2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

0
1571

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin 2021’de alacakları Asgari Ücret Tarifesi  

 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU  HİZMET KONUSU2021 Yılı Asgari Ücretleri
İHRİHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) 
İHR-1Kesin İhracat işlemleri (Dâhilde İşleme Dahil)Kara/Hava 184 TL-Deniz 241 TL
İHR-2Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)367 TL
İHR-3ATA Karneli işlem367 TL
İHR-4Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz)246 TL
İHR-5İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç)494 TL
İHR-6İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 Faturaya kadar) – 25 Fatura Üzeri her Fatura için 6,00 TL ilave edilir.246 TL
İHR-7Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)747 TL
İHR-8Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/ Araç/Vagon vb.64 TL
İTHİTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME) 
İTH-1İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu)Kara 304 TL / Hava 297 TL
İTH-2İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)418 TL
İTH-3Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca)196 TL
İTH-4Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri1.164 TL
İTH-5Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri911 TL
İTH-6Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)494 TL
İTH-7ATA Karneli İşlem354 TL
İTH-8Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat418 TL
İTH-9Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)734 TL
İTH-10İşlenmiş ve işlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)734 TL
İTH-11Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir Taahhütname başına)190 TL
İTH-12Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz)304 TL
İTH-13Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. 
 a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. 
 b) CIF Kıymeti 40.001-200.000 USD’ye kadar. 40.000 USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b) 
HİZMET KODU  HİZMET KONUSU2021 Yılı Asgari Ücretleri
 c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) 
 d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01 ‘i (onbinde bir) uygulanır .(a+b+c+d) 
 e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003′(yüzbinde üç)’ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir. (a-b+c+d+e) 
İTH-14Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon vb.120 TL
TRTRANSİT İŞLEMLERİ 
TR-1Transit İşlemleri (İlk araç)329 TL
TR-2Transit İşlemleri (İlk araçtan sonraki her araç için)83 TL
TR-3İhracat Eşyasının Ulusal Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi dahil) (İlk araç için)127 TL
TR-4İhracat Eşyasının Ulusal Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)51 TL
ANTGÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ 
   
ANT-1Antrepo Beyannamesi120 TL
ANT-2Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya)246 TL
ANT-3Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri329 TL
ANT-4Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her TIK/Konteyner/Araç/Vagon için89 TL
 ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER 
SB-1Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için)120 TL
ÖZ-1Teminatların çözümü (Kapsamlı teminat hariç), Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)76 TL
ÖZ-2Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için196 TL
ÖZ-3Geçici ithalat izni- Dahilde İşleme İzni – Bağlayıcı Tarife Bilgisi – Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge İşlemleri – Küşat İzni140 TL
ÖZ-4DTS – TSE – Tarım İl – Ölçü Ayar – Zirai Karantina – Veterinerlik – Kayıt Belgesi – Ekspertiz Alımı -Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – İRİS, İTKİB Numune Alma işlemleri83 TL
   
DANDANIŞMANLIK ÜCRETLERİ 
DAN-1Büroda sözlü danışma (bir saate kadar)241 TL
DAN-1-1Takip eden her saat için120 TL
DAN-2Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (bir saate kadar)601 TL
DAN-2-1Takip eden her saat için241TL
DAN-3Yazılı görüş bildirme601 TL
DAN-4Sürekli danışma (aylık)1.202 TL

EK-2

TESPİT KODUTESPİT KONUSU2021 Yılı Asgari Ücretleri
  AN1Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına24.035 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına16.951L
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına32.511 TL
   
  AN2Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına11.259 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına9.488 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına16.951 TL
   
    AN3Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına11.259 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına9.488 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına16.951 TL
   
    AN4Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına11.259 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına9.488 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına16.951 TL
   
  AN5Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına11.259 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına9.488 TL
   
          AN60-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)8.096 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)12.018 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)16.951 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)24.035 TL
  Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri  Her bir beyanname için 24 TL
   
  AN7Genel Antrepo (YILLIK)24.035 TL
Özel Antrepo (YILLIK)12.018 TL
   
      AN80-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)9.488 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)12.650 TL
5001 m2/m3 -10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)19.734 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)25.300 TL
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleriHer bir beyanname için 25 TL
   
    AN9Tespit Sözleşmesi Başına1.202 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin alarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına114 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit rapora başına246 TL
TESPİT KODUTESPİT KONUSU2021 Yılı Asgari Ücretleri
 Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına101 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL’yi aştığı durumlardaTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
   
      GC1      Tespit Raporu Başına  1.133 TL’den az olmamak üzere 100.800 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 99.000 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1’i, toplam ücretin 12.018 TL’yi geçmesi durumunda tararların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
    GC2    Tespit Raporu Başına  5.693 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
   
    NK1    Tespit Raporu Başına  Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 3.289 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.139 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
   
  DR1  Tespit Raporu Başına  2.404 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
  DR2  Tespit Raporu Başına2.404 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5’i
   
    GK1    Tespit Raporu Başına2.404 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 9.235 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
TESPİT KODUTESPİT KONUSU2021 Yılı Asgari Ücretleri
  GK2  Tespit Raporu Başına2.404 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 9.235 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
   
AT1AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına2.404 TL
   
EU2Tespit Raporu Başına4.934 TL
   
OK1Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi1.898 TL
   
   
SK1Tespit Sözleşmesi Başına1.063 TL
 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına101 TL
   
INF4Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına2.404 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına12.018 TL
   
ZD1Tespit Raporu Başına1.265 TL
   
    BD1Tespit Sözleşmesi Başına1.063 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına216 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım içinTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
   
      TK1      Tespit Sözleşmesi Başına993 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 8.960 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz