 – – – – – Magnezyum nitrat
2834.29.80.20.12 – – – – – Lityum nitrat
2834.29.80.30.00 – – – – Uranyum nitrat
2834.29.80.40.00 – – – – Bazik bizmut nitrat
2834.29.80.50.00 – – – – Bizmut nitrat
2834.29.80.90.00 – – – – Diğer nitratlar
2835 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2835.10 – Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler):
– – Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.11 – – – Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12 – – – Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.20.00 – – Potasyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.90.00 – – Diğer fosfitler ve hipofosfitler
– Fosfatlar:
2835.22 – – Mono – veya di – sodyum fosfat
2835.22.00.00.11 – – – Monosodyum fosfat
2835.22.00.00.12 – – – Disodyum fosfat
2835.24.00.00.00 – – Potasyum fosfatlar
2835.25.00.00.00 – – Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00 – – Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.29 – – Diğerleri:
2835.29.10.00.00 – – – Triamonyum fosfat
2835.29.30.00.00 – – – Trisodyumfosfat
– – – Diğerleri:
2835.29.90.10.00 – – – – Demir fosfatlar
2835.29.90.20.00 – – – – Sodyum fosfatlar
2835.29.90.90.00 – – – – Diğer fosfatlar
– Polifosfatlar:
2835.31.00.00.00 – – Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)
2835.39 – – Diğerleri:
2835.39.00.10.00 – – – Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar
2835.39.00.20.00 – – – Potasyum polifosfatlar
2835.39.00.90.00 – – – Diğer polifosfatlar
2836 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar – bamat içeren ticari amonyum karbonat:
2836.20 – Disodyum karbonat:
2836.20.00.00.11 – – Susuz disodyum karbonat (dehidrate)
2836.20.00.00.12 – – Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası)
2836.30.00.00.00 – Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)
2836.40 – Potasyum karbonatlar
2836.40.00.00.11 – – Potasyum karbonat (potas)
2836.40.00.00.12 – – Potasyum bikarbonat (potasyum hidrojen karbonat)
2836.50.00.00.00 – Kalsiyum karbonat
2836.60.00.00.00 – Baryum karbonat
– Diğerleri:
2836.91.00.00.00 – – Lityum karbonatlar
2836.92.00.00.00 – – Stronsiyum karbonat
2836.99 – – Diğerleri:
– – – Karbonatlar:
– – – – Magnezyum; bakır:
2836.99.11.10.00 – – – – – Magnezyum karbonat
2836.99.11.20.00 – – – – – Bakır karbonat
– – – – Diğerleri:
2836.99.17.10.00 – – – – – Manganez karbonatlar
2836.99.17.20.00 – – – – – Demir II karbonat(FeCO3)
2836.99.17.30.00 – – – – – Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2836.99.17.40.00 – – – – – Amonyum bikarbonat
2836.99.17.50.00 – – – – – Diğer amonyum karbonatlar
2836.99.17.60.00 – – – – – Kurşun karbonatlar
– – – – – Diğerleri
2836.99.17.90.11 – – – – – – Berilyum karbonatlar
2836.99.17.90.12 – – – – – – Kobalt karbonatlar
2836.99.17.90.19 – – – – – – Diğerleri
– – – Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar):
2836.99.90.10.00 – – – – Sodyum perkarbonatlar
2836.99.90.20.00 – – – – Potasyum perkarbonatlar
2836.99.90.30.00 – – – – Baryum perkarbonatlar
2836.99.90.90.00 – – – – Diğer perkarbonatlar
2837 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
– Siyanürler ve oksisiyanürler:
– – Sodyum
2837.11.00.00.11 – – – Sodyum siyanürler
2837.11.00.00.12 – – – Sodyum oksisiyanürler
2837.19 – – Diğerleri:
– – – Kadmiyum, kalsiyum siyanür
2837.19.00.20.11 – – – – Kadmiyum siyanür
2837.19.00.20.12 – – – – Kalsiyum siyanür
2837.19.00.30.00 – – – Potasyum siyanür
2837.19.00.40.00 – – – Amonyum siyanür
– – – Diğerleri
2837.19.00.90.11 – – – – Çinko siyanürler
2837.19.00.90.12 – – – – Bakır siyanürler
2837.19.00.90.14 – – – – Nikel siyanürler
2837.19.00.90.16 – – – – Kobalt siyanürler
2837.19.00.90.17 – – – – Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler
2837.19.00.90.19 – – – – Diğer siyanürler
2837.20 – Kompleks siyanürler:
– – Kadmiyum, kalsiyum:
2837.20.00.20.11 – – – Kompleks kadmiyum siyanürler
2837.20.00.20.12 – – – Kompleks kalsiyum siyanürler
– – Sodyum:
2837.20.00.30.11 – – – Sodyum ferrosiyanür
2837.20.00.30.19 – – – Diğer kompleks sodyum siyanürleri
– – Potasyum, amonyum:
2837.20.00.40.11 – – – Potasyum ferrosiyanür
2837.20.00.40.12 – – – Potasyum ferrisiyanür
2837.20.00.40.13 – – – Diğer kompleks potasyum siyanürler
2837.20.00.40.14 – – – Kompleks amonyum siyanürler
2837.20.00.90.00 – – Diğer kompleks siyanürler
2839 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
– Sodyum:
2839.11.00.00.00 – – Sodyum metasilikatlar
2839.19 – – Diğerleri
2839.19.00.00.11 – – – Sodyum silikat (su camı veya cam suyu)
2839.19.00.00.19 – – – Diğerleri
2839.90 – Diğerleri:
2839.90.00.10.00 – – Potasyum silikat
2839.90.00.20.00 – – Ticari alkali metal silikatlar
– – Diğerleri
2839.90.00.90.11 – – – Kurşun silikat
2839.90.00.90.12 – – – Zirkonyum silikat
2839.90.00.90.13 – – – Çöktürülmüş kalsiyum silikat
2839.90.00.90.15 – – – Diğer silikatlar
2840 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
– Disodyum tetraborat (rafine boraks):
2840.11.00.00.00 – – Anhidrit
2840.19 – – Diğerleri:
2840.19.10.00.00 – – – Disodyum tetraborat pentahidrat
2840.19.90.00.00 – – – Diğerleri
2840.20 – Diğer boratlar:
2840.20.10.00.00 – – Sodyum boratlar (anhidrit)
– – Diğerleri:
2840.20.90.10.00 – – – Amonyum boratlar
2840.20.90.90.00 – – – Diğer boratlar
2840.30 – Peroksiboratlar (perboratlar):
– – Sodyum perborat (perboraks)
2840.30.00.10.11 – – – Sodyum perborat monohidrat
2840.30.00.10.19 – – – Diğerleri
2840.30.00.20.00 – – Amonyum perborat
2840.30.00.90.00 – – Diğerleri
2841 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
2841.30.00.00.00 – Sodyum dikromat
2841.50 – Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar
2841.50.00.10.00 – – Potasyum dikromat
– – Diğerleri:
2841.50.00.90.11 – – – Sodyum kromat
2841.50.00.90.12 – – – Potasyum kromat
2841.50.00.90.13 – – – Amonyum kromat
2841.50.00.90.14 – – – Baryum kromat
2841.50.00.90.19 – – – Diğer kromatlar
2841.50.00.90.29 – – – Diğer dikromatlar
2841.50.00.90.31 – – – Peroksikromatlar
– Manganitler,manganatlar ve permanganatlar:
2841.61.00.00.00 – – Potasyum permanganat
2841.69 – – Diğerleri
2841.69.00.00.11 – – – Manganitler
2841.69.00.00.12 – – – Manganatlar
2841.69.00.00.19 – – – Diğer permanganatlar
2841.70 – Molibdatlar:
2841.70.00.10.00 – – Amonyum molibdat
– – Diğerleri
2841.70.00.90.11 – – – Sodyum molibdat
2841.70.00.90.19 – – – Diğer molibdatlar
2841.80.00.00.00 – Tungstatlar (volframatlar)
2841.90 – Diğerleri:
– – Zinkatlar ve vanadatlar:
2841.90.30.10.00 – – – Zinkatlar
2841.90.30.20.00 – – – Vanadatlar
– – Diğerleri:
2841.90.85.10.00 – – – Antimonatlar
2841.90.85.20.00 – – – Baryum aluminat ve kobalt aluminat
– – – Diğer aluminatlar:
2841.90.85.30.13 – – – – Sodyum aluminat
2841.90.85.30.19 – – – – Diğer aluminatlar
– – – Diğerleri
2841.90.85.90.11 – – – – Sodyum stanat
2841.90.85.90.19 – – – – Diğerleri
2842 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç):
2842.10.00.00.00 – Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90 – Diğerleri:
– – Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.11 – – – Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.12 – – – Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
– – Diğerleri:
– – – Arsenit ve arsenatlar:
2842.90.80.11.00 – – – – Sodyum arsenit
2842.90.80.12.00 – – – – Sodyum arsenat
– – – – Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.14.11 – – – – – Kalsiyum arsenit
2842.90.80.14.19 – – – – – Diğerleri
2842.90.80.15.00 – – – – Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.16.00 – – – – Diğer arsenit ve arsenatlar
– – – Diğerleri:
2842.90.80.91.00 – – – – Demir amonyum klorür
2842.90.80.92.00 – – – – Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar
– – – – Diğerleri
2842.90.80.99.11 – – – – – Kompleks veya çift fosfatlar
2842.90.80.99.12 – – – – – Kompleks veya çift karbonatlar
2842.90.80.99.19 – – – – – Diğerleri
VI. MUHTELİF
2843 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları:
2843.10 – Kolloidal haldeki kıymetli metaller:
2843.10.10.00.00 – – Gümüş (Purotargol)
– – Diğerleri:
2843.10.90.00.11 – – – Kolloidal altın
2843.10.90.00.12 – – – Kolloidal platin
– Gümüş bileşikleri:
2843.21.00.00.00 – – Gümüş nitrat
2843.29 – – Diğerleri:
– – – Diğer gümüş tuzları:
2843.29.00.10.11 – – – – Gümüş siyanürler
2843.29.00.10.19 – – – – Diğerleri
2843.29.00.20.00 – – – Diğer gümüş bileşikleri
2843.30.00.00.00 – Altın bileşikleri
2843.90 – Diğer bileşikler; amalgamlar:
2843.90.10.00.00 – – Amalgamlar
2843.90.90.00.00 – – Diğerleri
2844 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
2844.10 – Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:
– – Tabii uranyum:
2844.10.10.00.00 – – – Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM)
2844.10.30.00.00 – – – İşlenmiş (EURATOM)
2844.10.50.00.00 – – Ferro uranyum
2844.10.90.00.00 – – Diğerleri (EURATOM)
2844.20
– – U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.20.25.00.00 – – – Ferro uranyum
2844.20.35.00.00 – – – Diğerleri (EURATOM)
– – Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
– – – Uranyum ve plutonyum karışımları:
2844.20.51.00.00 – – – – Ferro uranyum
2844.20.59.00.00 – – – – Diğerleri (EURATOM)
2844.20.99.00.00 – – – Diğerleri
2844.30 – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran – yum, toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:
– – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon – lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.11.00.00 – – – Sermetler
– – – Diğerleri
2844.30.19.10.00 – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum
2844.30.19.20.00 – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri
2844.30.19.90.00 – – – – Diğerleri
– – Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis – persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.51.00.00 – – – Sermetler
– – – Diğerleri (EURATOM):
– – – – Ham; döküntü ve hurdalar:
2844.30.55.10.00 – – – – – Toryum
2844.30.55.20.00 – – – – – Toryum bileşikleri
2844.30.55.30.00 – – – – – Toryum izotopları
– – – – İşlenmiş:
– – – – – Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler:
2844.30.61.10.00 – – – – – – Toryum
2844.30.61.20.00 – – – – – – Toryum bileşikleri
2844.30.61.30.00 – – – – – – Toryum izotopları
– – – – – Diğerleri:
2844.30.69.10.00 – – – – – – Toryum
2844.30.69.20.00 – – – – – – Toryum bileşikleri
2844.30.69.30.00 – – – – – – Toryum izotopları
– – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):
2844.30.91.00.00 – – – Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM)
2844.30.99.00.00 – – – Diğerleri
2844.41 – – Trityum ve bileşikleri; trityum ve bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.41.10.00.00 – – – Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
2844.41.90.00.00 – – – Diğerleri
2844.42
2844.42.10.00.00 – – – Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
2844.42.90.00.00 – – – Diğerleri
2844.43 – – Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
– – – U 233 `den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar:
2844.43.10.10.00 – – – – Ferro- uranyum
2844.43.10.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
– – – – Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM)
2844.43.20.00.11 – – – – – Radyoaktif iyot
2844.43.20.00.12 – – – – – Radyoaktif fosfor
2844.43.20.00.13 – – – – – Radyoaktif karbon
2844.43.20.00.14 – – – – – Radyoaktif kobalt
2844.43.20.00.19 – – – – – Diğerleri
2844.43.20.00.21 – – – – Yapay radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
– – – Diğerleri:
2844.43.80.10.00 – – – – Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş `luminofor ` olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler
– – – – Diğerleri
2844.43.80.90.11 – – – – – Uranyum izotopu
2844.43.80.90.19 – – – – – Diğerleri
2844.44.00.00.00 – – Radyoaktif atıklar
2844.50.00.00.00 – Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar)
2845 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim – yasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:
2845.10.00.00.00 – Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.20.00.00.00 – Boron- 10 içinde zenginleştirilmiş Boron ve bileşikleri
2845.30.00.00.00 – Lityum- 6 içinde zenginleştirilmiş Lityum ve bileşikleri
2845.40.00.00.00 – Helyum- 3
2845.90 – Diğerleri:
– – Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)
2845.90.10.00.11 – – – Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
2845.90.90.00.11 – – – Tirityumlu bileşikler
2845.90.90.00.19 – – – Diğerleri
2846 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:
2846.10.00.00.00 – Seryum bileşikleri
2846.90 – Diğerleri
2846.90.10.00.00 – – Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri
2846.90.20.00.00 – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri
2846.90.30.00.00 – – Skandiyum bileşikleri
2846.90.90.00.00 – – Metal karışımlarının bileşikleri
2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın):
2847.00.00.10.00 – Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren)
– Diğerleri
2847.00.00.90.11 – – Katı hidrojen peroksit
2847.00.00.90.19 – – Diğerleri
2849 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2849.10.00.00.00 – Kalsiyum karbür
2849.20.00.00.00 – Silisyum karbür
2849.90 – Diğerleri:
2849.90.10.00.00 – – Bor karbür
2849.90.30.00.00 – – Tungsten karbür
– – Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbürleri
2849.90.50.00.11 – – – Aluminyum karbür
2849.90.50.00.12 – – – Krom karbür
2849.90.50.00.13 – – – Molibden karbür
2849.90.50.00.14 – – – Vanadyum karbür
2849.90.50.00.15 – – – Tantal karbür
2849.90.50.00.16 – – – Titan karbür
2849.90.90.00.00 – – Diğerleri
2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo- nunun karbürleri de olan bileşikler hariç):
2850.00.20.00.00 – Hidrürler; nitrürler
– Azotürler, silüsürler:
– – Azotürler:
2850.00.60.10.11 – – – Sodyum azotür
2850.00.60.10.19 – – – Diğer azotürler
2850.00.60.20.00 – – Silüsürler
2850.00.90.00.00 – Borürler
2852 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç):
– Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:
2852.10.00.11.00 – – Civa oksitleri
– – Civa klorür ve oksiklorür:
2852.10.00.12.11 – – – Civa (I) klorür (kalomel)
2852.10.00.12.12 – – – Civa (II) klorür (süblime)
2852.10.00.12.13 – – – Civa oksiklorür
2852.10.00.13.00 – – Civa hidroksiklorür
2852.10.00.14.00 – – Civa iyodürler ve oksiiyodürler
2852.10.00.15.00 – – Civa sülfir ve polisülfür
2852.10.00.16.00 – – Bazik cıva sülfat
2852.10.00.17.00 – – Bazik olmayan cıva sülfat
2852.10.00.18.00 – – Civa nitratlar
2852.10.00.21.00 – – Civa polifosfatlar
– – Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür:
2852.10.00.22.11 – – – Saf kompleks civa siyanür
2852.10.00.22.12 – – – Civa tetra siyanür
2852.10.00.22.19 – – – Diğerleri
– – Saf olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:
2852.10.00.23.11 – – – Saf olmayan kompleks civa siyanür
2852.10.00.23.12 – – – Civa tetra siyanür
2852.10.00.23.19 – – – Diğerleri
2852.10.00.24.00 – – Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat
2852.10.00.25.00 – – Civa kromat, dikromat ve peroksikromat
2852.10.00.26.00 – – Civanın kompleks veya çift silikatları
2852.10.00.27.00 – – Civa arsenitler ve arsenatlar
2852.10.00.28.00 – – Kıymetli metallerin civalı bileşikleri
2852.10.00.31.00 – – Civa fosfürler
2852.10.00.32.00 – – Civa karbürler
2852.10.00.33.00 – – Civa hidrürleri ve civa nitrürleri
2852.10.00.34.00 – – Civa azotürleri
2852.10.00.35.00 – – Civa silüsürler
2852.10.00.36.00 – – Civa borürler
2852.10.00.37.00 – – Civalı aminoklorür
2852.10.00.38.00 – – Civalı organik bileşikler
– – Diğerleri:
2852.10.00.99.11 – – – Civa II oksisiyanür
2852.10.00.99.12 – – – Diğerleri
2852.90.00.00.00 – Diğerleri
2853.00
2853.10.00.00.00 – Siyanojen klorür (klorsiyan)
2853.90 – Diğerleri:
2853.90.10.00.00 – – Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su
2853.90.30.00.00 – – Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava
– – Diğerleri:
2853.90.90.10.00 – – – Kalaylı bakır amalgamları
2853.90.90.30.00 – – – Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15` den fazla fosfor içerenler)
2853.90.90.40.00 – – – Saf çinko fosfür
2853.90.90.50.00 – – – Saf olmayan çinko fosfür
2853.90.90.60.00 – – – Diğer fosfürler
2853.90.90.90.00 – – – Diğerleri
(1) 1013  mbar basınç altında ve 15 C`de
I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFO-
LANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
2901 Asiklik hidrokarbonlar:
2901.10 – Doymuş:
– – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.10.00.10.11 – – – Bütanlar
2901.10.00.10.19 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
– – Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.10.00.90.11 – – – Hekzan
2901.10.00.90.12 – – – Heptan
2901.10.00.90.13 – – – Pentan
2901.10.00.90.19 – – – Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
– Doymamış:
2901.21 – – Etilen:
2901.21.00.00.11 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.21.00.00.19 – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.22 – – Propen (propilen):
2901.22.00.00.11 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.22.00.00.19 – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.23.00.00.00 – – Büten (bütilen) ve izomerleri
2901.24.00.00.00 – – 1,3 – Butadien ve izopren
2901.29 – – Diğerleri:
2901.29.00.10.00 – – – Terpenler
– – – Diğerleri
2901.29.00.90.11 – – – – Diğer alkenler (diğer olefinler)
2901.29.00.90.12 – – – – Asetilen
2901.29.00.90.13 – – – – 1,2 Butadien
2901.29.00.90.14 – – – – 3 – Metil – 1,2 – butadien
2901.29.00.90.19 – – – – Diğer alkinler (diğer asetilenler)
2902 Siklik hidrokarbonlar:
– Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
2902.11.00.00.00 – – Siklohekzan
2902.19 – – Diğerleri:
– – – Sikloterpenler:
2902.19.00.00.11 – – – – Pinen
2902.19.00.00.12 – – – – Kamfen
2902.19.00.00.13 – – – – Dipenten (limonen dahil)
2902.19.00.00.19 – – – – Diğer sikloterpenler
– – – Diğerleri:
2902.19.00.00.21 – – – – Siklohekzen
2902.19.00.00.29 – – – – Diğerleri
2902.20.00.00.00 – Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 – Toluen (toluol):
– Ksilenler (ksiloller):
2902.41.00.00.00 – – o – Ksilen
2902.42.00.00.00 – – m – Ksilen
2902.43.00.00.00 – – p – Ksilen
2902.44.00.00.00 – – Ksilen izomerleri karışımları:
2902.50.00.00.00 – Stiren (vinil benzen)
2902.60.00.00.00 – Etilbenzen
2902.70.00.00.00 – Kümen (izopropil benzen)
2902.90 – Diğerleri:
– – Naftalen ve antrasen:
2902.90.00.11.00 – – – Naftalen
2902.90.00.12.00 – – – Antrasen
– – Difenil ve terfeniller:
2902.90.00.21.00 – – – Difenil
2902.90.00.22.00 – – – Terfeniller
– – Diğerleri:
2902.90.00.91.00 – – – Difenilmetan
2902.90.00.99.00 – – – Diğerleri
2903 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
– Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11 – – Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür):
2903.11.00.00.11 – – – Metil klorür
2903.11.00.00.12 – – – Etil klorür
2903.12.00.00.00 – – Diklorometan (metilen klorür)
2903.13.00.00.00 – – Kloroform (triklorometan)
2903.14.00.00.00 – – Karbon tetraklorür
2903.15.00.00.00 – – Etilen diklorür (ISO) (1,2 – Dikloroetan)
2903.19 – – Diğerleri:
2903.19.00.00.11 – – – Hekzakloretan
2903.19.00.00.19 – – – Diğerleri
– Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21.00.00.00 – – Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22.00.00.00 – – Trikloroetilen
2903.23.00.00.00 – – Tetrakloroetilen (perkloroetilen)
2903.29.00.00.00 – – Diğerleri
– Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri:
2903.41.00.00.00 – – Triflormetan (HFC- 23)
2903.42.00.00.00 – – Diflormetan (HFC- 32)
2903.43.00.00.00 – – Flormetan (HFC- 41), 1,2- difloroetan (HFC- 152), 1,1 – Difloretan (HFC- 152a)
2903.44 – – Pentafloretan (HFC- 125), 1,1,1 – trifloretan (HFC- 143a), 1,1,2 – trifloretan (HFC- 143):
2903.44.00.00.11 – – – Pentafloretan (HFC- 125)
2903.44.00.00.12 – – – 1,1,1 – trifloretan (HFC- 143a)
2903.44.00.00.13 – – – 1,1,2 – trifloretan (HFC- 143)
2903.45.00.00.00 – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC- 134- a) ve 1,1,2,2 – tetrafloretan (HFC- 134)
2903.46.00.00.00 – – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC- 227ea), 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC- 236cb), 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC- 236ea), 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC- 236fa)
2903.47.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC- 245fa), 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC- 245ca)
2903.48.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC- 365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC- 43- 10mee)
2903.49 – – Diğerleri:
2903.49.10.00.00 – – – Diğer Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar
– – – Perflorlanmış türevler:
2903.49.30.00.11 – – – – Perfloroetan
2903.49.30.00.12 – – – – Perfloropropan
2903.49.30.00.13 – – – – Perflorobütan
2903.49.30.00.15 – – – – Perfloropentan
2903.49.30.00.16 – – – – Perflorohekzan
2903.49.30.00.17 – – – – Perflorometan
2903.49.30.00.19 – – – – Diğerleri
2903.49.90.00.00 – – – Diğerleri
– Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri:
2903.51.00.00.00 – – 2,3,3,3- Tetraflorpropen (HFO- 1234yf), 1,3,3,3- tetraflorpropen (HFO- 1234ze) ve (Z)- 1,1,1,4,4,4- hekzaflor- 2- büten (HFO- 1336mzz)
2903.59.00.00.00 – – Diğerleri
– Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri:
2903.61.00.00.00 – – Metil bromür (bromometan)
2903.62.00.00.00 – – Etilen dibromür (ISO) (1,2- dibromoetan)
2903.69 – – Diğerleri:
– – – Bromürler:
2903.69.11.00.00 – – – – Dibromometan
– – – – Diğerleri:
2903.69.19.00.11 – – – – – 1,1- Dibromoetan
2903.69.19.00.13 – – – – – Vinilbromür
2903.69.19.00.14 – – – – – Etil bromür
2903.69.19.00.15 – – – – – Bromoform
2903.69.19.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – İyodürler:
2903.69.80.00.11 – – – – Metil iyodür
2903.69.80.00.12 – – – – Etil iyodür
2903.69.80.00.13 – – – – Metilen iyodür (diiyod metan)
2903.69.80.00.14 – – – – İyodoform
2903.69.80.00.18 – – – – Diğer iyodlular
– İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri:
2903.71.00.00.00 – – Klorodiflorometan (HCFC- 22)
2903.72.00.00.00 – – Diklorotrifloroetanlar (HCFC- 123)
2903.73.00.00.00 – – Diklorofloroetanlar (HCFC- 141, 141b)
2903.74.00.00.00 – – Klorodifloroetanlar (HCFC- 142, 142b)
2903.75.00.00.00 – – Dikloropentafloropropanlar (HCFC- 225, 225ca, 225cb)
2903.76 – – Bromoklorodiflorometan (Halon- 1211), bromotriflorometan (Halon- 1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon- 2402):
2903.76.10.00.00 – – – Bromoklorodiflorometan (Halon- 1211)
2903.76.20.00.00 – – – Bromotriflorometan (Halon- 1301)
2903.76.90.00.00 – – – Dibromotetrafloroetanlar (Halon- 2402)
2903.77 – – Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):
2903.77.60.00.00 – – – Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 – – – Diğerleri
2903.78.00.00.00 – – Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79 – – Diğerleri:
– – – Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:
2903.79.30.00.11 – – – – Flordiklormetan
2903.79.30.00.13 – – – – Klorflormetan
2903.79.30.00.14 – – – – Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15 – – – – Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17 – – – – Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18 – – – – Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21 – – – – Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22 – – – – Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25 – – – – Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26 – – – – Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27 – – – – Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28 – – – – Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31 – – – – Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33 – – – – Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34 – – – – Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35 – – – – Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36 – – – – Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37 – – – – Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38 – – – – Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41 – – – – Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42 – – – – Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43 – – – – Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44 – – – – Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45 – – – – Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46 – – – – Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47 – – – – Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48 – – – – Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51 – – – – Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52 – – – – Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.53 – – – – Trans- 1- kloro- 3,3,3,trifloropropen (HCFC- 1233zd)
2903.79.30.00.54 – – – – 2- klor- 3,3,3- triflorprop- 1- en (HFC- 1233xf)
2903.79.30.00.59 – – – – Diğerleri
2903.79.80.00.00 – – – Diğerleri
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.81 – – 1,2,3,4,5,6 – Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):
2903.81.00.00.11 – – – Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13 – – – HCH (% 99`dan az gama izomer içerenler)
2903.81.00.00.19 – – – Diğerleri
2903.82.00.00.00 – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.83.00.00.00 – – Mirex (ISO)
2903.89 – – Diğerleri:
2903.89.10.00.00 – – – 1,2- dibromo- 4- (1,2- dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan
– – – Diğerleri:
2903.89.80.00.11 – – – – Perflorosiklobütan
2903.89.80.00.12 – – – – Perflorosiklopropan
2903.89.80.00.19 – – – – Diğerleri
– Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91 – – Klorbenzen, o- diklorobenzen ve p- diklorobenzen:
2903.91.00.00.11 – – – Klorbenzen
2903.91.00.00.12 – – – o- diklorbenzen
2903.91.00.00.13 – – – p- diklorbenzen
2903.92 – – Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 – trikloro- 2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00 – – – DDT [1,1,1 – triklor – 2,2 – bis (p – klorfenil) etan]
– – – Diğerleri:
2903.92.00.90.11 – – – – Hekzaklorbenzen
2903.92.00.90.19 – – – – Diğerleri
2903.93.00.00.00 – – Pentaklorobenzen (ISO)
2903.94.00.00.00 – – Hekzabromobifeniller
– – Diğerleri:
2903.99.10.00.00 – – – 2,3,4,5,6- Pentabrometilbenzen
– – – Diğerleri
2903.99.80.00.11 – – – – Benzil klorür
2903.99.80.00.12 – – – – Benzal klorür
2903.99.80.00.13 – – – – Klor naftalenler
2903.99.80.00.14 – – – – m- diklorbenzen
2903.99.80.00.15 – – – – Polibromlanmış difeniller
2903.99.80.00.16 – – – – Monometil- dibromo- difenil metan
2903.99.80.00.17 – – – – Monometil- diklor- difenil metan
2903.99.80.00.18 – – – – Monometil- tetraklor- difenil metan
2903.99.80.00.19 – – – – Polibrominated biphenyls (PBB)
2903.99.80.00.21 – – – – Polichlorinated terphenyls (PCT)
2903.99.80.00.22 – – – – Polichlorinated biphenyls (PCB)
2903.99.80.00.29 – – – – Diğerleri
2904 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev- türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2904.10 – Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri
2904.10.00.00.11 – – Benzensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.13 – – Ksilensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.14 – – Alfa- naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.15 – – Beta- naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.16 – – 2,2- Dinaftilmetan- 3,3- disülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.17 – – Metansülfonil klorür (mesil klorür)
2904.10.00.00.21 – – p- toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.22 – – Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.29 – – Diğerleri
2904.20 – Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:
2904.20.00.00.11 – – 5- Tert- bütil- 2,4,6- trinitrometaksilen (ksilen miski)
2904.20.00.00.12 – – Nitrobenzen
2904.20.00.00.13 – – Dinitrobenzenler
2904.20.00.00.14 – – Nitrotoluenler
2904.20.00.00.15 – – 2,4 Dinitrotoluen
2904.20.00.00.16 – – Nitroksilenler
2904.20.00.00.17 – – Nitronaftalenler
2904.20.00.00.18 – – 3- Tert- bütil- 2,6- dinitro- p- simen (simen miski)
2904.20.00.00.21 – – Nitrometan
2904.20.00.00.22 – – Nitroetan
2904.20.00.00.23 – – 2,4,6 trinitrotoluen (TNT)
2904.20.00.00.24 – – Dinitronaftalenler
2904.20.00.00.25 – – 4- Nitrobiphenyl
2904.20.00.00.26 – – 1- Phenyl- 2- nitropropene
2904.20.00.00.28 – – Diğerleri
– Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid:
2904.31.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonik asit
2904.32.00.00.00 – – Amonyum perflorooktan sülfonat
2904.33.00.00.00 – – Lityum perflorooktan sülfonat
2904.34.00.00.00 – – Potasyum perflorooktan sülfonat
2904.35.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları
2904.36.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonil florid
– Diğerleri:
2904.91.00.00.00 – – Trikloronitrometan (klor pikrin)
– – Diğerleri:
– – – Sülfohalojenlenmiş türevler
2904.99.00.00.11 – – – – p- Toluensülfonil klorür (tos- Cl)
2904.99.00.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
2904.99.00.00.21 – – – – Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2904.99.00.00.22 – – – – Nitrozobenzen
2904.99.00.00.23 – – – – Nitrozotoluenler
2904.99.00.00.24 – – – – Klornitrometan
2904.99.00.00.25 – – – – Klornitrobenzenler
2904.99.00.00.26 – – – – Klornitrotoluenler
2904.99.00.00.27 – – – – Nitrobenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.28 – – – – Dietilenbenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.31 – – – – Nitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.32 – – – – Dietilnitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.33 – – – – Dikloretil- 3- nitrofenilsülfon
2904.99.00.00.34 – – – – Quintozene
2904.99.00.00.35 – – – – Tecnazene
2904.99.00.00.39 – – – – Diğerleri
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Doymuş monohidrik alkoller:
2905.11 – – Metanol (metil alkol):
– – – Saf metil alkol
2905.11.00.10.11 – – – – Dökme olanlar
2905.11.00.10.12 – – – – Ambalajlı olanlar
– – – Saf olmayan metil alkol (teknik)
2905.11.00.20.11 – – – – Dökme olanlar
2905.11.00.20.12 – – – – Ambalajlı olanlar
2905.12 – – Propan- 1- ol (propil alkol) ve propan- 2- ol (izopropil alkol)
2905.12.00.00.11 – – – Propil alkol
2905.12.00.00.12 – – – İzopropil alkol
2905.13.00.00.00 – – Butan- 1- ol (n- butil alkol)
2905.14 – – Diğer butanoller:
2905.14.10.00.00 – – – 2- Metilpropan- 2- ol (tert- bütilalkol)
– – – Diğerleri
2905.14.90.00.11 – – – – İzobütil alkol
2905.14.90.00.12 – – – – Sekonder bütil alkol
2905.16 – – Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:
2905.16.20.00.00 – – – Oktan – 2- ol
– – – Diğerleri
2905.16.85.00.11 – – – – İzooktanol
2905.16.85.00.19 – – – – Diğerleri
2905.17 – – Dodekan- 1- ol (lauril alkol), hekzadeka- 1- ol (setil alkol) ve oktadekan- 1- ol (stearil alkol):
2905.17.00.10.00 – – – Dodekan- 1- ol (lauril alkol)
– – – hekzadeka- 1- ol (setil alkol) ve oktadekan- 1- ol (stearil alkol)
2905.17.00.20.11 – – – – Setil alkol
2905.17.00.20.12 – – – – Stearil alkol
2905.19 – – Diğerleri:
– – – Metal alkoksitler
2905.19.00.10.11 – – – – Sodyum metoksit
2905.19.00.10.12 – – – – Sodyum etoksit
2905.19.00.10.13 – – – – Aluminyum izopropoksit
2905.19.00.10.19 – – – – Diğer metal alkoksitler
– – – Diğerleri
2905.19.00.90.11 – – – – Desil alkol
2905.19.00.90.12 – – – – İzodesil alkol
2905.19.00.90.13 – – – – Nonil alkol
2905.19.00.90.14 – – – – İzononil alkol
2905.19.00.90.15 – – – – 3,3- Dimetil bütan- 2- ol (pinokonilalkol)
2905.19.00.90.16 – – – – Pentanol (amil alkol) ve izomerleri
2905.19.00.90.18 – – – – Diğer doymuş monohidrik alkoller
– Doymamış monohidrik alkoller:
2905.22 – – Asiklik terpen alkoller:
– – – Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
2905.22.00.00.11 – – – – Geraniol
2905.22.00.00.12 – – – – Nerol
2905.22.00.00.13 – – – – Sitronelol
2905.22.00.00.14 – – – – Linalol
2905.22.00.00.15 – – – – Rodinol
– – – Diğerleri:
2905.22.00.00.21 – – – – Fitol
2905.22.00.00.29 – – – – Diğerleri
2905.29 – – Diğerleri:
2905.29.10.00.00 – – – Alil alkol (propenol)
– – – Diğerleri:
2905.29.90.10.00 – – – – Metal alkoksitleri
2905.29.90.90.00 – – – – Diğerleri
– Dioller:
2905.31.00.00.00 – – Etilen glikol (etandiol)
2905.32.00.00.00 – – Propilen glikol (propan- 1,2- diol)
2905.39 – – Diğerleri:
2905.39.20.00.00 – – – Bütan – 1,3- diol
– – – Bütan- 1,4- diol:
2905.39.26.00.00 – – – – Kütlece % 100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan – 1,4- diol veya tetrametil glikol (1,4- bütandiol)
2905.39.28.00.00 – – – – Diğerleri
2905.39.30.00.00 – – – 2,4,7,9 – tetrametildec – 5 – yne – 4,7 – diol
– – – Diğerleri:
2905.39.95.10.00 – – – – Metal dialkoksitleri
– – – – Diğerleri
2905.39.95.90.11 – – – – – Hekzilen glikol (2 – metilpentan – 2,4 – diol)
2905.39.95.90.19 – – – – – Diğerleri
– Diğer polihidrik alkoller:
2905.41.00.00.00 – – 2 – Etil – 2 – (hidroksimetil) propan – 1,3 – diol (trimetilolpropan)
2905.42.00.00.00 – – Pentaeritritol (pentaeritrit)
2905.43.00.00.00 – – Mannitol
2905.44 – – D – glusitol (sorbitol):
– – – Sulu çözelti halinde:
2905.44.11.00.00 – – – – D – glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2905.44.91.00.00 – – – – D – glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.99.00.00 – – – – Diğerleri
2905.45.00.00.00 – – Gliserol
2905.49 – – Diğerleri:
2905.49.00.10.00 – – – Metal polialkoksitler
– – – Diğerleri:
2905.49.00.90.10 – – – – Ksilitol
2905.49.00.90.90 – – – – Diğerleri
– Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2905.51.00.00.00 – – Etiklorvinol (INN)
2905.59 – – Diğerleri:
2905.59.91.00.00 – – – 2,2- bis(bromometil)propandiol
– – – Diğerleri:
2905.59.98.10.00 – – – – Kloralhidrat
– – – – Diğerleri
– – – – – Monohidrik alkollere ait oIanlar:
2905.59.98.90.11 – – – – – – Triklor- tersiyer- bütil alkol
2905.59.98.90.12 – – – – – – 2,2,3,3,3- pentafloropropanol
2905.59.98.90.13 – – – – – – Bis(triflorometil)- metanol
2905.59.98.90.19 – – – – – – Diğerleri
2905.59.98.90.99 – – – – – Diğerleri
2906 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
2906.11.00.00.00 – – Mentol
2906.12 – – Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza – noller
2906.12.00.00.11 – – – Siklohekzanol
2906.12.00.00.12 – – – Metilsiklohekzanoller
2906.12.00.00.13 – – – Dimetilsiklohekzanoller
2906.13 – – Steroller ve inositoller:
2906.13.10.00.00 – – – Steroller
2906.13.90.00.00 – – – İnositoller
2906.19 – – Diğerleri
– – – Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
2906.19.00.10.11 – – – – Terpin
2906.19.00.10.12 – – – – Terpinhidrat (terpinol)
2906.19.00.10.13 – – – – Terpineoller
– – – Borneol, izoborneol, santalol
2906.19.00.20.11 – – – – Borneol (borneo kafurusu)
2906.19.00.20.12 – – – – İzoborneol
2906.19.00.20.13 – – – – Santalol
2906.19.00.90.00 – – – Diğerleri
– Aromatik:
2906.21.00.00.00 – – Benzil alkol
2906.29 – – Diğerleri:
– – – Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
2906.29.00.10.11 – – – – Feniletil alkol (2- fenil etanol)
2906.29.00.10.12 – – – – Fenilpropil alkol (3- fenil propanol)
2906.29.00.10.13 – – – – Tarçın alkol (sinnamil alkol)
– – – Diğerleri:
2906.29.00.90.11 – – – – Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol)
2906.29.00.90.12 – – – – Trifenilmetanol (trifenilkarbinol)
2906.29.00.90.19 – – – – Diğerleri
III. FENOLLER, FENOL- ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ
SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ
TÜREVLERİ
2906 Fenoller; fenol- alkoller:
– Monofenoller:
2907.11 – – Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları:
2907.11.00.10.00 – – – Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.11.00.20.00 – – – Fenol tuzları
2907.12 – – Krezoller ve tuzları
2907.12.00.10.00 – – – Krezoller
2907.12.00.20.00 – – – Krezollerin tuzları
2907.13 – – Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
2907.13.00.00.11 – – – Oktilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.12 – – – Nonilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.19 – – – Diğerleri
2907.15 – – Naftoller ve tuzları:
2907.15.10.00.00 – – – 1 – Naftol (Alfa naftol)
– – – Diğerleri:
2907.15.90.10.00 – – – – Beta naftol
– – – – Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
2907.15.90.20.11 – – – – – Alfa naftol tuzları
2907.15.90.20.12 – – – – – Beta naftol tuzları
2907.19 – – Diğerleri:
2907.19.10.00.00 – – – Ksilenoller ve tuzları
– – – Diğerleri
2907.19.90.10.00 – – – – Timol
– – – – Diğerleri
2907.19.90.90.11 – – – – – Karvakrol
2907.19.90.90.19 – – – – – Diğerleri
– Polifenoller; fenol alkoller:
2907.21 – – Rezorsinol ve tuzları:
2907.21.00.10.00 – – – Rezorsinol
2907.21.00.20.00 – – – Rezorsinol tuzları
2907.22 – – Hidrokinon (kinol) ve tuzları:
2907.22.00.10.00 – – – Hidrokinon
2907.22.00.90.00 – – – Diğerleri
2907.23 – – 4,4` – İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
2907.23.00.00.11 – – – 4,4` – İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan)
2907.23.00.00.19 – – – Diğerleri
2907.29.00 – – Diğerleri:
– – – Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
2907.29.00.10.11 – – – – Pirokatekol
2907.29.00.10.12 – – – – Hekzilrezorsinol
2907.29.00.10.13 – – – – Heptilrezorsinol
2907.29.00.10.14 – – – – Floroglisinol
2907.29.00.20.00 – – – Salisilik alkol (salijenin)
– – – Diğerleri
2907.29.00.80.11 – – – – Pirogallol
2907.29.00.80.12 – – – – 2,5- Dimetilhidroksikinon (2,5- dimetil- kinon)
2907.29.00.80.13 – – – – Dihidroksinaftalenler
2907.29.00.80.14 – – – – Dihidroksinaftalenlerin tuzları
2907.29.00.80.19 – – – – Diğer polifenoller ve tuzları
2908 Fenollerin veya fenol- alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
2908.11.00.00.00 – – Pentaklorofenol (ISO)
2908.19 – – Diğerleri:
– – – Bizmut tribromfenol ve p- Klor- m- krezol
2908.19.00.10.11 – – – – Bizmut tribromfenol
2908.19.00.10.12 – – – – P- Klor- m- krezol
– – – Diğerleri:
2908.19.00.90.11 – – – – o- Klorfenol
2908.19.00.90.12 – – – – m- Klorfenol
2908.19.00.90.13 – – – – p- Klorfenol
2908.19.00.90.14 – – – – Klorhidrokinon
2908.19.00.90.15 – – – – Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri
2908.19.00.90.19 – – – – Diğerleri
– Diğerleri:
2908.91.00.00.00 – – Dinoseb (ISO) ve tuzları
2908.92.00.00.00 – – 4,6- dinitro- o- krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları
2908.99 – – Diğerleri:
– – – Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
2908.99.00.10.11 – – – – Trinitrofenol (pikrik asit)
2908.99.00.10.12 – – – – Mononitrofenol
– – – Diğerleri:
2908.99.00.90.12 – – – – Diğer dinitro- o- krezoller
2908.99.00.90.13 – – – – Trinitroksilenoller
2908.99.00.90.14 – – – – Nitrozonaftoller
2908.99.00.90.15 – – – – Nitrozofenoller
2908.99.00.90.16 – – – – Dinoterb
2908.99.00.90.17 – – – – Diğer dinitrofenoller
2908.99.00.90.29 – – – – Diğerleri
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,
ASETAL VE YARI ASETAL PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER,
ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER
VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ
VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
2909
– Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro – lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.11.00.00.00 – – Dietil eter (eter)
2909.19 – – Diğerleri
2909.19.10.00.00 – – – Tert- butil etil eter (etil- tertio- butil- eter, ETBE)
– – – Diğerleri
2909.19.90.00.11 – – – – Diizopropil eter
2909.19.90.00.12 – – – – Dibütil eter
2909.19.90.00.13 – – – – Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
2909.19.90.00.14 – – – – Diflorometil triflorometil eter (HFE- 125)
2909.19.90.00.15 – – – – bis(diflorometil) eter (HFE- 134)
2909.19.90.00.16 – – – – Metil triflorometil eter (HFE- 143a)
2909.19.90.00.17 – – – – İzofloran (HFE- 235da2)
2909.19.90.00.18 – – – – Metil pentafloroetil eter (HFE- 245cb2)
2909.19.90.00.20 – – – – 2,2- difloroetil triflorometil eter (HFE- 245fa2)
2909.19.90.00.21 – – – – 1,1,2,2- tetrafloro- 1- metoksi etan (HFE- 254cb2)
2909.19.90.00.22 – – – – 1,1,1,2,2,3,3- heptafloro- 3- metoksipropan (HFE- 347mcc3)
2909.19.90.00.23 – – – – 1,1,2,2- tetrafloroetil 2,2,2- trifloroetil eter (HFE- 347pcf2)
2909.19.90.00.24 – – – – 1,1,2,2,3,3- hekzafloropropil metil eter (HFE- 356pcc3)
2909.19.90.00.25 – – – – 1,1,1,2,2,3,3,4,4- nonafloro- 4- metoksibütan (HFE- 449sl)
2909.19.90.00.26 – – – – 1- etoksi- 1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE- 569sf2)
2909.19.90.00.27 – – – – 1,2- bis(diflorometoksi)- 1,1,2,2- tetrafloro etan (HFE- 338pcc13)
2909.19.90.00.28 – – – – 1,1,1,2,3,3,3- heptafloro- 2- metoksipropan (HFE- 347mmy1)
2909.19.90.00.30 – – – – 1,2,2,2- tetrafloroetil triflorometil eter (HFE- 227ea)
2909.19.90.00.31 – – – – Desflurane (HFE- 236ea2)
2909.19.90.00.32 – – – – 2,2,2- trifloroetil triflorometil eter (HFE- 236fa)
2909.19.90.00.33 – – – – Diflorometil 2,2,2- trifloroetil eter (HFE- 245fa1)
2909.19.90.00.34 – – – – 1,1,2,2,3,3- hekzafloropropil triflorometil eter (HFE- 329mcc2)
2909.19.90.00.35 – – – – Pentafloroetil 2,2,2- trifloroetil eter (HFE- 338mcf2)
2909.19.90.00.36 – – – – Diflorometil 1,1,1,3,3,3- hekzafuoropropan- 2- yl eter (HFE- 338mmz1)
2909.19.90.00.37 – – – – 1,1,2,3,3,3- hekzafloropropil metil eter (HFE- 356mec3)
2909.19.90.00.38 – – – – 1,1,1,3,3,3- hekzafloropropan- 2- yl metil eter (HFE- 356mm1)
2909.19.90.00.40 – – – – Diflorometil 2,2,3,3- tetrafloropropil eter (HFE- 356pcf3)
2909.19.90.00.41 – – – – Metil 2,2,3,3,3- pentafloropropil eter (HFE- 365mcf3)
2909.19.90.00.42 – – – – Etil 1,1,2,2- tetrafloroetil eter (HFE- 374pc2)
2909.19.90.00.49 – – – – Diğerleri
2909.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen- lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.20.00.00.11 – – Diklordietil eter
2909.20.00.00.19 – – Diğerleri
2909.30 – Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro – lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.30.10.00.00 – – Difenil eter
– – Bromlu türevler:
2909.30.31.00.00 – – – Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi) benzen
2909.30.35.00.00 – – – 1,2 – Bis (2,4,6 – Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril – bütadien – stiren (ABS) imaline mahsus]
2909.30.38.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2909.30.90.10.00 – – – Anetol (p- propenilanisol)
2909.30.90.20.00 – – – 2- Tert- bütil- 5- metil- 4,6- dinitroanisol (amber miski)
– – – Diğerleri
2909.30.90.90.11 – – – – Dibenzil eter
2909.30.90.90.12 – – – – Anisol (metil- fenil eter)
2909.30.90.90.13 – – – – Nerolin
2909.30.90.90.14 – – – – Nitrofen
2909.30.90.90.18 – – – – Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri
– Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.41.00.00.00 – – 2,2` – oksidietanol (dietilen glikol, digol)
2909.43 – – Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri
2909.43.00.00.11 – – – Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)
2909.43.00.00.12 – – – Dietilen glikolünmonobütil eterleri
2909.44 – – Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
2909.44.00.00.11 – – – Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol)
2909.44.00.00.12 – – – Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri
2909.44.00.00.19 – – – Diğerleri
2909.49 – – Diğerleri:
2909.49.11.00.00 – – – 2 – (2 – Kloroetoksi) etanol
– – – Diğerleri
2909.49.80.10.00 – – – – Anisil alkol
– – – – Diğerleri
2909.49.80.90.11 – – – – – Trietilen glikol
2909.49.80.90.12 – – – – – Tetrametilen glikol
2909.49.80.90.19 – – – – – Diğerleri
2909.50 – Eter – fenoller, eter – alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.50.00.10.00 – – Öjenol, izoöjenol
2909.50.00.20.00 – – Gliserin gayakol
2909.50.00.30.00 – – Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol)
2909.50.00.90.00 – – Diğerleri
2909.60 – Alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2909.60.10.00.00 – – Asetal ve yarı asetal peroksitler
– – Diğerleri:
2909.60.90.00.11 – – – Bütil peroksit
2909.60.90.00.12 – – – Metil etil keton peroksit
2909.60.90.00.13 – – – Dikumil peroksit
2909.60.90.00.19 – – – Diğerleri
2910 Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan – mış veya nitrozolanmış türevleri:
2910.10.00.00.00 – Oksiran (etilen oksit)
2910.20.00.00.00 – metiloksiran (propilen oksit)
2910.30.00.00.00 – 1 – klor – 2,3 – epoksipropan (epiklorohidrin)
2910.40.00.00.00 – Dieldrin (ISO,INN)
2910.50.00.00.00 – Endrin (ISO)
2910.90.00.00.00 – Diğerleri
2911.00 Asetaller ve yarı – asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
2911.00.00.10.11 – – Metilal
2911.00.00.10.12 – – Dimetil asetal
2911.00.00.10.13 – – Dietil asetal
– Diğerleri:
2911.00.00.90.11 – – bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE- 236ca12)
2911.00.00.90.19 – – Diğerleri
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
2912 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
2912.11.00.00.00 – – Metanal (formaldehit)
2912.12.00.00.00 – – Etanal (asetaldehit)
2912.19 – – Diğerleri:
– – – Sitral, sitronelal
2912.19.00.10.11 – – – – Sitral
2912.19.00.10.12 – – – – Sitronelal
– – – Diğerleri
2912.19.00.90.11 – – – – Akrolein (2- propenal)
2912.19.00.90.12 – – – – Krotonaldehit (2- bütenal)
2912.19.00.90.13 – – – – Metakrolein (2- metil, 2- propenal)
2912.19.00.90.14 – – – – Diğerleri
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
2912.21.00.00.00 – – Benzaldehit
2912.29 – – Diğerleri:
– – – Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa- amil- tarçın aldehit,fenilasetaldehit
2912.29.00.10.11 – – – – Tarçın aldehit
2912.29.00.10.12 – – – – Alfa- amil- tarçın aldehit
2912.29.00.10.13 – – – – Fenilasetaldehit
– – – Diğerleri
2912.29.00.90.11 – – – – Safranal
2912.29.00.90.12 – – – – Siklostraller
2912.29.00.90.19 – – – – Diğerleri
– Aldehit alkoller, Aldehit – eterler, aldehit – fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
2912.41.00.00.00 – – Vanilin (4 – hidroksi – 3 – metoksibenzaldehit)
2912.42.00.00.00 – – Etil vanilin (3 – etoksi – 4 – hidroksibenzaldehit)
2912.49 – – Diğerleri:
– – – Salisilaldehit, anisaldehit
2912.49.00.10.11 – – – – Salisilaldehit
2912.49.00.10.12 – – – – Anisaldehit
– – – Diğerleri
– – – – Aldehit alkoller:
2912.49.00.20.00 – – – – – Hidroksisitronelal
– – – – – Diğerleri:
2912.49.00.30.11 – – – – – – Aldol
2912.49.00.30.12 – – – – – – Glikolaldehit
2912.49.00.30.19 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
2912.49.00.90.11 – – – – – Protokateşikaldehit (3,4- dihidroksibenzaldehit)
2912.49.00.90.19 – – – – – Diğerleri
2912.50 – Aldehitlerin siklik polimerleri
2912.50.00.00.11 – – Trioksan (trioksi metilen)
2912.50.00.00.12 – – Paraldehit
2912.50.00.00.13 – – Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2912.50.00.00.19 – – Diğerleri
2912.60.00.00.00 – Paraformaldehit
2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro- lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2913.00.00.10.00 – Kloral (triklorasetaldehit)
– Diğerleri
2913.00.00.90.11 – – 2- Nitrobenzaldehit
2913.00.00.90.19 – – Diğerleri
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU
BİLEŞİKLER
2914 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol – masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri:
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
2914.11.00.00.00 – – Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00 – – Butanon (metil etil keton)
2914.13.00.00.00 – – 4 – Metil – 2 – pentanon (metil izobütil keton)
2914.19 – – Diğerleri:
2914.19.10.00.00 – – – 5 – Metilhekzan – 2 – one
– – – Diğerleri
2914.19.90.00.11 – – – – Diasetil
2914.19.90.00.12 – – – – Asetilaseton
2914.19.90.00.13 – – – – Asetonilaseton
2914.19.90.00.14 – – – – Mezitil oksit
2914.19.90.00.15 – – – – Foronlar
2914.19.90.00.16 – – – – Pisoido iyonon
2914.19.90.00.17 – – – – Pisoido metiliyonon
2914.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
2914.22 – – Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
2914.22.00.00.11 – – – Siklohekzanon
2914.22.00.00.12 – – – Metilsiklohekzanonlar
2914.23 – – İyononlar ve metil iyononlar
2914.23.00.00.11 – – – Alfa iyonon
2914.23.00.00.12 – – – Beta iyonon
2914.23.00.00.13 – – – Metil iyononlar
2914.29 – – Diğerleri
2914.29.00.00.11 – – – Fenkon
2914.29.00.00.12 – – – Karvon
2914.29.00.00.13 – – – Jasmon
2914.29.00.00.14 – – – Menton
2914.29.00.00.15 – – – Siklopentanon (adip keton)
2914.29.00.00.16 – – – Kamfor (kafuru)
2914.29.00.00.19 – – – Diğerleri
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
2914.31.00.00.00 – – Fenilaseton (fenilpropan- 2- one)
2914.39 – – Diğerleri
2914.39.00.00.11 – – – Metil naftil keton
2914.39.00.00.12 – – – Asetofenon
2914.39.00.00.13 – – – 4- İzobütilasetofenon
2914.39.00.00.14 – – – Benzofenon
2914.39.00.00.19 – – – Diğerleri
2914.40 – Keton – alkoller ve keton – aldehitler
2914.40.10.00.00 – – 4- hidroksi- 4- metil pentan- 2- one (diaseton alkol)
2914.40.90.00.00 – – Diğerleri
2914.50.00.00.00 – Keton – fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar
– Kinonlar:
2914.61.00.00.00 – – Antrakinon
2914.62.00.00.00 – – Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69 – – Diğerleri:
2914.69.10.00.00 – – – 1,4- Naftokinon
– – – Diğerleri
2914.69.80.00.11 – – – – Kinon (p- benzokinon)
2914.69.80.00.13 – – – – 2- Metilantrakinon
2914.69.80.00.14 – – – – Menadion (2- metil- 1,4- naftakinon)
2914.69.80.00.15 – – – – Alfahidroksiantrakinon
2914.69.80.00.19 – – – – Diğerleri
– Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler:
2914.71.00.00.00 – – Klordekon (ISO)
– – Diğerleri:
2914.79.00.10.00 – – – Kafuru bromür (bromkamfor)
2914.79.00.20.00 – – – Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu
2914.79.00.30.00 – – – Kloraseton (Chloroacetone)
2914.79.00.90.00 – – – Diğerleri
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ;
BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN-
MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen – miş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.11.00.00.00 – – Formik asit
2915.12 – – Formik asitin tuzları
2915.12.00.00.11 – – – Amonyum formiat
2915.12.00.00.12 – – – Sodyum formiat
2915.12.00.00.13 – – – Kalsiyum formiat
2915.12.00.00.19 – – – Diğerleri
2915.13 – – Formik asitin esterleri:
2915.13.00.10.00 – – – Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formiatlar
– – – Diğerleri
2915.13.00.90.11 – – – – Metil formiat
2915.13.00.90.12 – – – – Etil formiat
2915.13.00.90.19 – – – – Diğerleri
– Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21 – – Asetik asit (sirke asidi)
2915.21.00.00.11 – – – Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
2915.21.00.00.12 – – – Ticari asetik asit
2915.24.00.00.00 – – Asetik anhidrit
2915.29 – – Diğerleri
2915.29.00.10.00 – – – Sodyum asetat
2915.29.00.20.00 – – – Kobalt asetat
– – – Diğerleri
2915.29.00.90.11 – – – – Magnezyum asetat
2915.29.00.90.12 – – – – Bakır, kurşun, demir asetatlar
2915.29.00.90.13 – – – – Aluminyum asetat
2915.29.00.90.19 – – – – Asetik asitin diğer tuzları
– Asetik asit esterleri:
2915.31.00.00.00 – – Etil asetat
2915.32.00.00.00 – – Vinil asetat
2915.33.00.00.00 – – n – Bütil asetat
2915.36.00.00.00 – – Dinoseb (ISO) asetat
2915.39 – – Diğerleri:
2915.39.00.10.00 – – – Propil asetat ve izopropil asetat
– – – Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:
2915.39.00.30.11 – – – – Metil asetat
2915.39.00.30.12 – – – – Pentil asetat
2915.39.00.30.13 – – – – İzopentil asetat
2915.39.00.30.14 – – – – Gliserin asetatlar
– – – p – Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve feniletan – 1,2 – diolün asetatları:
– – – – Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:
2915.39.00.51.11 – – – – – Benzil asetat
2915.39.00.51.12 – – – – – Rodinil asetat
2915.39.00.51.13 – – – – – Santalil asetat
2915.39.00.51.14 – – – – – Fenil propil asetat
2915.39.00.59.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – p- Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil, linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:
2915.39.00.91.11 – – – – – p- Krezil asetat
2915.39.00.91.12 – – – – – Fenil glikol asetat
2915.39.00.91.13 – – – – – Bornil asetat
2915.39.00.91.14 – – – – – Stronelil asetat
2915.39.00.91.15 – – – – – Jeranil asetat
2915.39.00.91.16 – – – – – İzobornil asetat
2915.39.00.91.17 – – – – – Linalil asetat
2915.39.00.91.18 – – – – – Nolil asetat
2915.39.00.91.21 – – – – – Oktil asetat
2915.39.00.91.22 – – – – – Terpenil asetatlar
2915.39.00.92.00 – – – – İzobütil asetat
– – – – Diğerleri:
2915.39.00.99.11 – – – – – 2- Etoksietil asetat
2915.39.00.99.12 – – – – – Siklohekzil asetat
2915.39.00.99.13 – – – – – 2- Etil hekzil asetat
2915.39.00.99.14 – – – – – Ethylidene di acetate
2915.39.00.99.19 – – – – – Diğerleri
2915.40 – Mono – di – veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri:
2915.40.00.00.11 – – Monoklor asetik asit (klorasetik asit)
2915.40.00.00.12 – – Diklor asetik asit
2915.40.00.00.13 – – Triklor asetik asit
2915.40.00.00.14 – – Klor asetik asit sodyum tuzu
2915.40.00.00.19 – – Diğer tuzları ve esterleri
2915.50 – Propionik asit ve bunun tuzları ve esterleri:
2915.50.00.00.11 – – Propionik asit
2915.50.00.00.12 – – Sodyum propionat
2915.50.00.00.13 – – Kalsiyum propionat
2915.50.00.00.14 – – Bütil propionat
2915.50.00.00.19 – – Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri
2915.60 – Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
– – Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.60.11.00.00 – – – 1 – İzopropil – 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat
– – – Diğerleri
2915.60.19.00.11 – – – – Butirik asit
2915.60.19.00.12 – – – – İzobutirik asit
2915.60.19.00.13 – – – – Sodyum butirat
2915.60.19.00.14 – – – – Etil butirat
2915.60.19.00.15 – – – – Amil butirat
2915.60.19.00.16 – – – – Benzil butirat
2915.60.19.00.19 – – – – Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
– – Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.60.90.10.00 – – – Amil,benzil, bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil valeryatlar
2915.60.90.20.00 – – – Mantil (mentol) valeryat
– – – Diğerleri:
2915.60.90.90.11 – – – – Valerik asit
2915.60.90.90.12 – – – – İzovalerik asit
2915.60.90.90.13 – – – – Sodyum valerat
2915.60.90.90.19 – – – – Diğerleri
2915.70 – Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
– – Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.70.40.10.00 – – – Palmitik asit
– – – Palmitik asit tuzları ve esterleri
2915.70.40.90.11 – – – – Sodyum palmitat
2915.70.40.90.12 – – – – Kalsiyum palmitat
2915.70.40.90.13 – – – – Aluminyum palmitat
2915.70.40.90.14 – – – – İzopropil palmitat
2915.70.40.90.19 – – – – Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri
– – Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
– – – Stearik asit esterleri:
2915.70.50.10.11 – – – – Etil stearat
2915.70.50.10.12 – – – – İzopropil stearat
2915.70.50.10.13 – – – – Bütil stearat
2915.70.50.10.14 – – – – Glikol stearat
2915.70.50.10.15 – – – – Stearik asitin diğer esterleri
2915.70.50.20.00 – – – Stearik asit
– – – Stearik asit tuzları:
2915.70.50.30.11 – – – – Potasyum stearat
2915.70.50.30.12 – – – – Sodyum stearat
2915.70.50.30.13 – – – – Magnezyum stearat
2915.70.50.30.14 – – – – Kalsiyum stearat
2915.70.50.30.15 – – – – Çinko stearat
2915.70.50.30.16 – – – – Aluminyum stearat
2915.70.50.30.17 – – – – Kurşun stearat
2915.70.50.30.18 – – – – Stearik asitin diğer tuzları
2915.90 – Diğerleri:
2915.90.30.00.00 – – Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri
– – Diğerleri:
2915.90.70.00.31 – – – Asetil klorür
2915.90.70.00.32 – – – Triflor asetik asit
2915.90.70.00.33 – – – Florasetil klorür
2915.90.70.00.34 – – – Kaproik asit (hekzanoik asit)
2915.90.70.00.35 – – – Kaprilik asit (oktanoik asit)
2915.90.70.00.36 – – – Kaprik asit (dekanoik asit)
2915.90.70.00.37 – – – Miristik asit (tetra dekanik asit)
2915.90.70.00.38 – – – Araşidik asit (aykosanoik asit)
2915.90.70.00.41 – – – Metilbromasetat
2915.90.70.00.42 – – – Etilbromasetat
2915.90.70.00.43 – – – Propilbromasetat
2915.90.70.00.44 – – – Butilbromasetat
2915.90.70.00.45 – – – Bromo asetik asit
2915.90.70.00.49 – – – Diğerleri
2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok- si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.11 – – Akrilik asit ve tuzları:
2916.11.00.10.00 – – – Akrilik asit
2916.11.00.20.00 – – – Akrilik asitin tuzları
2916.12 – – Akrilik asitin esterleri:
2916.12.00.00.11 – – – Metil akrilat
2916.12.00.00.12 – – – Etil akrilat
2916.12.00.00.13 – – – Butil akrilat
2916.12.00.00.19 – – – Akrilik asitin diğer esterleri
2916.13 – – Metakrilik asit ve tuzları:
2916.13.00.00.11 – – – Metakrilik asit
2916.13.00.00.12 – – – Metakrilik asit tuzları
2916.14 – – Metakrilik asit esterleri:
2916.14.00.00.11 – – – Metil metakrilat
2916.14.00.00.12 – – – Etil metakrilat
2916.14.00.00.13 – – – Butil metakrilat
2916.14.00.00.19 – – – Metakrilik asitin diğer esterleri
2916.15 – – Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
2916.15.00.10.00 – – – Oleik asit
– – – Diğerleri:
2916.15.00.90.11 – – – – Linoleik asit
2916.15.00.90.12 – – – – Linolenik asit
2916.15.00.90.13 – – – – Sodyum oleat
2916.15.00.90.14 – – – – Sodyum linolenat
2916.15.00.90.15 – – – – Potasyum oleat
2916.15.00.90.16 – – – – Potasyum linolenat
2916.15.00.90.19 – – – – Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.16.00.00.00 – – Binapakril (ISO)
2916.19 – – Diğerleri:
– – – Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri
2916.19.10.00.11 – – – – Undekanoik asitler
2916.19.10.00.13 – – – – Çinko undekonoat
2916.19.10.00.19 – – – – Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
2916.19.40.00.00 – – – Krotonik asit
– – – Diğerleri:
2916.19.95.10.00 – – – – Sorbik asit (2,4 – hekzadienoik asit)
2916.19.95.90.00 – – – – Diğerleri
2916.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.20.00.00.11 – – Siklohekzan karboksilik asit
2916.20.00.00.12 – – Siklopentenil asetik asit
2916.20.00.00.13 – – Permetrin
2916.20.00.00.18 – – Diğerleri
– Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje- nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.31 – – Benzoik asit, tuzları ve esterleri:
2916.31.00.10.00 – – – Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar
– – – Diğerleri
2916.31.00.90.11 – – – – Benzoik asit
2916.31.00.90.12 – – – – Sodyum benzoat
2916.31.00.90.13 – – – – Benzil benzoat
2916.31.00.90.19 – – – – Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.32 – – Benzoil peroksit ve benzoil klorür:
2916.32.00.10.00 – – – Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)
2916.32.00.20.00 – – – Benzoil klorür
2916.34.00.00.00 – – Fenilasetik asit ve tuzları
2916.39 – – Diğerleri:
2916.39.10.00.00 – – – Fenilasetik asitin esterleri
– – – Diğerleri:
2916.39.90.10.00 – – – – Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri
– – – – Diğerleri:
2916.39.90.90.11 – – – – – Tarçın asiti (sinamik asit)
2916.39.90.90.12 – – – – – Tarçın asitinin sodyum tuzu
2916.39.90.90.13 – – – – – Tarçın asitinin potasyum tuzu
2916.39.90.90.14 – – – – – Nitro benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.15 – – – – – Klor benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.16 – – – – – Fenilasetil Klorür (Phenylacetyl chloride)
2916.39.90.90.19 – – – – – Diğerleri
2917 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok- sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle- ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.11 – – Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.11.00.10.00 – – – Okzalik asit
– – – Okzalik asitin tuzları ve esterleri:
2917.11.00.90.11 – – – – Amonyum okzalat
2917.11.00.90.12 – – – – Potasyum okzalat
2917.11.00.90.13 – – – – Sodyum okzalat
2917.11.00.90.19 – – – – Okzalik asitin diğer tuzları
2917.11.00.90.21 – – – – Dimetil okzalat
2917.11.00.90.22 – – – – Dietil okzalat
2917.11.00.90.29 – – – – Okzalik asitin diğer esterleri
2917.12 – – Adipik asit, tuzları ve esterleri:
– – – Adipik asit ve tuzları
2917.12.00.00.11 – – – – Adipik asit
2917.12.00.00.12 – – – – Adipik asitin tuzları
2917.12.00.00.21 – – – Adipik asitin esterleri
2917.13 – – Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:
2917.13.10.00.00 – – – Sebasik asit
– – – Diğerleri:
2917.13.90.00.11 – – – – Azelaik asit
2917.13.90.00.13 – – – – Azelaik asit tuzları ve esterleri
2917.13.90.00.15 – – – – Sebasik asit tuzları ve esterleri
2917.14.00.00.00 – – Maleik anhidrit
2917.19 – – Diğerleri:
– – – Malonik asit tuzları ve esterleri:
2917.19.10.00.11 – – – – Malonik asit
2917.19.10.00.12 – – – – Malonik asit tuzları
2917.19.10.00.13 – – – – Dietil malonat
2917.19.10.00.19 – – – – Malonik asitin diğer esterleri
2917.19.20.00.00 – – – Kütlece % 100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan – 1,2 – dikarboksilik asit veya bütandioik asit (süksinik asit)
– – – Diğerleri:
2917.19.80.00.11 – – – – Maleik asit
2917.19.80.00.12 – – – – Süksinik asit
2917.19.80.00.13 – – – – Glutarik asit
2917.19.80.00.19 – – – – Diğerleri
2917.20.00.00.00 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
– Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.32.00.00.00 – – Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
2917.33.00.00.00 – – Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)
2917.34 – – Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri:
2917.34.00.00.11 – – – Dimetil ftalat
2917.34.00.00.12 – – – Dietil ftalat
2917.34.00.00.19 – – – Diğerleri
2917.35.00.00.00 – – Ftalik anhidrit
2917.36 – – Tereftalik asit ve tuzları:
2917.36.00.00.11 – – – Tereftalik asit
2917.36.00.00.12 – – – Tereftalik asitin sodyum tuzu
2917.36.00.00.19 – – – Tereftalik asitin diğer tuzları
2917.37.00.00.00 – – Dimetil tereftalat
2917.39 – – Diğerleri:
2917.39.20.00.00
– – – Diğerleri:
2917.39.95.10.00 – – – – o- Ftalik asit (Ftalik asit)
– – – – Diğerleri
2917.39.95.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13 – – – – – Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19 – – – – – Diğerleri
2918 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun- ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo- lanmış türevleri:
– Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11 – – Laktik asit, tuzları ve esterleri:
2918.11.00.00.11 – – – Laktik asit
2918.11.00.00.12 – – – Kalsiyum laktat
2918.11.00.00.13 – – – Sodyum laktat
2918.11.00.00.19 – – – Laktik asitin diğer tuzları
2918.11.00.00.21 – – – Etil laktat
2918.11.00.00.22 – – – Butil laktat
2918.11.00.00.29 – – – Laktik asitin diğer esterleri
2918.12.00.00.00 – – Tartarik asit
2918.13 – – Tartarik asitin tuzları ve esterleri:
– – – Potasyum tartarat, potasyum bitartarat (krem tartarat)
2918.13.00.10.11 – – – – Potasyum tartarat (saf)
2918.13.00.10.12 – – – – Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf)
– – – Diğerleri
2918.13.00.90.11 – – – – Sodyum tartarat
2918.13.00.90.12 – – – – Demir II tartarat
2918.13.00.90.13 – – – – Kalsiyum tartarat
2918.13.00.90.19 – – – – Tartarik asitin diğer tuzları
2918.13.00.90.21 – – – – Etil tartarat
2918.13.00.90.29 – – – – Tartarik asitin diğer esterleri
2918.14.00.00.00 – – Sitrik asit
2918.15 – – Sitrik asitin tuzları ve esterleri:
– – – Magnezyum sitrat, demir sitrat
2918.15.00.10.11 – – – – Magnezyum sitrat
2918.15.00.10.12 – – – – Demir sitrat
– – – Diğerleri
2918.15.00.90.11 – – – – Sodyum sitrat
2918.15.00.90.12 – – – – Potasyum sitrat
2918.15.00.90.19 – – – – Sitrik asitin diğer tuzları
2918.15.00.90.21 – – – – Trietil sitrat
2918.15.00.90.22 – – – – Tributil sitrat
2918.15.00.90.29 – – – – Sitrik asitin diğer esterleri
2918.16 – – Glukonik asit, tuzları ve esterleri:
2918.16.00.00.11 – – – Glukonik asit
2918.16.00.00.12 – – – Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.13 – – – Sodyum glukonat
2918.16.00.00.14 – – – Potasyum glukonat
2918.16.00.00.19 – – – Glukonik asitin diğer tuzları
2918.16.00.00.21 – – – Glukonik asit esterleri
2918.17.00.00.00 – – 2,2- Difenil- 2- hidroksiasetik asit (benzilik asit)
2918.18.00.00.00 – – Klorobenzilat (ISO)
2918.19 – – Diğerleri:
2918.19.30.00.00 – – – Kolik asit, 3- alfa, 12- alfa- dihodroksi- 5- beta- kolan- 24- oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri
2918.19.40.00.00 – – – 2,2 – Bis (hidroksimetil) propiyonik asit
– – – Diğerleri:
– – – – Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:
2918.19.98.10.11 – – – – – Sodyum fenil glikolat
2918.19.98.10.12 – – – – – Kalsiyum fenil glikolat
2918.19.98.10.13 – – – – – Fenil glikolik asitin diğer tuzları
2918.19.98.10.14 – – – – – Fenil glikolik asitin esterleri
2918.19.98.20.00 – – – – Malik asit, tuzları ve esterleri
2918.19.98.30.00 – – – – GHB (?- hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00 – – – – Sodyum oksibat (Sodyum 4- hidroksibütanoat)
2918.19.98.90.00 – – – – Diğerleri
– Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halo- jenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.21 – – Salisilik asit ve tuzları:
2918.21.00.00.11 – – – Salisilik asit
2918.21.00.00.12 – – – Sodyum salisilat
2918.21.00.00.19 – – – Salisilik asitin diğer tuzları
2918.22 – – o – Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri:
2918.22.00.10.00 – – – o – Asetilsalisilik asit
– – – Diğerleri:
2918.22.00.90.11 – – – – Asetilsalisilik asit sodyum tuzu
2918.22.00.90.19 – – – – Asetilsalisilik asitin diğer tuzları
2918.22.00.90.21 – – – – Asetilsalisilik asit esterleri
2918.23 – – Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:
2918.23.00.10.00 – – – Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar
– – – Diğerleri:
2918.23.00.90.11 – – – – Metil salisilat
2918.23.00.90.12 – – – – Fenil salisilat (salol)
2918.23.00.90.19 – – – – Diğerleri
2918.29 – – Diğerleri:
– – – SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları ve esterleri:
2918.29.00.10.11 – – – – Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.10.12 – – – – Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
– – – p – Hidroksibenzoik asit (4 – hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri:
2918.29.00.30.11 – – – – p – Hidroksibenzoik asit (4 – hidroksibenzoik asit)
2918.29.00.30.12 – – – – Sodyum p- hidroksi benzoat
2918.29.00.30.19 – – – – p – Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları
2918.29.00.30.21 – – – – Metil p- hidroksi benzoat
2918.29.00.30.22 – – – – Etil p- hidroksi benzoat
2918.29.00.30.23 – – – – Propil p- hidroksi benzoat
2918.29.00.30.29 – – – – p – Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri
– – – Diğerleri:
– – – – Gallik asit (3,4,5 – trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri:
2918.29.00.81.11 – – – – – Gallik asit
2918.29.00.81.12 – – – – – Sodyum gallait
2918.29.00.81.13 – – – – – Bazik bizmut gallat
2918.29.00.81.19 – – – – – Gallik asitin diğer tuzları
2918.29.00.81.21 – – – – – Metil gallat
2918.29.00.81.22 – – – – – Propil gallat
2918.29.00.81.29 – – – – – Gallik asitin diğer esterleri
– – – – Diğerleri:
2918.29.00.89.11 – – – – – Krezotik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.89.19 – – – – – Diğerleri
2918.30 – Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidrit- leri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2918.30.00.00.11 – – Aldehit gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.12 – – Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.13 – – Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri
2918.30.00.00.14 – – Keton gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.15 – – Keton gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.16 – – Etil aseto asetat
2918.30.00.00.17 – – Metil alfa- fenilasetoasetat (MAPA)
2918.30.00.00.19 – – Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri
2918.30.00.00.29 – – Diğerleri
– Diğerleri:
2918.91.00.00.00 – – 2,4,5- T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve esterleri
2918.99 – – Diğerleri:
2918.99.40.00.00 – – – 2,6- Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
– – – Diğerleri:
2918.99.90.00.11 – – – – Anezik asit
2918.99.90.00.12 – – – – Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.13 – – – – Kalsiyum galaktaglukonat
2918.99.90.00.14 – – – – Misoprostol
2918.99.90.00.19 – – – – Diğerleri
VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE
TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
2919 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2919.10.00.00.00 – Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
2919.90 – Diğerleri:
– – Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar:
2919.90.00.10.11 – – – Tribütil fosfatlar
2919.90.00.10.12 – – – Trifenil fosfatlar
2919.90.00.10.13 – – – Tritolil fosfatlar
2919.90.00.20.00 – – Triksilil fosfatlar ve tris (2- klor etil) fosfat
– – Diğerleri:
2919.90.00.90.11 – – – Gliserin fosforik asitler
2919.90.00.90.12 – – – Sodyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.13 – – – Kalsiyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.14 – – – Gayakol fosfat (o- metoksifenil fosfat)
2919.90.00.90.15 – – – İnozitolhekzafosforik asit (fitik asit)
2919.90.00.90.16 – – – Sodyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.17 – – – Kalsiyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.18 – – – Kalsiyum laktofosfat
2919.90.00.90.21 – – – Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2919.90.00.90.29 – – – Diğerleri
2920 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920.11.00.00.00 – – Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil- paratiyon)
2920.19 – – Diğerleri:
2920.19.00.00.11 – – – Tiyofosforik asit esterleri
2920.19.00.00.12 – – – Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları
2920.19.00.00.19 – – – Diğerleri
– Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:
2920.21.00.00.00 – – Dimetil fosfit
2920.22.00.00.00 – – Dietil fosfit
2920.23.00.00.00 – – Trimetil fosfit
2920.24.00.00.00 – – Trietil fosfit
2920.29.00.00.00 – – Diğerleri
2920.30.00.00.00 – Endosülfan (ISO)
2920.90 – Diğerleri:
– – Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– – – Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.11.11 – – – – Metilhidrojen sülfat
2920.90.10.11.12 – – – – Dimetil sülfat
2920.90.10.11.13 – – – – Dietil sülfat
2920.90.10.11.19 – – – – Diğerleri
– – – Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.12.00 – – – – Gayakol karbonat
– – – – Diğerleri:
2920.90.10.19.11 – – – – – Dietil karbonat
2920.90.10.19.12 – – – – – Tetraetil ortokarbonat
2920.90.10.19.19 – – – – – Diğerleri
– – Diğer ürünler:
– – – Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– – – – Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)
2920.90.70.11.11 – – – – – Amil nitrit
2920.90.70.11.12 – – – – – Amil nitrat
2920.90.70.11.13 – – – – – Trinitrin (çözelti)
– – – – Diğerleri
2920.90.70.19.11 – – – – – Nitronun diğer esterleri
2920.90.70.19.12 – – – – – Dietilen glikol dinitrat
2920.90.70.19.13 – – – – – İsosorbit dinitrat
2920.90.70.19.14 – – – – – Nitrogliserin (gliserin trinitrat)
2920.90.70.19.15 – – – – – Tetranitropenta eritritol (pentrit)
2920.90.70.19.19 – – – – – Nitrikin diğer esterleri
2920.90.70.90.00 – – – Diğerleri
IX. AZOTLU BİLEŞİKLER
2921 Amin gruplu bileşikler:
– Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.11 – – Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:
– – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin:
2921.11.00.00.11 – – – – Metilamin
2921.11.00.00.12 – – – – Dimetilamin
2921.11.00.00.13 – – – – Trimetilamin
– – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları:
2921.11.00.00.21 – – – – Metilamin hidroklorür
2921.11.00.00.22 – – – – Dimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.23 – – – – Trimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.24 – – – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.12.00.00.00 – – 2- (N,N- Dimetilamino) etil klorür hidroklorür
2921.13.00.00.00 – – 2- (N,N- Dietilamino) etil klorür hidroklorür
2921.14.00.00.00 – – 2- (N,N- Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür
2921.19 – – Diğerleri:
2921.19.40.00.00 – – – 1,1,3,3 – Tetrametilbütilamin
2921.19.50.00.00 – – – Dietilamin ve tuzları
– – – Diğerleri:
– – – – Trietilamin ve tuzları:
2921.19.99.00.11 – – – – – Trietilamin
2921.19.99.00.12 – – – – – Trietilamin hidroklorür
2921.19.99.00.19 – – – – – Trietilaminin diğer tuzları
– – – – İzopropilamin ve tuzları:
2921.19.99.00.21 – – – – – İzopropilamin
2921.19.99.00.22 – – – – – İzopropilamin hidroklorür
2921.19.99.00.29 – – – – – İzopropilaminin diğer tuzları
2921.19.99.00.31 – – – – Dimetilnitrozoamin
2921.19.99.00.32 – – – – Alilizopropilamin
2921.19.99.00.33 – – – – HN 1 (bis (2- kloretil) etilamin)
2921.19.99.00.34 – – – – HN 2 (bis (2- kloretil) metilamin)
2921.19.99.00.35 – – – – HN 3 (tris (2- kloretil) amin)
– – – – N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya isopropyl) 2- chloroethyl- aminler ve bunların protonlanmış tuzları:
2921.19.99.00.41 – – – – – N, N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür
2921.19.99.00.49 – – – – – Diğerleri
2921.19.99.00.59 – – – – Diğerleri
– Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.21 – – Etilendiamin ve tuzları:
2921.21.00.00.11 – – – Etilendiamin
2921.21.00.00.12 – – – Etilendiaminin tuzları
2921.22 – – Hekzametilendiamin ve tuzları:
2921.22.00.00.11 – – – Hekzametilendiamin
2921.22.00.00.12 – – – Hekzametilendiaminin tuzları
2921.29.00.00.00 – – Diğerleri
2921.30 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono – veya poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
– – Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları:
2921.30.10.00.11 – – – Siklohekzilamin
2921.30.10.00.12 – – – Siklohekzildimetilamin
2921.30.10.00.13 – – – Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları
2921.30.91.00.00 – – Siklohex – 1,3 – ylenediamin (1,3 – diaminosiklohekzan)
– – Diğerleri:
2921.30.99.00.11 – – – Propylhexedrine
2921.30.99.00.19 – – – Diğerleri
– Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.41 – – Anilin ve tuzları:
2921.41.00.00.11 – – – Anilin
2921.41.00.00.12 – – – Anilin hidroklorür
2921.41.00.00.19 – – – Anilinin diğer tuzları
2921.42 – – Anilin türevleri ve bunların tuzları:
– – – Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ve bunların tuzları:
2921.42.00.00.11 – – – – Kloranilinler (o- m- p)
2921.42.00.00.12 – – – – Dikloranilinler
2921.42.00.00.13 – – – – p- Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)
2921.42.00.00.14 – – – – Trinitroanilinler
2921.42.00.00.15 – – – – Tetranitroanilinler
2921.42.00.00.16 – – – – Nitrozoanilin
2921.42.00.00.17 – – – – Metiltrinitrofenilnitramin (tetril)
2921.42.00.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2921.42.00.00.21 – – – – p- Asetilaminobenzen
2921.42.00.00.22 – – – – N- Metilanilin
2921.42.00.00.23 – – – – N,N- Dimetilanilin
2921.42.00.00.29 – – – – Diğerleri
2921.43 – – Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.43.00.00.13 – – – Toluidin (m- p)
2921.43.00.00.14 – – – Toluidin (o)
2921.43.00.00.15 – – – Toluidin (m- p) hidroklorürleri
2921.43.00.00.16 – – – Toluidin (o) hidroklorürleri
2921.43.00.00.17 – – – Toluidin (m- p) türevleri ve bunların diğer tuzları
2921.43.00.00.18 – – – Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
2921.44 – – Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları:
2921.44.00.10.00 – – – Difenilamin
– – – Diğerleri:
2921.44.00.90.11 – – – – Hekzanitrodifenilamin
2921.44.00.90.12 – – – – Difenilamin hidroklorür
2921.44.00.90.19 – – – – Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları
2921.45 – – 1- Naftilamin (alfa – naftilamin), 2 – naftilamin (beta – naftilamin) ve bunların türevleri; bunların tuzları:
2921.45.00.00.11 – – – 1- Naftilamin (alfa – naftilamin)
2921.45.00.00.12 – – – 1- Naftilamin hidroklorür
2921.45.00.00.19 – – – 1- Naftilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.21 – – – 2- Naftilamin (beta – naftilamin)
2921.45.00.00.22 – – – 2- Naftilaminin tuzları
2921.45.00.00.29 – – – Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2921.46 – – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların tuzları:
2921.46.00.00.11 – – – Amfetamin (INN)
2921.46.00.00.12 – – – Amfetamin sülfat (INN)
2921.46.00.00.13 – – – Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.14 – – – Deksamfetamin (INN)
2921.46.00.00.15 – – – Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16 – – – Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17 – – – Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18 – – – Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.21 – – – Fentermin (INN)
2921.46.00.00.22 – – – Levamfetamin (INN)
2921.46.00.00.29 – – – Diğerleri
2921.49 – – Diğerleri:
2921.49.00.00.11 – – – Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
– – – Diğerleri:
2921.49.00.00.21 – – – – DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22 – – – – Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23 – – – – Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24 – – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa- methyl- 3,4- (methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25 – – – – DMA [( )- 2,5- dimethoxy- alfa- methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26 – – – – MDMA [( )- N, alfa- dimethyl- 3,4- (methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27 – – – – MMDA[2- methoxy- alfa- methyl- 4,5- (methylenedioxy)phenethylamine]
2921.49.00.00.28 – – – – N- ethyl MDA [( )- N- ethyl- alfa- methyl- 3,4- (methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31 – – – – N- hydroxy MDA [( )- N- [alfa- methyl- 3,4- (methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32 – – – – PMA (p- methoxy- alfa- methylphenethylamine)
2921.49.00.00.39 – – – – Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları
– Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.51 – – o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri; bunların tuzları:
– – – o -, m -, p – Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:
2921.51.11.00.00 – – – – m – Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup; | – Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su, | – 200 mg/kg veya daha az o – fenilendiamin ve | – 450 mg/kg veya daha az p – fenilendiamin içeren)
– – – – Diğerleri
2921.51.19.00.22 – – – – – Diaminotoluenler ve tuzları
2921.51.19.00.23 – – – – – Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitroza- lanmış türevleri;bunların tuzları
2921.51.19.00.29 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
2921.51.90.00.11 – – – – N- N- dimetil- p- fenilendiamin
2921.51.90.00.12 – – – – N,N- dietil- 3,4- toluendiamin
2921.51.90.00.13 – – – – Diğer N- alkilfenilendiaminler
2921.51.90.00.14 – – – – Diğer N- alkiltoluendiaminler
2921.51.90.00.19 – – – – Diğerleri
2921.59 – – Diğerleri:
2921.59.50.00.00 – – – m- Fenilenbis (metilamin); 2,2`- Dikloro- 4,4`- metilendianilin; 4,4`- Bi- o- toluidin; 1,8- Naftilendiamin
– – – Diğerleri:
2921.59.90.00.11 – – – – Benzidin
2921.59.90.00.12 – – – – Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan
2921.59.90.00.19 – – – – Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları
2922 Oksijen gruplu amino – bileşikleri:
– Amino – alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç) bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.11 – – Monoetanolamin ve tuzları:
2922.11.00.00.11 – – – Monoetanolamin (etanolamin)
2922.11.00.00.12 – – – Monoetanolamin hidroklorürü
2922.11.00.00.19 – – – Monoetanolaminin diğer tuzları
2922.12 – – Dietanolamin ve tuzları:
2922.12.00.00.11 – – – Dietanolamin
2922.12.00.00.12 – – – Dietanolamin hidroklorürü
2922.12.00.00.19 – – – Dietanolaminin diğer tuzları
2922.14 – – Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları:
2922.14.00.00.11 – – – Dekstropropoksifen(INN)
2922.14.00.00.12 – – – Dekstropropoksifenin tuzları
2922.15.00.00.00 – – Trietanolamin
2922.16.00.00.00 – – Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat
2922.17.00.00.00 – – Metildietanolamin ve etildietanolamin
2922.18.00.00.00 – – 2- (N,N- Diizopropilamino)etanol
2922.19 – – Diğerleri:
2922.19.00.00.11 – – – Tetrametil- diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.12 – – – Tetraetil- diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.13 – – – Prapanolamin (aminoprapanol)
2922.19.00.00.14 – – – Ariletanolaminler
– – – N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya isopropyl)- 2- aminoethanoller ve bunların protonlanmış tuzları:
2922.19.00.00.15 – – – – N,N- Dimethyl- 2- aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.16 – – – – N,N- Diethyl- 2- aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.17 – – – – N,N- diisopropilaminoetan- 2- ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.19 – – – – Diğerleri
2922.19.00.00.21 – – – Bornaprin
2922.19.00.00.22 – – – Siklopentolat
2922.19.00.00.23 – – – Siklopentolat hidroklorür
2922.19.00.00.24 – – – Fluoxetin (INN)
2922.19.00.00.28 – – – Diğerleri
– Amino – naftoller ve diğer amino – fenoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.21 – – Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları:
2922.21.00.00.11 – – – 7- Amino- 1- naftol- 3- sülfonik asit (gamma asit)
2922.21.00.00.12 – – – 8- Amino- 1- naftol- 3,6- disülfonik asit (H asit)
2922.21.00.00.19 – – – Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler
2922.21.00.00.21 – – – Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları
2922.29 – – Diğerleri:
– – – Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları:
2922.29.00.10.11 – – – – Anizidinler
2922.29.00.10.12 – – – – Dianizidinler
2922.29.00.10.13 – – – – Fenetidinler
2922.29.00.10.14 – – – – Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları
– – – Diğerleri:
2922.29.00.90.11 – – – – Aminofenoller (o- m- p)
2922.29.00.90.12 – – – – Amino krozoller (o- m- p)
2922.29.00.90.19 – – – – Diğerleri
– Amino – aldehitler, amino – ketonlar ve amino – kinonlar (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:
2922.31 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN); bunların tuzları:
2922.31.00.00.11 – – – Amfepramon (INN)
2922.31.00.00.12 – – – Metadon (INN)
2922.31.00.00.13 – – – Normetadon (INN)
2922.31.00.00.19 – – – Diğerleri
2922.39 – – Diğerleri:
2922.39.00.00.11 – – – Aminobenzaldehit
2922.39.00.00.12 – – – Cathinone (INN)
2922.39.00.00.13 – – – Metcathinone (INN)
2922.39.00.00.14 – – – Ketamin hidroklorür
2922.39.00.00.15 – – – İsomethadone
2922.39.00.00.18 – – – Diğerleri
– Amino – asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:
2922.41 – – Lizin ve esterleri; bunların tuzları:
2922.41.00.00.11 – – – Lizin
2922.41.00.00.12 – – – Lizin monohidroklorür
2922.41.00.00.13 – – – Lizin dihidroklorür
2922.41.00.00.14 – – – Kalsiyum lizinat
2922.41.00.00.19 – – – Lizinin diğer tuzları
2922.41.00.00.21 – – – Lizin esterleri ve tuzları
2922.42 – – Glutamik asit ve tuzları:
2922.42.00.00.11 – – – Glutamik asit
2922.42.00.00.12 – – – Glutamik asit hidroklorürü
2922.42.00.00.13 – – – Monosodyum glutamat
2922.42.00.00.14 – – – Kalsiyum glutamat
2922.42.00.00.19 – – – Diğer sodyum glutamatlar
2922.42.00.00.29 – – – Glutamik asidin diğer tuzları
2922.43.00.00.00 – – Antranilik asit ve bunun tuzları
2922.44 – – Tilidin (INN) ve tuzları:
2922.44.00.00.11 – – – Tilidin (INN)
2922.44.00.00.12 – – – Tilidinin tuzları
2922.49 – – Diğerleri:
2922.49.20.00.00 – – – Beta- alanin
– – – Diğerleri:
2922.49.85.10.00 – – – – Glisin (aminoasetikasit)
– – – – Diğerleri:
2922.49.85.90.11 – – – – – Prokain baz (p- aminobenzoil dietilamino etanol)
2922.49.85.90.12 – – – – – Prokain hidroklorür
2922.49.85.90.13 – – – – – Sarkozin, sarkozin hidroklorür
2922.49.85.90.14 – – – – – Alanin
2922.49.85.90.15 – – – – – Fenil alanin
2922.49.85.90.16 – – – – – Valin
2922.49.85.90.17 – – – – – Lösin
2922.49.85.90.21 – – – – – Aspartik asit
2922.49.85.90.22 – – – – – Potasyum aspartat (aspara K)
2922.49.85.90.23 – – – – – Demir II aspartat
2922.49.85.90.24 – – – – – Kalsiyum aspartat (kalsiretart)
2922.49.85.90.25 – – – – – Fenil glisin
2922.49.85.90.26 – – – – – p- Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.27 – – – – – p- Aminobenzoik asitin diğer esterleri
2922.49.85.90.28 – – – – – p- Aminobenzoik asit tuzları
2922.49.85.90.31 – – – – – m- Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.32 – – – – – Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2922.49.85.90.33 – – – – – Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları
2922.49.85.90.35 – – – – – Pregabalin
2922.49.85.90.36 – – – – – Gabapentin
2922.49.85.90.39 – – – – – Diğerleri
2922.50 – Amino- alkol fenoller, amino- asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri:
2922.50.00.10.00 – – p- Aminosalisilik asit ve tuzları
– – Diğerleri:
2922.50.00.90.11 – – – Tirosin
2922.50.00.90.12 – – – Serin
2922.50.00.90.13 – – – Serin fosfat
2922.50.00.90.15 – – – Tramadol hidroklorür
2922.50.00.90.19 – – – Diğerleri
2923 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2923.10.00.00.00 – Kolin ve tuzları
2923.20 – Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler:
2923.20.00.10.00 – – Lesitin
2923.20.00.90.00 – – Diğer fosfoaminolipidler
2923.30.00.00.00 – Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.40.00.00.00 – Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.90 – Diğerleri:
– – Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları:
2923.90.00.10.11 – – – Tetrametilamonyum formiyat
2923.90.00.10.12 – – – Betain
2923.90.00.10.13 – – – Betain hidroklorür
2923.90.00.10.19 – – – Betainin diğer tuzları
– – Diğerleri:
2923.90.00.90.11 – – – Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür,
C.T.A.B)
2923.90.00.90.19 – – – Diğerleri
2924 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri:
– Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları:
2924.11.00.00.00 – – Meprobamat (INN)
2924.12.00.00.00 – – Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)
2924.19 – – Diğerleri:
2924.19.00.00.11 – – – Asetamid
2924.19.00.00.12 – – – Asparajin
2924.19.00.00.13 – – – Asparajin tuzları
2924.19.00.00.14 – – – Laurilamid
2924.19.00.00.15 – – – Laurikasit dietanol amidi
2924.19.00.00.16 – – – Etilkarbamat (üretan)
2924.19.00.00.17 – – – Glutamin
2924.19.00.00.19 – – – Diğer üretanlar
2924.19.00.00.29 – – – Diğerleri
– Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları:
2924.21 – – Üreinler ve türevleri; bunların tuzları:
2924.21.00.00.11 – – – İzoproturon (ISO)
– – – Diğerleri:
2924.21.00.00.21 – – – – p- etoksifenilüre (dulsin)
2924.21.00.00.22 – – – – Dietildifenilüre (sentralit)
2924.21.00.00.29 – – – – Diğerleri
2924.23 – – 2- Asetamidobenzoik asit (N- asetilanthranilik asit) ve tuzları:
2924.23.00.10.00 – – – 2- Asetamidobenzoik asit (N- asetilanthranilik asit)
2924.23.00.90.00 – – – Diğerleri
2924.24.00.00.00 – – Etinamat (INN)
2924.25.00.00.00 – – Alaklor (ISO)
2924.29 – – Diğerleri:
2924.29.10.00.00 – – – Lidokain (INN)
– – – Diğerleri:
2924.29.70.00.11 – – – – Parasetamol (INN)
– – – – Diğerleri:
2924.29.70.00.21 – – – – – Asetanilid
2924.29.70.00.22 – – – – – Metil asetanilid
2924.29.70.00.23 – – – – – Etil asetanilid
2924.29.70.00.24 – – – – – Asetofenetidin (p- etoksiasetanilid,fenasetin)
2924.29.70.00.25 – – – – – Fenilasetamid
2924.29.70.00.26 – – – – – p- Asetimidazol
2924.29.70.00.27 – – – – – Lidokain hidroklorür
2924.29.70.00.28 – – – – – Neostigmin bromür
2924.29.70.00.31 – – – – – Neostigmin metil sülfat
2924.29.70.00.32 – – – – – Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.33 – – – – – Profam
2924.29.70.00.34 – – – – – Neotam
2924.29.70.00.36 – – – – – Advantam
2924.29.70.00.37 – – – – – 3- oxo- 2- phenylbutanamide
2924.29.70.00.38 – – – – – alfa- Fenilasetoasetamid (APAA)
2924.29.70.00.48 – – – – – Diğerleri
2925 Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler:
– İmidler ve türevleri; bunların tuzları
2925.11 – – Sakkarin ve tuzları:
2925.11.00.10.00 – – – Sakkarin
– – – Sakkarin tuzları:
2925.11.00.20.11 – – – – Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19 – – – – Sakkarinin diğer tuzları
2925.12.00.00.00 – – Glutetimit (INN)
2925.19 – – Diğerleri:
2925.19.20.00.00 – – – 3,3`,4,4`,5,5`,6,6` – Oktabrom – N,N` – etilen diftalimid; N,N` – etilenbis (4,5 – dibromhekzahidro – 3,6 – metanoftalimid)
– – – Diğerleri:
2925.19.95.00.11 – – – – Süksinimid
2925.19.95.00.12 – – – – N- Klor süksinimid
2925.19.95.00.13 – – – – Ftalimid
2925.19.95.00.14 – – – – Procymidone
2925.19.95.00.19 – – – – Diğer imidler
– İminler ve türevleri; bunların tuzları
2925.21.00.00.00 – – Klordimeform (IS0)
– – Diğerleri:
2925.29.00.00.11 – – – Guanidin
2925.29.00.00.12 – – – Guanidin nitrat
2925.29.00.00.13 – – – Guanidin hidroklorür
2925.29.00.00.14 – – – Guanidinin diğer tuzları
2925.29.00.00.15 – – – Difenilguanidin
2925.29.00.00.16 – – – o- Tolil diguanidin
2925.29.00.00.18 – – – Metformin (dimetilbiguanidin)
2925.29.00.00.19 – – – Diğerleri
2926 Nitril gruplu bileşikler:
2926.10.00.00.00 – Akrilonitril
2926.20.00.00.00 – Disiyandiamit (1 – sianaguanidin)
2926.30 – Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün (4- cyano- 2- dimetilamino- 4,4- difenilbutan)
2926.30.00.00.11 – – Fenproporeks (INN)
2926.30.00.00.12 – – Metadon (INN) ara ürün (4- siyano- 2- dimetilamin- 4,4- difenilbutan veya 2- dimetilamin- 4,4- difenil- 4 siyanobutan)
2926.30.00.00.19 – – Diğerleri
2926.40.00.00.00 – alfa- Fenilasetoasetonitril (APAAN)
2926.90 – Diğerleri:
2926.90.20.00.00 – – İzoftalonitril
– – Diğerleri:
2926.90.70.00.11 – – – Asetonitril
2926.90.70.00.12 – – – Benzonitril
2926.90.70.00.13 – – – Fenilsiyonamid
2926.90.70.00.14 – – – Naftonitril
2926.90.70.00.15 – – – Nitrofenilasetonitril
2926.90.70.00.16 – – – Hidroksifenilasetonitril
2926.90.70.00.17 – – – İminodiasetonitril
2926.90.70.00.18 – – – Verapamil hidroklorür
2926.90.70.00.21 – – – Cyhalothrine
2926.90.70.00.22 – – – Fenvalerat
2926.90.70.00.23 – – – İsoaminil sitrat
2926.90.70.00.25 – – – Fenilasetonitril (benzil siyanit)
2926.90.70.00.28 – – – Diğerleri
2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri:
2927.00.00.00.11 – Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür)
2927.00.00.00.12 – Diazoaminobenzen
2927.00.00.00.13 – p- Diazobenzen sülfonik asit
2927.00.00.00.14 – Diazosalisik asit
2927.00.00.00.15 – N- Metil- diazoaminobenzen
2927.00.00.00.19 – Diğer diazo bileşikleri
2927.00.00.00.21 – Azobenzen
2927.00.00.00.22 – Azotoluen
2927.00.00.00.23 – 2,2`- Dimetil 2,2`- azodipropionitril (AIBN)
2927.00.00.00.24 – Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları
2927.00.00.00.29 – Diğer azo bileşikleri
2927.00.00.00.31 – Azoksi bileşikleri
2928.00 Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri:
2928.00.10.00.00 – N,N – Bis (2 – metoksietil) hidroksilamin
– Diğerleri:
– – Hidrazinin organik türevleri
2928.00.90.10.11 – – – Fenilhidrazin
2928.00.90.10.12 – – – Nitrofenil hidrazinler
2928.00.90.10.19 – – – Hidrazinin diğer organik türevleri
– – Hidroksilaminin diğer organik türevleri:
2928.00.90.20.11 – – – Dimetilglioksim
2928.00.90.20.12 – – – Difenilkarbazit
2928.00.90.20.19 – – – Hidroksilaminin diğer organik türevleri
2929 Diğer azot gruplu bileşikler:
2929.10 – İzosiyanatlar:
2929.10.00.00.11 – – Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar)
– – Diğerleri
2929.10.00.00.21 – – – Fenilizosiyanat
2929.10.00.00.22 – – – Hekzametilen diizosiyanat
2929.10.00.00.29 – – – Diğer izosiyanatlar
2929.90 – Diğerleri:
2929.90.00.00.11 – – İzonitreller (karbilaminler)
2929.90.00.00.12 – – Karboksilik asit azidleri
2929.90.00.00.13 – – Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14 – – Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.15 – – N,N- Dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides
2929.90.00.00.16 – – Dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya izopropyl) N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya izopropyl) phosphoramidates
2929.90.00.00.17 – – Siklamik Asit
2929.90.00.00.21 – – İsoaminil siklamat
2929.90.00.00.22 – – Nitroguanidin
2929.90.00.00.29 – – Diğerleri
X. ORGANO – İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK
BİLEŞİKLER,NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI
VE SÜLFONAMİDLER
2930 Kükürtlü organik bileşikler:
2930.10.00.00.00 – 2- (N,N- Dimetilamino) etanetiyol
2930.20 – Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar:
2930.20.00.00.11 – – Tiyokarbamatlar
2930.20.00.00.12 – – Çinkodibutilditiyokarbamat
2930.20.00.00.13 – – Ferbam
2930.20.00.00.18 – – Diğer ditiyokarbamatlar
2930.30 – Tiyouram mono -, di- veya – tetrasülfürler:
2930.30.00.00.11 – – Tetraetiltiyouram disülfür
2930.30.00.00.19 – – Diğerleri
2930.40 – Methionin:
2930.40.10.00.00 – – Methionin (INN)
2930.40.90.00.00 – – Diğerleri
2930.60.00.00.00 – 2- (N,N- Dietilamino) etanetiyol
2930.70.00.00.00 – Bis(2- hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))
2930.80.00.00.00 – Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
2930.90 – Diğerleri:
2930.90.13.00.00 – – Sistein ve sistin
2930.90.16.00.00 – – Sistein ve sistinin türevleri
2930.90.30.00.00 – – DL- 2- hidroksi- 4- (metiltio) bütirik asit
2930.90.40.00.00 – – 2,2`- Tiodietil bis [3 – (3,5 – di – tert – butil – 4 – hidroksifenil) propiyonat]
2930.90.50.00.00 – – 4 – Metil – 2,6 – bis (metiltio) – m – fenilendiamin ve 2 – metil – 4,6 – bis (metiltio) – m – fenilendiamin içeren izomer karışımları
– – Diğerleri:
2930.90.98.10.00 – – – Tiosemikarbazidin organik türevleri
2930.90.98.20.00 – – – Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
– – – Diğerleri
2930.90.98.90.11 – – – – Tiyoüre
2930.90.98.90.12 – – – – Difenil tiyoüre
2930.90.98.90.13 – – – – Di- o- toliltiyoüre
2930.90.98.90.14 – – – – Dimetil sülfür
2930.90.98.90.15 – – – – Difenil sülfür
2930.90.98.90.16 – – – – Tiyoanilin
2930.90.98.90.17 – – – – Mustard gaz (bis (2- kloretil) sülfür)
2930.90.98.90.18 – – – – Sesqimustard (1,2- bis (2- kloretiltiyo) etan)
2930.90.98.90.21 – – – – O- Mustard (bis (2- kloretiltiyoetil) eter)
2930.90.98.90.22 – – – – 2- Kloretil klormetil sülfür
2930.90.98.90.24 – – – – Bis (2- kloretiltiyo) metan
2930.90.98.90.25 – – – – 1,3- bis (2- kloretiltiyo)- n- propan
2930.90.98.90.26 – – – – 1,4- bis (2- kloretiltiyo)- n- bütan
2930.90.98.90.28 – – – – Metil merkaptan
2930.90.98.90.31 – – – – Etil merkaptan
2930.90.98.90.32 – – – – N- N – Dialkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya isopropyl) aminoethane- 2- thioller ve bunların protonlanmış tuzları
2930.90.98.90.34 – – – – Tiyofenoller
2930.90.98.90.35 – – – – Tiyosalisilik asit (o- merkaptobenzoik asit)
2930.90.98.90.36 – – – – Fenil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.37 – – – – Alil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.38 – – – – Tiyoaldehidler
2930.90.98.90.41 – – – – Tiyoketonlar
2930.90.98.90.42 – – – – Tiyoasitler
2930.90.98.90.43 – – – – Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.98.90.44 – – – – Sülfinik asitler ve sülfonlar
2930.90.98.90.45 – – – – 1,5- bis (2- kloretiltiyo)- n- pentan
2930.90.98.90.46 – – – – Bis (2- kloretiltiyometil) eter
2930.90.98.90.47 – – – – – O- ETİL S- 2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat
2930.90.98.90.49 – – – – – Diğerleri
2930.90.98.90.51 – – – – o,o- Diethyl S- [2- (diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.52 – – – – O- Etil S- feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos)
– – – – Diğerleri:
2930.90.98.90.61 – – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n- propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2930.90.98.90.62 – – – – – ?- methyl- 4- methylthiophenethylamine (4- MTA)
2930.90.98.90.63 – – – – – Triflorometil kükürt pentaflorür
2930.90.98.90.68 – – – – – Diğerleri
2931 Diğer organo- inorganik bileşikler:
2931.10.00.00.00 – Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun
2931.20.00.00.00 – Tributiltin bileşikleri
– Halojenlenmemiş organofosfor türevleri:
2931.41.00.00.00 – – Dimetil metil fosfanat
2931.42.00.00.00 – – Dimetil propilfosfonat
2931.43.00.00.00 – – Dietil etilfosfonat
2931.44.00.00.00 – – Metilfosfonik asit
2931.45.00.00.00 – – Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1)
2931.46.00.00.00 – – 2,4,6- tripropil- 1,3,5,2,4,6- trioksatrifosfinan 2,4,6- trioksit
2931.47.00.00.00 – – (5- Etil- 2- metil- 2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan- 5- il)metil metil metilfosfonat
2931.48.00.00.00 – – 3,9- Dimetil- 2,4,8,10- tetraoksa- 3,9- difosfaspiro[5.5] undekan 3,9- dioksit
2931.49 – – Diğerleri:
2931.49.10.00.00 – – – Sodyum 3- (trihidroksisilil)propil metilfosfonat
2931.49.20.00.00 – – – Bis[(5- etil- 2- metil- 2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan- 5- il) metil]metilfosfonat
2931.49.30.00.00 – – – Etitronik asit (INN) (1- hidroksietan- 1,1- difosfonik asit) ve tuzları
2931.49.40.00.00
– – – Diğerleri:
– – – – o- Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N- dialkyl (methyl, ethyl n- propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:
2931.49.90.00.11 – – – – – Tabun (O- etil N,N- dimetil fosforamidosiyanat)
2931.49.90.00.19 – – – – – Diğerleri
2931.49.90.00.21 – – – – – O- Etil- 2- diisopropil aminoetil metil fosfonit
2931.49.90.00.29 – – – – – Diğerleri
2931.49.90.00.31 – – – – Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit)
2931.49.90.00.32 – – – – Tris asiridinil fosfor oksit
2931.49.90.00.33 – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n- propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.49.90.00.34 – – – – Fosfonik asit, metil- poliglikol ester
2931.49.90.00.39 – – – – Diğerleri
– Halojenlenmiş organofosfor türevleri:
2931.51.00.00.00 – – Metilfosfonik diklorür
2931.52.00.00.00 – – Propilfosfonik diklorür
2931.53.00.00.00 – – O- (3- kloropropil) O- [4- nitro- 3- (triflorometil)fenil]metilfosfonotiyonat
2931.54.00.00.00 – – Triklorfon (ISO)
2931.59 – – Diğerleri:
2931.59.10.00.00 – – – Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)
– – – Diğerleri:
– – – – o- Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n- propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:
2931.59.90.00.11 – – – – – Sarin (O- isopropil metilfosfonofloridate)
2931.59.90.00.12 – – – – – Soman (O- pinakonil metilfosfonofloridate)
2931.59.90.00.19 – – – – – Diğerleri
2931.59.90.00.21 – – – – Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler
2931.59.90.00.22 – – – – Klor sarin (CR) (O- isopropil metil fosfonokloridat)
2931.59.90.00.23 – – – – Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat)
2931.59.90.00.29 – – – – Diğerleri
2931.90 – Diğerleri:
2931.90.00.10.00 – – Arsenikli organik bileşikler
– – Diğerleri
2931.90.00.90.12 – – – Demir karbonil ve nikel karbonil
2931.90.00.90.31 – – – Levizit 1 (2- klorvinildiklorarsin)
2931.90.00.90.32 – – – Levizit 2 (bis (2- klorvinil) klorarsin)
2931.90.00.90.33 – – – Levizit 3 (tris (2- klorvinil) arsin)
– – – Diğerleri:
2931.90.00.90.54 – – – – DBB (Di- ?- oxo- di- n- butylstannio- hydroxyborane)
2931.90.00.90.55 – – – – Fentin asetat
2931.90.00.90.56 – – – – Fentin hidroksit
2931.90.00.90.57 – – – – Triorganostannic bileşikler
2931.90.00.90.68 – – – – Diğerleri
2932 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2932.11.00.00.00 – – Tetrahidrofuran
2932.12.00.00.00 – – 2 – furaldehit (furfuraldehit)
2932.13 – – Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol:
2932.13.00.00.11 – – – Furfuril alkol
2932.13.00.00.12 – – – Tetrahidrofurfuril alkol
2932.14.00.00.00 – – Sukraloz
2932.19.00.00.00 – – Diğerleri
2932.20 – Laktonlar:
2932.20.10.00.00
2932.20.20.00.00 – – Gamma- bütirolaktan
– – Diğerleri:
2932.20.90.10.00 – – – Santonin
– – – Diğerleri:
2932.20.90.90.11 – – – – Nonalakton
2932.20.90.90.12 – – – – İzoaskorbikasit
2932.20.90.90.13 – – – – Ambredtolit
2932.20.90.90.14 – – – – Kumarin, metilkumarinler
2932.20.90.90.15 – – – – Etilkumarinler
2932.20.90.90.19 – – – – Diğer laktonlar
– Diğerleri:
2932.91.00.00.00 – – İzosafrol
2932.92.00.00.00 – – 1- (1,3- Benzodioksol- 5- il)propan- 2- one
2932.93.00.00.00 – – Piperonal
2932.94.00.00.00 – – Safrol
2932.95.00.00.00 – – Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)
2932.96.00.00.00 – – Karbofuran (ISO)
2932.99 – – Diğerleri:
2932.99.00.10.00 – – – Halkasında dört atomu olan epoksitler
2932.99.00.20.00 – – – Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2932.99.00.30.00 – – – Piperonolik asit
2932.99.00.40.00 – – – Piperonil bütoksit
– – – Halkalı eterler:
2932.99.00.50.11 – – – – 1,3 Dioksan
2932.99.00.50.12 – – – – 1,4 Dioksan (dietilendioksit)
2932.99.00.50.13 – – – – 1,3 Dioksalan
2932.99.00.50.14 – – – – Sineol (okaliptol)
2932.99.00.50.19 – – – – Diğer halkalı eterler
– – – Diğerleri:
2932.99.00.90.11 – – – – N- methyl- 1- (1,3- benzodioxol- 5- yl)- 2- butanamin- (MBDB)
2932.99.00.90.12 – – – – 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetonitrile (1,3- Benzodioxole- 5- acetonitrile)
2932.99.00.90.13 – – – – 3,4- MDP- 2- P methyl glycidate (PMK glycidate)
2932.99.00.90.14 – – – – 3,4- MDP- 2- P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)
2932.99.00.90.19 – – – – Diğerleri
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler:
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.11 – – Fenazon(antiprin) ve türevleri:
2933.11.10.00.00 – – – Propifenazon (INN)
– – – Diğerleri:
2933.11.90.00.11 – – – – Fenazon (antiprin)
2933.11.90.00.12 – – – – Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin)
2933.11.90.00.19 – – – – Diğerleri
2933.19 – – Diğerleri:
2933.19.10.00.00 – – – Fenilbutazon (INN)
– – – Diğerleri:
2933.19.90.00.11 – – – – 1- Fenil- 3- pirazolidon
2933.19.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.21 – – Hidantoin ve türevleri:
2933.21.00.00.11 – – – Hidantoin
2933.21.00.00.12 – – – Hidantoinin türevleri
2933.29 – – Diğerleri:
– – – Nafazolin hidroklorür (INNM) ve nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin hidroklorür (INNM):
2933.29.10.00.11 – – – – Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat
2933.29.10.00.12 – – – – Pentalamin
2933.29.10.00.13 – – – – Tolazolin hidroklorür
– – – Diğerleri:
2933.29.90.00.11 – – – – Lisidin
2933.29.90.00.12 – – – – Ornidazol
2933.29.90.00.13 – – – – Etomidat
2933.29.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.31 – – Piridin ve tuzları:
2933.31.00.10.00 – – – Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit)
– – – Diğerleri:
2933.31.00.90.11 – – – – Piridin
2933.31.00.90.12 – – – – Piridin hidroklorür
2933.31.00.90.19 – – – – Piridinin diğer tuzları
2933.32 – – Piperidin ve tuzları:
2933.32.00.00.11 – – – Piperidin
2933.32.00.00.12 – – – Piperidinin tuzları
2933.33
2933.33.00.00.11 – – – Alfentanil (INN)
2933.33.00.00.12 – – – Anileridine (INN)
2933.33.00.00.13 – – – Bezitramide (INN)
2933.33.00.00.14 – – – Bromazepam (INN)
2933.33.00.00.15 – – – Difenoxin (INN)
2933.33.00.00.16 – – – Difenoxylate (INN)
2933.33.00.00.17 – – – Dipipanone (INN
2933.33.00.00.18 – – – Fentanyl (INN)
2933.33.00.00.21 – – – Ketobemidone (INN),
2933.33.00.00.22 – – – Methylphnidate (INN)
2933.33.00.00.23 – – – Pentazocine (INN)
2933.33.00.00.24 – – – Pethidine (INN),
2933.33.00.00.25 – – – Pethidine (INN) ara ürün A
2933.33.00.00.26 – – – Phencyclidine (INN)(PCP),
2933.33.00.00.27 – – – Phenoperidine (INN)
2933.33.00.00.28 – – – Pipradol (INN)
2933.33.00.00.31 – – – Piritramide (INN),
2933.33.00.00.32 – – – Propiram (INN)
2933.33.00.00.33 – – – Trimeperidine (INN)
2933.33.00.00.39 – – – Diğerleri
2933.34.00.00.00 – – Diğer fentaniller ve türevleri
2933.35.00.00.00 – – 3- Kinüklidinol
2933.36.00.00.00 – – 4- Anilin- N- fenetilpiperidin (ANPP)
2933.37.00.00.00 – – N- Fenetil- 4- piperidon (NPP)
2933.39 – – Diğerleri:
– – – İproniazit (INN); ketobemidon hidroklorür (INNM); pridostigmin bromür (INN):
2933.39.10.00.11 – – – – İproniazit
2933.39.10.00.12 – – – – Ketobemidon hidroklorür
2933.39.10.00.13 – – – – Pridostigmin bromür
2933.39.20.00.00 – – – 2,3,5,6 – Tetrakloropridin
2933.39.25.00.00 – – – 3,6 – Dikloropridin – 2 – karboksilik asit
2933.39.35.00.00 – – – 2 – Hidroksietilamonyum – 3,6 – dikloropridin – 2 – karboksilat
2933.39.40.00.00 – – – 2 – Bütoksietil (3,5,6 – trikloro – 2 – pridiloksi) asetat
2933.39.45.00.00 – – – 3,5 – Dikloro – 2,4,6 – trifloropridin
2933.39.50.00.00 – – – Floroksipir (ISO), metil ester
2933.39.55.00.00 – – – 4 – Metilpridin
– – – Diğerleri:
2933.39.99.00.11 – – – – 3- Pikolin (metilpiridin)
2933.39.99.00.12 – – – – Lutidinler
2933.39.99.00.13 – – – – Nikotinik asit dietilamit
2933.39.99.00.14 – – – – Mezoinozidol hekzonikotinad
2933.39.99.00.15 – – – – Tenaldin
2933.39.99.00.16 – – – – 3- Quinüklidinil benzilat
2933.39.99.00.22 – – – – Tropikamid
2933.39.99.00.23 – – – – Alphaprodine
2933.39.99.00.24 – – – – Pethidine intermediate B
2933.39.99.00.25 – – – – Pethidine intermediate C
2933.39.99.00.26 – – – – Phenazocine
2933.39.99.00.39 – – – – Diğerleri
– Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):
2933.41 – – Levorfanol (INN) ve tuzları:
2933.41.00.00.11 – – – Levorfanol (INN)
2933.41.00.00.12 – – – Levorfanolun tuzları
2933.49 – – Diğerleri:
– – – Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türevleri:
2933.49.10.00.11 – – – – Diiyodhidroksi – 8- kinolin
2933.49.10.00.12 – – – – İyodklorhidrokin (5- klor- 8- hidroksi- 7- iyodkinolin-)
2933.49.10.00.19 – – – – Kinolinin diğer halojen türevleri
2933.49.10.00.21 – – – – Kinolinin karboksilik asit türevleri
2933.49.30.00.00 – – – Dekstrometorfan (INN) ve tuzları
– – – Diğerleri:
2933.49.90.00.11 – – – – Kinolin
2933.49.90.00.12 – – – – İzokinolin
2933.49.90.00.13 – – – – Metilkinolin
2933.49.90.00.14 – – – – İzobutilkinolin
2933.49.90.00.15 – – – – İzopropilkinolin
2933.49.90.00.16 – – – – Tetrametilhidrokinolin
2933.49.90.00.18 – – – – Oktaverin
2933.49.90.00.21 – – – – 6,7- dimetoksi- 1- (3,4,5- trietoksifenil) izokinolin
2933.49.90.00.29 – – – – Diğerleri
– Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya piperazin halkası olan bileşikler:
2933.52.00.00.00 – – Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları
2933.53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN); bunların tuzları:
– – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) ve tuzları:
2933.53.10.00.11 – – – – Fenobarbital (INN)
2933.53.10.00.12 – – – – Fenobarbital sodyum tuzu
2933.53.10.00.19 – – – – Fenobarbitalin diğer tuzları
2933.53.10.00.21 – – – – Barbital (INN)
2933.53.10.00.22 – – – – Barbitalin tuzları
– – – Diğerleri:
2933.53.90.00.11 – – – – Butabarbital (INN)
2933.53.90.00.12 – – – – Pentobarbital (INN)
2933.53.90.00.13 – – – – Allobarbital (5,5- diallilbarbutirik asit)
2933.53.90.00.14 – – – – Amobarbital (INN)
2933.53.90.00.15 – – – – Siklobarbital (INN)
2933.53.90.00.16 – – – – Metilfenobarbital (INN)
2933.53.90.00.17 – – – – Sekbutabarbital (INN)
2933.53.90.00.18 – – – – Sekobarbital (INN)
2933.53.90.00.21 – – – – Vinilbital (INN)
2933.53.90.00.22 – – – – Butalbital(INN)
2933.53.90.00.29 – – – – Diğerleri
2933.54 – – Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri; bunların tuzları:
2933.54.00.00.11 – – – Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.12 – – – Mephobarbital (Prominal) (INN)
2933.54.00.00.13 – – – Methobarbital (Metil amino) (INN)
2933.54.00.00.14 – – – Proxibarbal (INN)
2933.54.00.00.15 – – – Thiopental Na (INN)
2933.54.00.00.19 – – – Diğerleri
2933.55 – – Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve zipeprol(INN); bunların tuzları:
2933.55.00.00.11 – – – Loprazolam (INN)
2933.55.00.00.12 – – – Zipeprol (INN)
2933.55.00.00.13 – – – Meklokualon (INN)
2933.55.00.00.14 – – – Metakualon (INN)
2933.55.00.00.19 – – – Diğerleri
2933.59 – – Diğerleri:
2933.59.10.00.00 – – – Diazinon (ISO)
2933.59.20.00.00 – – – 1,4 – Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin)
– – – Diğerleri:
2933.59.95.00.11 – – – – Piperazin (dietilendiamin)
2933.59.95.00.12 – – – – Piperazin hekzahidrat
2933.59.95.00.13 – – – – Piperazin hidroklorür
2933.59.95.00.14 – – – – Piperazin fosfat
2933.59.95.00.15 – – – – Piperazin adipat
2933.59.95.00.16 – – – – Piperazin sitrat
2933.59.95.00.17 – – – – Piperazin kalsiyum edatat
2933.59.95.00.18 – – – – Piperazin tartarat
2933.59.95.00.21 – – – – 1- Amino- 4- metilpiperazin
2933.59.95.00.22 – – – – 2,5- Dimetil piperazin
2933.59.95.00.23 – – – – BZP (1- benzylpiperazine)
2933.59.95.00.24 – – – – 1- (2 3- dichlorophenyl) piperazine
2933.59.95.00.28 – – – – Piperazinin diğer tuz ve türevleri
2933.59.95.00.31 – – – – Siprofloksasin
2933.59.95.00.32 – – – – Pyrazophos
2933.59.95.00.38 – – – – Diğerleri
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.61.00.00.00 – – Melamin
2933.69 – – Diğerleri:
– – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO), hekzahidro 1,3,5 trinitro 1,3,5 triazin (hekzojen, trimetilentrinitramin):
2933.69.10.10.00 – – – – Hekzojen (trimetilentrinitramin)
– – – – Diğerleri
2933.69.10.90.11 – – – – – Atrazin
2933.69.10.90.12 – – – – – Propazin
2933.69.10.90.13 – – – – – Simazin
– – – Metanamin (INN) (hekzametilentetramin), 2,6- Di- tert- butil- 4- [4,6- bis (oktiltiyo)- 1,3,5- triazi- 2- ylamino] fenol:
2933.69.40.10.00 – – – – Metanamin (INN) (hekzametilentetramin)
2933.69.40.20.00 – – – – 2,6- Di- tert- butil- 4- [4,6- bis (oktiltiyo)- 1,3,5- triazi- 2- ylamino] fenol
– – – Diğerleri:
2933.69.80.00.11 – – – – Siyanürik asit
2933.69.80.00.19 – – – – Diğerleri
– Laktamlar:
2933.71.00.00.00 – – Epsilon – kaprolaktam (6 – hekzanelaktam)
2933.72 – – Klobazam(INN) ve metiprilon (INN):
2933.72.00.00.11 – – – Klobazam (INN)
2933.72.00.00.12 – – – Metiprilon (INN)
2933.79 – – Diğer laktamlar:
2933.79.00.00.11 – – – İzatin
2933.79.00.00.12 – – – 2- Hidroksikinolin (karbostiril)
2933.79.00.00.19 – – – Diğer laktamlar
– Diğerleri:
2933.91
2933.91.10.00.00 – – – Klordiazepoksit (INN)
– – – Diğerleri:
2933.91.90.00.11 – – – – Alprazolam (INN)
2933.91.90.00.12 – – – – Camazepam (INN)
2933.91.90.00.13 – – – – Klonezepam(INN)
2933.91.90.00.14 – – – – Klorazepate
2933.91.90.00.15 – – – – Delorazepam (INN)
2933.91.90.00.16 – – – – Diazepam (INN)
2933.91.90.00.17 – – – – Estazolam (INN)
2933.91.90.00.18 – – – – Etil loflazepate (INN)
2933.91.90.00.21 – – – – Fludiazepam (INN)
2933.91.90.00.22 – – – – Flunitrazepam (INN)
2933.91.90.00.23 – – – – Flurazepam (INN)
2933.91.90.00.24 – – – – Halazepam (INN)
2933.91.90.00.25 – – – – Lorazepam (INN)
2933.91.90.00.26 – – – – Lormetazepam (INN)
2933.91.90.00.27 – – – – Mazindol (INN)
2933.91.90.00.28 – – – – Medazepam (INN)
2933.91.90.00.31 – – – – Midazolam (INN)
2933.91.90.00.32 – – – – Nimetazepam (INN)
2933.91.90.00.33 – – – – Pinazepam (INN)
2933.91.90.00.34 – – – – Prazepam (INN)
2933.91.90.00.35 – – – – Provaleron (INN)
2933.91.90.00.36 – – – – Temazepam (INN)
2933.91.90.00.37 – – – – Tetrazepam (INN)
2933.91.90.00.38 – – – – Triazolam (INN)
2933.91.90.00.41 – – – – Nitrazepam (INN)
2933.91.90.00.42 – – – – Nordazepam (INN)
2933.91.90.00.43 – – – – Okzazepam (INN)
2933.92.00.00.00 – – Azinfos- metil (ISO)
2933.99 – – Diğerleri:
– – – İndol, skatol (3 – metilindol), azepetin (6- allil – 6, 7- dihidro – 5 H – dibenzo (c,e), azepin), fenindamin (INN) ve bunların tuzları; imipramin hidroklorür (INNM):
– – – – İndol, skatol (3- metilindol):
2933.99.20.10.11 – – – – – İndol ve tuzları
2933.99.20.10.12 – – – – – Skatol ve tuzları
– – – – Diğerleri:
2933.99.20.90.11 – – – – – Azepetin ve tuzları
2933.99.20.90.12 – – – – – Fenindamin ve tuzları
2933.99.20.90.13 – – – – – İmipramin hidroklorür
2933.99.20.90.19 – – – – – Diğerleri
2933.99.50.00.00 – – – 2,4- Di- tert- butil- 6- (5- klorbenzotriazol- 2- yl) fenol
– – – Diğerleri:
2933.99.80.10.00 – – – – Benzimidazol- 2- tiol (merkaptobenzimidazol)
– – – – Diğerleri:
2933.99.80.90.14 – – – – – Monoazepinler
2933.99.80.90.15 – – – – – Diazepinler
2933.99.80.90.16 – – – – – Buspiron (INN)
2933.99.80.90.17 – – – – – WY 3185 (Okzazepam intermedia)
2933.99.80.90.18 – – – – – WY 4088 (Propozepam intermedia)
2933.99.80.90.21 – – – – – İndolasetik asit
2933.99.80.90.22 – – – – – İndolbutirik asit
2933.99.80.90.23 – – – – – Akridin ve türevleri
2933.99.80.90.24 – – – – – Karbazol ve türevleri
2933.99.80.90.25 – – – – – Azosinler (doymuş olsun olmasın)
2933.99.80.90.26 – – – – – Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.27 – – – – – Tenocyclidine (INN)
2933.99.80.90.28 – – – – – Biperiden (INN)
2933.99.80.90.31 – – – – – Chloramino Ketone
2933.99.80.90.32 – – – – – Delta 9- Tetra hydrocannabinol
2933.99.80.90.33 – – – – – Rolicyclidine (INN)
2933.99.80.90.34 – – – – – Etrytamine (INN)
2933.99.80.90.35 – – – – – Zolpidem tartrate
2933.99.80.90.36 – – – – – Azinphos- ethyl
2933.99.80.90.37 – – – – – Chlorfenapyr
2933.99.80.90.38 – – – – – Maleic hidrazin
2933.99.80.90.41 – – – – – Tris- aziridinyl- phosphinoxide
2933.99.80.90.43 – – – – – Benzidamin
2933.99.80.90.44 – – – – – Benzidamin hidroklorür
2933.99.80.90.45 – – – – – Triptofan
2933.99.80.90.49 – – – – – Diğerleri
2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
2934.10 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2934.10.00.00.11 – – Ultraseptil
2934.10.00.00.12 – – Sibazol
2934.10.00.00.13 – – 4- Tiazolin (dihidrotiazol)
2934.10.00.00.19 – – Diğerleri
2934.20 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):
– – Di (benzotiazol – 2 – il) disülfür; merkaptobenzotiazol (benzotiazol – 2 – tiol) ve tuzları:
2934.20.20.00.11 – – – Di (benzotiazol – 2 – il) disülfür
2934.20.20.00.12 – – – Merkaptobenzotiazol (benzotiazol – 2 – tiol) ve tuzları
2934.20.80.00.00 – – Diğerleri
2934.30 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalan- mamış):
– – Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) ve tuzları:
2934.30.10.00.11 – – – Tietilperazin
2934.30.10.00.12 – – – Tioridazin
2934.30.10.00.13 – – – Tioridazin tuzları
2934.30.90.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri:
2934.91 – – Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN), cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN), ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN), phendimetrazine(INN), phenmetrazine(INN) ve sufentanil(INN); bunların tuzları:
2934.91.00.00.11 – – – Aminorex (INN)
2934.91.00.00.12 – – – Brotizolam (INN)
2934.91.00.00.13 – – – Clotiazepam (INN)
2934.91.00.00.14 – – – Cloxazolam (INN)
2934.91.00.00.15 – – – Dextromoramide (INN)
2934.91.00.00.16 – – – Haloxazolam (INN)
2934.91.00.00.17 – – – Ketazolam (INN)
2934.91.00.00.18 – – – Mesocarb (INN)
2934.91.00.00.21 – – – Oxazolam (INN)
2934.91.00.00.22 – – – Pemoline (INN)
2934.91.00.00.23 – – – Phendimetrazine (INN)
2934.91.00.00.24 – – – Sufentanil (INN)
2934.91.00.00.29 – – – Diğerleri
2934.92.00.00.00 – – Diğer fentaniller ve türevleri
2934.99 – – Diğerleri:
– – – – Klorprotiksen (INN); tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları:
2934.99.60.10.11 – – – – – Klorprotiksen
2934.99.60.10.12 – – – – – Tenalidin
2934.99.60.10.13 – – – – – Tenalidin tartaratları ve maleatları
2934.99.60.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
2934.99.90.10.00 – – – – Sültonlar ve sültamlar
2934.99.90.20.00 – – – – Tiofen
– – – – Monotinler; Nükleik asit ve tuzları:
2934.99.90.30.11 – – – – – Monotinler
2934.99.90.30.12 – – – – – Nükleik asit ve tuzları
– – – – Diğerleri:
2934.99.90.90.11 – – – – – Nitrofurazon
2934.99.90.90.12 – – – – – Morfolin propiyonitril
2934.99.90.90.13 – – – – – Tiyokonazol
2934.99.90.90.14 – – – – – Asesülfam- K (6- metil- 1,2,3- okzatiasin- 4(3H) `- one- 2,2- dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.15 – – – – – Chlozolinate
2934.99.90.90.21 – – – – – Aspartam Asesülfam Tuzu
2934.99.90.90.22 – – – – – Tianeptine ve tuzları
2934.99.90.90.23 – – – – – Thiofentanyl
2934.99.90.90.24 – – – – – 4- Methyl- 5- phenyl- 2- oxazolidinone
2934.99.90.90.27 – – – – – Diğerleri
2935 Sülfonamidler:
2935.10.00.00.00 – N- Metiylperfluorooktan sülfonamid
2935.20.00.00.00 – N- Etilperfluorooktan sülfonamid
2935.30.00.00.00 – N- Etil- N- (2- hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid
2935.40.00.00.00 – N- (2- Hidroksietil)- N- metilperfluorooktan sülfonamid
2935.50.00.00.00 – Diğer perfluorooktan sülfonamidler
2935.90 – Diğerleri:
2935.90.30.00.00 – – 3- {1- [(7- (Hekzadesilsulfonilamino)- 1H- indol- 3- yl]- 3- oxo- 1 H, 3H- nafto [1,8- cd]piran- 1- yl}- N,N- dimetil- 1H- indol- 7- sulfonamid; metosulam (ISO)
– – Diğerleri:
2935.90.90.00.11 – – – Sülfodiazin
2935.90.90.00.12 – – – Sülfatiazol
2935.90.90.00.13 – – – o- Toluen sülfonamid
2935.90.90.00.14 – – – p- Sülfamilbenzamin
2935.90.90.00.15 – – – p- Aminobenzensülfonamid
2935.90.90.00.16 – – – Sülfopirin
2935.90.90.00.17 – – – Sülfomerazin
2935.90.90.00.18 – – – Sodyum sülfadimiden
2935.90.90.00.21 – – – Sulfametoksazol
2935.90.90.00.22 – – – Sülfizokzazol
2935.90.90.00.23 – – – Asetilsülfizokzazol
2935.90.90.00.29 – – – Diğerleri
XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR
2936 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil- miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın):
– Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):
2936.21 – – Vitamin A ve türevleri:
2936.21.00.00.11 – – – Vitamin A
2936.21.00.00.12 – – – Vitamin A asetat
2936.21.00.00.13 – – – Vitamin A propiyonat
2936.21.00.00.14 – – – Vitamin A palmitat
2936.21.00.00.15 – – – Vitamin A asit (retinoik asit)
2936.21.00.00.19 – – – Vitamin A `nın diğer türevleri
2936.22 – – Vitamin B1 ve türevleri:
2936.22.00.00.11 – – – Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]
2936.22.00.00.12 – – – Tiyamin hidroklorür
2936.22.00.00.13 – – – Tiyamin mononitrat
2936.22.00.00.19 – – – Vitamin B 1`in diğer türevleri
2936.23 – – Vitamin B2 ve türevleri:
2936.23.00.00.11 – – – Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]
2936.23.00.00.12 – – – Riboflavin 5`- ortofosforik esteri
2936.23.00.00.13 – – – Riboflavin 5`- ortofosfat esterinin tuzları
2936.23.00.00.19 – – – Vitamin B 2`nin diğer türevleri
2936.24 – – D – veya DL – Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini) ve türevleri:
2936.24.00.00.11 – – – D- veya DL- Pantotenik asit
2936.24.00.00.12 – – – Sodyum pantotanat
2936.24.00.00.13 – – – Kalsiyum pantotanat
2936.24.00.00.19 – – – Vitamin B 3 veya B 5`in diğer türevleri
2936.25 – – Vitamin B 6 ve türevleri:
2936.25.00.00.11 – – – Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol]
2936.25.00.00.12 – – – Piridoksin hidroklorür
2936.25.00.00.19 – – – Vitamin B 6`nın diğer türevleri
2936.26 – – Vitamin B 12 ve türevleri:
2936.26.00.00.11 – – – Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]
2936.26.00.00.12 – – – Hidroksi kobalamin
2936.26.00.00.19 – – – Vitamin B 12`nin diğer türevleri
2936.27 – – Vitamin C ve türevleri:
2936.27.00.00.11 – – – Vitamin C [L- veya DL- askorbik asit (INN) ]
2936.27.00.00.12 – – – Sodyum askorbat
2936.27.00.00.13 – – – Kalsiyum askorbat
2936.27.00.00.19 – – – Vitamin C`nin diğer türevleri
2936.28 – – Vitamin E ve türevleri:
2936.28.00.00.11 – – – Vitamin E (tokoferol)
2936.28.00.00.12 – – – Tokoferil asetat
2936.28.00.00.13 – – – Disodyum tokoferil fosfat
2936.28.00.00.19 – – – Vitamin E`nin diğer türevleri
2936.29 – – Diğer vitaminler ve türevleri:
– – – Vitamin B 9 ve türevleri:
2936.29.00.00.11 – – – – Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
2936.29.00.00.12 – – – – Vitamin B 9`un türevleri
– – – Vitamin H ve türevleri:
2936.29.00.00.21 – – – – Vitamin H (biyotin)
2936.29.00.00.22 – – – – Vitamin H`nin türevleri
– – – Diğerleri:
2936.29.00.00.31 – – – – Vitamin K (fitomenadion (INN))
2936.29.00.00.32 – – – – Vitamin K`nın türevleri
2936.29.00.00.33 – – – – Vitamin PP (nikotinamit (INN))
2936.29.00.00.34 – – – – Nikotinik asit (INN)
2936.29.00.00.39 – – – – Vitamin PP`nin diğer türevleri
2936.29.00.00.41 – – – – Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ]
2936.29.00.00.42 – – – – Vitamin D 3 (7- dehidrokollesterol)
2936.29.00.00.43 – – – – Vitamin D 4 (22,23- dihidroergesterol)
2936.29.00.00.44 – – – – Vitamin D 5 (7- dehidro- beta stosterol)
2936.29.00.00.45 – – – – Vitamin D`nin türevleri
2936.29.00.00.46 – – – – Vitamin A D3
2936.29.00.00.49 – – – – Diğer vitaminler ve türevleri
2936.90 – Diğerleri (tabii konsantreler dahil):
2936.90.00.10.00 – – Provitaminler (karışık olmayanlar)
– – Diğerleri:
2936.90.00.90.11 – – – A D vitaminlerinin tabii konsantreleri
2936.90.00.90.19 – – – Diğer tabii konsantreler
2936.90.00.90.29 – – – Diğerleri
,
2937
– Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein hormonları, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.11.00.00.00 – – Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.12 – – Ensülin ve tuzları:
2937.12.00.10.00 – – – Ensülin
2937.12.00.20.00 – – – Ensülin tuzları
– – Diğerleri:
2937.19.00.00.11 – – – Hipofiz ön lobu hormonları
2937.19.00.00.12 – – – Hipofiz arka lobu hormonları
2937.19.00.00.19 – – – Diğerleri
– Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.21 – – Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon):
2937.21.00.00.11 – – – Kortizon
2937.21.00.00.12 – – – Hidrokortizon
2937.21.00.00.13 – – – Prednizon (dehidrokortizon)
2937.21.00.00.14 – – – Prednizolon (dehidrohidrokortizon)
2937.22.00.00.00 – – Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri
– – Ostrojenler ve projestojenler:
2937.23.00.00.11 – – – Ostrojenler
2937.23.00.00.12 – – – Projestojenler (Over hormonlar)
– – Diğerleri:
2937.29.00.00.11 – – – Adrenal hormonları
2937.29.00.00.12 – – – Testiküler hormonları
2937.29.00.00.19 – – – Diğerleri
2937.50.00.00.00 – Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.90.00.00.00 – Diğerleri
XII. GLİKOZİTLER VE ALKALOİDLER (TABİİ VEYA
SENTEZ YOLU İLE ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI,
ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
2938 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2938.10 – Rutosid (rutin) ve türevleri:
2938.10.00.00.11 – – Rutosid (rutin)
2938.10.00.00.12 – – Rutosid türevleri
2938.90 – Diğerleri:
– – Dijital glikozitler:
2938.90.10.00.11 – – – Dijitoksin
2938.90.10.00.19 – – – Diğerleri
2938.90.30.00.00 – – Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar
– – Diğerleri:
2938.90.90.10.00 – – – Saponinler
– – – Diğerleri:
2938.90.90.90.11 – – – – Strofantin
2938.90.90.90.12 – – – – Arbutin
2938.90.90.90.13 – – – – Amigdalin
2938.90.90.90.14 – – – – Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15 – – – – Steviol glikozitler
2938.90.90.90.19 – – – – Diğerleri
2939 Alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
– Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.11
2939.11.00.00.11 – – – Haşhaş sapı konsantreleri
2939.11.00.00.12 – – – Morfin
2939.11.00.00.13 – – – Diasetil morfin (eroin)
2939.11.00.00.14 – – – Etil morfin
2939.11.00.00.15 – – – Kodein
2939.11.00.00.16 – – – Tebain
2939.11.00.00.17 – – – Buprenorphine (INN)
2939.11.00.00.18 – – – Dihydrokodeine (INN)
2939.11.00.00.21 – – – Etorphine (INN)
2939.11.00.00.22 – – – Hydrocodone (INN)
2939.11.00.00.23 – – – Hydromorphone (INN)
2939.11.00.00.24 – – – Nicomorphine (INN)
2939.11.00.00.25 – – – Oxycodone(INN)
2939.11.00.00.26 – – – Oxymorphone (INN)
2939.11.00.00.27 – – – Pholcodine (INN)
2939.11.00.00.28 – – – Thebacon (INN)
2939.11.00.00.31 – – – Morfin sülfat
2939.11.00.00.32 – – – Morfin hidroklorür
2939.11.00.00.39 – – – Diğerleri
2939.19 – – Diğerleri:
2939.19.00.00.11 – – – Narsein
2939.19.00.00.12 – – – Narkotin (noskapin (INN))
2939.19.00.00.13 – – – Papaverin
2939.19.00.00.14 – – – Apomorfin
2939.19.00.00.15 – – – Oripavine
2939.19.00.00.16 – – – Acetorphine
2939.19.00.00.29 – – – Diğerleri
2939.20 – Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri: bunların tuzları
– – Kinin ve tuzları:
2939.20.00.10.11 – – – Kinin
2939.20.00.10.12 – – – Kinin sülfat
2939.20.00.10.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2939.20.00.90.11 – – – Barbiturate de kinidin
2939.20.00.90.19 – – – Diğerleri
2939.30 – Kafein ve tuzları:
2939.30.00.00.11 – – Kafein
2939.30.00.00.12 – – Kafein tuzları
– Efedra ve türevlerinin alkoloidleri; bunların tuzları:
2939.41 – – Efedrin ve tuzları:
2939.41.00.00.11 – – – Efedrin
2939.41.00.00.12 – – – Efedrin hidroklorür
2939.41.00.00.19 – – – Efedrinin diğer tuzları
2939.42 – – Pseudoefedrin (INN) ve tuzları:
2939.42.00.00.11 – – – Pseudoefedrin
2939.42.00.00.12 – – – Pseudoefedrinin tuzları
2939.43 – – Kathin (INN) ve tuzları:
2939.43.00.00.11 – – – Katin (INN)
2939.43.00.00.12 – – – Katinin tuzları
2939.44.00.00.00 – – Norephedrine ve bunların tuzları
2939.45.00.00.00 – – Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat ve tuzları
2939.49 – – Diğerleri:
2939.49.00.00.11 – – – Metilefedrin
2939.49.00.00.13 – – – Metanfetamin
2939.49.00.00.15 – – – Barbexaclon
2939.49.00.00.19 – – – Diğerleri
– Teofilin ve aminofilin (teofilin – etilendiamin) ve bunların türev- leri, tuzları:
2939.51 – – Fenetilin (INN) ve tuzları:
2939.51.00.00.11 – – – Fenetilin (INN)
2939.51.00.00.12 – – – Fenetilinin tuzları
2939.59 – – Diğerleri:
2939.59.00.00.11 – – – Teofilin ve aminofilin ve tuzları
2939.59.00.00.12 – – – Dimenhidrinat
2939.59.00.00.19 – – – Diğerleri
– Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları:
2939.61.00.00.00 – – Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62.00.00.00 – – Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63.00.00.00 – – Liserjik asit ve tuzları
2939.69 – – Diğerleri:
2939.69.00.00.11 – – – Ergokristin
2939.69.00.00.12 – – – Ergotoksin
2939.69.00.00.13 – – – Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları
2939.69.00.00.19 – – – Diğerleri
– Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar:
2939.72 – – Kokain, ekgonin; bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri:
– – – Kokain ve tuzları:
2939.72.00.00.11 – – – – Ham kokain
– – – – Diğerleri:
2939.72.00.00.21 – – – – – Ekgonin
2939.72.00.00.29 – – – – – Diğerleri
2939.72.00.00.39 – – – Diğerleri
2939.79 – – Diğerleri:
2939.79.10.00.00 – – – Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
– – – Diğerleri
2939.79.90.10.00 – – – – Teobramin
– – – – Diğerleri:
2939.79.90.90.11 – – – – – Piperin
2939.79.90.90.12 – – – – – Atropin
2939.79.90.90.13 – – – – – Homatropin
2939.79.90.90.14 – – – – – Pilokarpin
2939.79.90.90.15 – – – – – Hiyosiyamin
2939.79.90.90.16 – – – – – Ezerin
2939.79.90.90.17 – – – – – Hiyosin (skopolamin)
2939.79.90.90.18 – – – – – Rezerpin
2939.79.90.90.21 – – – – – Teobromin türevleri
2939.79.90.90.22 – – – – – Psilocybine
2939.79.90.90.23 – – – – – Psicain Neu
2939.79.90.90.24 – – – – – Chloro(pseudo)ephedrine(1- chloro- 1- phenyl- 2- methylamino- propane) (baz veya HCl)
2939.79.90.90.29 – – – – – Diğerleri
2939.80.00.00.00 – Diğerleri
XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER
2940 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
2940.00.00.00.11 – Ramnoz, rafinoz, mannoz
2940.00.00.00.12 – Maltilol ((?)- D- Glukopiranozil- 1,4- D- glusitol)
2940.00.00.00.13 – Laktilol ((4- O- ?- D- Galaktopiranozil- D- glusitol)
2940.00.00.00.14 – İzomalt
2940.00.00.00.18 – Diğerleri
2941 Antibiyotikler:
2941.10 – Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların tuzları:
– – Amoksilin (INN) ve tuzları:
2941.10.00.00.11 – – – Amoksilin trihydrate
2941.10.00.00.12 – – – Amoksilin anhydrous
2941.10.00.00.13 – – – Amoksilin sodium
2941.10.00.00.19 – – – Amoksilinin diğer tuzları
– – Ampisilin (INN), metampisilin (INN), pivampisilin(INN) ve bunların tuzları:
2941.10.00.00.21 – – – Ampisilin trihydrate
2941.10.00.00.22 – – – Ampisilin anhydrous
2941.10.00.00.23 – – – Ampisilin sodium
2941.10.00.00.24 – – – Steril ampisilin sodium
2941.10.00.00.25 – – – Ampisilin Betalaktamaz inhibitörleri
2941.10.00.00.29 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
2941.10.00.00.31 – – – Azidocillin sodium
2941.10.00.00.32 – – – Piperacillin monohydrate
2941.10.00.00.33 – – – Indanyl carbenicillin sodium
2941.10.00.00.34 – – – Sultamycillin tosylat
2941.10.00.00.35 – – – Sultamycillin base
2941.10.00.00.39 – – – Diğerleri
2941.20 – Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları:
2941.20.30.00.00 – – Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları
2941.20.80.00.00 – – Diğerleri
2941.30 – Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları:
2941.30.00.00.11 – – Tetrasiklin
2941.30.00.00.12 – – Tetrasiklin HCI
2941.30.00.00.13 – – Tetrasiklin phosphate
2941.30.00.00.14 – – Oxytetrasiklin
2941.30.00.00.15 – – Oxytetrasiklin HCI
2941.30.00.00.16 – – Chlortetrasiklin
2941.30.00.00.17 – – Chlortetrasiklin HCI
2941.30.00.00.19 – – Diğerleri
2941.40 – Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları:
2941.40.00.00.11 – – Kloramfenikol
2941.40.00.00.12 – – Kloramfenikol palmitat
2941.40.00.00.13 – – Kloramfenikol pentatonat
2941.40.00.00.19 – – Diğerleri
2941.50 – Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları:
2941.50.00.00.11 – – Erithromisin
2941.50.00.00.12 – – Erithromisin estolate
2941.50.00.00.13 – – Erithromisin ethyl succinate
2941.50.00.00.14 – – Erithromisin stearate
2941.50.00.00.19 – – Diğerleri
2941.90 – Diğerleri:
2941.90.00.00.11 – – Tirotrisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.12 – – Basitrasin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.13 – – Neomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.14 – – Polimiksin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.15 – – Kanomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.16 – – Viomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.17 – – Sikloserin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.18 – – Kolimisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.21 – – Groseofülvin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.22 – – Gentamisin
2941.90.00.00.23 – – Gentamisin sülfat
2941.90.00.00.29 – – Gentamisin`in diğer türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.31 – – Linkomisin
2941.90.00.00.32 – – Linkomisin HCI
2941.90.00.00.39 – – Linkomisin`in diğer türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.41 – – Rifampisin
2941.90.00.00.42 – – Rifampisin`in türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.43 – – Sefradin
2941.90.00.00.44 – – Sefradin monohidrat
2941.90.00.00.45 – – Sefaleksin monohidrat
2941.90.00.00.46 – – Sefradoksil monohidrat
2941.90.00.00.47 – – Sefuroksim aksetil
2941.90.00.00.48 – – Diğer sefalosporinler ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.51 – – Netilmisin sülfat
2941.90.00.00.59 – – Diğerleri
2942.00 Diğer organik bileşikler:
2942.00.00.00.11 – Keten
2942.00.00.00.12 – Difenilketen
2942.00.00.00.19 – Diğer ketenler
2942.00.00.00.21 – Bakır asetoarsenit
2942.00.00.00.29 – Diğer organik bileşikler
3001
3001.20 – Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları:
3001.20.10.00.00 – – İnsan menşeli olanlar
3001.20.90.00.00 – – Diğerleri
3001.90 – Diğerleri:
3001.90.20.00.00 – – İnsan menşeli olanlar
– – Diğerleri:
3001.90.91.00.00 – – – Heparin ve tuzları
– – – Diğerleri
3001.90.98.10.00 – – – – Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
3001.90.98.90.00 – – – – Diğerleri
3002
– Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın):
3002.12 – – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları:
– – – Antiserumlar:
3002.12.00.00.11 – – – – Yılan serumu
3002.12.00.00.12 – – – – Aglutinan serumları
3002.12.00.00.13 – – – – Gamma- globulin
3002.12.00.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğer kan fraksiyonları:
3002.12.00.00.21 – – – – Hemoglobin
3002.12.00.00.22 – – – – Kan globulinleri
3002.12.00.00.23 – – – – Serum globulinleri
3002.12.00.00.29 – – – – Diğerleri
3002.13.00.00.00 – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri
3002.14.00.00.00 – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri
3002.15.00.00.00 – – Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri
– Aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
3002.41 – – İnsanlar için kullanılan aşılar:
3002.41.10.00.00 – – – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS- CoV türleri)
– – – Diğerleri:
3002.41.90.10.00 – – – – Çocuk felci aşıları
– – – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:
3002.41.90.20.11 – – – – – Kızamık aşısı
3002.41.90.20.12 – – – – – Kabakulak aşısı
3002.41.90.20.13 – – – – – BCG aşısı
3002.41.90.20.14 – – – – – Karma aşı (DBT)
3002.41.90.20.15 – – – – – Kolera aşısı
3002.41.90.20.16 – – – – – Tifo aşısı
3002.41.90.20.19 – – – – – Diğerleri
3002.42.00.00.00 – – Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.49.00.00.00 – – Diğerleri
– Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın):
3002.51.00.00.00 – – Hücre tedavisi ürünleri
3002.59.00.00.00 – – Diğerleri
3002.90 – Diğerleri:
3002.90.10.00.00 – – İnsan kanı
3002.90.30.00.00 – – Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
– – Diğerleri
3002.90.90.00.13 – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.19 – – – Diğerleri
3003 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan- mamış):
3003.10.00.00.00 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler
3003.20.00.00.00 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3003.31.00.00.00 – – İnsülin içerenler
3003.39.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3003.41.00.00.00 – – Efedrin ve tuzlarını içerenler
3003.42.00.00.00 – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3003.43.00.00.00 – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3003.49.00.00.00 – – Diğerleri
3003.60.00.00.00 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti- sıtma aktif maddelerini içerenler
3003.90.00.00.00 – Diğerleri
3004
3004.10.00.00.00 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
3004.20.00.00.00 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3004.31.00.00.00 – – İnsülin içerenler
3004.32.00.00.00 – – Böbreküstü bezi hormonlarını, bunların türevleri ve yapısal benzerlerini içerenler
3004.39.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3004.41.00.00.00 – – Efedrin ve tuzlarını içerenler
3004.42.00.00.00 – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3004.43.00.00.00 – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3004.49.00.00.00 – – Diğerleri
3004.50.00.00.00 – Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler
3004.60.00.00.00 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti- sıtma aktif maddelerini içerenler
3004.90.00.00.00 – Diğerleri
3005
3005.10.00.00.00 – Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler
3005.90 – Diğerleri:
– – Vatka ve vatkadan mamul eşya
3005.90.10.00.11 – – – Hidrofil pamuktan
3005.90.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
– – – Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:
– – – – Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:
3005.90.31.00.11 – – – – – Gaz bezleri
3005.90.31.00.12 – – – – – Tıbbi gaz kompresler
3005.90.31.00.19 – – – – – Gazlı diğer eşya
– – – – Diğerleri:
3005.90.50.00.11 – – – – – Alçılı sargı bezi
3005.90.50.00.12 – – – – – Tıbbi üçgen sargı
3005.90.50.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
3005.90.99.10.00 – – – – Tıbbi muşamba ve tafta angle
3005.90.99.90.00 – – – – Diğerleri
3006 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah – zarları:
3006.10
3006.10.10.00.00 – – Cerrahi dikişler için steril katgütler
– – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın):
3006.10.30.10.00 – – – Plastiklerden olanlar
3006.10.30.20.00 – – – Örme mensucattan olanlar
3006.10.30.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
– – – Plastiklerden olanlar
3006.10.90.10.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.10.12 – – – – Cerrahi poliamid iplik
3006.10.90.10.13 – – – – Cerrahi poliglaktin iplik
3006.10.90.10.19 – – – – Diğerleri
– – – Örme mensucattan olanlar
3006.10.90.20.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.20.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
3006.10.90.90.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.90.12 – – – – Cerrahi paslanmaz çelik tel
3006.10.90.90.19 – – – – Diğerleri
3006.30 – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstah – zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak – tifleri
3006.30.00.00.11 – – Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
3006.30.00.00.12 – – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar
3006.40 – Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
3006.40.00.00.12 – – Çinko- fosfat siman
3006.40.00.00.13 – – Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri
3006.40.00.00.18 – – Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri
3006.50.00.00.00 – İlk yardım kutuları ve setleri
3006.60.00.00.00 – Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
3006.70.00.00.00 – Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları
– Diğerleri:
3006.91.00.00.00 – – Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
3006.92.00.00.00 – – Eczacılık ürünleri döküntüleri
3006.93.00.00.00 – – Tanınmış klinik çalışmalarda kullanılmak üzere plasebolar ve kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (ölçülü dozlarda)
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3101.00.00.10.00 – Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar
3101.00.00.90.00 – Diğerleri
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
3102.10 – Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.10.10.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45`den fazla olan üre
3102.10.90.00.00 – – Diğerleri
– Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları:
3102.21.00.00.00 – – Amonyum sülfat
3102.29 – – Diğerleri
3102.29.00.00.11 – – – Amonyum sülfo nitrat
3102.29.00.00.19 – – – Diğerleri
3102.30 – Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.30.10.00.00 – – Sulu çözelti halinde
3102.30.90.00.00 – – Diğerleri
3102.40 – Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:
– – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28`i geçmeyenler
3102.40.10.00.11 – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.10.00.19 – – – Diğerleri
– – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28`i geçenler
3102.40.90.00.11 – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
3102.40.90.00.19 – – – Diğerleri
3102.50.00.00.00 – Sodyum nitrat
3102.60.00.00.00 – Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00 – Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90 – Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
3102.90.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid
3102.90.00.90.00 – – Diğerleri
3103 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:
– Süper fosfatlar:
3103.11.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler
3103.19.00.00.00 – – Diğerleri
3103.90.00.00.00 – Diğerleri
3104 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:
3104.20 – Potasyum klorür:
3104.20.10.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40 `ı geçmeyenler
3104.20.50.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40`ı geçen fakat % 62`yi geçmeyenler
3104.20.90.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62`yi geçenler
3104.30 – Potasyum sülfat:
3104.30.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3104.30.00.90.00 – – Diğerleri
3104.90 – Diğerleri:
– – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
3104.90.00.11.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3104.90.00.19.00 – – – Diğerleri
3104.90.00.90.00 – – Diğerleri
3105 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:
3105.10 – Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:
– – Potasyum sülfat:
3105.10.00.11.00 – – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.19.00 – – – Diğerleri
– – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
3105.10.00.21.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
3105.10.00.29.00 – – – Diğerleri
– – Kalsiyum siyanamid:
3105.10.00.31.00 – – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler
3105.10.00.39.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
3105.10.00.90.11 – – – Sıvı gübreler
3105.10.00.90.19 – – – Diğerleri
3105.20 – Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:
3105.20.10.00.00 – – Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10`u geçenler
3105.20.90.00.00 – – Diğerleri
3105.30.00.00.00 – Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)
3105.40 – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:
3105.40.00.00.11 – – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)
3105.40.00.00.12 – – Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları
– Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler:
3105.51.00.00.00 – – Nitrat ve fosfat içerenler
3105.59 – – Diğerleri
3105.59.00.00.11 – – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba riyle %10 veya daha fazla olanlar
3105.59.00.00.19 – – – Diğerleri
3105.60.00.00.00 – Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler
3105.90 – Diğerleri:
3105.90.20.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10`u geçenler
3105.90.80.00.00 – – Diğerleri
3201 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
3201.10.00.00.00 – Kebrako hülasası
3201.20 – Mimoza hülasası:
3201.20.00.10.00 – – Kuru hülasa
3201.20.00.90.00 – – Diğerleri
3201.90 – Diğerleri:
– – Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestane- si ağacı hülasası
3201.90.20.00.11 – – – Sumak hülasası
3201.90.20.00.12 – – – Boya meşesi palamudu hülasası
3201.90.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
3201.90.90.10.00 – – – Diğer bitkisel menşeli hülasalar
3201.90.90.20.00 – – – Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dahil)
3201.90.90.90.00 – – – Diğerleri
3202 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
3202.10.00.00.00 – Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler
3202.90 – Diğerleri
3202.90.00.00.11 – – Bazik krom sülfat
3202.90.00.00.12 – – Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler
3202.90.00.00.13 – – Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)
3202.90.00.00.14 – – Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar
3203.00
– Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar:
3203.00.10.10.00 – – Tabii indigo (tabii çivit)
3203.00.10.90.00 – – Diğerleri
3203.00.90.00.00 – Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar
3204
– Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
3204.11.00.00.00 – – Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12 – – Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12.00.00.11 – – – Asit boyalar
3204.12.00.00.12 – – – Mordan boyalar
3204.12.00.00.19 – – – Diğerleri
3204.13.00.00.00 – – Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.14.00.00.00 – – Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.15.00.00.00 – – Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.16.00.00.00 – – Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.17 – – Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11 – – – Pigmentler
3204.17.00.00.12 – – – Esası pigment olan müstahzarlar
3204.18.00.00.00 – – Karotenoid renklendirici maddeler ve bunlara dayalı müstahzarlar
3204.19 – – Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen karışımlar dahil)
3204.19.00.00.11 – – – Kükürtlü boyalar
3204.19.00.00.12 – – – Solvent boyalar
3204.19.00.00.19 – – – Diğerleri
3204.20.00.00.00 – Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler
3204.90.00.00.00 – Diğerleri
3205.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
3205.00.00.10.00 – Sentetik laklar
3205.00.00.90.00 – Diğerleri
3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
– Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:
3206.11.00.00.00 – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla titandioksit içerenler
3206.19.00.00.00 – – Diğerleri
3206.20 – Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
3206.20.00.00.11 – – Baryum kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.12 – – Çinko kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.13 – – Stronsiyum kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.14 – – Kurşun kromat esaslı pigmentler
3206.20.00.00.19 – – Diğerleri
– Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:
3206.41 – – Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:
3206.41.00.10.00 – – – Ultramarin
3206.41.00.90.00 – – – Diğerleri
3206.42.00.00.00 – – Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar
3206.49 – – Diğerleri:
3206.49.10.00.00 – – – Magnetit
3206.49.70.00.00 – – – Diğerleri
3206.50.00.00.00 – Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
3207
3207.10.00.00.00 – Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar boyalar ve benzeri müstahzarlar
3207.20 – Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar:
3207.20.10.00.00 – – Sırlar
– – Diğerleri
3207.20.90.00.11 – – – Cam haline gelebilen terkipler
3207.20.90.00.19 – – – Diğerleri
3207.30.00.00.00 – Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar
3207.40 – Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):
3207.40.40.00.00 – – Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5 mm`yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat 5 mikrometreyi geçmeyen);Toz veya granül halindeki camlar (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla silikon dioksid içeren)
3207.40.85.00.00 – – Diğerleri
3208 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.10 – Esası poliester olanlar:
3208.10.10.00.00 – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
3208.10.90.00.00 – – Diğerleri
3208.20 – Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:
– – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
3208.20.10.00.11 – – – Esası akrilik olanlar
3208.20.10.00.12 – – – Esası vinil polimer olanlar
– – Diğerleri
3208.20.90.00.11 – – – Esası akrilik olanlar
3208.20.90.00.12 – – – Esası vinil polimer olanlar
3208.90 – Diğerleri:
– – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.90.11.00.00 – – – 2,2`- (tert – butilimino) dietanol ve 4,4`- metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N,N – dimetilasetamid`de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3208.90.13.00.00 – – – p – Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N – dimetilasetamid`de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3208.90.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
– – – Esası sentetik polimer olanlar
3208.90.91.00.11 – – – – Florlu polimer vernikler
3208.90.91.00.19 – – – – Diğer sentetik vernikler
3208.90.91.00.21 – – – – Florlu polimer boyalar
3208.90.91.00.22 – – – – Trafik yol boyaları
3208.90.91.00.23 – – – – Yapı (inşaat) son kat boyaları
3208.90.91.00.29 – – – – Diğer sentetik boyalar
– – – Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar
3208.90.99.00.11 – – – – Selülozik vernikler
3208.90.99.00.12 – – – – Selülozik boyalar
3208.90.99.00.19 – – – – Diğerleri
3209 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
3209.10 – Esası akrilik ve vinil polimer olanlar
3209.10.00.00.11 – – Yapı son kat boyaları (su bazlı)
3209.10.00.00.19 – – Diğer akrilik esaslı olanlar
3209.10.00.00.21 – – Esası vinil polimer olanlar
3209.90.00.00.00 – Diğerleri
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve `distemperler` dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
– Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)
3210.00.10.00.11 – – Yağlı boyalar
3210.00.10.00.12 – – Vernikler
– Diğerleri
3210.00.90.00.11 – – Zehirli boyalar (antifouling boyalar)
3210.00.90.00.12 – – Diğer müstahzar boyalar
3210.00.90.00.13 – – Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler
3210.00.90.00.19 – – Diğerleri
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
3212
3212.10.00.00.00 – Istampacılığa mahsus varaklar
3212.90 – Diğerleri:
3212.90.00.00.11 – – Bronz patlar
3212.90.00.00.12 – – Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler
3212.90.00.00.19 – – Diğerleri
3213 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
3213.10.00.00.00 – Takım halindeki boyalar
3213.90.00.00.00 – Diğerleri
3214
3214.10 – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri:
– – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar
3214.10.10.00.11 – – – Reçineli macunlar ve çimentolar
3214.10.10.00.12 – – – Plastik esaslı macunlar
3214.10.10.00.19 – – – Diğer macunlar
3214.10.90.00.00 – – Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri
– Diğerleri
3214.90.00.00.11 – – Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar
3214.90.00.00.12 – – Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva
3214.90.00.00.19 – – Diğerleri
3215 Baskı mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):
– Baskı mürekkepleri:
3215.11.00.00.00 – – Siyah
3215.19.00.00.00 – – Diğerleri
3215.90 – Diğerleri:
3215.90.20.00.00
– – Diğerleri:
3215.90.70.00.11 – – – Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler
3215.90.70.00.19 – – – Diğerleri
3301
– Turunçgillerin uçucu yağları:
3301.12 – – Portakaldan elde edilenler:
3301.12.10.00.00 – – – Terpeni alınmamış
3301.12.90.00.00 – – – Terpeni alınmış
3301.13 – – Limondan elde edilenler:
3301.13.10.00.00 – – – Terpeni alınmamış
3301.13.90.00.00 – – – Terpeni alınmış
3301.19 – – Diğerleri:
3301.19.20.00.00 – – – Terpeni alınmamış
3301.19.80.00.00 – – – Terpeni alınmış
– Uçucu yağlar (turunçgillerden elde edilenler hariç):
3301.24 – – Nane (Mentha piperita)den elde edilenler:
3301.24.10.00.00 – – – Terpeni alınmamış
3301.24.90.00.00 – – – Terpeni alınmış
3301.25 – – Diğer nanelerden elde edilenler:
3301.25.10.00.00 – – – Terpeni alınmamış
3301.25.90.00.00 – – – Terpeni alınmış
3301.29 – – Diğerleri:
– – – Karanfil, niyauli, ylang – ylangdan elde edilenler:
– – – – Terpeni alınmamış:
3301.29.11.10.00 – – – – – Ylang- ylang
3301.29.11.90.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Terpeni alınmış:
3301.29.31.10.00 – – – – – Ylang- ylang
3301.29.31.90.00 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Terpeni alınmamış:
3301.29.42.00.00 – – – – – Gülden elde edilenler
– – – – – Diğerleri:
3301.29.49.10.00 – – – – – – Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler
3301.29.49.20.00 – – – – – – Stearopten
– – – – – – Diğerleri:
3301.29.49.90.11 – – – – – – – Kekik yağı
3301.29.49.90.13 – – – – – – – Biberiye yağı
3301.29.49.90.14 – – – – – – – Adaçayı yağı
3301.29.49.90.15 – – – – – – – Okaliptus yağı
3301.29.49.90.18 – – – – – – – Diğer uçucu yağlar
– – – – Terpeni alınmış:
3301.29.71.00.00 – – – – – Itır çiçeği (germenyum)`den; yaseminden;güve otu (vetiver)`dan elde edilenler
3301.29.79.00.00 – – – – – Lavantadan veya lavandinden (melez lavanta) elde edilenler
– – – – – Diğerleri:
3301.29.91.10.00 – – – – – – Oğul otu (stronel)ndan elde edilenler
3301.29.91.90.00 – – – – – – Diğerleri
3301.30.00.00.00 – Rezinoitler
3301.90 – Diğerleri:
3301.90.10.00.00 – – Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler
– – Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri:
– – – Meyan kökü ve şerbetçi otundan:
– – – – Meyan kökünden:
3301.90.21.11.00 – – – – – İlaç sanayiinde kullanılanlar
3301.90.21.19.00 – – – – – Diğerleri
3301.90.21.20.00 – – – – Şerbetçi otundan
– – – Diğerleri:
3301.90.30.10.00 – – – – Tıbbi
3301.90.30.90.00 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
3301.90.90.10.00 – – – Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
3301.90.90.90.00 – – – Diğerleri
3302 Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kulla – nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar:
3302.10 – Yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türden olanlar
– – İçecek sanayiinde kullanılan türde olanlar
– – – Bir içeceği karakterize eden bütün tat verici ajanları (aromatizanları) ihtiva eden müstahzarlar:
3302.10.10.00.00 – – – – Hacim itibariyle alkol derecesi % 0,5`i geçenler
– – – – Diğerleri
3302.10.21.00.00 – – – – – Katı süt yağı, sakkoroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 1,5` dan az katı süt yağı, % 5 `den az sakkaroz veya izoglikoz, % 5` den az glikoz veya nişasta içerenler
3302.10.29.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
3302.10.40.10.00 – – – – İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar
3302.10.40.90.00 – – – – Diğerleri
3302.10.90.00.00 – – Yiyecek sanayiinde kullanılan türde olanlar
3302.90 – Diğerleri:
3302.90.10.00.00 – – Alkollü çözeltiler
3302.90.90.00.00 – – Diğerleri
3303.00 Parfümler ve tuvalet suları:
3303.00.10.00.00 – Parfümler
– Tuvalet suları
3303.00.90.00.11 – – Kolonyalar
3303.00.90.00.19 – – Diğer tuvalet suları
3304 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah – zarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstah – zarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:
3304.10 – Dudak makyaj müstahzarları:
3304.10.00.10.00 – – Dudak rujları
3304.10.00.90.00 – – Diğerleri
3304.20.00.00.00 – Göz makyaj müstahzarları
3304.30.00.00.00 – Manikür ve pedikür müstahzarları
– Diğerleri:
3304.91.00.00.00 – – Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
3304.99 – – Diğerleri:
3304.99.00.10.00 – – – Allıklar
3304.99.00.90.00 – – – Diğerleri
3305 Saç müstahzarları:
3305.10.00.00.00 – Şampuanlar
3305.20.00.00.00 – Perma ve defrize müstahzarları
3305.30.00.00.00 – Saç spreyleri
3305.90 – Diğerleri:
3305.90.00.10.00 – – Saç boyaları
3305.90.00.90.00 – – Diğerleri
3306
3306.10.00.00.00 – Diş macunları veya tozları
3306.20.00.00.00 – Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri)
3306.90.00.00.00 – Diğerleri
3307
3307.10 – Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müs – tahzarlar:
3307.10.00.10.00 – – Losyonlar
– – Diğerleri
3307.10.00.90.11 – – – Traş kremleri
3307.10.00.90.19 – – – Diğerleri
3307.20.00.00.00 – Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.30.00.00.00 – Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları
– Kapalı yerlerin güzel kokmasında veya kokusunun gideril- mesinde kullanılan müstahzarlar (dini törenlerde kullanılan hoş kokulu müstahzarlar dahil):
3307.41.00.00.00 – – `Agarbatti` ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar
3307.49.00.00.00 – – Diğerleri
3307.90 – Diğerleri:
3307.90.00.10.00 – – Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları
3307.90.00.20.00 – – Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
3307.90.00.30.00 – – Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
– – Diğerleri
3307.90.00.90.11 – – – Kontakt- lens veya suni göz solüsyonları
3307.90.00.90.19 – – – Diğerleri
34.01
– Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi – rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma- mış mensucat:
3401.11 – – Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil):
3401.11.00.10.00 – – – Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.11.00.20.00 – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.11.00.30.00 – – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.11.00.90.00 – – – Diğerleri
3401.19 – – Diğerleri:
– – – Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt vatka, keçe ve dokunmamış mensucat:
3401.19.00.11.00 – – – – Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.19.00.12.00 – – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.19.00.13.00 – – – – Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.19.00.90.00 – – – Diğerleri
3401.20 – Diğer şekillerdeki sabunlar:
3401.20.10.00.00 – – İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
– – Diğerleri:
3401.20.90.10.00 – – – Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
– – – Diğerleri
3401.20.90.90.11 – – – – Sıvı sabunlar
3401.20.90.90.19 – – – – Diğerleri
3401.30.00.00.00 – Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah- zarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç):
– Anyonlu yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril – miş olsun olmasın):
3402.31.00.00.00 – – Lineer alkil benzen sülfonik asitler ve tuzları
3402.39 – – Diğerleri:
3402.39.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50`den fazla olmayan disodyum alkil [oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler
– – – Diğerleri:
3402.39.90.10.00 – – – – Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
– – – – Diğerleri
3402.39.90.90.12 – – – – – Dodesil benzen sülfonik asit
3402.39.90.90.19 – – – – – Diğerleri
– Diğer organik yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
3402.41.00.00.00 – – Katyonlu olanlar
3402.42.00.00.00 – – İyonlu olmayanlar
3402.49 – – Diğerleri:
3402.49.00.10.00 – – – Türk kırmızısı yağı
3402.49.00.90.00 – – – Diğerleri
3402.50 – Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:
– – Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.50.10.00.11 – – – Sabun içerenler
3402.50.10.00.12 – – – Sabun içermeyenler
– – Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.50.90.00.15 – – – Sabun içerenler
3402.50.90.00.16 – – – Sabun içermeyenler
3402.90 – Diğerleri:
– – Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.90.10.00.11 – – – Sabun içerenler
– – – Sabun içermeyenler:
3402.90.10.00.13 – – – – % 50 ila % 80 arasında yüzey aktif madde içerenler
3402.90.10.00.14 – – – – Diğerleri
– – Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.90.90.00.15 – – – Sabun içerenler
3402.90.90.00.16 – – – Sabun içermeyenler
34.03
– Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler:
3403.11.00.00.00 – – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19 – – Diğerleri:
3403.19.10.00.00 – – – Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00 – – – Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az % 60`a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00 – – – Diğerleri
– Diğerleri:
3403.91.00.00.00 – – Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah – zarlar
3403.99.00.00.00 – – Diğerleri
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
3404.20.00.00.00 – Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
3404.90 – Diğerleri:
– – Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):
3404.90.00.11.00 – – – Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar
3404.90.00.19.00 – – – Diğerleri
3404.90.00.90.00 – – Diğerleri
34.05
3405.10 – Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben – zeri müstahzarlar
3405.10.00.00.11 – – Ayakkabı boya ve cilaları
3405.10.00.00.12 – – Deri boya ve cilaları
3405.10.00.00.19 – – Diğerleri
3405.20.00.00.00 – Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı – lan cila ve benzeri müstahzarlar
3405.30.00.00.00 – Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
3405.40.00.00.00 – Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
3405.90 – Diğerleri:
3405.90.10.00.00 – – Metal cilaları
3405.90.90.00.00 – – Diğerleri
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:
3406.00.00.20.00 – Balmumundan mumlar
3406.00.00.80.00 – Diğerleri
3407.00
3407.00.00.10.00 – Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
– Diğerleri
3407.00.00.90.11 – – Dişçilik mumu
3407.00.00.90.12 – – Model yapmaya mahsus patlar
3407.00.00.90.13 – – Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14 – – Çinko oksit- öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.19 – – Diğerleri
35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:
3501.10 – Kazein:
3501.10.10.00.00 – – Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar
3501.10.50.00.00 – – Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar
3501.10.90.00.00 – – Diğer kazeinler
3501.90 – Diğerleri:
3501.90.10.00.00 – – Kazein tutkalları
– – Diğerleri
3501.90.90.00.11 – – – Sodyum kazeinat
3501.90.90.00.19 – – – Diğerleri
35.02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80`den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi – natlar ve diğer albümin türevleri:
– Yumurta albümini (ovalbümin):
3502.11 – – Kurutulmuş
3502.11.10.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.11.90.00.00 – – – Diğerleri
3502.19 – – Diğerleri:
3502.19.10.00.00 – – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.19.90.00.00 – – – Diğerleri
3502.20 – Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil):
3502.20.10.00.00 – – İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
– – Diğerleri:
3502.20.91.00.00 – – – Kurutulmuş (örneğin yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
3502.20