2021-2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Karşılaştırma Tablosu

0
2066

2021-2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Karşılaştırma Tablosu

DeğişiklikEski (2021)Yeni (2022)
Ölçü Birimlerine ekleme yapılmıştırYokt. CO2                                       : Ton CO2 (karbon dioksit) eşdeğeri
        2. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (b) bendi eklenerek, diğer bendler buna göre yeniden sıralanmıştırNot Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:02.01 ila 02.08 veya 02.10 pozisyonlarına giren ürünlerden insanların yemesine elverişli olmayanlar;Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (05.04 pozisyonu) veya hayvan kanı (05.11 veya 30.02 pozisyonları);02.09 Pozisyonunda yer alan ürünler dışındaki hayvansal yağlar (Fasıl 15)Not Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:02.01 ila 02.08 veya 02.10 pozisyonlarına giren ürünlerden insanların yemesine elverişli olmayanlar;Yenilen, cansız böcekler (04.10 pozisyonu);Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (05.04 pozisyonu) veya hayvan kanı (05.11 veya 30.02 pozisyonları);02.09 Pozisyonunda yer alan ürünler dışındaki hayvansal yağlar (Fasıl 15)
        3. FASIL 3 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştirNotlar: … 2.      Bu fasıldaki ‘pellet’ tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya az miktarda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.Notlar: … Bu fasıldaki ‘pellet’ tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya az miktarda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.03.05 ila 03.08 pozisyonları, insanların yemesine elverişli un, kaba un ve pelletleri kapsamaz (03.09 pozisyonu)
  0301.91 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır    0301.91.90.00.00 – – – Diğerleri– – – Diğerleri 0301.91.90.00.11——– Oncorhynchus mykiss türünden olanlar 0301.91.90.00.19——– Diğerleri
0302.3 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos [Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):  – Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarında yer alan yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.33 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    0302.33                    – – Orkinos veya yazılı orkinos:    0302.33                    – – Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]:
      03.02.89 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır0302.89                      – – Diğerleri : 0302.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları – – Diğerleri:- – – Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0302.33 alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)  0302.89                      – – Diğerleri : 0302.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları – – Diğerleri:- – – Euthynnus cinsi balıklar [0302.49 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:
0303.4 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):  – Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarında yer alan yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.43 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  0303.43                    – – Orkinos veya yazılı orkinos:  0303.43                    – – Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]:
        03.03.89 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır0303.89                      – – Diğerleri : 0303.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları – – Diğerleri:- – – Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0303.43 alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) ve 0303.59 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:    0303.89                      – – Diğerleri : 0303.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları – – Diğerleri:- – – Euthynnus cinsi balıklar [0302.59 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:
  0304.87 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  0304.87                    – – Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç0304.87                    – – Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]
  03.04.89 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır0304.89.30.00.00——– Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus) pelamis] hariç  0304.89.30.00.00——– Euthynnus cinsi balıklar
  03.05 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır03.05                         Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri:03.05                         Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın);
0305.10 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır0305.10.00.00.00- İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri  Yok
      0305.43 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır0305.43.00.00.00 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)0305.43                      – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) 0305.43.00.00.11 – – – Oncorhynchus mykiss 0305.43.00.00.19 – – – Diğerleri
        03.06 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır03.06                         Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:03.06                         Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın);
0306.19 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  0306.19                    – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    0306.19                    – – Diğerleri
0306.39 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  0306.39                    – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    0306.39                    – – Diğerleri
0306.99 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  0306.99                    – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    0306.99                    – – Diğerleri
    03.07 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır03.07                         Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:03.07                         Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın):
                  0307.2 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak Alt Açılımlar yeniden düzenlenmiştir– Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil): 0307.21.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 0307.22                      – – Dondurulmuş: 0307.22.10.00.00 – – – Coquilles St Jacques (Pecten maximus) 0307.22.90.00.00 – – – Diğerleri 0307.29.00.00.00 – – Diğerleri– Tarak ve Pectinidae familyasına ait diğer yumuşakçalar): 0307.21                      – – Canlı, taze veya soğutulmuş: 0307.21.10.00.00 – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil) 0307.21.90.00.00 – – – Diğerleri 0307.22                      – – Dondurulmuş: – – – Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil): 0307.22.10.00.00——– Coquilles St Jacques (Pecten maximus) 0307.22.90.00.00——– Diğerleri 0307.22.95.00.00—— Diğerleri 0307.29                      – – Diğerleri: 0307.29.10.00.00—— Tarak (Pecten, Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil) 0307.29.90.00.00—— Diğerleri
            0307.9 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak Alt Açılımlar yeniden düzenlenmiştir– Diğerleri (insanların yemesine elverişli unlar, kaba unlar ve pelletler dahil): 0307.91.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 0307.92.00.00.00 – – Dondurulmuş 0307.99.00.00.00 – – Diğerleri– Diğerleri 0307.91                      – – Canlı, taze veya soğutulmuş 0307.91.00.00.11 – – – Deniz salyangozu 0307.91.00.00.19 – – – Diğerleri 0307.92                      – – Dondurulmuş 0307.92.00.00.11 – – – Deniz salyangozu 0307.92.00.00.19 – – – Diğerleri 0307.99                      – – Diğerleri 0307.99.00.00.11 – – – Deniz salyangozu 0307.99.00.00.19 – – – Diğerleri
        03.08 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır03.08                         Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:03.08                         Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);
    03.09 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir      Yok03.09                         Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanların insanların yemesine elverişli un, kaba unları ve pelletleri: 0390.10.00.00.00- Balıklara ait olanlar 0390.90.00.00.00- Diğerleri
          4. FASIL 2 no.lu yeni bir Fasıl Notu eklenerek, diğer notlar buna göre yeniden sıralanmıştır              YokNotlar ’Süt’ ifadesi; tam yağlı veya yarı yağlı veya tamamen yağsız süt anlamına gelmektedir.04.03 pozisyonu anlamında yoğurt tabirinden, konsantre edilmiş veya aromalandırılmış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde, meyve, sert kabuklu meyve, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, bitki, bitki kısımları, hububat veya ekmekçi mamulleri, içerebilen (eklenen herhangi bir maddenin süt içeriğini tamamen veya kısmen ikame etme amaçlı olmadığı ve ürünün yoğurdun esas karakterini koruduğu koşuluyla) ürünler anlaşılır.04.05 pozisyonu anlamında: …
            4. FASIL 5 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (a) bendi eklenerek diğer bendler yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:Peyniraltı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %95’ten fazla laktoz içeren (susuz laktoz olarak ifade edilen) ürünler (17.02 pozisyonu);Bir veya daha çok doğal bileşeni (örneğin bütirik yağlar) alınarak yerine başka maddeler (örneğin oleik yağlar) katılarak oluşturulan süt ürünleri (19.01 veya 21.06 pozisyonu); veyaAlbüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteinleri içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteinlerinin konsantreleri dahil) (35.02 pozisyonu) veya globulinler (35.04 pozisyonu).Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böcekler (05.11 pozisyonu);Peyniraltı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %95’ten fazla laktoz içeren (susuz laktoz olarak ifade edilen) ürünler (17.02 pozisyonu);Bir veya daha çok doğal bileşeni (örneğin bütirik yağlar) alınarak yerine başka maddeler (örneğin oleik yağlar) katılarak oluşturulan süt ürünleri (19.01 veya 21.06 pozisyonu); veyaAlbüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteinleri içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteinlerinin konsantreleri dahil) (35.02 pozisyonu) veya globulinler (35.04 pozisyonu).
  4. FASIL 6 no.lu yeni bir Fasıl Notu eklenmiştir      Yok6.      04.10 pozisyonu anlamında böcek tabirinden bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş insan tüketimine uygun böcekler ile aynı zamanda böceklerin insan tüketimine uygun un ve kaba unları anlaşılır. Diğer taraftan başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilen cansız böcekleri kapsamaz. (Genellikle IV. Bölüm)
  04.03 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır04.03                          Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):04.03                          Yoğurt; yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
                                          0403.10 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır0403.10                     – Yoğurt: – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içermeyenler:- – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:- – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.10.11.00.11                     Yoğurt 0403.10.11.00.12——— Ayran 0403.10.13.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.10.19.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler – – Diğerleri:- – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.10.31.00.11                     Yoğurt 0403.10.31.00.12——— Ayran 0403.10.33.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.10.39.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 `yı geçenler – Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya: kakao içerenler- – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:- – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler 0403.10.51.10.00     İlave kakao içerenler 0403.10.51.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5` i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler 0403.10.53.10.00   İlave kakao içerenler 0403.10.53.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler 0403.10.59.10.00                          İlave kakao içerenler 0403.10.59.90.00——— Diğerleri – – Diğerleri:- – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.10.91.10.00     İlave kakao içerenler 0403.10.91.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.10.93.10.00                              İlave kakao içerenler 0403.10.93.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler 0403.10.99.10.00                        İlave kakao içerenler 0403.10.99.90.00——— Diğerleri                                          Yok
                                        0403.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir                                          Yok0403.20                     – Yoğurt: – Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, biltki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçi mamulleri içermeyenler:- – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:- – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.20.11.00.11   Yoğurt 0403.20.11.00.12——— Ayran 0403.20.13.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.20.19.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler – – Diğerleri:- – – İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.20.31.00.11   Yoğurt 0403.20.31.00.12——— Ayran 0403.20.33.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.20.39.00.00——– İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 `yı geçenler – İlave çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasası, bitki, bitki parçaları, hububat veya ekmekçilik mamulü içerenler: 0403.20.41.00.00—— Ağırlıkça % 1,5`dan az katı süt yağı, % 5 sukroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler 0403.20.49.00.00———————– Diğerleri – Diğerleri, aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:- – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: 0403.20.51.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5`i geçmeyenler 0403.20.53.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5` i geçen fakat % 27`yi geçmeyenler 0403.20.59.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27`yi geçenler – – Diğerleri: 0403.20.91.00.00——- İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçmeyenler 0403.20.93.00.00——- İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3`ü geçen fakat % 6`yı geçmeyenler 0403.20.99.00.00——- İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6`yı geçenler
                                  0403.90.7 ve 0403.90.9 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır– Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:- – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:- – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler: 0403.90.71.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.71.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat  % 27’yi geçmeyenler 0403.90.73.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.73.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler 0403.90.79.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.79.90.00——— Diğerleri – – Diğerleri:- – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler 0403.90.91.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.91.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat % 6’yı geçmeyenler 0403.90.93.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.93.90.00——— Diğerleri – – – İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler 0403.90.99.10.00——— İlave kakao içerenler 0403.90.99.90.00——— Diğerleri– Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:- – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: 0403.90.71.00.00     İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 0403.90.73.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçen fakat % 27’yi geçmeyenler 0403.90.79.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27’yi geçenler – – Diğerleri: 0403.90.91.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçmeyenler 0403.90.93.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3’ü geçen fakat % 6’yı geçmeyenler 0403.90.99.00.00——– İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6’yı geçenler
              04.10 Pozisyon Metnine ekleme yapılarak Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir0410.00                     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler 0410.00.00.00.11 – Kablumbağa yumurtaları 0410.00.00.00.12 – Salyangoz kabuğu unu 0410.00.00.00.13 – Arı sütü 0410.00.00.00.19 – Diğerleri0410.00                     Böcekler ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen diğer ürünler 0410.10                     – Böcekler 0410.10.10.00.00 – – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş – – Diğerleri 0410.10.91.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilebilen un ve kaba unları 0410.10.99.00.00 – – – Diğerleri 0410.90                      – Diğerleri 0410.90.00.00.11 – Kablumbağa yumurtaları 0410.90.00.00.12 – Salyangoz kabuğu unu 0410.90.00.00.13 – Arı sütü 0410.90.00.00.19 – Diğerleri
    7. FASIL 5 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştir    Yok5. 07.11 pozisyonu kullanımdan önce taşıması veya depolanması sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (örneğin kükürt dioksit gazı, salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzelere uygulanır
    0704.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak Alt Açılımlar yeniden düzenlenmiştir0704.10                     – Karnabaharlar ve başlı brokoli 0704.10.00.00.11 – – Karnabahar 0704.10.00.00.12 – – Brokoli0704.10                    – Karnabaharlar ve brokoli – – Karnabaharlar ve başlı brokoli 0704.10.10.00.11 – – – Karnabaharlar 0704.10.10.00.12 – – – Brokoli 0704.10.90.00.00 – – Diğerleri
        0709.52 ila 0709.59 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir          Yok0709.52.00.00.00 – – Boletus cinsi mantarlar 0709.53.00.00.00 – – Cantharellus cinsi mantarlar 0709.54.00.00.00 – – Shiitake (Lentinus edodes) 0709.55.00.00.00 – – Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709.56.00.00.00 – – Domalanlar (Tuber spp.) 0709.59.00.00.00 – – Diğerleri
  07.11 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır07.11                         Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde); fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler:07.11                         Geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler:
0712.34 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  0712.34.00.00.00- Shiitake (Lentinus edodes)
    8. FASIL 4 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştir      YokNotlar 4. 08.12 pozisyonu kullanımdan önce taşınması veya depolanması sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (örneğin kükürt dioksit gazı, salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert kabuklu meyvelere uygulanır
      0802.9 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenerek alt açılımlar eklenmiştir0802.90                     – Diğerleri: 0802.90.10.00.00 – – Pekan cevizi – – Çam fıstığı 0802.90.50.00.11 – – – Çam fıstığı içi 0802.90.50.00.12 – – – Diğerleri 0802.90.85.00.00 – – Diğerleri– Diğerleri: 0802.91.00.00.00 – – Çam fıstığı (kabuklu) 0802.92.00.00.00 – – Çam fıstığı (kabuksuz) 0802.99                                    – – Diğerleri 0802.99.10.00.00 – – – Pekan cevizi 0802.99.90.00.00 – – – Diğerleri
0805.40 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    0805.40.00.00.00- Greyfurt (pomelolar dahil)    0805.40.00.00.00- Greyfurt ve pomelolar
  08.12 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır08.12                         Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert kabuklu meyveler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde):08.12                         Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert kabuklu meyveler
          10. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (B) bendine ekleme yapılmıştırNotlar 1.      (A) Bu Fasılın pozisyonlarında belirtilen ürünler, ancak tane halinde iseler, başakları içinde veya saplarında olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır; (B) Bu fasıla, kavuzundan çıkarılmış veya başkaca bir şekilde işlenmiş hububat taneleri dahil değildir. Bununla beraber, kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, perdahlanmış, yarım kaynatılmış veya kırık halindeki pirinçler 10.06 pozisyonunda sınıflandırılır.Notlar 1. (A) Bu Fasılın pozisyonlarında belirtilen ürünler, ancak tane halinde iseler, başakları içinde veya saplarında olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır; (B) Bu fasıla, kavuzundan çıkarılmış veya başkaca bir şekilde işlenmiş hububat taneleri dahil değildir. Bununla beraber, kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, perdahlanmış, yarım kaynatılmış veya kırık halindeki pirinçler 10.06 pozisyonunda sınıflandırılır. Benzer şekilde, saponini ayırmak için perikarpı tamamen veya kısmen çıkarılmış fakat başka bir işlemden geçmemiş kinoa 10.08 pozisyonunda sınıflandırılır.
10.07 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    10.07 Tane darı (koca darı):    10.07  Koca darı (Grain Sorghum):
  1211.60 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  1211.60.00.00.00- Afrika kirazının kabuğu (Prunus africana)
  III. BÖLÜM Bölüm Başlığına ekleme yapılmıştırHAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLARHAYVANSAL, BİTKİSEL VEYA MİKROBİYAL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR
  15. FASIL Fasıl Başlığına ekleme yapılmıştırHAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLARHAYVANSAL, BİTKİSEL VEYA MİKROBİYAL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR
      15. FASIL Alt Pozisyon Notuna yeni bir 1 no.lu not eklenerek diğer notlar buna göre yeniden sıralanmıştırAlt Pozisyon Notu 1. 1514.11 ve 1514.19 alt pozisyonları anlamında, ‘düşük erusik asitli rep veya kolza yağı` ifadesinden, ağırlık itibariyle %2`den daha az erusik asit içeriğine sahip sabit yağ anlaşılır.Alt Pozisyon Notu 1509.30 alt pozisyonu anlamında saf zeytinyağından serbest asiditesi oleik asit cinsinden ifade edildiğinde 2,0 g/100 g geçmeyen ve diğer saf zeytinyağı kategorilerinden 33-1981 Codex Alimentarius Standardında belirtilen özelliklere göre ayırt edilebilen ürünler anlaşılır.1514.11 ve 1514.19 alt pozisyonları anlamında, ‘düşük erusik asitli rep veya kolza yağı` ifadesinden, ağırlık itibariyle %2`den daha az erusik asit içeriğine sahip sabit yağ anlaşılır.
            1501.10 ve 1501.20 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır1501.10                      – Lard : – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): 1501.10.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 1501.10.10.90.00 – – – Diğerleri 1501.10.90.00.00 – – Diğerleri 1501.20                      – Diğer domuz yağı : – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): 1501.20.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 1501.20.10.90.00 – – – Diğerleri 1501.20.90.00.00 – – Diğerleri1501.10                      – Lard : 1501.10.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 1501.10.90.00.00 – – Diğerleri 1501.20                      – Diğer domuz yağı : 1501.20.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
    1502.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır1502.90                      – Diğerleri: – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): 1502.90.10.10.00 – – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 1502.90.10.90.00 – – – Diğerleri1502.90                      – Diğerleri: 1502.90.10.00.00 – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
        1509.10 Alt Pozisyonu kaldırılarak yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir1509.10                    – Saf zeytinyağı: 1509.10.10.00.00 – – Lampant zeytinyağı 1509.10.20.00.00 – – Ekstra saf zeytinyağı – – Diğerleri 1509.10.80.00.11 – – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.10.80.00.12 – – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.10.80.00.13 – – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.10.80.00.14 – – – Diğerleri1509.20.00.00.00 – Ekstra saf zeytinyağı 1509.30                  – Saf zeytinyağı: 1509.30.00.00.11 – – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.30.00.00.12 – – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.30.00.00.13 – – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 1509.30.00.00.14 – – – Diğerleri 1509.40.00.00.00- Diğer saf zeytinyağı
      15.10 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir15.10                         Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil): 1510.00.10.00.00 – Ham yağ – Diğerleri 1510.00.90.00.11 – – Prina yağı 1510.00.90.00.19 – – Diğerleri15.10                         Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil): 1510.10.00.00.00- Ham pirina yağı 1510.90.00.00.00- Diğerleri
15.15 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır15.15                         Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):15.15                         Diğer sabit bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar (Jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
              1515.60 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir                Yok1515.60                     – Mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları: – Ham yağ: 15115.60.11.00.00- – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) – – Diğerleri 1515.60.51.00.00——- Katı, net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar 1515.60.59.00.00——- Katı, diğerleri; sıvı – Diğeleri 1515.60.60.00.00—– Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) – – Diğerleri 1515.60.91.00.00——- Katı, net ağırlığı 1 kg geçmeyen hazır ambalajlarda bulunanlar 1515.60.99.00.00——- Katı, diğerleri; sıvı
  15.16 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır15.16                         Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):15.16                         Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
  1516.30 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok1516.30                     – Mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları: 1516.30.91.00.00- – Net ağırlığı 1 kg geçmeyen ambalajlarda bulunanlar 1516.30.98.00.00- – Diğerleri
  15.17 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır15.17                         Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç):15.17                         Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç):
      15.18 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır1518.00                     Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:1518.00                     Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
  IV. BÖLÜM Bölüm Başlığına ekleme yapılmıştır  GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELERGIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN ÜRÜNLER
16. FASIL Fasıl Başlığına ekleme yapılmıştır  ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI  ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR, DİĞER SU OMURGASIZLARI VEYA BÖCEKLERİN MÜSTAHZARLARI
    16. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna ekleme yapılmıştırNotlar 1.      Bu Fasıl, 2 nci veya 3 üncü Fasıllarda veya 05.04 pozisyonunda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını kapsamaz.Notlar 1.      Bu Fasıl, 2 nci veya 3 üncü Fasıllarda 4. Faslın 6 nolu notunda veya 05.04 pozisyonunda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını ve aynı zamanda böcekleri kapsamaz.
        16. FASIL 2 no.lu Fasıl Notuna ekleme yapılmıştırNotlar 1.      Gıda müstahzarları, ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir bileşimini içermeleri şartıyla bu fasılda yer alırlar. Bir müstahzar, yukarıda belirtilen ürünlerden iki veya daha fazlasını içermesi durumunda ağırlık itibariyle fazla olan bileşen veya bileşenlerin 16 ncı fasılda yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır. Bu hükümler 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile 21.03 veya 21.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarlara uygulanmaz.Notlar 2.      Gıda müstahzarları, ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir bileşimini içermeleri şartıyla bu fasılda yer alırlar. Bir müstahzar, yukarıda belirtilen ürünlerden iki veya daha fazlasını içermesi durumunda ağırlık itibariyle fazla olan bileşen veya bileşenlerin 16 ncı fasılda yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır. Bu hükümler 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile 21.03 veya 21.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarlara uygulanmaz.
        16. FASIL 1 no.lu Alt Pozisyon Notuna ekleme yapılmıştırAlt Pozisyon Notları 1.      1602.10 alt pozisyonu anlamında, ’homojenize müstahzarlar’ tabirinden, bebek veya küçük çocuk maması veya perhiz yemeği olarak net ağırlığı 250 gramı geçmeyen kaplar içinde perakende satış için hazırlanmış iyice homojenize edilmiş et, sakatat veya kan müstahzarları anlaşılır. Bu tanımın uygulanmasında, müstahzara lezzet vermek, bozulmasını önlemek veya diğer maksatlarla az miktarlarda ilave edilen katkılar nazarı dikkate alınmaz. Bu müstahzarlar gözle görülebilir küçük miktarlarda et veya sakatat parçaları içerebilirler. 16.02 pozisyonunun tüm alt pozisyonları arasında öncelikle 1602.10 alt pozisyonu dikkate alınır.Alt Pozisyon Notları 1.      1602.10 alt pozisyonu anlamında, ’homojenize müstahzarlar’ tabirinden, bebek veya küçük çocuk maması veya perhiz yemeği olarak net ağırlığı 250 gramı geçmeyen kaplar içinde perakende satış için hazırlanmış iyice homojenize edilmiş et, sakatat veya kan veya böcek müstahzarları anlaşılır. Bu tanımın uygulanmasında, müstahzara lezzet vermek, bozulmasını önlemek veya diğer maksatlarla az miktarlarda ilave edilen katkılar nazarı dikkate alınmaz. Bu müstahzarlar gözle görülebilir küçük miktarlarda et veya sakatat parçaları içerebilirler. 16.02 pozisyonunun tüm alt pozisyonları arasında öncelikle 1602.10 alt pozisyonu dikkate alınır.
  16.01 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır  1601.00                     Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:1601.00                     Etten, sakatattan, kandan veya böcekten yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:
16.02 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır  16.02                         Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:  16.02                         Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, kan veya böcek:
  1604.14 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır1604.14                      – – Ton balıkları, orkinoslar ve palamut (Sarda spp.): – – Ton balıkları ve orkinoslar :- – – Orkinoslar:1604.14                      – – Ton balıkları, skipjack ve palamut (Sarda spp.): – – Ton balıkları ve skipjack :- – – Skipjack:
    1604.19 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır1604.19                      – – Diğerleri: 1604.19.10.00.00 – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç) – – – Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) hariç :1604.19                      – – Diğerleri: 1604.19.10.00.00 – – – Salmonidae türleri (som balıkları hariç) – – – Euthynnus cinsi balıklar, skipjack (Katsuwonus pelamis) hariç :
1604.20.70 Alt Pozisyon Metni değiştirilmiştir  1604.20.70.00.00 – – – Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar  1604.20.70.00.00 – – – Ton balıkları, skipjack veya Euthynnus cinsi diğer balıklar
  1605.59 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır1605.59.00.00.00 – – Diğerleri – Diğer su omurgasızları:1605.59                      – – Diğerleri: 1605.59.00.00.11 – – – Deniz salyangozu 1605.59.00.00.19 – – – Diğerleri
        18. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu değiştirilmiştirNotlar 1.      Bu fasıla 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarlar dahil değildir.Notlar Bu fasıla;Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir bileşimini içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16); (b) 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarlar dahil değildir.
      19. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (a) bendine ekleme yapılmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:19.02 pozisyonundaki doldurulmuş mamuller hariç olmak üzere, ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:19.02 pozisyonundaki doldurulmuş mamuller hariç olmak üzere, ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);
            20. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (b) bendi eklenerek diğer bendler yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:7., 8. veya 11. fasıllarda belirtilen usullerle hazırlanmış ve konserve edilmiş sebze, meyveler ve sert kabuklu meyveler;Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);19.05 pozisyonunda yer alan ekmekçi mamulleri ve diğer ürünler; veya21.04 pozisyonunda yeralan homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları.Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:7., 8. veya 11. fasıllarda belirtilen usullerle hazırlanmış ve konserve edilmiş sebze, meyveler ve sert kabuklu meyveler;Bitkisel katı ve sıvı yağlar (Fasıl 15)Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);19.05 pozisyonunda yer alan ekmekçi mamulleri ve diğer ürünler; veya21.04 pozisyonunda yeralan homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları.
    20. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (c) bendine ekleme yapılmıştırNotlar (c) Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);Notlar (c) Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16);
2008.93 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  2008.93                    – – Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):  2008.93                     – – Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş (Vaccinium vitis-idaea):
  20.09 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır20.09                         Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın:20.09                         Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistancevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın:
2009.2 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Greyfurt (pomelo dahil) suyu:  – Greyfurt suyu; pomelo suyu:
2009.8 Alt Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır  – Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu:  – Diğer herhangi bir meyvanın, sert kabuklu meyvanın veya sebzenin suyu:
2009.81 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  2009.81                    – – Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):2009.81                     – – Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş suyu (Vaccinium vitis- idaea):
      21. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (f) bendi eklenerek, diğer bendler buna göre yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: ….. 30.03 veya 30.04 pozisyonunda yer alan ilaç olarak hazırlanmış mayalar veya diğer ürünler; veya35.07 pozisyonundaki hazır enzimler.Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: ……. 24.04 pozisyonundaki ürünler;30.03 veya 30.04 pozisyonunda yer alan ilaç olarak hazırlanmış mayalar veya diğer ürünler; veya35.07 pozisyonundaki hazır enzimler.
  22.02 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır22.02                         Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç):22.02                         Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve, sert kabuklu meyve ve sebze suları hariç):
23.06 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır23.06                         Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın):23.06                         Bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın):
24. FASIL Fasıl Başlığına ekleme yapılmıştır  TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELERTÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER
    24. FASIL Fasıl Notuna 2 ve 3 no.lu notlar yeni eklenmiştir      YokNot Tıbbi sigaralar bu fasıla dahil değildir. (Fasıl 30)Hem 24.04 hem de bu fasılın diğer pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünler 24.04 pozisyonunda sınıflandırılır.24.04 pozisyonu anlamında yanma olmadan solunan ürünlerden ısı yoluyla veya diğer yollarla yanma olmadan soluma anlaşılır.
                      24.04 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                        Yok24.04                         Yanma olmadan solunan ve tütün, yeniden tertip edilmiş tütün, nikotin veya nikotin yerine geçen maddeler içeren ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan ve nikotin içeren diğer ürünler: Yanma olmadan solunan ürünler: 2404.11.00.00.00 – – Tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içerenler 2404.12.00.00.00 – – Diğerleri, nikotin içerenler 2404.19                     – Diğerleri: 2402.19.10.00.00- – Tütün yerine geçen maddeler içerenler 2404.19.90.00.00 – – Diğerleri Diğerleri: 2404.91                     – – Ağız yoluyla kullanılanlar: 2404.91.10.00.00- – – Tütün kullanımını bıraktırmaya yardımcı nikotin içeren ürünler 2404.91.90.00.00- – – Diğerleri 2404.92.00.00.00- Transdermal kullanım için olanlar 2404.99.00.00.00- – Diğerleri
              25. FASIL 2 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (e) bendi eklenerek, diğer bendler yeniden sıralanmıştırAşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: . . . Kaldırım taşları, kaldırım kenar taşları ve kaldırım döşeme taşları (68.01 pozisyonu); mozaik küp şeklinde taşlar ve benzerleri (68.02 pozisyonu); çatı ve bina yüzeylerini ve çatı derelerini kaplamada kullanılan kayagan taşı (68.03 pozisyonu);Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar; (71.02 veya 71.03 pozisyonları)Her birinin ağırlığı 2,5 gr. veya daha fazla olan, sodyum klorür veya magnezyum oksitin kültive kristalleri (optik elemanlar hariç) (38.24 pozisyonu); sodyum klorür veya magnezyum oksitin optik elementleri (90.01 pozisyonu);Bilardo tebeşirleri (95.04 pozisyonu); veyaYazı, resim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri. (96.09 pozisyonu)Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: . . . Dolomit ateş tuğlası harcı (38.16 pozisyonu)Kaldırım taşları, kaldırım kenar taşları ve kaldırım döşeme taşları (68.01 pozisyonu); mozaik küp şeklinde taşlar ve benzerleri (68.02 pozisyonu); çatı ve bina yüzeylerini ve çatı derelerini kaplamada kullanılan kayagan taşı (68.03 pozisyonu);Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar; (71.02 veya 71.03 pozisyonları)Her birinin ağırlığı 2,5 gr. veya daha fazla olan, sodyum klorür veya magnezyum oksitin kültive kristalleri (optik elemanlar hariç) (38.24 pozisyonu); sodyum klorür veya magnezyum oksitin optik elementleri (90.01 pozisyonu);Bilardo tebeşirleri (95.04 pozisyonu); veya (k) Yazı, resim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri. (96.09 pozisyonu)
  25.18 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır25.18                         Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:25.18                         Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]
2518.30 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  2518.30.00.00.00- Dolomit ateş tuğlası harcı  Yok
  27. FASIL 5 no.lu Alt Pozisyon Notuna ekleme yapılmıştırAlt Pozisyon Notları 5.      27.10 pozisyonunun alt pozisyonlarında geçen biodizel ifadesinden kullanılmış olsun olmasın hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağlardan elde edilmiş yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterleri anlaşılır.Alt Pozisyon Notları 5.      27.10 pozisyonunun alt pozisyonlarında geçen biodizel ifadesinden kullanılmış olsun olmasın hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağlardan elde edilmiş yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterleri anlaşılır.
    VI. BÖLÜM 4 no.lu Bölüm Notu yeni eklenmiştir      YokNotlar 4.      Bir eşya ismi veya işlevi itibarıyla VI. Bölümde yer alan bir veya daha fazla pozisyon tanımına uyuyorsa ve aynı zamanda 38.27 pozisyonuna uyuyorsa, eşya ismi veya işlevine uygun pozisyonda sınıflandırılır ve 38.27 pozisyonunda sınıflandırılmaz.
                                  2844.40 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenerek yeni alt açılımlar eklenmiştir2844.40                       – Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, İzotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar: – U 233 `den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar: 2844.40.10.10.00 – – – Ferro-uranyum 2844.40.10.90.00 – – – Diğerleri – Diğerleri:- – Suni radyoaktif izotoplar (EURATOM) 2844.40.20.00.11          Radyoaktif iyot 2844.40.20.00.12———— Radyoaktif fosfor 2844.40.20.00.13———— Radyoaktif karbon 2844.40.20.00.14———— Radyoaktif kobalt 2844.40.20.00.19———— Diğerleri 2844.40.30.00.00———- Suni radyoaktif izotopların bileşikleri EURATOM) – – Diğerleri 2844.40.80.10.00———— Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş “luminofor “ olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler – – – Diğerleri 2844.40.80.90.11          Uranyum izotopu 2844.40.80.90.19————- Diğerleri2844.40                       – Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar: 2844.41                       – – Trityum ve bileşikleri; trityum veya bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar: 2844.41.10.00.00        – – -Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) 2844.41.90.00.00        – – – Diğerleri 2844.42                       – – Aktinyum-225, aktinyum-227, kaliforniyum-253, küriyum-240, küriyum241, küriyum-242, küriyum-243, küriyum -244, einsteinyum-253, einsteinyum-254, gadolinyum-148, polonyum-208, polonyum -209, polonyum-210, radyum-223, uranyum-230 veya uranyum-232 ve bunların bileşikleri; bu elementleri veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar: 2844.42.10.00.00        – – -Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom) 2844.42.90.00.00        – – – Diğerleri 2844.43                       – – Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar: – – U 233’den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar: 2844.43.10.10.00———— Ferro-uranyum 2844.43.10.90.00———— Diğerleri – -Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)- – – Yapay radyoaktif izotop (EURATOM) 2844.43.20.00.11          Radyoaktif iyot 2844.43.20.00.12————- Radyoaktif fosfor 2844.43.20.00.13————- Radyoaktif karbon 2844.43.20.00.14————- Radyoaktif kobalt 2844.43.20.00.19————- Diğerleri 2844.43.20.00.21———— Yapay radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) – – Diğerleri 2844.43.80.10.00———— Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş “luminofor” olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler – – – Diğerleri 2844.43.80.90.11                        Uranyum izotopu 2844.43.80.90.19————- Diğerleri 2844.44.00.00.00        – – Radyoaktif atıklar
  2845.20 ila 2845.40 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir  Yok2845.20.00.00.00        – Boron-10 içinde zenginleştirilmiş Boron ve bileşikleri 2845.30.00.00.00        – Lityum-6 içinde zenginleştirilmiş Lityum ve bileşikleri 2845.40.00.00.00                                    – Helyum-3
29. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (g) bendine ilave yapılmıştırNotlar 1.       Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasıl, sadece: (g)     Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bendlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici madde ilave edilmiş olanları Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;Notlar 1.       Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasıl, sadece: (g)     Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) veya (f) bendlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçlarıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici veya koku verici madde veya kusturucu madde ilave edilmiş olanları Ancak bu ilavelerin ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması şarttır;
                                                        2903.3 ila 2903.39 Alt Pozisyonları kaldırılarak yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir– Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyodlanmış türevleri: 2903.31.00.00.00        – – Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) 2903.39            – – Diğerleri : – – Bromürler: 2903.39.11.00.00———– Bromometan (metil bromür) 2903.39.15.00.00———– Dibromometan – – – Diğerleri 2903.39.19.00.11                                      1,1-Dibromoetan 2903.39.19.00.12————- 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) 2903.39.19.00.13————- Vinilbromür 2903.39.19.00.14————- Etil bromür 2903.39.19.00.15————- Bromoform 2903.39.19.00.19————- Diğerleri – – Doymuş Florürler: 2903.39.21.00.00                                  Diflormetan (HFC-32) 2903.39.23.00.00———— Triflormetan (HFC-23) – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a): 2903.39.24.00.11          Pentafloretan (HFC-125) 2903.39.24.00.12————- 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) 2903.39.25.00.00———— 1,1 – Difloretan (HFC-152a) 2903.39.26.00.00        – – – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a) – – – Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar: 2903.39.27.00.11               1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca) 2903.39.27.00.12————- 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa) 2903.39.27.00.13————- 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa) 2903.39.27.00.14————- 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb) 2903.39.27.00.15————- 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea) 2903.39.27.00.16————- 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea) 2903.39.27.00.19————- Diğerleri – – – Perflorlanmış doymuş florürler: 2903.39.28.00.11                                      Perfloroetan 2903.39.28.00.12————- Perfloropropan 2903.39.28.00.13————- Perflorobütan 2903.39.28.00.15————- Perfloropentan 2903.39.28.00.16————- Perflorohekzan 2903.39.28.00.17————- Perflorometan 2903.39.28.00.19————- Diğerleri – – – Diğer doymuş florürler: 2903.39.29.00.11                                      1,1,2 – trifloretan (HFC-143) 2903.39.29.00.12————- 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) 2903.39.29.00.14————- Flormetan (HFC-41) 2903.39.29.00.15————- 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc) 2903.39.29.00.16————- Dekafloropentan 2903.39.29.00.17        – – – – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee) 2903.39.29.00.18————- 1,2-difloroetan (HFC-152) 2903.39.29.00.21————- Floroetan (HFC-161) 2903.39.29.00.29————- Diğerleri – – Doymamış florürler: 2903.39.31.00.00 2,3,3,3 – Tetraflorpropen 2903.39.35.00.00———— 1,3,3,3 – Tetraflorpropen – – – Diğer doymamış florürler: 2903.39.39.00.11     – – – – – 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 2903.39.39.00.19        Diğerleri – – İyodürler: 2903.39.80.00.11                               Metil iyodür 2903.39.80.00.12———— Etil iyodür 2903.39.80.00.13———— Metilen iyodür (diiyod metan) 2903.39.80.00.14———— İyodoform 2903.39.80.00.18———— Diğer iyodlular– Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri: 2903.41.00.00.00              – – Triflorometan (HFC-23) 2903.42.00.00.00        – – Diflorometan (HFC-32) 2903.43.00.00.00        – – Florometan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152) ve 1,1-Difloroetan (HFC- 152a) 2903.44                       – – Pentafloroetan (HFC-125), 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), 1,1,2- trifloroetan (HFC-143): 2903.44.00.00.11        – – – Pentafloroetan (HFC-125) 2903.44.00.00.12        – – – 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) 2903.44.00.00.13        – – – 1,1,2-trifloroetan (HFC-143) 2903.45.00.00.00        – – 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve 1,1,2,2- tetrafloroetan (HFC-134) 2903.46.00.00.00      – – 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3- hekzafloropropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hekzafloropropan (HFC-236ea) ve 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan (HFC-236fa) 2903.47.00.00.00        – – 1,1,1,3,3-Pentafloropropan (HFC-245fa) ve 1,1,2,2,3-pentafloropropan (HFC-245ca) 2903.48.00.00.00        – – 1,1,1,3,3-Pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- dekafloropentan (HFC-43-10mee) 2903.49                       – – Diğerleri 2903.49.10.00.00        – – – Diğer Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar: – – – Perflorlanmış türevler: 2903.49.30.00.11———————— Perfloroetan 2903.49.30.00.12———— Perfloropropan 2903.499.30.00.13———- Perflorobütan 2903.49.30.00.15———— Perfloropentan 2903.49.30.00.16———— Perflorohekzan 2903.49.30.00.17———— Perflorometan 2903.49.30.00.19———— Diğerleri 2903.49.90.00.00———- Diğerleri Asiklik hidrokarbonların doymamış floralanmış türevleri: 2903.51.00.00.00        – – 2,3,3,3-Tetrafloropropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFO- 1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFO-1336mzz) 2903.59.00.00.00 – – Diğerleri Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri: 2903.61.00.00.00             – – Metil bromür (bromometan) 2903.62.00.00.00        – – Etilen dibromür (ISO) (1,2-dibromoetan) 2903.69            – – Diğerleri – – Bromürler: 2903.69.11.00.00                   Dibromometan- – – Diğerleri: 2903.69.19.00.11                                      1,1-Dibromoetan 2903.69.19.00.13————- Vinilbromür 2903.69.19.00.14————- Etil bromür 2903.69.19.00.15————- Bromoform 2903.69.19.00.19————- Diğerleri – – İyodürler: 2903.69.80.00.11                               Metil iyodür 2903.69.80.00.12———— Etil iyodür 2903.69.80.00.13———— Metilen iyodür (diiyod metan) 2903.69.80.00.14———— İyodoform 2903.69.80.00.18———— Diğer iyodlular
      2903.71 ila 2903.76 Alt Pozisyon Metinlerine eklemeler yapılmıştır2903.71.00.00.00- – Klorodiflorometan 2903.72.00.00.00- – Diklorotrifloroetanlar 2903.73.00.00.00- – Diklorofloroetanlar 2903.74.00.00.00- – Klorodifloroetanlar 2903.75.00.00.00- – Dikloropentafloropropanlar 2903.76                     – – Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan:2903.71.00.00.00- – Klorodiflorometan (HCFC-22) 2903.72.00.00.00- – Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123) 2903.73.00.00.00- – Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b) 2903.74.00.00.00- – Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b) 2903.75.00.00.00- – Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903.76           – – Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
  29.09 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır29.09                         Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:29.09                         Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
            2909.60 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır2909.60                      – Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 2909.60.00.00.11 – – Bütil peroksit 2909.60.00.00.12 – – Metil etil keton peroksit 2909.60.00.00.13 – – Dikumil peroksit 2909.60.00.00.19 – – Diğerleri2909.60                      – Alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 2909.60.10.00.00 – – Asetal ve yarı asetal peroksitler – – Diğerleri: 2909.60.90.00.11 – – – Bütil peroksit 2909.60.90.00.12 – – – Metil etil keton peroksit 2909.60.90.00.13 – – – Dikumil peroksit 2909.60.90.00.19 – – – Diğerleri
2930.10 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  2930.10.00.00.00- 2-(N,N-Dimetilamino) etanetiyol
                                                29.31 Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir29.31                           Diğer organo-inorganik bileşikler: 2931.10.00.00.00        – Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun 2931.20.00.00.00                                    – Tributiltin bileşikleri – Diğer organofosfor türevleri: 2931.31.00.00.00        – – Dimetil metil fosfanat 2931.32.00.00.00        – – Dimetil propilfosfonat 2931.33.00.00.00        – – Dietil etilfosfonat 2931.34.00.00.00        – – Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat 2931.35.00.00.00        – – 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 2931.36.00.00.00        – – (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat 2931.37.00.00.00                                    – – Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat 2931.38.00.00.00   – – Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1) 2931.39                       – – Diğerleri: 2931.39.20.00.00        – – – Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 2931.39.30.00.00         – – – Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 2931.39.50.00.00        – – – Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları 2931.39.60.00.00        – – – (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis (methy ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2-bis(phosphonomethyl) amino]ethyl}amino) methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6- diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos phonic acid), {[(2-hydroxyethyl) imino]bis(methylene)}bis (phosphonic acid), ve [(bis{6-bis(phosphonomethyl) amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid; ve bunların tuzları – – Diğerleri:- – – o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar: 2931.39.90.00.14————- Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 2931.39.90.00.15————- Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 2931.39.90.00.19————- Diğerleri – – – o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar: 2931.39.90.00.21————- Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 2931.39.90.00.29————- Diğerleri 2931.39.90.00.35———— Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler – – – [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları: 2931.39.90.00.36     – – – – – O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 2931.39.90.00.39————- Diğerleri 2931.39.90.00.41———— Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) 2931.39.90.00.42———— Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) 2931.39.90.00.44———— Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) 2931.39.90.00.45———— Tris asiridinil fosfor oksit 2931.39.90.00.51———— Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 2931.39.90.00.62——————————— Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 2931.39.90.00.69———— Diğerleri 2931.90                       – Diğerleri :29.31                           Diğer organo-inorganik bileşikler: 2931.10.00.00.00        – Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun 2931.20.00.00.00                                    – Tributiltin bileşikleri – Halojenlenmemiş organofosfor türevleri: 2931.41.00.00.00                                    – – Dimetil metil fosfonat 2931.42.00.00.00                                    – – Dimetil propilfosfonat 2931.43.00.00.00                                    – – Dietil etilfosfonat 2931.44.00.00.00                                    – – Metilfosfonik asit 2931.45.00.00.00        – – Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1 : 1) 2931.46.00.00.00 – – 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 2931.47.00.00.00        – – (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat 2931.48.00.00.00                                    – – 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekan 3,9-dioksit 2931.49  – – Diğerleri 2931.49.10.00.00        – – Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat 2931.49.20.00.00        – – Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat 2931.49.30.00.00    – – – Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları 2931.49.40.00.00        – – – (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2- diylbis[nitrilobis(methy ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2- bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino) methyl]phosphonic acid, {hexane- 1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos phonic acid), {[(2- hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis (phosphonic acid), ve [(bis{6- [bis(phosphonomethyl) amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid; ve bunların tuzları – – Diğerleri:- – – o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar: 2931.49.90.00.11————- Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 2931.49.90.00.19————- Diğerleri – – – [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları: 2931.49.90.00.21     – – – – – O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 2931.49.90.00.29————- Diğerleri 2931.49.90.00.31———— Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) 2931.49.90.00.32———— Tris asiridinil fosfor oksit 2931.49.90.00.33———— Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 2931.49.90.00.34——————————— Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 2931.49.90.00.39———— Diğerleri – Halojenli organo-fosfor türevleri: 2931.51.00.00.00                                    – – Metilfosfonik diklorür 2931.52.00.00.00        – – Propilfosfonik diklorür 2931.53.00.00.00        – – O-(3-kloropropil) O-[4-nitro-3-(triflorometil)fenil] metilfosfonotiyonat 2931.54.00.00.00    – – Triklorfon (ISO) 2931.59                       – – Diğerleri 2931.59.10.00.00———- Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) – – Diğerleri:- – – o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar: 2931.59.90.00.11————- Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 2931.59.90.00.12————- Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 2931.59.90.00.19————- Diğerleri 2931.59.90.00.21———— Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler 2931.59.90.00.22———— Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) 2931.59.90.00.23———— Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) 2931.59.90.00.29———— Diğerleri 2931.90                       – Diğerleri :
2932.96 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  2932.96.00.00.00 – – Karbofuran (ISO)
      2933.33 Alt Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır2933.33                     – – Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :2933.33                     – – Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), karfentanil (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN),dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), remifentanil (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :
    2933.34 ila 2933.37 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir    Yok2933.34.00.00.00 – – Diğer fentaniller ve türevleri 2933.35.00.00.00 – – 3-Kinüklidinol 2933.36.00.00.00 – – 4-Anilino-N-fenetilpiperidin (ANPP) 2933.37.00.00.00 – – N-Fenetil-4-piperidon (NPP)
2934.92 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  2934.92.00.00.00 – – Diğer fentaniller ve türevleri
                        2939.4 ila 2939.49 Alt Pozisyonlarında değişiklikler yapılmıştır– Efedrinler ve tuzları : 2939.41                     – – Efedrin ve tuzları : 2939.41.00.00.11 – – – Efedrin 2939.41.00.00.12 – – – Efedrin hidroklorür 2939.41.00.00.19    – – – Efedrinin diğer tuzları 2939.42                     – – Pseudoefedrin (INN) ve tuzları : 2939.42.00.00.11 – – – Pseudoefedrin 2939.42.00.00.12   – – – Pseudoefedrinin tuzları 2939.43                     – -Kathin (INN) ve tuzları : 2939.43.00.00.11 – – – Katin (INN) 2939.43.00.00.12     – – – Katinin tuzları 2939.44.00.00.00 – – Norephedrine ve bunların tuzları 2939.49          – – Diğerleri : 2939.49.00.00.11 – – – Metilefedrin 2939.49.00.00.13 – – – Metanfetamin 2939.49.00.00.15 – – – Barbexaclon 2939.49.00.00.19 – – – Diğerleri– Efedra ve türevlerinin alkoloidleri; bunların tuzları: 2939.41                                   – – Efedrin ve tuzları : 2939.41.00.00.11 – – – Efedrin 2939.41.00.00.12 – – – Efedrin hidroklorür 2939.41.00.00.19    – – – Efedrinin diğer tuzları 2939.42                                    – – Pseudoefedrin (INN) ve tuzları : 2939.42.00.00.11 – – – Pseudoefedrin 2939.42.00.00.12   – – – Pseudoefedrinin tuzları 2939.43                     – -Kathin (INN) ve tuzları : 2939.43.00.00.11 – – – Katin (INN) 2939.43.00.00.12     – – – Katinin tuzları 2939.44.00.00.00 – – Norephedrine ve bunların tuzları 2939.45.00.00.00   – – Levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate ve bunların tuzları 2939.49                     – – Diğerleri : 2939.49.00.00.11 – – – Metilefedrin 2939.49.00.00.13 – – – Metanfetamin 2939.49.00.00.15 – – – Barbexaclon 2939.49.00.00.19 – – – Diğerleri
                  2939.7 ila 2939.79 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır– Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar: 2939.71                     – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemate; bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri: – – Kokain ve tuzları: 2939.71.00.00.11    Ham kokain- – – Diğerleri : 2939.71.00.00.21                  Ekgonin 2939.71.00.00.22——— Levometanfetamin 2939.71.00.00.23——— Metamfetamin (INN) 2939.71.00.00.24——— Metamfetamin racemate 2939.71.00.00.29——— Diğerleri 2939.71.00.00.39—– Diğerleri 2939.79                     – – Diğerleri– Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar: 2939.72                     – – Kokain, ekgonin; tuzları, bunların esterleri ve diğer türevleri – – Kokain ve tuzları: 2939.72.00.00.11     Ham kokain- – – Diğerleri : 2939.72.00.00.21                        Ekgonin 2939.72.00.00.29——— Diğerleri 2939.72.00.00.39—– Diğerleri 2939.79                     – – Diğerleri:
    30. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (b) bendinde değişiklik yapılmıştırNotlar 1.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (b) Sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet veya bant şeklinde müstahzarlar (transdermal sistemler) (21.06 veya 38.24 pozisyonları)Notlar 1.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (b) Nikotin ihtiva eden, sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet veya bant şeklinde ürünler (transdermal sistemler) (24.04 pozisyonu)
  30. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni (ij) bendi eklenmiştir    YokNotlar 1.            Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (ij) 38.22 pozisyonundaki teşhis reaktifleri
  30. FASIL 4 no.lu Fasıl Notunun (e) bendinde değişiklik yapılmıştır4.      30.06 pozisyonu sadece, bu pozisyonda sınıflandırılıp tarifenin başka hiçbir pozisyonunda yer almayan aşağıda yazılı olanlara uygulanır: (e) Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler;4.      30.06 pozisyonu sadece, bu pozisyonda sınıflandırılıp tarifenin başka hiçbir pozisyonunda yer almayan aşağıda yazılı olanlara uygulanır: (e) Tanınmış klinik çalışmalarında kullanılmak üzere plasebolar ve kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (hazır aktif ilaç içerseler bile) (ölçülü dozlarda)
  30.02 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır30.02                         İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:30.02                         İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler; hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın):
3002.11 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  3002.11.00.00.00- – Sıtma teşhisi için test kitleri  Yok
3002.19 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  3002.19.00.00.00- – Diğerleri  Yok
                3002.20 ve 3002.30 Alt Pozisyonları kaldırılarak yerine yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir3002.20                     – İnsanlar için kullanılan aşılar: (20.3.2021/31429 R.G. 3685 karar ile değiştirilmiştir) 3002.20.10.00.00- – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri) (20.3.2021/31429 R.G. ile eklenmiştir) – Diğerleri: 3002.20.90.10.00- – – Çocuk felci aşıları- – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar 3002.20.90.20.11    Kızamık aşısı 3002.20.90.20.12——- Kabakulak aşısı 3002.20.90.20.13——- BCG aşısı 3002.20.90.20.14——- Karma aşı (DBT) 3002.20.90.20.15——- Kolera aşısı 3002.20.90.20.16——- Tifo aşısı 3002.20.90.20.19——- Diğerleri 3002.30.00.00.00- Veterinerlikte kullanılan aşılar– Aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 3002.41                     – – İnsanlar için kullanılan aşılar 3002.41.10.00.00- – – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri) – – Diğerleri: 3002.41.90.10.00                            Çocuk felci aşıları- – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar: 3002.41.90.20.11     Kızamık aşısı 3002.41.90.20.12——- Kabakulak aşısı 3002.41.90.20.13——- BCG aşısı 3002.41.90.20.14——- Karma aşı (DBT) 3002.41.90.20.15——- Kolera aşısı 3002.41.90.20.16——- Tifo aşısı 3002.41.90.20.19——- Diğerleri 3002.42.00.0000 – – Veterinerlikte kullanılan aşılar 3002.49.00.00.00- – Diğerleri
  3002.5 ila 3002.59 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir  Yok– Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun olmasın): 3002.51.00.00.00 – – Hücre tedavisi ürünleri 3002.59.00.00.00 – – Diğerleri
3006.20 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır3006.20.00.00.00- Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifIer  Yok
3006.93 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok3006.93.00.00.00- – Tanınmış klinik çalışmalarında kullanılmak üzere plasebolar ve kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (ölçülü dozlarda)
3204.18 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok3204.18.00.00.00- – Karotenoid renklendirici maddeler ve bunlara dayalı müstahzarlar
    34. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (a) bendine ekleme yapılmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:Döküm kalıpları müstahzarları olarak kullanılan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların yenilebilen karışımları veya müstahzarları (15.17 pozisyonu);Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:Döküm kalıpları müstahzarları olarak kullanılan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların yenilebilen karışımları veya müstahzarları (15.17 pozisyonu);
                                  3402.1 ila 3402.20 Alt Pozisyonları kaldırılarak yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştirYüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın): 3402.11                     – – Anyonlu olanlar : 3402.11.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50`den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler – – Diğerleri: 3402.11.90.10.00——- Sülforezinatlar ve sülfooleatlar – – – Diğerleri 3402.11.90.90.11——— Lineer alkil benzen sülfonik asitler 3402.11.90.90.12——– Dodesil benzen sülfonik asit 3402.11.90.90.19——— Diğerleri 3402.12.00.00.00 – – Katyonlu olanlar 3402.13.00.00.00 – – İyonlu olmayanlar 3402.19                     – – Diğerleri : 3402.19.00.10.00—– Türk kırmızısı yağı 3402.19.00.90.00—– Diğerleri 3402.20                     – Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar: – Yüzeyaktif müstahzarlar 3402.20.20.00.11                          Sabun içerenler 3402.20.20.00.12—– Sabun içermeyenler – Yıkama ve temizleme müstahzarları 3402.20.90.00.15    Sabun içerenler 3402.20.90.00.16—– Sabun içermeyenler– Anyonlu yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın): 3402.31.00.00.00- Lineer alkil benzen sülfonik asitler ve tuzları 3402.39        – Diğerleri : 3402.39.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50`den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler – – Diğerleri: 3402.39.90.10.00——- Sülforezinatlar ve sülfooleatlar – – – Diğerleri 3402.39.90.90.12——— Dodesil benzen sülfonik asit 3402.39.90.90.19——— Diğerleri – Diğer organik yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın): 3402.41.00.00.00- – Katyonlu olanlar 3402.42.00.00.00- – İyonlu olmayanlar 3402.49                                    – – Diğerleri : 3402.49.00.10.00—— Türk kırmızısı yağı 3402.49.00.90.00—— Diğerleri 3402.50                     – Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar: – Yüzeyaktif müstahzarlar 3402.50.10.00.11                                    Sabun içerenler 3402.50.10.00.12—— Sabun içermeyenler – Yıkama ve temizleme müstahzarları 3402.50.90.00.15    Sabun içerenler 3402.50.90.00.16—– Sabun içermeyenler
      36.03 Alt Pozisyon numaraları yeniden düzenlenmiştir3603.00.20.00.00- Fitiller 3603.00.30.00.00- İnfilak fitilleri 3603.00.40.00.00- Ağız otları 3603.00.50.00.00- İnfilak kapsülleri 3603.00.60.00.00- Ateşleyici maddeler 3603.00.80.00.00- Elektrikli infilak ettirici maddeler3603.10.00.00.00– Fitiller 3603.20.00.00.00– İnfilak fitilleri 3603.30.00.00.00- Ağız otları 3603.40.00.00.00- İnfilak kapsülleri 3603.50.00.00.00- Ateşleyici maddeler 3603.60.00.00.00– Elektrikli infilak ettirici maddeler
  37. FASIL 2 no.lu Fasıl Notunda değişiklik yapılmıştırNotlar 2.      Bu fasılda “fotoğrafçılığa ait” tabiri, ışığa karşı hassas yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemi ile ilgilidir.Notlar 2. Bu fasılda “fotoğrafçılığa ait” tabiri, ışığa karşı hassas (ısıya duyarlı dahil) yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemi ile ilgilidir.
3701.30 Alt Pozisyonuna ekleme yapılmıştır  Yok3701.30.00.00.21 – – Klişe yapımı için hassas hale getirilmiş magnezyum plakalar
                38. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (c) bendi eklenerek, diğer bendler buna göre yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir: ………… Metal, arsenik veya bunların karışımlarını içeren ve 26. fasılın 3(a) veya 3(b) nolu notlarındaki koşullara uyan (kanalizasyon çamurları dışındaki çamurları da içeren) cüruf, kül ve artıklar (26.20 pozisyonu);İlaçlar (30.03 veya 30.04 pozisyonları); veyaAdi metallerin çıkarılması veya adi metallerin kimyasal bileşiklerinin yapımında kullanılan türdeki kullanılmış katalizörler (26.20 pozisyonu), özellikle kıymetli metallerin elde edilmesinde kullanılan kullanılmış katalizörler (71.12 pozisyonu) veya metaller veya metal alaşımlarından meydana gelen, örneğin çok ince hale getirilmiş toz veya gaz mensucat şeklindeki katalizörler (XIV veya XV. Bölüm).Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir: ………… 24.04 pozisyonundaki ürünler;Metal, arsenik veya bunların karışımlarını içeren ve 26. fasılın 3(a) veya 3(b) nolu notlarındaki koşullara uyan (kanalizasyon çamurları dışındaki çamurları da içeren) cüruf, kül ve artıklar (26.20 pozisyonu);İlaçlar (30.03 veya 30.04 pozisyonları); veyaAdi metallerin çıkarılması veya adi metallerin kimyasal bileşiklerinin yapımında kullanılan türdeki kullanılmış katalizörler (26.20 pozisyonu), özellikle kıymetli metallerin elde edilmesinde kullanılan kullanılmış katalizörler (71.12 pozisyonu) veya metaller veya metal alaşımlarından meydana gelen, örneğin çok ince hale getirilmiş toz veya gaz mensucat şeklindeki katalizörler (XIV veya XV. Bölüm).
        38. FASIL 4 no.lu Fasıl Notunun (a) bendinde değişiklik yapılmıştırTarifenin neresinde geçerse geçsin `şehir atıkları`; evlerden, otellerden, lokantalardan, hastanelerden, dükkanlardan, ofislerden… vs. toplanan atıklar, yol ve kaldırım süprüntüleri, inşaat ve yıkım atıkları anlamına gelir. Şehir atıkları genellikle plastik, kauçuk, ahşap, kağıt, tekstil maddeleri, cam, metal, gıda maddeleri, kırılmış mobilyalar ve diğer hasar görmüş veya ıskartaya çıkmış maddeler gibi çok çeşitli materyalleri kapsar. Bununla birlikte, `şehir atıkları`:Atıklardan ayrılan ve Tarife Cetveli`nde kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılan plastik, kauçuk, ahşap, kağıt, tekstil, cam veya metal atıkları, kullanılmış piller gibi tek madde ve eşyaları;Tarifenin neresinde geçerse geçsin `şehir atıkları`; evlerden, otellerden, lokantalardan, hastanelerden, dükkanlardan, ofislerden… vs. toplanan atıklar, yol ve kaldırım süprüntüleri, inşaat ve yıkım atıkları anlamına gelir. Şehir atıkları genellikle plastik, kauçuk, ahşap, kağıt, tekstil maddeleri, cam, metal, gıda maddeleri, kırılmış mobilyalar ve diğer hasar görmüş veya ıskartaya çıkmış maddeler gibi çok çeşitli materyalleri kapsar. Bununla birlikte, `şehir atıkları`:Atıklardan ayrılan ve Tarife Cetveli`nde kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılan plastik, kauçuk, ahşap, kağıt, tekstil, cam veya metal, elektrikli ve elektronik atık ve hurdalar gibi (kullanılmış piller dahil) tek madde ve eşyaları;
  38. FASIL 7 no.lu Fasıl Notuna ekleme yapılmıştır7.      38.26 pozisyonundaki “biodizel” tabiri hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlardan elde edilmiş, (kullanılmış olsun olmasın) yağ asitlerinin monoalkil esterlerini ifade eder.7.      38.26 pozisyonundaki “biodizel” tabiri hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlardan elde edilmiş, (kullanılmış olsun olmasın) yağ asitlerinin monoalkil esterlerini ifade eder.
                  38. FASIL 1 no.lu Alt Pozisyon Notunda ekleme ve çıkarmalar yapılmıştırAlt Pozisyon Notları: 1.      3808.52 ve 3808.59 alt pozisyonları, yalnızca aşağıdaki maddelerden bir veya daha fazlasını içeren ve 38.08 pozisyonuna dahil olan ürünleri kapsar: alachlor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinphosmethyl (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) veya tuzları; dinoseb (ISO), tuzları veya esterleri; endosulfan (ISO); ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2- dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), lindane dahil (ISO, INN); mercury bileşikleri; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta- ve octabromodiphenyl eterleri; pentachlorophenol (ISO), tuzları veya esterleri; perfluorooctane sulphonic asit ve tuzları; perfluorooctane sulphonamides; perfluorooctane sulphonyl fluoride; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), tuzları veya esterleri; tributyltin bileşikleri.Alt Pozisyon Notları: 1.      3808.52 ve 3808.59 alt pozisyonları, yalnızca aşağıdaki maddelerden bir veya daha fazlasını içeren ve 38.08 pozisyonuna dahil olan ürünleri kapsar: alachlor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinphosmethyl (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p- chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) veya tuzları; dinoseb (ISO), tuzları veya esterleri; endosulfan (ISO); ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), lindane dahil (ISO, INN); mercury bileşikleri; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta- ve octabromodiphenyl eterleri; pentachlorophenol (ISO), tuzları veya esterleri; perfluorooctane sulphonic asit ve tuzları; perfluorooctane sulphonamides; perfluorooctane sulphonyl fluoride; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), tuzları veya esterleri; tributyltin bileşikleri; trichlorfon (ISO)
            38. FASIL 3 no.lu Alt Pozisyon Notunda ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır3.      3824.81 ila 3824.88 alt pozisyonları yalnızca; oxirane (ethylene oxide), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs), tris(2,3-dibromopropyl) phosphate, aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2- bis(pchlorophenyl) ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), lindane dahil (ISO, INN), pentachlorobenzene (ISO), hexachlorobenzene (ISO), perfluorooctane sulphonic asit, tuzları, perfluorooctane sulphonamides, perfluorooctane sulphonyl fluoride veya tetra-, penta-, hexa-, hepta- veya octabromodiphenyl eterleri maddelerinden bir veya daha fazlasını içeren karışımları ve müstahzarları kapsar.3.      3824.81 ila 3824.89 alt pozisyonları yalnızca; oxirane (ethylene oxide), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs), tris(2,3-dibromopropyl) phosphate, aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2- bis(pchlorophenyl) ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), lindane dahil (ISO, INN), pentachlorobenzene (ISO), hexachlorobenzene (ISO), perfluorooctane sulphonic asit, tuzları, perfluorooctane sulphonamides, perfluorooctane sulphonyl flüoride veya tetra-, penta-, hexa-, hepta- veya octabromodiphenyl eterleri, kısa zincirli klorlu parafinler maddelerinden bir veya daha fazlasını içeren karışımları ve müstahzarları kapsar. Kısa zincirli klorlu parafinler CxH(2x-y+2)Cly, (x=10 – 13 and y= 1 – 13) moleküler formüle sahip ağırlık itibarıyla klorlanma derecesi %48’den fazla olan bileşik karışımlardır.
    3816.00 Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak, Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir3816.00                     Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışımlar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç) 3816.00.00.00.11- Ateşe dayanıklı çimentolar 3816.00.00.00.12- Ateşe dayanıklı harçlar 3816.00.00.00.19- Diğerleri3816.00                     Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışımlar, (Dolomit ateş tuğlası harcı dahil) (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç) 3816.00.10.00.00- Dolomit ateş tuğlası harcı 3816.00.90.00.11- Ateşe dayanıklı çimentolar 3816.00.90.00.12- Ateşe dayanıklı harçlar 3816.00.90.00.19- Diğerleri
                38.22 Pozisyon Metni değiştirilmiş ve Yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir3822.00                     Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri: 3822.00.00.10.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler 3822.00.00.20.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) 3822.00.00.30.00- Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) – Diğerleri 3822.00.00.90.11 – – DNA temelli biyolojik işaretleyiciler 3822.00.00.90.19- – Diğerleri3822.00                     Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.06 pozisyonunda yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri: – Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler: 3822.11.00.00.00 – Sıtma için olanlar 3822.12.00.00.00 – Zika ve Aedes cinsi sivrisineklerden geçen diğer hastalıklar için olanlar 3812.13.00.00.00 – Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayini için olanlar 3822.19.00.00.00 – – Diğerleri 3822.90                     – Diğerleri: 3822.90.00.00.11 – – DNA temelli biyolojik işaretleyiciler 3822.90.00.00.19- – Diğerleri
                                    3824.7 ila 3824.79 Alt Pozisyonları kaldırılırmıştır– Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar: – Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin) 3824.71.00.00.11 – – – R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 3824.71.00.00.19 – – – Diğerleri 3824.72.00.00.00 – – Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler 3824.73.00.00.00 – – Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler – Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler 3824.74.00.00.12 – – – 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 3824.74.00.00.19 – – – Diğerleri 3824.75.00.00.00 – – Karbon teraklorür içerenler 3824.76.00.00.00 – – 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler 3824.77.00.00.00 – – Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler 3824.78                     – – Perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbonlar veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) içermeyenler 3824.78.10.00.00 – – – Sadece 1,1,1-triflooetan ve pentafloretan içerenler 3824.78.20.00.00 – – – Sadece 1,1,1-trifloretan, pentafloretan ve 1,1,1,2- tetrafloretan içerenler 3824.78.30.00.00 – – – Sadece diflormetan ve pentafloretan içerenler 3824.78.40.00.00 – – – Sadece diflormetan, pentafloretan ve 1,1,1,2- tetrafloretane 3824.78.80.00.00 – – – Doymamış hidroflorkarbonlar içerenler 3824.78.90.00.00 – – – Diğerleri 3824.79.00.00.00 – – Diğerleri                                    Yok
3824.89 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  3824.89.00.00.00 – – Kısa zincirli klorlu parafinler içerenler
3824.92 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  3824.92.00.00.00 – – Metilfosfonik asidin poliglikol esterleri
                                                38.27 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                                                Yok38.27                           Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar: Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin); hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler; karbon tetraklorür içerenler; 1,1,1- trikloroetan (metil kloroform) içerenler: 3827.11                       – – Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin) 3827.11.00.00.11        – – – R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 3827.11.00.00.19 – – – Diğerleri 3827.12.00.00.00        – – Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler 3827.13.00.00.00            – – Karbon tetraklorür içerenler 3827.14.00.00.00        – – 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler 3827.20.00.00.00        – Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) veya dibromotetrafloroetan (Halon-2402) içerenler Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs), (perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler: 3827.31.00.00.00        – – 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlardaki maddeleri içerenler 3827.32                       – – Diğerleri, 2903.71 ila 2903.75 alt pozisyonlarındaki maddeleri içerenler: 3827.32.00.00.11    – – – 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 3827.32.00.00.19        – – – Diğerleri 3827.39                       – – Diğerleri 3827.40.00.00.00        – Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler Triflorometan (HFC-23) veya perflorokarbonlar (PFC’ler) içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFC’ler) veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) içermeyenler: 3827.51.00.00.00 – – Triflorometan içeren (HFC-23) 3827.59.00.00.00 – – Diğerleri Diğer hidroflorokarbonları (HFC’ler) içeren ancak kloroflorokarbonlar (CFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) içermeyenler: 3827.61.00.00.00 – – Kütlece % 15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler 3827.62.00.00.00 – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO’lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler 3827.63.00.00.00        – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren 3827.64.00.00.00        – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO’lar) içermeyenler 3827.65.00.00.00        – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler 3827.68.00.00.00       – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler 3827.69.00.00.oo        – – Diğerleri 3827.90.00.00.00        – Diğerleri
              3907.20 Alt Pozisyonu kaldırılarak yeni alt açılımlar eklenmiştir3907.20                     – Diğer polieterler: – Polieter alkoller: 3907.20.11.00.00 – – – Polietilen glikoller 3907.20.20.00.00 – – – Diğerleri- Diğerleri: 3907.20.91.00.00——– Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri 3907.20.99.00.00—– Diğerleri– Diğer polieterler: 3907.21.00.00.00 – – Bis(polioksietilen) metilfosfonat 3907.29            – – Diğerleri – – Polieter alkoller: 3907.29.11.00.00                     Polietilen glikoller 3907.29.20.00.00——- Diğerleri – – Diğerleri 3907.29.91.00.00——— Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri 3907.29.99.00.00——- Diğerleri
3911.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  3911.20.00.00.00- Poli(1,3-fenilen metilfosfonat)
            3915.90.80 Alt Pozisyonuna eklemler yapılmıştır– – Diğerleri: 3915.90.80.00.11 – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar 3915.90.80.00.19 – – – Diğerleri– – Diğerleri: 3915.90.80.00.11 – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar 3915.90.80.00.12 – – – Polioksimetilenden (POM) olanlar 3915.90.80.00.13 – – – Akrilik polimerlerinden olanlar 3915.90.80.00.14 – – – Polikarbonatlardan olanlar 3915.90.80.00.15 – – – Poliamidlerden olanlar 3915.90.80.00.16 – – – Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler 3915.90.80.00.19 – – – Diğerleri
                                      4002.11 ila 402.99 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir4002.11                      – – Lateks şeklinde : 4002.19                      – – Diğerleri: 4002.20                      – Butadien kauçuk (BR): İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten – izopren kauçukları (CIIR veya BIIR): 4002.31                      – – İzobüten – İzopren (butil) kauçuk (IRR): Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR): 4002.41                      – – Lateks şeklinde: 4002.49                      – – Diğerleri: Akrilonitril – butadien kauçuk (NBR): 4002.51                      – – Lateks şeklinde: 4002.59                      – – Diğerleri: 4002.60                      – İzopren kauçuk (IR): 4002.70                      – Etilen – propilen-konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM): 4002.80.00.00.00 – 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları Diğerleri: 4002.91                      – – Lateks şeklinde: 4002.99                      – – Diğerleri:4002.11.00.00.00 – – Lateks şeklinde 4002.19    – – Diğerleri: 4002.19.10.00.00 – – – Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde) 4002.19.20.00.00 – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien- stiren blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya toz halinde) 4002.19.30.00.00 – – – Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde) 4002.19.90.00.00 – – – Diğerleri 4002.20.00.00.00 – Butadien kauçuk (BR) İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten – izopren kauçukları (CIIR veya BIIR): 4002.31.00.00.00 – – İzobüten – İzopren (butil) kauçuk (IRR) 4002.39.00.00.00 – – Diğerleri Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR): 4002.41.00.00.00 – – Lateks şeklinde 4002.49.00.00.00 – – Diğerleri Akrilonitril – butadien kauçuk (NBR): 4002.51.00.00.00 – – Lateks şeklinde 4002.59.00.00.00 – – Diğerleri 4002.60.00.00.00 – İzopren kauçuk (IR) 4002.70.00.00.00 – Etilen – propilen – konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM) 4002.80.00.00.00 – 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları Diğerleri: 4002.91.00.00.00 – – Lateks şeklinde 4002.99     – – Diğerleri: 4002.99.10.00.00 – – – Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler – – – Diğerleri : 4002.99.90.11.00——– Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar 4002.99.90.19.00——– Diğerleri
4015.11 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  4015.11.00.00.00- – Cerrahide kullanılan eldivenler  Yok
    4015.12 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir    Yok4015.12                     — Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eldivenler 4015.12.00.00.11- – – Nitril olanlar 4015.12.00.00.19- – – Diğerleri
44. FASIL “Alt Pozisyon Notu” Başlığında değişiklik yapılmıştır    Alt Pozisyon Notu    Alt Pozisyon Notları
    44. FASIL 2 no.lu Alt Pozisyon Notu yeni eklenmiştir        Yok2.      4401.32 alt pozisyonunda geçen “odun briketi” tabirinden mekanik ahşap işleme, mobilya sanayii veya diğer ahşap dönüşüm işlemlerinden ortaya çıkan talaş vb. yan ürünler anlaşılır. Bunlar doğrudan sıkıştırma yoluyla veya ağırlık itibarıyla %3’ü geçmeyecek şekilde bir bağlayıcı ilave edilerek aglomere edilirler, minimum enine kesiti 25 mm’den büyük olan kübik, çok yüzlü veya silindirik şekillerde ürünlerdir.
    44. FASIL 3 ve 4 no.lu Alt Pozisyon Notları yeni eklenmiştir      Yok4407.13 alt pozisyonunda geçen “L-Ç-G” tabirinden her türlü oranın değişiklik gösterdiği ve bilinmediği ladin, çam göknar karışımı kaynaklı ürünler anlaşılır.4407.14 alt pozisyonunda geçen “Hem-gök” tabirinden her türün oranının değişiklik gösterdiği ve bilinmediği batı hemlock ve göknar karışımı kaynaklı ürünler anlaşılır
4401.32 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  4401.32.00.00.00- – Odun briketi
  4401.40 Alt Pozisyonu kaldırılarak yeni alt açılımlar eklenmiştir4401.40                     – Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (aglomere edilmemiş): 4401.40.10.00.00 – – Testere talaşı 4401.40.90.00.00 – – Diğerleri– Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (aglomere edilmemiş): 4401.41.00.00.00 – – Testere talaşı 4401.49.00.00.00 – – Diğerleri
4402.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  4402.20.00.00.00 – Kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından olanlar
4403.21 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  4403.21                     – – Çam (Pinus spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar  4403.21                     – – Çam (Pinus spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.23 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  4403.23                     – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar  4403.23                     – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.25 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  4403.25                     – – Diğerleri, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:  4403.25                     – – Diğerleri, en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.42 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  4403.42.00.00.00- – Tik Ağacı
4403.93 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  4403.93                     – – Kayın (Fagus spp.) herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:  4403.93                     – – Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
4403.95 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  4403.95                     – – Huş Ağacı (Betula spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:  4403.95                     – – Huş Ağacı (Betula spp.), en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:
  4407.13 ve 4407.14 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir    Yok4407.13.00.00.00- – L-Ç-G (Ladin (Picea spp.), Çam (Pinus spp.) ve Göknar (Abies spp.)) 4407.14.00.00.00- – Hem-gök (Batı hemlock (Tsuga heterophylla) ve Göknar (Abies spp.))
  4407.23 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir      Yok4407.23                     – – Tik Ağacı 4407.23.10.00.00- – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) 4407.23.20.00.00- – – Rendelenmiş olanlar 4407.23.90.00.00- – – Diğerleri
  4410.11 ve 4410.12 Alt Pozisyon Metinlerine ekleme yapılmıştır4410.11                      – – Yonga levha 4410.11.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar 4410.12                      – – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB): 4410.12.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar4410.11                      – – Yonga levha 4410.11.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar (Ham levha) 4410.12                      – – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB): 4410.12.10.00.00 – – – İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar (Ham levha)
                                              44.11 Alt Tarife Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır44.11                         Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın): – Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF): 4411.12                     – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler: 4411.12.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.12.90.00.00 – – – Diğerleri 4411.13                     – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler: 4411.13.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar – – Diğerleri : 4411.13.90.00.11                          Laminat parke 4411.13.90.00.19——— Diğerleri 4411.14                     – – Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler: 4411.14.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar – – Diğerleri : 4411.14.90.00.11                          Laminat parke 4411.14.90.00.19——— Diğerleri – Diğerleri: 4411.92                    – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler: 4411.92.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar – – Diğerleri : 4411.92.90.00.11                           Laminat parke 4411.92.90.00.19———- Diğerleri 4411.93                    – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8gr/cm3.ü geçmeyenler: 4411.93.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar – – Diğerleri : 4411.93.90.00.11                          Laminat parke 4411.93.90.00.19——— Diğerleri 4411.94                     – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler 4411.94.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar 4411.94.90.00.00—– Diğerleri44.11                         Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın): – Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF): 4411.12                    – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler: 4411.12.10.00.00 – – – Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar (Ham levha) – – Diğerleri: 4411.12.92.00.00———- Yoğunluğu 0,8 gr/cm³’ü (HDF) geçenler 4411.12.94.00.00———- Yoğunluğu 0,8 gr/cm³’ü geçmeyenler 4411.13                     – – Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler: 4411.13.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar (Ham levha) – – Diğerleri :- – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm³’ü (HDF) geçenler 4411.13.92.00.11                                        Laminat parke 4411.13.92.00.19———— Diğerleri – – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm³’ü geçmeyenler 4411.13.94.00.11                                       Laminat parke 4411.13.94.00.19——— Diğerleri 4411.14                    – – Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler: 4411.14.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar (Ham levha) – – Diğerleri :- – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm³’ü (HDF) geçenler 4411.14.92.00.11                                       Laminat parke 4411.14.92.00.19———— Diğerleri – – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm³’ü geçen fakat 0,8gr/cm³’ü geçmeyenler 4411.14.95.00.11                Laminat parke 4411.14.95.00.19———— Diğerleri – – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm³’ü geçmeyenler 4411.14.97.00.11                                       Laminat parke 4411.14.97.00.19———– Diğerleri – Diğerleri: 4411.92                    – – Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler: 4411.92.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar (Ham levha) – – – Diğerleri : 4411.92.90.00.11———- Laminat parke 4411.92.90.00.19——— Diğerleri 4411.93                   – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8gr/ cm3.ü geçmeyenler: 4411.93.00.00.11—– Laminat parke 4411.93.00.00.19—– Diğerleri 4411.94                     – – Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler 4411.94.10.00.00——- Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar (Ham levha) 4411.94.90.00.00—– Diğerleri
              4412.33 Alt Pozisyonuna yeni alt açılımlar eklenmiştir4412.33.00.00.00 – – Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan)4412.33                      – – Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) 4412.33.10.00.00 – – – En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar 4412.33.20.00.00 – – – Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar 4412.33.30.00.00 – – – Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar 4412.33.90.00.00 – – – Diğerleri
          4412.4 ila 4412.49 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir          Yok– Lamine edilmiş kaplamalı kereste (LVL) 4412.41                     – – En az bir dış yüzü tropikal ağaçtan olanlar: 4412.41.91.00.00- – – En az bir dış tabakası iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.41.99.00.00- – – Diğerleri 4412.42.00.00.00- Diğerleri, en az bir dış yüzü iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.49.00.00.00- Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklı ağaçlardan olanlar
          4412.5 ila 4412.59 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir          Yok– Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri: 4412.51   – En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar: 4412.51.10.00.00- – – En az bir dış yüzü iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.51.90.00.00- – – Diğerleri 4412.52.00.00.00- Diğerleri, en az bir dış yüzü iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.59.00.00.00- Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklı ağaçlardan olanlar
                4412.9 ila 4412.99 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir                    Yok– Diğerleri: 4412.91                     – – En az bir dış yüzü tropikal ağaçtan olanlar: 4412.91.10.00.00- – – En az bir tabakası yonga levha içerenler – – – Diğerleri: 4412.91.91.00.00——- En az bir dış tabakası iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.91.99.00.00————————- Diğerleri 4412.92                     – – Diğerleri, en az bir dış yüzü iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olanlar 4412.92.10.00.00—– En az bir tabakası yonga levha içerenler 4412.92.90.00.00—— Diğerleri 4412.99                     – – Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklı ağaçlardan olanlar 4412.99.10.00.00—– En az bir tabakası yonga levha içerenler 4412.99.90.00.00—— Diğerleri
      44.14 Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir4414.00                     Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için): 4414.00.10.00.00 – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 4414.00.90.00.00 – Diğer ağaçlardan olanlar4414.00                     Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için): 4414.10          – Tropikal ağaçtan olanlar: 4414.10.10.00.00 – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 4414.10.90.00.00 – – Diğer ağaçlardan olanlar 4414.90.00.00.00- Diğerleri
      4418.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır4418.10                     – Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları: 4418.10.10.00.00 – – Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (1) 4418.10.50.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (1) 4418.10.90.00.00 – – Diğerleri (1)– Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları: 4418.11.00.00.00 – – Tropikal ağaçtan olanlar 4418.19                     – – Diğerleri: 4418.19.50.00.00- – – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar 4418.19.90.00.00 – – – Diğerleri
                      4418.20 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır4418.20                     – Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri: – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2) 4418.20.10.00.11 – – – Kapılar 4418.20.10.00.19 – – – Diğerleri – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (2) 4418.20.50.00.11 – – – Kapılar 4418.20.50.00.19 – – – Diğerleri – Diğer ağaçlardan olanlar (2) 4418.20.80.00.11 – – – Kapılar 4418.20.80.00.19 – – – Diğerleri– Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri: 4418.21             – – Tropikal ağaçlardan olanlar: – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2) 4418.21.10.00.11——- Kapılar 4418.21.10.00.19——- Diğerleri – – Diğer tropikal ağaçlardan olanlar (2) 4418.21.90.00.11                    Kapılar 4418.21.90.00.19——- Diğerleri 4418.29                     – – Diğerleri: – – İğne yapraklı ağaçlardan olanlar 4418.29.50.00.11                             Kapılar 4418.29.50.00.19——- Diğerleri – – Diğerleri 4418.29.80.00.11                    Kapılar 4418.29.80.00.19——- Diğerleri
4418.30 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok4418.30.00.00.00- 4418.81 ila 4418.89 alt pozisyonları dışında kalan direkler ve kirişler
4418.60 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  4418.60.00.00.00- Direkler ve kirişler  Yok
    4418.8 ila 4418.89 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir      Yok– İşlenmiş keresteden yapı ürünleri: 4418.81.00.00.00- Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam) 4418.82.00.00.00- Çapraz lamine edilmiş kereste (CLT veya X-lam) 4418.83.00.00.00- I Kirişler 4418.89.00.00.00- Diğerleri
4418.92 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  4418.92.00.00.00 – – Hücreli ahşap levhalar
4418.99– – Diğerleri:4418.99                      – – Diğerleri:
Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır4418.99.10.00.00 – – – Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber) – – Diğerleri: 4418.99.90.10.00    Hücreli ahşap levhalar- – – Diğerleri 4418.99.90.90.11                  Merdiven 4418.99.90.90.12——— Gömme dolaplar 4418.99.90.90.13——— İnşaat kalıpları 4418.99.90.90.14——— Panjur ve kepenk 4418.99.90.90.15——— Speratörler ve paravanlar 4418.99.90.90.19——— Diğerleri4418.99.00.00.11 – – – Merdiven 4418.99.00.00.12 – – – Gömme dolaplar 4418.99.00.00.13 – – – İnşaat kalıpları 4418.99.00.00.14 – – – Panjur ve kepenk 4418.99.00.00.15 – – – Speratörler ve paravanlar 4418.99.00.00.19 – – – Diğerleri
          4419.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir            Yok4419.20                     – Tropikal ağaçlardan olanlar: – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar: 4419.20.10.10.00- – – Hacim ölçü kapları 4419.20.10.20.00- – – Tepsiler 4419.20.10.90.00- – – Diğerleri – Diğerleri: 4419.20.90.10.00- – – Hacim ölçü kapları 4419.20.90.20.00- – – Tepsiler 4419.20.90.90.00- – – Diğerleri
      4420.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır4420.10                     – Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası: 4420.10.11.00.00 – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 4420.10.19.00.00 – – Diğer ağaçlardan olanlar– Küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası: 4420.11      – – Tropikal ağaçlardan olanlar: 4420.11.10.00.00 – – – Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 4420.11.90.00.00 – – – Diğer ağaçlardan olanlar 4420.19.00.00.00 – – Diğerleri
4421.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  4421.20.00.00.00- Tabutlar
  4421.99 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenmiştir4421.99                      – – Diğerleri: 4421.99.10.00.00 – – – Lif levhadan olanlar – – – Diğerleri: 4421.99.91.00.00——– Tabutlar 4421.99.99.00.00——– Diğerleri4421.99                      – – Diğerleri: 4421.99.10.00.00 – – – Lif levhadan olanlar 4421.99.99.00.00 – – – Diğerleri
          48. FASIL 5 no.lu Fasıl Notunun alt bendlerinde numara değişikliği yapılmıştır48.02 pozisyonu anlamında, “yazma, basma veya diğer grafik işlerinde kullanılan türden kağıt ve kartonlar” ile “perfore edilmemiş delikli kart ve şeritler” tabirleri esasen ağartılmış kağıt hamurundan veya mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemlerden elde edilen ve aşağıdaki kriterlerden birisini karşılayan kağıt hamurundan imal edilen kağıt ve kartonlar anlamına gelir.Metre kare ağırlığı 150 gr/m2 ‘yi geçmeyen kağıt veya kartonlar için: … Metrekaredeki ağırlığı 150 gr.ı geçen kağıt veya kartonlar için: …48.02 pozisyonu anlamında, “yazma, basma veya diğer grafik işlerinde kullanılan türden kağıt ve kartonlar” ile “perfore edilmemiş delikli kart ve şeritler” tabirleri esasen ağartılmış kağıt hamurundan veya mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemlerden elde edilen ve aşağıdaki kriterlerden birisini karşılayan kağıt hamurundan imal edilen kağıt ve kartonlar anlamına gelir.Metre kare ağırlığı 150 gr/m2 ‘yi geçmeyen kağıt veya kartonlar için: … Metrekaredeki ağırlığı 150 gr.ı geçen kağıt veya kartonlar için: …
              4811.51 ve 4811.59 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır4811.51                      – – Beyazlatılmış, m². ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar 4811.51.00.10.00 – – -Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 4811.51.00.90.00 – – – Diğerleri 4811.59                      – – Diğerleri 4811.59.00.10.00 – – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 4811.59.00.90.00 – – – Diğerleri4811.51                      – – Beyazlatılmış, m². ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar 4811.51.00.10.00 – – -Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) – – Diğerleri: 4811.51.00.90.11——– Gıda ile temas edecek olanlar 4811.51.00.90.19——– Diğerleri 4811.59                      – – Diğerleri 4811.59.00.10.00—— Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) – – Diğerleri: 4811.59.00.90.21——– Gıda ile temas edecek olanlar 4811.59.00.90.29——– Diğerleri
4905.10 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  4905.10.00.00.00- Küreler  Yok
                4905.9 ila 4905.99 Alt Pozisyonları kaldırılarak, yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir– Diğerleri : 4905.91                     – – Kitap halinde 4905.91.00.00.11 – – – Atlaslar 4905.91.00.00.12 – – – Topoğrafya planları 4905.91.00.00.13 – – – Deniz haritaları 4905.91.00.00.19 – – – Diğerleri 4905.99                     – – Diğerleri 4905.99.00.00.11 – – – Duvar haritaları 4905.99.00.00.12 – – – Atlaslar 4905.99.00.00.13 – – – Topoğrafya planları 4905.99.00.00.14 – – – Deniz haritaları 4905.99.00.00.19 – – – Diğerleri4905.20                     – Kitap halinde 4905.20.00.00.11 – – Atlaslar 4905.20.00.00.12 – – Topoğrafya planları 4905.20.00.00.13 – – Deniz haritaları 4905.20.00.00.19 – – Diğerleri 4905.90                     – Diğerleri 4905.90.00.00.11 – – Duvar haritaları 4905.90.00.00.12 – – Atlaslar 4905.90.00.00.13 – – Topoğrafya planları 4905.90.00.00.14 – – Deniz haritaları 4905.90.00.00.19 – – Diğerleri
      XI. BÖLÜM 15 no.lu Bölüm Notu yeni eklenmiştir      Yok15. XI. Bölümün 1. Nolu notu saklı kalmak üzere, ilave bir işlevsellik için kimyasal, mekanik veya elektronik bileşenler ihtiva eden (yerleşik bileşenler veya elyaf veya kumaş içine dahil edilmiş olsun olmasın) dokumaya elverişli maddeler, giyim eşyası veya diğer dokumaya elverişli maddeden eşyalar, bu bölümdeki eşyanın esas karakterini korumaları şartıyla XI. Bölümde kendilerine uygun pozisyonlarda sınıflandırılır.
  5501.10 Alt Pozisyonuna yeni açılımlar eklenmiştir5501.10.00.00.00- Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar-Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar 5501.11.00.00.00 – – Aramidlerden 5501.19.00.00.00 – – Diğerleri
                                        5607.29 ila 5607.50 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır5607.29                      – – Diğerleri: 5607.29.00.10.00 – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.29.00.90.00 – – – Diğerleri 5607.49                      – – Diğerleri: – – 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):- – – Örülmüş olanlar: 5607.49.11.10.00    Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.49.11.90.00——— Diğerleri 5607.49.19.00.00——– Diğerleri – – 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) : 5607.49.90.10.00                              Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.49.90.90.00——– Diğerleri 5607.50                      – Diğer sentetik liflerden: – Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:- – 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :- – – Örülmüş: 5607.50.11.10.00——— Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.50.11.90.00——— Diğerleri – – – Diğerleri: 5607.50.19.10.00——— Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.50.19.90.00——— Diğerleri – – 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m): 5607.50.30.10.00                             Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.50.30.90.00——– Diğerleri – Diğer sentetik liflerden: 5607.50.90.10.00                                   Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 5607.50.90.90.00—— Diğerleri5607.29.00.00.00 – – Diğerleri 5607.49                      – – Diğerleri: – – 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m): 5607.49.11.00.00                           Örülmüş olanlar 5607.49.19.00.00——– Diğerleri 5607.49.90.00.00—— 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) 5607.50                      – Diğer sentetik liflerden: – Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:- – 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) : 5607.50.11.00.00      Örülmüş 5607.50.19.00.00——– Diğerleri 5607.50.30.00.00——- 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) 5607.50.90.00.00 – – Diğer sentetik liflerden
                                    57.03 Pozisyon Metninde ve Alt Pozisyonlarda değişiklik yapılmıştırHalılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın): 5703.10.00.00.00- Yünden veya ince hayvan kıllarından 5703.20                     – Naylon veya diğer poliamidlerden: – Baskılı: 5703.20.12.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.20.18.00.00 – – – Diğerleri – Diğerleri: 5703.20.92.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.20.98.00.00 – – – Diğerleri 5703.30                     – Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden – Polipropilenden: 5703.30.12.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.30.18.00.00 – – – Diğerleri – Diğerleri: 5703.30.82.00.00 – – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.30.88.00.00 – – – Diğerleri 5703.90                     – Diğer dokumaya elverişli maddelerden: 5703.90.20.00.00 – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.90.80.00.00 – – Diğerleri57.03                          Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (çim dahil) (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın): 5703.10.00.00.00- Yünden veya ince hayvan kıllarından – Naylon veya diğer poliamidlerden: 5703.21.00.00.00- – Çim 5703.29                     – – Diğerleri: – – Baskılı: 5703.29.10.00.00——- Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.29.19.00.00——- Diğerleri – – Diğerleri: 5703.29.91.00.00——- Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.29.99.00.00——- Diğerleri – Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden 5703.31.00.00.00- – Çim 5703.39                     – Diğerleri: – – Polipropilenden: 5703.39.10.00.00——- Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.39.19.00.00——- Diğerleri – – Diğerleri: 5703.39.91.00.00——- Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.39.99.00.00——- Diğerleri 5703.90                     – Diğer dokumaya elverişli maddelerden: 5703.90.20.00.00 – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler) 5703.90.80.00.00 – – Diğerleri
  5802.1 ila 5802.19 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir– Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: 5802.11.00.00.00 – – Ağartılmamış olanlar 5802.19.00.00.00 – – Diğerleri  5802.10.00.00.00- Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat
          59. FASIL Fasıl Notlarına yeni bir 3 no.lu Not eklenerek, diğer notlar buna göre yeniden sıralanmıştırNot 3.      59.05 pozisyonu anlamında ’dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları’ tabirinden, duvar ve tavan tezyinatına uygun olup eni 45 cm. den az olmayan rulolar halinde bulunan ve dokumaya elverişli maddelerden olan yüzü bir mesnet üzerine tespit edilen veya mesnedi olmadığı takdirde arka yüzü işleme tabi tutulmuş olan (yapışması için emdirilmiş veya sıvanmış) ürünler anlaşılır.Not 59.03 pozisyonu anlamında “plastik ile lamine edilmiş mensucat” tabirinden tabakaları birbirine bağlayan herhangi bir proses ile kombine edilmiş bir veya daha fazla plastik yaprak veya filmi ile bir veya daha fazla tabakadan oluşan mensucat anlaşılır. (plastik yaprak veya film enine kesitte çıplak gözle görülebilir olsun olmasın)59.05 pozisyonu anlamında ’dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları’ tabirinden, duvar ve tavan tezyinatına uygun olup eni 45 cm. den az olmayan rulolar halinde bulunan ve dokumaya elverişli maddelerden olan yüzü bir mesnet üzerine tespit edilen veya mesnedi olmadığı takdirde arka yüzü işleme tabi tutulmuş olan (yapışması için emdirilmiş veya sıvanmış) ürünler anlaşılır.
      59. FASIL Fasıl Notlarına yapılan yeni ekleme ile 7 no.lu Not 8 olarak değiştirilerek (a) bendinin (iii) fıkrasında değişiklik yapılmıştırNot 59.11 pozisyonu, XI. Bölüm’ün diğer herhangi bir pozisyonunda yer almayan aşağıdaki eşyaya uygulanır:Uzunlamasına veya sadece dikdörtgen şeklinde (kare dahil) kesilmiş parça halinde dokumaya elverişli ürünlerden (59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yer alan ürün karakterine haiz olanlar hariç) sadece: (iii) Yağ preslerinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları (dokumaya elverişli maddeden veya insan saçından);Not 59.11 pozisyonu, XI. Bölüm’ün diğer herhangi bir pozisyonunda yer almayan aşağıdaki eşyaya uygulanır:Uzunlamasına veya sadece dikdörtgen şeklinde (kare dahil) kesilmiş parça halinde dokumaya elverişli ürünlerden (59.08 ila 59.10 pozisyonlarında yer alan ürün karakterine haiz olanlar hariç) sadece: (iii) Yağ preslerinde veya benzeri işlerde kullanılan filtre veya tasir torbaları (dokumaya elverişli maddeden veya insan saçından);
59.11 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  59.11                         Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:  59.11                         Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 8 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:
5911.40 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  5911.40.00.00.00- Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil)  5911.40.00.00.00- Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan filtre veya tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil)
        61. FASIL 4 no.lu Fasıl Notuna eklemeler yapılmıştır4.      61.05 ve 61.06 pozisyonları, belden aşağıda cepleri olan, giyim eşyasının alt kısmını sıkmak amacıyla ribs örgülü bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası ile en az 10×10 cm.lik parçasında, her yönden ölçüldüğünde santimetresinde ortalama 10 sıra ilmekten az olan giysileri kapsamaz. 61.05 pozisyonuna kolsuz giysiler dahil değildir.4.      61.05 ve 61.06 pozisyonları, belden aşağıda cepleri olan, giyim eşyasının alt kısmını sıkmak amacıyla ribs örgülü bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası ile en az 10×10 cm.lik parçasında, her yönden ölçüldüğünde santimetresinde ortalama 10 sıra ilmekten az olan giysileri kapsamaz. 61.05 pozisyonuna kolsuz giysiler dahil değildir. Gömlekler ve gömlek bluzlar, vücudun üst kısmını kapatmak için dizayn edilmiş, kısa veya uzun kollu, boyun çizgisinden başlayan tam veya kısmi açık kısmı bulunan giysilerdir. Bluzlar da vücudun üst kısmını kaplamak için dizayn edilmiş, bol kesimli, fakat kolsuz olabilen ve boyun çizgisinde açık kısmı olan veya olmayan giyişilerdir. Gömlekler, gömlek bluzlar ve bluzlar yakaya sahip olabilirler.
6116.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  6116.10                     – Plastik veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar:  6116.10                     – Plastik veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar:
                62. FASIL Yeni bir 4 no.lu Fasıl Notu eklenerek, diğer notlar buna göre yeniden sıralanmıştırNot 62.09 pozisyonu anlamında:“Bebek giyim eşyası ve aksesuarı” tabiri, boyu 86 cm.yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya anlamındadır.İlk bakışta hem 62.09 pozisyonunda hem de bu fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya 62.09 pozisyonunda sınıflandırılır.Not 62.05 ve 62.06 pozisyonları bel kısmından aşağıda cepleri bulunan, beli sıkmalı veya giysinin alt kısmı diğer bir sıkma tertibatına sahip giysileri kapsamaz. 62.05 pozisyonu kolsuz giysileri kapsamaz. Gömlekler ve gömlek bluzlar, vücudun üst kısmını kapatmak için dizayn edilmiş, kısa veya uzun kollu, boyun çizgisinden başlayan tam veya kısmi açık kısmı bulunan giysilerdir. Bluzlar da vücudun üst kısmını kaplamak için dizayn edilmiş, bol kesimli, fakat kolsuz olabilen ve boyun çizgisinde açık kısmı olan veya olmayan giyişilerdir. Gömlekler, gömlek bluzlar ve bluzlar yakaya sahip olabilirler. 62.09 pozisyonu anlamında:“Bebek giyim eşyası ve aksesuarı” tabiri, boyu 86 cm.yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya anlamındadır.İlk bakışta hem 62.09 pozisyonunda hem de bu fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya 62.09 pozisyonunda sınıflandırılır.
                                                62.01 Pozisyonuna ait Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir62.01                           Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç): – Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya: 6201.11.00.00.00        – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6201.12     – – Pamuktan: – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6201.12.10.00.11                                      Paltolar 6201.12.10.00.12———— Yağmurluklar 6201.12.10.00.13———— Kabanlar 6201.12.10.00.14———— Kolsuz ceketler 6201.12.10.00.15———— Pelerinler 6201.12.10.00.16———— Parkalar 6201.12.10.00.19———— Diğerleri – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6201.12.90.00.11                                      Paltolar 6201.12.90.00.12———— Yağmurluklar 6201.12.90.00.13———— Kabanlar 6201.12.90.00.14———— Kolsuz ceketler 6201.12.90.00.15———— Pelerinler 6201.12.90.00.16———— Parkalar 6201.12.90.00.19———— Diğerleri 6201.13                       – – Sentetik veya suni liflerden: – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6201.13.10.00.11                                      Paltolar 6201.13.10.00.12———— Yağmurluklar 6201.13.10.00.13———— Kabanlar 6201.13.10.00.14———— Kolsuz ceketler 6201.13.10.00.15———— Pelerinler 6201.13.10.00.16———— Parkalar 6201.13.10.00.19———— Diğerleri – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6201.13.90.00.11                                      Paltolar 6201.13.90.00.12———— Yağmurluklar 6201.13.90.00.13———— Kabanlar 6201.13.90.00.14———— Kolsuz ceketler 6201.13.90.00.15———— Pelerinler 6201.13.90.00.16———— Parkalar 6201.13.90.00.19———— Diğerleri 6201.19.00.00.00        – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden – Diğerleri: 6201.91             – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6201.91.00.00.11——————————- Anoraklar 6201.91.00.00.12———- Rüzgarlıklar 6201.91.00.00.19———- Diğerleri 6201.92             – – Pamuktan 6201.92.00.00.13——————————- Anoraklar 6201.92.00.00.14———- Rüzgarlıklar 6201.92.00.00.18———- Diğerleri 6201.93             – – Sentetik veya suni liflerden 6201.93.00.00.11————————— Anoraklar 6201.93.00.00.12———- Rüzgarlıklar 6201.93.00.00.19———- Diğerleri 6201.99             – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 6201.99.00.00.13——————————- Anoraklar 6201.99.00.00.14———- Rüzgarlıklar 6201.99.00.00.18———- DiğerleriErkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç): 6201.20.00.00.00 – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6201.30                     – Pamuktan: – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6201.30.10.00.11 – – – Paltolar 6201.30.10.00.12 – – – Yağmurluklar 6201.30.10.00.13 – – – Kabanlar 6201.30.10.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6201.30.10.00.15 – – – Pelerinler 6201.30.10.00.16 – – – Parkalar 6201.30.10.00.19    – – – Diğerleri – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6201.30.90.00.11 – – – Paltolar 6201.30.90.00.12 – – – Yağmurluklar 6201.30.90.00.13 – – – Kabanlar 6201.30.90.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6201.30.90.00.15 – – – Pelerinler 6201.30.90.00.16 – – – Parkalar 6201.30.90.00.19    – – – Diğerleri 6201.40 –                   Sentetik veya suni liflerden: – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6201.40.10.00.11 – – – Paltolar 6201.40.10.00.12 – – – Yağmurluklar 6201.40.10.00.13 – – – Kabanlar 6201.40.10.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6201.40.10.00.15 – – – Pelerinler 6201.40.10.00.16 – – – Parkalar 6201.40.10.00.19    – – – Diğerleri – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6201.40.90.00.11 – – – Paltolar 6201.40.90.00.12 – – – Yağmurluklar 6201.40.90.00.13 – – – Kabanlar 6201.40.90.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6201.40.90.00.15 – – – Pelerinler 6201.40.90.00.16 – – – Parkalar 6201.40.90.00.19    – – – Diğerleri 6201.90.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
                                              62.02 Pozisyonuna ait Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir62.02                           Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç): – Mantolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya: 6202.11.00.00.00         – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6202.12                       – – Pamuktan: – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6202.12.10.00.11                                      Mantolar 6202.12.10.00.12———— Yağmurluklar 6202.12.10.00.13———— Kabanlar 6202.12.10.00.14———— Kolsuz ceketler 6202.12.10.00.15———— Pelerinler 6202.12.10.00.16———— Parkalar 6202.12.10.00.19———— Diğerleri – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6202.12.90.00.11                                   Mantolar 6202.12.90.00.12———— Yağmurluklar 6202.12.90.00.13———— Kabanlar 6202.12.90.00.14———— Kolsuz ceketler 6202.12.90.00.15———— Pelerinler 6202.12.90.00.16———— Parkalar 6202.12.90.00.19———— Diğerleri 6202.13                       – – Sentetik veya suni liflerden: – – Herbirinin ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen giyim eşyası 6202.13.10.00.11                                      Mantolar 6202.13.10.00.12———— Yağmurluklar 6202.13.10.00.13———— Kabanlar 6202.13.10.00.14———— Kolsuz ceketler 6202.13.10.00.15———— Pelerinler 6202.13.10.00.16———— Parkalar 6202.13.10.00.19———— Diğerleri – – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6202.13.90.00.11                                   Mantolar 6202.13.90.00.12———— Yağmurluklar 6202.13.90.00.13———— Kabanlar 6202.13.90.00.14———— Kolsuz ceketler 6202.13.90.00.15———— Pelerinler 6202.13.90.00.16———— Parkalar 6202.13.90.00.19———— Diğerleri 6202.19               – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 6202.19.00.00.11———– Mantolar 6202.19.00.00.12———– Yağmurluklar 6202.19.00.00.13———– Kabanlar 6202.19.00.00.14———– Kolsuz ceketler 6202.19.00.00.15———– Pelerinler 6202.19.00.00.19———– Diğerleri – Diğerleri: 6202.91               – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6202.91.00.00.11———– Anoraklar 6202.91.00.00.12———– Rüzgarlıklar 6202.91.00.00.19———– Diğerleri 6202.92.00.00.00         – – Pamuktan 6202.93               – – Sentetik veya suni liflerden : 6202.93.00.00.11——————————- Anoraklar 6202.93.00.00.12———– Rüzgarlıklar 6202.93.00.00.19———– Diğerleri 6202.99               – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden : 6202.99.00.00.12——————– Anoraklar 6202.99.00.00.13———– Rüzgarlıklar 6202.99.00.00.18———– DiğerleriKadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç): 6202.20.00.00.00 – Yünden veya ince hayvan kıllarından 6202.30                     – Pamuktan: – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6202.30.10.00.11 – – – Mantolar 6202.30.10.00.12 – – – Yağmurluklar 6202.30.10.00.13 – – – Kabanlar 6202.30.10.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6202.30.10.00.15 – – – Pelerinler 6202.30.10.00.16 – – – Parkalar 6202.30.10.00.19    – – – Diğerleri – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6202.30.90.00.11 – – – Mantolar 6202.30.90.00.12 – – – Yağmurluklar 6202.30.90.00.13 – – – Kabanlar 6202.30.90.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6202.30.90.00.15 – – – Pelerinler 6202.30.90.00.16 – – – Parkalar 6202.30.90.00.19    – – – Diğerleri 6202.40                     – Sentetik veya suni liflerden: – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası 6202.40.10.00.11 – – – Mantolar 6202.40.10.00.12 – – – Yağmurluklar 6202.40.10.00.13 – – – Kabanlar 6202.40.10.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6202.40.10.00.15 – – – Pelerinler 6202.40.10.00.16 – – – Parkalar 6202.40.10.00.19    – – – Diğerleri – Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası 6202.40.90.00.11 – – – Mantolar 6202.40.90.00.12 – – – Yağmurluklar 6202.40.90.00.13 – – – Kabanlar 6202.40.90.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6202.40.90.00.15 – – – Pelerinler 6202.40.90.00.16 – – – Parkalar 6202.40.90.00.19    – – – Diğerleri 6202.90                     – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 6202.40.90.00.11    – – – Mantolar 6202.40.90.00.12 – – – Yağmurluklar 6202.40.90.00.13 – – – Kabanlar 6202.40.90.00.14 – – – Kolsuz ceketler 6202.40.90.00.15 – – – Pelerinler 6202.40.90.00.16 – – – Parkalar 6202.40.90.00.19    – – – Diğerleri
6210.20 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  6210.20.00.00.00 – 6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası    6210.20.00.00.00 – 62.01 pozisyonunda tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası
6210.30 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  6210.30.00.00.00 – 6202.11 ila 6202.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası    6210.30.00.00.00 – 62.02 pozisyonunda tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası
63.06 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır63.06                         Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:63.06                         Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar (geçici kanopiler ve benzeri eşyalar dahil); kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:
6306.2 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    – Çadırlar:    – Çadırlar (geçici kanopiler ve benzeri eşyalar dahil):
  6812.92 ve 6812.93 Alt Pozisyonları kaldırılmıştır6812.92.00.00.00- – Kağıt, cilt kartonu ve keçe 6812.93.00.00.00- – Sıkıştırılmış amyant lif contalar ( yaprak veya rulo halinde)    Yok
      6815.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak, alt açılımlar yeniden düzenlenmiştir6815.10                     – Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç): 6815.10.10.00.00 – – Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya 6815.10.90.00.00 – – Diğerleri– Karbon elyaf; karbon elyaftan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç); Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç): 6815.11.00.00.00 – – Karbon elyaf 6815.12.00.00.00 – – Karbon elyaftan mensucat 6815.13.00.00.00 – – Karbon elyaftan diğer eşya 6815.19.00.00.00 – – Diğerleri
6815.91 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    6815.91                     – – Magnezit, dolomit veya kromit içerenler  6815.91                     – – Magnezit, periklas formunda magneziya, dolomit (dolim formunda dahil) veya kromit içerenler
              69. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu değiştirilmiştirNotlar 1.      Bu fasıl, sadece, şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar. 69.04 ila 69.14 pozisyonları sadece 69.01 ila 69.03 pozisyonlarında sınıflandırılanların dışındaki mamullere uygulanır.Notlar Bu fasıl, sadece, şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar.69.04 ila 69.14 pozisyonları sadece 69.01 ila 69.03 pozisyonlarında sınıflandırılanların dışındaki mamullere uygulanır.Reçinelerin kürlenmesi, hidratasyon reaksiyonlarının hızlandırılması veya su veya diğer uçucu bileşenlerin uzaklaştırılması gibi amaçlarla 800 °C den az sıcaklığa kadar ısıtılmış ürünler pişirilmiş olarak değerlendirilmez. Bu ürünler 69. fasıldan hariç bırakılmıştır; veSeramik ürünler önceden genellikle oda sıcaklığında hazırlanmış ve şekil verilmiş ve inorganik, metalik olmayan maddelerin pişirilmesiyle elde edilir. Ham maddeler diğerleri meyanında, kil, silisli malzemeler, erimiş silika dahil, oksitler, karbidler, nitridler, grafit veya diğer karbon veya bazı hallerde ısıya dayanıklı killer veya fosfatlar gibi yüksek erime noktasına sahip maddelerdir.
  69.03 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır69.03                         Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):69.03                         Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru, çubuk ve sürgülü kapılar gibi) (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6903.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  6903.10                     – Ağırlık itibariyle %50`den fazla grafit veya diğer karbon ya da bunların karışımını içerenler6903.10                     – Ağırlık itibariyle %50`den fazla karbon içerenler
        70. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni (d) ve (e) bendleri eklenerek, diğer bendler buna göre yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:Optik lifler, optik tarzda işlenmiş optik elemanlar, deri altı şırıngaları, suni gözler, termometreler, barometreler, hidrometreler ve 90. fasıldaki diğer eşya;(e) Lambalar, aydınlatma cihazları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları veya sürekli sabit ışık kaynağına sahip benzeri eşya veya bunların parçaları (94.05 pozisyonu);Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:86 ila 88. fasıldaki vasıtaların çerçeveli ön, arka ve diğer camları;86 ila 88. fasıldaki vasıtaların ısıtma tertibatı veya diğer elektrikli veya elektronik cihaz içeren çerçeveli olsun veya olmasın ön, arka camlar ve diğer camları;Optik lifler, optik tarzda işlenmiş optik elemanlar, deri altı şırıngaları, suni gözler, termometreler, barometreler, hidrometreler ve 90. fasıldaki diğer eşya;Lambalar, aydınlatma cihazları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları veya sürekli sabit ışık kaynağına sahip benzeri eşya veya bunların parçaları (94.05 pozisyonu);
70.01 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır7001.00                     Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:7001.00                     Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları, katot ışınlı tüpler veya 85.49 pozisyonundaki diğer aktive edilmiş cam hariç; külçe cam.
70.11 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır70.11                         Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):70.11                         Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, ışık kaynakları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):
                                        70.19 Pozisyon ve Alt Pozisyon Metinlerine eklemeler yapılarak yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir70.19                         Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi): Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler: 7019.11.00.00.00 – – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 7019.12.00.00.00 – – Fitiller 7019.19                     – – Diğerleri 7019.19.10.00.00 – – – Flamentlerden 7019.19.90.00.00 – – – Devamsız liflerden Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri dokunmamış mensucattan eşya: 7019.31.00.00.00 – – Takviye tabakaları 7019.32.00.00.00 – – Cam tülü 7019.39                     – – Diğerleri 7019.39.00.00.11 – – – Örtüler 7019.39.00.00.12 – – – Şilteler 7019.39.00.00.13 – – – Panolar 7019.39.00.00.19 – – – Diğerleri 7019.40.00.00.00- Fitilden dokunmuş mensucat Diğer dokunmuş mensucat: 7019.51.00.00.00 – – Eni 30 cm.’i geçmeyenler 7019.52.00.00.00 – – Eni 30 cm.’i geçen ağırlığı 250 gr/m2.den az olan düz dokunmuş mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flament  lerden) 7019.59.00.00.00 – – Diğerleri 7019.90                     – Diğerleri: 7019.90.00.10.00 – – Dokumaya elverişli liflerden 7019.90.00.20.00 – – Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) – – Diğerleri: 7019.90.00.30.00 – – – Cam liflerden keçe 7019.90.00.90.00 – – – Diğerleri70.19                         Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, fitil, dokunmuş mensucat gibi): Şeritler, fitiller, iplikler, kırpılmış iplikler ve bunlardan takviye tabakaları: 7019.11.00.00.00 – – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 7019.12.00.00.00 – – Fitiller 7019.13.00.00.00 – – Diğer iplikler, şeritler 7019.14.00.00.00 – – Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları 7019.15.00.00.00 – – Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları 7019.19.00.00.00 – – Diğerleri Mekanik olarak bağlanmış mensucat: 7019.61.00.00.00 – – Fitillerden kapalı dokunmuş mensucat 7019.62.00.00.00 – – Fitillerden kapalı diğer mensucat 7019.63.00.00.00 – – İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmamış veya lamine edilmemiş) 7019.64.00.00.00 – – İpliklerden kapalı dokuma mensucat, düz dokumalar (kaplanmış veya lamine edilmiş) 7019.65.00.00.00 – – Genişliği 30 cm’yi geçmeyen açık dokuma mensucat 7019.66.00.00.00 – – Genişliği 30 cm’yi geçen açık dokuma mensucat 7019.69                     – – Diğerleri: 7019.69.10.00.00- – – Dikişli kumaşlar ve iğneli kumaşlar 7019.69.90.00.00- – – Diğerleri Kimyasal olarak bağlanmış mensucat: 7019.71.00.00.00 – – Cam tülü 7019.72.00.00.00 – – Diğer kapalı mensucat 7019.73.00.00.00 – – Diğer açık mensucat 7019.80                     – Cam yünü ve cam yününden eşya 7018.80.10.00.00- – Pano, şilte ve benzeri eşya 7018.80.90.00.00- – Diğerleri 7019.90                     – Diğerleri: 7019.90.00.10.00 – – Dokumaya elverişli liflerden 7019.90.00.30.00 – – Cam liflerden keçe 7019.90.00.90.00 – – Diğerleri
      7104.20 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7104.20                     – Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) – – Elmaslar : 7104.20.10.00.11- – – Sentetik olanlar 7104.20.10.00.19- – – Diğerleri 7104.20.90.00.00- – Diğerleri– Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) 7104.21                                   – – Elmaslar: 7104.21.00.00.11- – – Sentetik olanlar 7104.21.00.00.19- – – Diğerleri 7104.29.00.00.00- – Diğerleri
        7104.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7104.90                     – Diğerleri – Elmaslar : 7104.90.10.00.11 – – – Sanayide kullanılanlar 7104.90.10.00.19 – – – Diğerleri- Diğerleri 7104.90.90.00.11 – – – Sanayide kullanılanlar 7104.90.90.00.19 – – – Diğerleri– Diğerleri 7104.91                     – – Elmaslar 7104.91.00.00.11 – – – Sanayide kullanılanlar 7104.91.00.00.19 – – – Diğerleri 7104.99                     – – Diğerleri 7104.99.00.00.11 – – – Sanayide kullanılanlar 7104.90.00.00.19 – – – Diğerleri
  71.12 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır71.12                         Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:71.12                         Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri, artıkları; 85.49 pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:
    XV. BÖLÜM 2 no.lu Bölüm Notunun (a) bendine ekleme yapılmıştırNotlar Tarifenin neresinde geçerse geçsin ‘genel kullanıma mahsus aksam ve parça’ deyiminden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:73.07, 73.12, 73.15, 73.17 veya 73.18 pozisyonlarına giren eşya ile diğer adi metallerden benzeri eşya;Notlar Tarifenin neresinde geçerse geçsin ‘genel kullanıma mahsus aksam ve parça’ deyiminden aşağıda yazılı olanlar anlaşılır:73.07, 73.12, 73.15, 73.17 veya 73.18 pozisyonlarına giren eşya ile diğer adi metallerden benzeri eşya; [implantlarda kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiş tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veteriner bilimleri için ürünler hariç (90.21 pozisyonu)]
    XV. BÖLÜM 8 no.lu Bölüm Notunun (a) bendinde değişiklik yapılmıştırNotlar Bu bölümde geçen tabirler aşağıda tarif edilmiştir:Döküntü ve hurdalar: Metallerin imalinden veya mekanik suretle işlenmesinden hasıl olan metal döküntü ve hurdaları ile kırılma, kesilme, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılmaz halde olan metal eşyadır.Notlar Bu bölümde geçen tabirler aşağıda tarif edilmiştir:Döküntü ve hurdalar:Tamamen metal döküntü ve hurdalar;Kırılma, kesilme, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılmaz halde olan metal eşya
                                              XV. BÖLÜM 9 no.lu Bölüm Notu yeni eklenmiştir                                              Yok74 ila 76 ve 78 ila 81. Fasılların uygulanmasındaki tabirler aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Bunlar; enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kareler dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ” yassılaştırılmış daireler” ve “şekil değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) haddeleme, ekstrürzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şekilde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şekillerde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgen” dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme ve kenar düzeltme işleminin dışında bir işleme tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak, bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Filmaşin, ince boru vs. haline getirmeye mahsus, sadece makinalara girişlerini kolaylaştırmak için uçları sivriltilmiş veya başka şekilde işlenmiş 74. fasla ait tel çubuklar (wire -bars) ve kütükler, 74.03 pozisyonuna dahil işlenmemiş bakır sayılır. Bu hüküm 81. fasıldaki ürünlere gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işleminin dışında bir işleme tabi tutulmuş döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak, bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri; bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (karedahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil), haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri; dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) olan ürünlerin kalınlığı genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir (işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun; diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde, bulunurlar. Sac, levha, şerit, yaprak için olan pozisyonlar, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) ve delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış sac, levha, şerit ve yapraklara, tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya ve ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekilde olmaları ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular; parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.
                                        7208.37 ila 7208.39 Alt Pozisyonlarına yeni açılımlar eklenmiştir7208.37                      – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.’yi geçmeyenler: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.37.00.10.11     Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.37.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri: 7208.37.00.90.11——– Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.37.00.90.19——– Diğerleri 7208.38                      – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.38.00.10.11     Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.38.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri: 7208.38.00.90.11——– Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.38.00.90.19——– Diğerleri 7208.39                      – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.39.00.10.11     Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.39.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri: 7208.39.00.90.11——– Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.39.00.90.19——– Diğerleri7208.37                      – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.’yi geçmeyenler: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.37.00.10.11    Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.37.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri:- – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar: 7208.37.00.90.12     %0,006 veya daha az karbon içerenler 7208.37.00.90.18——— Diğerleri 7208.37.00.90.19——– Diğerleri 7208.38                      – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.38.00.10.11     Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.38.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri:- – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar: 7208.38.00.90.12     %0,006 veya daha az karbon içerenler 7208.38.00.90.18——— Diğerleri 7208.38.00.90.19——– Diğerleri 7208.39                      – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar: – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 7208.39.00.10.11     Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 7208.39.00.10.19——– Diğerleri – – Diğerleri:- – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar: 7208.39.00.90.12     %0,006 veya daha az karbon içerenler 7208.39.00.90.18——— Diğerleri 7208.39.00.90.19——– Diğerleri
            7225.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7225.30                      – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde) 7225.30.10.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar – – Yüksek hız çeliğinden: 7225.30.30.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.30.30.00.19 – – – Diğerleri 7225.30.90.00.00 – – Diğerleri7225.30                      – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde) 7225.30.10.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar – Yüksek hız çeliğinden: 7225.30.30.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.30.30.00.19 – – – Diğerleri – Diğerleri: 7225.30.90.00.11 – – – Asitlenmiş olanlar 7225.30.90.00.19 – – – Diğerleri
      7225.40.15 ve 7225.50.20 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır7225.40.15.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.50.20.00.21——– Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.50.20.00.31——– Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş7225.40.15.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.50.20.00.21——– Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 7225.50.20.00.31——– Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
                7226.20 ve 7226.99 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır7226.20                      – Yüksek hız çeliğinden: – – Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliye sine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 7226.20.00.00.13 – – – Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 7226.99.10.00.11——– Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. Yi geçenler 7226.99.30.00.11——– Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler7226.20                      – Yüksek hız çeliğinden: – – Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliye sine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 7226.20.00.00.13 – – – Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 7226.99.10.00.11——– Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler 7226.99.30.00.11      Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
73.03 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  7303.00                     Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:  7303.00                     Demir dökümden ince ve kalın borular, içi boş profiller:
73.04 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır73.04                         Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz):73.04                         Demir (döküm demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz):
                                        7304.39 Alt Pozisyonunda değişiklikler yapılmıştır7304.39                     – – Diğerleri: 7304.39.10.00.00   – – – İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı heryerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar – – Diğerleri:- – – Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu):- – – – Çinko ile kaplanmış olanlar: 7304.39.52.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.52.90.00————– Diğerleri – – – – Diğerleri: 7304.39.58.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.58.90.00————– Diğerleri – – – Diğerleri:- – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler: 7304.39.92.10.00        Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.92.90.00———————————– Diğerleri – – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler: 7304.39.93.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.93.90.00————– Diğerleri – – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: 7304.39.98.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) – – – – – Diğerleri: 7304.39.98.91.00—————- Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler 7304.39.98.99.00—————- Diğerleri7304.39                     – – Diğerleri: – – Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu) 7304.39.50.10.00       Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.50.90.00        Diğerleri – – Diğerleri:- – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler: 7304.39.82.10.00        Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.82.90.00- Diğerleri – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler: 7304.39.83.10.00———— Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 7304.39.83.90.00———— Diğerleri – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: 7304.39.88.10.00———— Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) – – – – Diğerleri: 7304.39.88.91.00————– Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler 7304.39.88.99.00————– Diğerleri
                                              7304.49, 7304.51 ve 4304.59 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır7304.49                       – – Diğerleri: 7304.49.10.00.00         – – – İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar – – Diğerleri: 7304.49.93.00.00———— Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler: 7304.49.95.10.00     Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.49.95.90.00————– Diğerleri – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: 7304.49.99.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.49.99.90.00— Diğerleri – Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar): 7304.51                       – – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: – – Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular: 7304.51.12.00.00———— Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler 7304.51.18.00.00———— UzunIukları 0,5 metreyi geçenler – – Diğerleri:- – – Hassas borular : 7304.51.81.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.51.81.90.00— Diğerleri – – – Diğerleri: 7304.51.89.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.51.89.90.00— Diğerleri 7304.59                        – – Diğerleri: 7304.59.10.00.00———– İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar – – Diğerleri (ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olanlar): 7304.59.32.00.00———— Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler 7304.59.38.00.00———— Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler – – Diğerleri:- – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler : 7304.59.92.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.92.90.00— Diğerleri – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler : 7304.59.93.10.00    Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.93.90.00————– Diğerleri – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler : 7304.59.99.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.99.90.00————– Diğerleri7304.49                       – – Diğerleri: 7304.49.83.00.00         – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler: 7304.49.85.10.00———— Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.49.85.90.00———— Diğerleri – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: 7304.49.89.10.00———— Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.49.89.90.00———— Diğerleri – Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar): 7304.51                       – – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: 7304.51.10.00.00         – – – Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular 7304.59                       – – Diğerleri: 7304.59.30.00.00———– Ağırlık itibariyle %0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular – – Diğerleri:- – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler : 7304.59.82.10.00           Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.82.90.00————————– Diğerleri – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler : 7304.59.83.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.83.90.00————– Diğerleri – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler : 7304.59.89.10.00————– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7304.59.89.90.00————– Diğerleri
    7306.11 ve 7306.19 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular: 7306.11 – – Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten): 7306.11.10.00.00 – – – Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar 7306.11.90.00.00 – – – Spiral kaynak yapılmış olanlar 7306.19                      – – Diğerleri 7306.19.10.00.00 – – – Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar 7306.19.90.00.00 – – – Spiral kaynak yapılmış olanlar– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular: 7306.11.00.00.00 – – Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten) 7306.19.00.00.00 – – Diğerleri
              7306.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7306.30                      – Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı): – Hassas borular:- – Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler: 7306.30.11.10.00     Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.30.11.90.00——– Diğerleri – – Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler: 7306.30.19.10.00——– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.30.19.90.00——– Diğerleri7306.30                      – Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı): – Hassas borular:- – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: 7306.30.12.10.00    Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.30.12.90.00——– Diğerleri – – Diğerleri: 7306.30.18.10.00——– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.30.18.90.00——– Diğerleri
              7306.50 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7306.50                      – Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı): – – Hassas borular: 7306.50.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.50.20.90.00 – – – Diğerleri – – Diğerleri: 7306.50.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.50.80.90.00 – – – Diğerleri7306.50                      – Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı): – Hassas borular:- – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: 7306.50.21.10.00    Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.50.21.90.00—————————- Diğerleri – – Diğerleri: 7306.50.29.10.00——– Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 7306.50.29.90.00——– Diğerleri
  7306.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7306.90                      – Diğerleri: 7306.90.00.00.11 – – Hava kanalı 7306.90.00.00.19 – – Diğerleri7306.90                      – Diğerleri: 7306.90.00.00.11 – – Hava kanalı 7306.90.00.00.12 – – Tıbbi iğne yapımında kullanılanlar (Çapı 0,2mm ila 3mm) 7306.90.00.00.19 – – Diğerleri
        73.07 Pozisyon Metninde ve Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklikler yapılmıştır73.07                         Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) : – Dökme bağlantı parçaları: 7307.11                      – – Dövülemeyen dökme demirden olanlar: 7307.11.10.00.00 – – – Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar 7307.11.90.00.00 – – – Diğerleri 7307.19                      – – Diğerleri: 7307.19.10.00.00 – – – Dökme demirde olanlar 7307.19.90.00.00 – – – Diğerleri73.07                         Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) : – Döküm bağlantı parçaları: 7307.11                      – – Dövülemeyen demir dökümden olanlar: 7307.11.10.00.00 – – – Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar 7307.11.90.00.00 – – – Diğerleri 7307.19                      – – Diğerleri: 7307.19.10.00.00 – – – Demir dökümden olanlar 7307.19.90.00.00 – – – Diğerleri
73.09 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır7309.00.10.00.11 – – Dökme demirden olanlar 7309.00.30.00.11 – – – Dökme demirden olanlar 7309.00.59.00.11——– Dökme demirden olanlar 7309.00.90.00.11 – – Dökme demirden olanlar7309.00.10.00.11 – – Demir dökümden olanlar 7309.00.30.00.11 – – – Demir dökümden olanlar 7309.00.59.00.11——– Demir dökümden olanlar 7309.00.90.00.11 – – Demir dökümden olanlar
              7314.20, 7314.31, 7314.39, 7314.49 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır7314.20                      – Izgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış) (enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla göz aralığı 100 cm2 veya daha fazla olan tellerden): – Nervürlü telden olanlar : 7314.20.10.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 7314.20.10.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 7314.20.10.00.19 – – – Diğerleri- Diğerleri :Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış): 7314.31                      – – Çinko ile kaplanmış olanlar : 7314.39                      – – Diğerleri : Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler: 7314.49                      – – Diğerleri :7314.20                      – Izgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış) (enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla göz aralığı 100 cm2 veya daha fazla olan tellerden): – – Nervürlü telden olanlar : 7314.20.10.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 7314.20.10.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 7314.20.10.00.19 – – – Diğerleri 7314.20.90.00.00 – – Diğerleri – Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış): 7314.31.00.00.00 – – Çinko ile kaplanmış olanlar 7314.39.00.00.00 – – Diğerleri – Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler: 7314.49.00.00.00 – – Diğerleri
  7321.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7321.90                      – Aksam ve parçalar 7321.90.00.00.11 – – Ocaklar için dökme demirden ızgaralar 7321.90.00.00.19 – – Diğerleri7321.90                      – Aksam ve parçalar 7321.90.00.00.11 – – Ocaklar için demir dökümden ızgaralar 7321.90.00.00.19 – – Diğerleri
7322.11 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    7322.11                      – – Dökme demirden olanlar:    7322.11                      – – Demir dökümden olanlar:
  7323.91, 7323.92 ve 7323.94 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır7323.91.00.00.00 – – Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış) 7323.92.00.00.00 – – Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) 7323.94.00.00.00 – – Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)7323.91.00.00.00 – – Demir dökümden olanlar (emaye yapılmamış) 7323.92.00.00.00 – – Demir dökümden olanlar (emaye yapılmış) 7323.94.00.00.00 – – Demirden (döküm demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)
7324.21 ve 7324.90 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır7324.21.00.00.00 – – Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın) 7324.90.00.00.11 – – Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın)7324.21.00.00.00 – – Demir dökümden (emaye yapılmış olsun olmasın) 7324.90.00.00.11 – – Demir dökümden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın)
7325.10 ve 7325.99 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır  7325.10.00.00.00 – Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden olanlar 7325.99.10.00.00 – – – Dökme demirden olanlar  7325.10.00.00.00 – Dövülmeye elverişli olmayan demir dökümden olanlar 7325.99.10.00.00 – – – Demir dökümden olanlar
                                            74. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (d) ila (h) bendleri kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Bunlar; enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ’yassılaştırılmış daireler’ ve ’şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak, bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Bununla beraber; filmaşin, ince boru vs. haline getirmeye mahsus, sadece makinalara girişlerini kolaylaştırmak için uçları sivriltilmiş veya başka şekilde işlenmiş tel çubuklar (wire – bars) ve kütükler, 74.03 pozisyonuna dahil işlenmemiş bakır sayılır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma, aynı şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme İşleminin dışında bir işleme tabi tutulmuş döküm veya sinterleme ile elde edilmiş ürünler de dahildir. Ancak, bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri; bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan’ yassılaştırılmış daireler’ ve ’şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri; dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) olan bu gibi ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ’şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil), her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (74.03 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar. 74.09 ve 74.10 pozisyonları, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) ve delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış sac, levha, şerit ve yapraklara, tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. (h)      İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri birleşik merkezli, aynı şekil ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                              Yok
    7409.19 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır7409.19                      – – Diğerleri : 7409.19.00.00.11 – – – Saclar 7409.19.00.00.12 – – – Levhalar 7409.19.00.00.13 – – – Yapraklar 7409.19.00.00.14 – – – Şeritler    7409.19.00.00.00                      – – Diğerleri
    74.11.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır  7411.10                      – Rafine edilmiş bakırdan olanlar: 7411.10.10.00.00 – – Düz olanlar: 7411.10.90.00.00 – – Diğerleri7411.10                      – Rafine edilmiş bakırdan olanlar: – – Düz olanlar: 7411.10.10.00.11 – – – Yivli olanlar 7411.10.10.00.12 – – – Çapı 0,35 mm’den az olanlar 7411.10.10.00.19 – – – Diğerleri
7419.10 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  7419.10                     – Kalın ve ince zincirler ve aksamı  Yok
                          7419.9 ila 7419.99 Alt Pozisyonları kaldırılarak yerine yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir– Diğerleri: 7419.91                     – – Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:   7419.91.00.10.00 – – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 7419.91.00.90.00- – – Diğerleri 7419.99                     – – Diğerleri: – – Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal depluvayye 7419.99.10.00.11——- Mensucat 7419.99.10.00.12——- Bakırdan metal depluvayye 7419.99.10.00.19——- Diğerleri 7419.99.30.00.00—— Bakır yaylar – – Diğerleri: 7419.99.90.10.00——- Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 7419.99.90.90.00——- Diğerleri7419.20                     – Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:   7419.20.00.10.00- – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 7419.20.00.90.00 – – Diğerleri 7419.80                     – Diğerleri: – Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal depluvayye 7419.80.10.00.11- – – Mensucat 7419.80.10.00.12- – – Bakırdan metal depluvayye 7419.80.10.00.19- – – Diğerleri 7419.80.30.00.00- – Bakır yaylar – Diğerleri: 7419.80.90.10.00- – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 7419.80.90.90.00- – – Diğerleri
                                            75. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler ‘ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar. 75.06 pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) sac, levha, şerit ve yapraklarla delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olan bu gibi ürünlere tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. (e)      İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                            Yok
  75. FASIL 2 no.lu Alt Pozisyon Notunda değişiklik yapılmıştırAlt Pozisyon Notları 2.       7508.10 alt pozisyonunun uygulanmasında, bu fasılın 1 (c) notu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece rulo halinde olan veya olmayan, enine kesiti herhangi bir şekilde ve çapının en geniş yeri 6 mm.yi geçmeyen ürünler ‘tel’ olarak kabul edilir.Alt Pozisyon Notları 2.       7508.10 alt pozisyonunun uygulanmasında, XV. Bölümün 9 (c) notu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece rulo halinde olan veya olmayan, enine kesiti herhangi bir şekilde ve çapının en geniş yeri 6 mm.yi geçmeyen ürünler ‘tel’ olarak kabul edilir.
                                            76. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan’ yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. c)       Teller: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar. 76.06 ve 76.07 pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) sac, levha, şerit ve yapraklarla delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olan bu gibi ürünlere tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. (e)   İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                            Yok
  76. FASIL 2 no.lu Alt Pozisyon Notunda değişiklik yapılmıştırAlt Pozisyon Notları 2.       7616.91 alt pozisyonunun uygulanmasında, bu fasılın 1 (c) notu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece rulo halinde olan veya olmayan, enine kesiti herhangi bir şekilde ve çapının en geniş yeri 6 mm.yi geçmeyen ürünler ‘tel’ olarak kabul edilir.Alt Pozisyon Notları 2.       7616.91 alt pozisyonunun uygulanmasında, XV. Bölümün 9 (c) notu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece rulo halinde olan veya olmayan, enine kesiti herhangi bir şekilde ve çapının en geniş yeri 6 mm.yi geçmeyen ürünler ‘tel’ olarak kabul edilir.
                                        7606.11 ve 7606.12 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır7606.11                      – – Alaşımsız aluminyumdan: – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar 7606.11.10.00.11——– Saclar 7606.11.10.00.12——– Levhalar 7606.11.10.00.13——– Şeritler – – Diğerleri:- – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar : 7606.11.91.00.11                      Saclar 7606.11.91.00.12——— Levhalar 7606.11.91.00.13——— Şeritler – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar : 7606.11.93.00.11——— Saclar 7606.11.93.00.12——— Levhalar 7606.11.93.00.13——— Şeritler – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar : 7606.11.99.00.11     Saclar 7606.11.99.00.12——— Levhalar 7606.11.99.00.13——— Şeritler 7606.12                      – – Aluminyum alaşımlarından: – – İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar: 7606.12.11.00.00——– Gövde imalinde kullanılanlar 7606.12.19.00.00——– Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar – – Diğerleri: 7606.12.20.00.00——– Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar – – – Diğerleri:7606.11                      – – Alaşımsız aluminyumdan: 7606.11.30.00.00 – – – Aluminyum kompozit paneller – – Diğerleri: 7606.11.50.00.00——– Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar – – – Diğerleri: 7606.11.91.00.00——— Kalınlığı 3 mm. den az olanlar 7606.11.93.00.00——— Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar 7606.11.99.00.00——— Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar 7606.12                      – – Aluminyum alaşımlarından: – – İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar: 7606.12.11.00.00——– Gövde imalinde kullanılanlar 7606.12.19.00.00——– Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar 7606.12.30.00.00—— Aluminyum kompozit paneller – – Diğerleri: 7606.12.50.00.00——– Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar – – – – Diğerleri:
                                    7607.11, 7607.19 ve 7607.20 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır7607.11                      – – Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış: – – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : – – – Ağırlığı 10 kg’yi geçmeyen rulolar halinde olanlar : 7607.11.11.00.11      Yapraklar 7607.11.11.00.12——— Şeritler – – – Diğerleri : 7607.11.19.00.11                Yapraklar 7607.11.19.00.12——— Şeritler – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler : 7607.11.90.00.11——– Yapraklar 7607.11.90.00.12——– Şeritler 7607.19                      – – Diğerleri: – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : 7607.19.10.00.11                                       Yapraklar 7607.19.10.00.12——– Şeritler 7607.19.90.00.00—— Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler 7607.20                      – Mesnetli olanlar: – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : 7607.20.10.00.11       Yapraklar 7607.20.10.00.12—— Şeritler – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler: 7607.20.90.00.11—— Kendinden yapışkanlı bantlar 7607.20.90.00.19—— Diğerleri7607.11                      – – Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış: – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar : 7607.11.11.00.00——– Ağırlığı 10 kg’yi geçmeyen rulolar halinde olanlar 7607.11.19.00.00—————————- Diğerleri 7607.11.90.00.00—— Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler 7607.19                      – – Diğerleri: 7607.19.10.00.00—————— Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar 7607.19.90.00.00—— Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler 7607.20                      – Mesnetli olanlar: 7607.20.10.00.00 – – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler: 7607.20.91.00.00—— Aluminyum kompozit paneller – – – Diğerleri: 7607.20.99.00.21——– Kendinden yapışkanlı bantlar 7607.20.99.00.29——– Diğerleri
                                              78. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve’ şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit,levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan’ yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar. 78.04 pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) sac, levha, şerit ve yapraklarla delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olan bu gibi ürünlere tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. (e)      İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                                Yok
                                            79. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler ‘dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler ‘dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) , köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler ‘dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar. 79.05 pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çentik, kare, damla, düğme ve baklava gibi) sac, levha, şerit ve yapraklarla delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olan bu gibi ürünlere tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır. (e)      İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                              Yok
    79.05 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir7905.00                                         Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler: 7905.00.00.10.00                           – Levhalar – Diğerleri : 7905.00.00.90.11                           – – Saclar 7905.00.00.90.12                           – – Yapraklar 7905.00.00.90.13                           – – Şeritler    7905.00.00.00.00                                   Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler
                                            80. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştırNotlar Bu fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:Çubuklar: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğriler, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler’ dahil) haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Profiller: Bunlar; çubuk, tel, sac, şerit, levha, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup, imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır. Teller: Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘yassılaştırılmış daireler’ ve ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler ‘dahil) haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar: Bunlar; enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan ‘şekli değiştirilmiş dikdörtgenler ‘dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir. (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç) Bu ürünler: Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde;Ebatları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar.İnce ve kalın borular: Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, bükülmüş, kaplanmış, diş açılmış, delinmiş, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş, konik şekilde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.                                            Yok
  81. FASIL 1 no.lu Alt Pozisyon Notu kaldırılmıştırAlt Pozisyon Notu 1.      74. fasılın 1 no.lu notundaki ‘çubuklar’, ‘profiller’, ‘teller’ ve ‘levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar’ tanımları, gerekli değişiklikler yapılarak, bu fasıl için uygulanır.    Yok
            8103.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8103.90                     – Diğerleri : – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar: 8103.90.10.00.11- – – Çubuklar 8103.90.10.00.12- – – Profiller 8103.90.10.00.13- – – Teller 8103.90.10.00.14- – – Saclar 8103.90.10.00.15- – – Şeritler 8103.90.10.00.16- – – Yapraklar 8103.90.90.00.00- – Diğerleri– Diğerleri: 8103.91.00.00.00- – Potalar 8103.99                     – – Diğerleri: 8103.99.10.00.00 – – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar 8103.99.90.00.00- – – Diğerleri
                    81.06 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir8106.00                     Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar: 8106.00.10.00.11- – İşlenmemiş bizmut 8106.00.10.00.12- – Bizmut döküntüleri 8106.00.10.00.13- – Bizmut hurdaları 8106.00.10.00.14- – Bizmut tozları 8106.00.90.00.00- Diğerleri8106.00                     Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): 8106.10       – Ağırlıkça %99,99’dan fazla bizmut içerenler: – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar: 8106.10.10.00.11 – – – İşlenmemiş bizmut 8106.10.10.00.12 – – – Bizmut döküntüleri 8106.10.10.00.13 – – – Bizmut hurdaları 8106.10.10.00.14 – – – Bizmut tozları 8106.10.90.00.00 – – Diğerleri 8106.90                     – Diğerleri – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar 8106.90.10.00.11 – – – İşlenmemiş bizmut 8106.90.10.00.12 – – – Bizmut döküntüleri 8106.90.10.00.13 – – – Bizmut hurdaları 8106.90.10.00.14 – – – Bizmut tozları 8106.90.90.00.00 – – Diğerleri
          81.07 Pozisyonu kaldırılmıştır81.07                         Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): 8107.20                     – İşlenmemiş kadmiyum ; tozlar : 8107.20.00.00.11 – – İşlenmemiş kadmiyum 8107.20.00.00.12 – – Kadmiyum tozları 8107.30                                    – Döküntü ve hurdalar : 8107.30.00.00.11 – – Kadmiyum döküntüleri 8107.30.00.00.12 – – Kadmiyum hurdaları 8107.90.00.00.00- Diğerleri            Yok
                          8109.20 ila 8109.90 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir81.09                         Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): 8109.20                     – İşlenmemiş zirkonyum; tozlar: 8109.20.00.00.11 – – İşlenmemiş zirkonyum 8109.20.00.00.12 – – Zirkonyum tozları 8109.30                                    – Döküntü ve hurdalar : 8109.30.00.00.11 – – Zirkonyum döküntüleri 8109.30.00.00.12 – – Zirkonyum hurdaları 8109.90.00.00.00- Diğerleri81.09                         Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): İşlenmemiş zirkonyum; tozlar: 8109.21                     – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar: 8109.21.00.00.11 – – – İşlenmemiş zirkonyum 8109.21.00.00.12 – – – Zirkonyum tozları 8109.29       – – Diğerleri: 8109.29.00.00.11 – – – İşlenmemiş zirkonyum 8109.29.00.00.12 – – – Zirkonyum tozları Döküntü ve hurdalar: 8109.31                     – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar: 8109.31.00.00.11 – – – Zirkonyum döküntüleri 8109.31.00.00.12 – – – Zirkonyum hurdaları 8109.39                     – – Diğerleri: 8109.39.00.00.11 – – – Zirkonyum döküntüleri 8109.39.00.00.12 – – – Zirkonyum hurdaları Diğerleri: 8109.91.00.00.00 – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar 8109.99.00.00.00 – – Diğerleri
81.12 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır81.12                         Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (selti yum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :81.12                         Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
            8112.3 ila 8112.49 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir            YokHafniyum: 8112.31                     – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar 8112.31.00.00.11 – – – İşlenmemiş; tozlar 8112.31.00.00.12 – – – Döküntü ve hurdalar 8112.39.00.00.00 – – Diğerleri Renyum: 8112.41                     – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar 8112.41.10.00.00 – – – Döküntü ve hurdalar 8112.41.90.00.00 – – – Diğerleri 8112.49.00.00.00 – – Diğerleri
    8112.6 ila 8112.69 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir      Yok– Kadmiyum: 8112.61.00.00.00 – – Döküntü ve hurdalar 8112.69   – – Diğerleri: 8112.69.10.00.00 – – – İşlenmemiş kadmiyum; tozlar 8112.69.90.00.00 – – – Diğerleri
              XVI. BÖLÜM 2 no.lu Bölüm Notunun (b) bendinin ikinci cümlesine ekleme yapılmıştırNotlar 2.      Bu Bölümün 1 no.lu not hükmü ile 84. ve 85. fasılların 1 no.lu not hükümleri saklı kalmak kaydıyla makinelere ait aksam ve parçaların (84.84, 85.44, 85.45, 85.46 veya 85.47 pozisyonlarındaki eşyanın aksam ve parçaları hariç) sınıflandırılması aşağıdaki kurallara göre yapılır: (b) Sadece ve esas itibariyle belli tipteki bir makinede veya aynı pozisyondaki birden fazla makinede (84.79 veya 85.43 pozisyonlarındaki makineler dahil) kullanılmaya elverişli diğer aksam ve parçalar ait oldukları makinelere uygun pozisyonlarda veya hale göre 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 veya 85.38 pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bununla beraber, esas itibariyle 85.17 ve 85.25 ila 85.28 pozisyonlarındaki eşya ile aynı derecede kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 85.17 pozisyonuna verilir.Notlar 2.      Bu Bölümün 1 no.lu not hükmü ile 84. ve 85. fasılların 1 no.lu not hükümleri saklı kalmak kaydıyla makinelere ait aksam ve parçaların (84.84, 85.44, 85.45, 85.46 veya 85.47 pozisyonlarındaki eşyanın aksam ve parçaları hariç) sınıflandırılması aşağıdaki kurallara göre yapılır: (b) Sadece ve esas itibariyle belli tipteki bir makinede veya aynı pozisyondaki birden fazla makinede (84.79 veya 85.43 pozisyonlarındaki makineler dahil) kullanılmaya elverişli diğer aksam ve parçalar ait oldukları makinelere uygun pozisyonlarda veya hale göre 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 veya 85.38 pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bununla beraber, esas itibariyle 85.17 ve 85.25 ila 85.28 pozisyonlarındaki eşya ile aynı derecede kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 85.17 pozisyonuna verilir. Ayrıca sadece veya esas itibarıyla 85.24 pozisyonundaki eşya ile kullanılmaya uygun aksam-parça 85.29 pozisyonunda sınıflandırılır.
            XVI. BÖLÜM 6 no.lu Bölüm Notu yeni eklenmiştir              Yok(A) Tarifenin neresinde geçerse geçsin ‘elektrikli ve elektronik hurda ve atık` elektrikli ve elektronik montajları, baskılı devre kartlarını ve aşağıdaki elektrikli veya elektronik eşyayı ifade eder:Kırılma, kesilme veya diğer işlemlerle orijinal amaçları için kullanılamaz hale getirilmiş veya orijinal amaçlarında kullanılmak için gerekli tamir, yenileme işlemleri için ekonomik olarak uygun olmayan eşya; veTaşınmaları, yüklenmeleri, boşaltılmaları sırasında bağımsız eşyaları korumak amaçlı paketlenmemiş veya sevk edilmemiş eşyaKarışık şekilde sevk edilen elektrikli ve elektronik hurda ve atık ve diğer hurda ve atıklar 85.49 pozisyonunda sınıflandırılır.Bu bölüm 38. faslın 4 nolu notunda tanımlanan şehir atıklarını kapsamaz.
                        84. FASIL 2 no.lu Fasıl Notunun alt bendleri yeniden numaralandırılmıştırXVI. Bölüm’ün 3 no.lu ve bu faslın 9 no.lu not hükümleri saklı kalmak kaydıyla 84.01 ila 84.24 pozisyonlarının bir ya da birkaçındaki tanıma veya 84.86 pozisyonundaki tanıma uyan makine ve cihazlar aynı zamanda 84.25 ila 84.80 pozisyonlarındaki tanımın birine veya diğerine de uyanlar ilk grubun uygun pozisyonunda ya da 84.86 pozisyonunda sınıflandırılmalı, sonraki grup altında sınıflandırılmamalıdır. Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dahil değildir: Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makineleri ile çimlendirme cihazları (84.36 pozisyonu);Un fabrikaları için hububatı nemlendirme (tavlama) cihazları (84.37 pozisyonu);Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.38 pozisyonu);Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli maddelerden mamul eşyanın ısıl işlemine mahsus makine ve cihazlar (84.51 pozisyonu); veyaMekanik işlemler için imal olunan ve ısı değişikliği (lüzumlu olsa dahi) tali derecede olan makine, tesis veya laboratuvar ekipmanı. Aşağıda yazılı olanlar 84.22 pozisyonuna dahil değildir: Torba ve benzerlerinin kapatılmasına mahsus dikiş makineleri (84.52 pozisyonu); veya84.72 pozisyonundaki büro makine ve cihazları. 84.24 pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz: ink-jet baskı makinaları (84.43 pozisyonu)Su jetli kesme makinaları (84.56 pozisyonu)XVI. Bölüm’ün 3 no.lu ve bu faslın 9 no.lu not hükümleri saklı kalmak kaydıyla 84.01 ila 84.24 pozisyonlarının bir ya da birkaçındaki tanıma veya 84.86 pozisyonundaki tanıma uyan makine ve cihazlar aynı zamanda 84.25 ila 84.80 pozisyonlarındaki tanımın birine veya diğerine de uyanlar ilk grubun uygun pozisyonunda ya da 84.86 pozisyonunda sınıflandırılmalı, sonraki grup altında sınıflandırılmamalıdır.Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dahil değildir:Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makineleri ile çimlendirme cihazları (84.36 pozisyonu);Un fabrikaları için hububatı nemlendirme (tavlama) cihazları (84.37 pozisyonu);Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.38 pozisyonu);Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli maddelerden mamul eşyanın ısıl işlemine mahsus makine ve cihazlar (84.51 pozisyonu); veyaMekanik işlemler için imal olunan ve ısı değişikliği (lüzumlu olsa dahi) tali derecede olan makine, tesis veya laboratuvar ekipmanı.Aşağıda yazılı olanlar 84.22 pozisyonuna dahil değildir:Torba ve benzerlerinin kapatılmasına mahsus dikiş makineleri (84.52 pozisyonu); veya 84.72 pozisyonundaki büro makine ve cihazları.84.24 pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz:ink-jet baskı makinaları (84.43 pozisyonu)Su jetli kesme makinaları (84.56 pozisyonu)
      84. FASIL Fasıl Notlarına yeni bir 5 no.lu Not eklenerek diğer notlar buna göre yeniden sıralanmıştır5.      (A) 84.71 pozisyonu anlamında ’otomatik bilgi işlem makineleri’ tabirinden, aşağıda yazılı özelliklere sahip olan makineler anlaşılır: …84.62 pozisyonundaki yassı ürünler için “dilme hattı” tabirinden bobin açıcı, bobin düzleştirici, kesici ve geri sarıcıdan oluşan bir işleme hattı anlaşılır. Yassı ürünler için “uzunlamasına kesme hattı” tabirinden bir bobin açıcı, bir bobin düzleştirici ve bir makastan oluşan bir işleme hattı anlaşılır.(A) 84.71 pozisyonu anlamında ’otomatik bilgi işlem makineleri’ tabirinden, aşağıda yazılı özelliklere sahip olan makineler anlaşılır: …
        84. FASIL 10 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştir          YokNotlar 10. 84.85 pozisyonu anlamında “katmanlı üretim” (3 boyutlu yazım olarak da bilinir) tabirinden malzemenin (örneğin metal, plastik veya seramik) art arda eklenmesi ve katmanlanması ve konsolidasyonu ve katılaştırılması yoluyla dijital bir modele dayalı fiziksel nesnelerin oluşumu anlaşılır. XVI. Bölümün 1 nolu notu ve 84. Faslın 1 nolu notu saklı kalmak üzere, 84.85 pozisyonundaki tanıma uyan makinalar tarifenin başka bir pozisyonunda değil bu pozisyonda sınıflandırılacaktır.
  84. FASIL 2 no.lu Alt Pozisyon Notunda değişiklik yapılmıştırAlt Pozisyon Notları 2.      2. 8471.49 alt pozisyonu anlamında ’sistemler’ tabirinden, 84. fasılın 5(C) notunda belirtilen şartlara uyan ve en azından bir merkezi işlem birimi, giriş birimi [bir klavye veya bir okuyucu (scanner) gibi] ve çıkış birimi (bir terminal ve bir printer gibi) olan bilgi işlem makineleri anlaşılır.Alt Pozisyon Notları 2.      8471.49 alt pozisyonu anlamında ’sistemler’ tabirinden, 84. fasılın 6(C) notunda belirtilen şartlara uyan ve en azından bir merkezi işlem birimi, giriş birimi [bir klavye veya bir okuyucu (scanner) gibi] ve çıkış birimi (bir terminal ve bir printer gibi) olan bilgi işlem makineleri anlaşılır.
8403.10 ve 8409.90 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır8403.10.10.00.00 – – Dökme demirden olanlar 8403.90.10.00.00 – – Dökme demirden olanlar8403.10.10.00.00 – – Demir dökümden olanlar 8403.90.10.00.00 – – Demir dökümden olanlar
      8409.91 ve 8409.99 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır8409.91.00.00.19 – – – Diğerleri 8409.99.00.00.19 – – – Diğerleri– – Diğerleri: 8409.91.00.00.31——– Metal dökümden olanlar 8409.91.00.00.39——– Diğerleri – – Diğerleri: 8409.99.00.00.31——– Metal dökümden olanlar 8409.99.00.00.39——– Diğerleri
    8413.91 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır– Aksam ve parçalar: 8413.91.00.00.00 – – Pompalara ait olanlar– Aksam ve parçalar: 8413.91                      – – Pompalara ait olanlar 8413.91.00.00.11 – – – Metal dökümden olanlar 8413.91.00.00.19 – – – Diğerleri
  84.14 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır84.14                         Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):84.14                         Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın); gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın):
8414.70 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  8414.70.00.00.00- Gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın)
8418.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  8418.10                     – Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu- dondurucular:  8418.10                     – Birden fazla dış kapılı veya çekmeceli veya bunların kombinasyonu olan kombine haldeki soğutucu- dondurucular:
8419.12 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  8419.12.00.00.00 – – Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları
      8419.3 ila 8419.39 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir– Kurutucular: 8419.31.00.00.00 – – Tarım ürünleri için olanlar 8419.32.00.00.00 – – Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar 8419.39.00.00.00 – – Diğerleri– Kurutucular: 8419.33.00.00.00 – – Liyofilizasyon aletleri, dondurarak kurutma üniteleri ve sprey kurutucular 8419.34.00.00.00 – – Diğerleri, tarım ürünleri için olanlar 8419.35.00.00.00 – – Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar 8419.39.00.00.00 – – Diğerleri
      8420.91 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır– Aksam ve parçalar: 8420.91                      – – Silindirler: – – – Dökme demirden olanlar 8420.91.10.00.11——– Kalenderler için 8420.91.10.00.19——– Diğer hadde makinaları için– Aksam ve parçalar: 8420.91                      – – Silindirler: – – – Demir dökümden olanlar 8420.91.10.00.11——– Kalenderler için 8420.91.10.00.19——– Diğer hadde makinaları için
  8421.32 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok8421.32.00.00.00 – – İçten yanmalı motorlardan çıkan egzoz gazlarını arıtmak veya filtrelemek için birleştirilmiş olsun veya olmasın katalitik konvertörler veya partikül filtreleri
    8422.40 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8422.40.00.00.00 – Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)8422.40                      – Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil): 8422.40.00.00.11 – – Sigara, puro, sigarillo veya makaron paketleme veya ambalajlama makinaları 8422.40.00.00.19 – – Diğerleri
8427.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır  8427.90                      – Diğer yük arabaları:  8427.90                      – Diğer forkliftler ve yük arabaları:
8428.70 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  8428.70.00.00.00- Sınai robotlar
    8428.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8428.90.90.90.00 – – – Diğerleri:– – – Diğerleri: 8428.90.90.90.11——– Sabit personel yükseltici platformlar 8428.90.90.90.12——– Mobil personel yükseltici platformlar 8428.90.90.90.19——– Diğerleri
      8431.49 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8431.49                      – – Diğerleri: – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:- – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: 8431.49.20.21.00 – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar8431.49                      – – Diğerleri: – – Demir Dökümden veya çelik dökümden olanlar:- – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: 8431.49.20.21.00 – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
    84.38 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır84.38                         Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):84.38                         Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
      8441.80 Alt Pozisyonuna ekleme yapılmıştır8441.80                      – Diğer makina ve cihazlar 8441.80.00.00.11 – – Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar 8441.80.00.00.12 – – Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları 8441.80.00.00.19 – – Diğerleri8441.80                      – Diğer makina ve cihazlar 8441.80.00.00.11 – – Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar 8441.80.00.00.12 – – Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları 8441.80.00.00.13 – – Yaprak sigara kağıdı imaline mahsus makinalar 8441.80.00.00.19 – – Diğerleri
            8443.91 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştırAksam, parça ve aksesuarlar: 8443.91                       – – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalarda kullanılan aksam, parça ve aksesuarlar 8443.91.10.00.00 – – – 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar – – Diğerleri:- – – Dökme demir veya dökme çelikten olanlar: 8443.91.91.10.00    Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar– Aksam, parça ve aksesuarlar: 8443.91                       – – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalarda kullanılan aksam, parça ve aksesuarlar 8443.91.10.00.00 – – – 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar – – Diğerleri:- – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar: 8443.91.91.10.00                             Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
  8452.29 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8452.29.00.00.00 – – Diğerleri8452.29                      – – Diğerleri: 8452.29.00.00.11 – – – Dikiş makinası başları 8452.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8455.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8455.30                      – Hadde silindirleri: 8455.30.10.00.00 – – Dökme demirden olanılar8455.30                      – Hadde silindirleri: 8455.30.10.00.00 – – Demir dökümden olanlar
      8456.11.10 Alt Pozisyonuna ekleme yapılmıştır8456.11                      – – Lazerle çalışanlar: 8456.11.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar8456.11                      – – Lazerle çalışanlar: 8456.11.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8456.11.90.00.00 – – – Diğerleri
      8456.12.10 Alt Pozisyonuna ekleme yapılmıştır8456.12                      – – Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar: 8456.12.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar8456.12                      – – Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar: 8456.12.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8456.12.90.00.00 – – – Diğerleri
        8456.20 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8456.20                      – Ultrasonik yöntemi ile çalışanlar: 8456.20.00.10.00 – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.20.00.20.00 – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.20.00.90.00 – – Diğerleri        8456.20.00.00.00 – Ultrasonik yöntemi ile çalışanlar
                      8456.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8456.30                      – Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar: – Sayısal kontrollü olanlar: 8456.30.11.00.00 – – – Tel – kesme- – Diğerleri: 8456.30.19.10.00——– Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.19.20.00——– Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.19.90.00——– Diğerleri – Diğerleri: 8456.30.90.10.00—— Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.90.20.00—— Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 8456.30.90.90.00—— Diğerleri8456.30                      – Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar: – – Sayısal kontrollü olanlar: 8456.30.11.00.00 – – – Tel – kesme 8456.30.19.00.00 – – – Diğerleri 8456.30.90.00.00 – – Diğerleri
                  8457.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8457.10                      – İşleme merkezleri 8457.10.10.00.00 – – Yatay olanlar 8457.10.90.00.00 – – Diğerleri8457.10                      – İşleme merkezleri – Yatay olanlar 8457.10.10.00.11 – – – 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar 8457.10.10.00.12 – – – 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar – Diğerleri- – Köprülü tip olmayanlar: 8457.10.90.00.11                              4 ve daha az hareketli eksenli olanlar 8457.10.90.00.12——– 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar 8457.10.90.00.13——– Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri – – Köprülü tip olanlar: 8457.10.90.00.14——– 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar 8457.10.90.00.15——– 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar
                      8458.11 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8458.11                      – – Numerik kontrollü olanlar: 8458.11.20.00.00 – – – Tornalama merkezleri – – Otomatik torna tezgahları : 8458.11.41.00.00    Tek milli olanlar 8458.11.49.00.00——– Çok milli olanlar – – Diğerleri 8458.11.80.00.11                         Alın torna tezgahları 8458.11.80.00.12——– Bandaj torna tezgahları 8458.11.80.00.13——– Eksantrik torna tezgahları 8458.11.80.00.14——– Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 8458.11.80.00.15——– Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 8458.11.80.00.16——– Torna otomatları (takım devri hareketi ile) 8458.11.80.00.19——– Diğerleri8458.11                      – – Numerik kontrollü olanlar: – – Tornalama merkezleri 8458.11.20.00.11                             4 ve daha az hareketli eksenli olanlar 8458.11.20.00.12——– 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar – – Otomatik torna tezgahları :- – – Tek milli olanlar 8458.11.41.00.11                             2 lineer eksenli olanlar 8458.11.41.00.12——— 2 lineer ve 1 döner eksenli olanlar 8458.11.41.00.13——— 3 lineer ve 1 döner eksenli olanlar 8458.11.41.00.19——— Diğerleri 8458.11.49.00.00——– Çok milli olanlar 8458.11.80.00.00—— Diğerleri
                                                84.62 Pozisyon Metninde ve Alt Pozisyonlarında değişiklikler yapılmıştır84.62                         Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler: 8462.10                     – Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri: – Numerik kontrollü olanlar 8462.10.10.00.11 – – – Dövme tezgahları 8462.10.10.00.19 – – – Diğerleri- Diğerleri 8462.10.90.00.11 – – – Dövme tezgahları 8462.10.90.00.19 – – – Diğerleri – Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı laştırma tezgahları (presler dahil): 8462.21                     – – Numerik kontrollü olanlar: 8462.21.10.00.00 – – -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 8462.21.80.00.00 – – – Diğerleri 8462.29                     – – Diğerleri: 8462.29.10.00.00 – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar – – Diğerleri:- – – Hidrolik: 8462.29.91.00.11 Jant düzeltme makinaları 8462.29.91.00.19———– Diğerleri 8462.29.98.00.00———- Diğerleri – Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç): 8462.31                     – – Numerik kontrollü olanlar 8462.31.00.00.11—————————— Makasla kesme tezgahları 8462.31.00.00.19——– Presler 8462.39                     – – Diğerleri: – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 8462.39.10.00.11                                       Makasla kesme tezgahları 8462.39.10.00.19———- Diğerleri – – Diğerleri:- – – Hidrolik 8462.39.91.00.11———– Makasla kesme tezgahları 8462.39.91.00.12———– Presler – – – Diğerleri 8462.39.99.00.11———– Makasla kesme tezgahları 8462.39.99.00.12———– Presler – Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kom bine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme84.62                         Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil) (hadde makinaları hariç); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya, şataflamaya veya dişlemeye mahsus takım tezgahları (presler, dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları dahil) (çekme tezgahları hariç); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler: Dövme, kalıpta dövme (presler dahil) ve sıcak çekiçler için sıcak şekillendirme makineleri: 8462.11                     – – Kapalı kalıp dövme makineleri: 8462.11.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar 8462.11.90.00.00 – – – Diğerleri 8462.19                     – – Diğerleri 8462.19.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar 8462.19.90.00.00 – – – Diğerleri Yassı ürünler için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı- laştırma tezgahları (abkant presler dahil): 8462.22                     – – Profil şekillendirme makineleri 8462.22.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar 8462.22.90.00.00 – – – Diğerleri 8462.23.00.00.00 – – Nümerik kontrollü abkant presler 8462.24.00.00.00 – – Nümerik kontrollü panel bükücüler 8462.25.00.00.00 – – Nümerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri 8462.26.00.00.00 – – Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı- laştırma tezgahları 8462.29                     – – Diğerleri: 8462.29.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar 8462.29.90.00.00 – – – Diğerleri Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç): 8462.32                     – – Dilme hatları ve uzunlamasına kesme hatları: 8462.32.10.00.00     – – – Numerik kontrollü olanlar 8462.32.90.00.00 – – – Diğerleri 8462.33.00.00.00 – – Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları 8462.39.00.00.00 – – Diğerleri – Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil): 8462.42                     – – Nümerik kontrollü olanlar: 8462.42.00.00.11 – – – Zımbalı kesme tezgahları 8462.42.00.00.12 – – – Presler
 tezgahları dahil): 8462.41                     – – Numerik kontrollü olanlar: – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 8462.41.10.00.11       Zımbalı kesme tezgahları 8462.41.10.00.12———- Presler 8462.41.10.00.19———- Diğerleri – – Diğerleri 8462.41.90.00.11                           Zımbalı kesme tezgahları 8462.41.90.00.12———- Presler 8462.41.90.00.19———- Diğerleri 8462.49                     – – Diğerleri: – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 8462.49.10.00.11       Zımbalı kesme makinaları 8462.49.10.00.12———- Presler 8462.49.10.00.19———- Diğerleri – – Diğerleri 8462.49.90.00.11———- Zımbalı kesme makinaları 8462.49.90.00.12———- Presler 8462.49.90.00.19———- Diğerleri – Diğerleri: 8462.91                     – – Hidrolik presler: – – Numerik Kontrollü olanlar 8462.91.20.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.91.20.90.00———————————- Diğerleri – – Diğerleri: 8462.91.80.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.91.80.90.00——————————— Diğerleri 8462.99                     – – Diğerleri: – – Numerik Kontrollü olanlar 8462.99.20.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.99.20.90.00———————————- Diğerleri – – Diğerleri: 8462.99.80.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.99.80.90.00——————————— Diğerleri8462.42.00.00.19 – – – Diğerleri 8462.49                     – – Diğerleri: 8462.49.00.00.11 – – – Zımbalı kesme makinaları 8462.49.00.00.12 – – – Presler 8462.49.00.00.19 – – – Diğerleri Tüp, boru, içi boş profil ve çubuk işleme makinaları (presler hariç): 8462.51.00.00.00 – – Nümerik kontrollü olanlar 8462.59.00.00.00 – – Diğerleri Soğuk metal işleme presleri: 8462.61                     – – Hidrolik presler: – – Numerik Kontrollü olanlar 8462.61.10.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.61.10.90.00———- Diğerleri – – Diğerleri: 8462.61.90.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.61.90.90.00———- Diğerleri 8462.62                     – – Mekanik presler: 8462.62.10.00.00——– Numerik Kontrollü olanlar 8462.62.90.00.00——– Diğerleri 8462.63                     – – Servo presler: 8462.63.10.00.00——– Numerik Kontrollü olanlar 8462.63.90.00.00——– Diğerleri 8462.69                     – – Diğerleri: – – Numerik Kontrollü olanlar 8462.69.10.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.69.10.90.00———- Diğerleri – – Diğerleri: 8462.69.90.10.00———- Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 8462.69.90.90.00———- Diğerleri 8462.90                     – Diğerleri: 8462.90.10.00.00 – – Numerik Kontrollü olanlar – Diğerleri: 8462.90.90.00.11                                 Jant düzeltme makinaları 8462.90.90.00.19——– Diğerleri
 8466.91                      – – 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar: 8466.91.20.00.00 – – – Döküme demirden veya çelik dökümden olanlar 8466.91.95.00.00 – – – Diğerleri 8466.92                      – – 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar: 8466.92.20.00.00 – – – Dökme demirden veya çelik dökümden olanlar 8466.92.80.00.00 – – – Diğerleri8466.91                      – – 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar: 8466.91.20.00.00 – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar 8466.91.95.00.00 – – – Diğerleri 8466.92                      – – 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar: 8466.92.20.00.00 – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar 8466.92.80.00.00 – – – Diğerleri
8474.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8474.90                      – Aksam ve parçalar: – – Dökme demirden veya çelik dökümden olanlar:8474.90                      – Aksam ve parçalar: – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
                8477.80 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8477.80                      – Diğer makina ve cihazlar: – Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar 8477.80.11.00.00 – – – Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar 8477.80.19.00.00 – – – Diğerleri – Diğerleri: 8477.80.91.00.00 – – – Parçalara ayırma makinaları 8477.80.93.00.00 – – – Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar 8477.80.95.00.00 – – – Kesme, yarma ve soyma makinaları – – Diğerleri 8477.80.99.00.11                              Üç boyutlu (3D) yazıcılar 8477.80.99.00.19——– Diğerleri8477.80                      – Diğer makina ve cihazlar: – Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar 8477.80.11.00.00 – – – Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar 8477.80.19.00.00 – – – Diğerleri – Diğerleri: 8477.80.91.00.00 – – – Parçalara ayırma makinaları 8477.80.93.00.00 – – – Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar 8477.80.95.00.00 – – – Kesme, yarma ve soyma makinaları 8477.80.99.00.00 – – – Diğerleri
      8478.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar: 8478.10.00.00.00 – Makina ve cihazlar8478.10                      – Makina ve cihazlar: 8478.10.00.00.11 – – Tütün veya damar kıyım makina ve cihazları 8478.10.00.00.12 – – Sigara, puro veya sigarillo imaline mahsus makina ve cihazlar 8478.10.00.00.19 – – Diğerleri
8479.20 Alt Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır8479.20                     – Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar8479.20                     – Hayvansal, sabit bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8479.83 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  8479.83.00.00.00- – Soğuk izostatik presler
  8479.89.97 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır  8479.89.97.90.12——— Peron ayırıcı kapı sistemleri 8479.89.97.90.19——— Diğerleri8479.89.97.90.12——— Peron ayırıcı kapı sistemleri 8479.89.97.90.13——— Makaron veya filtre çubuğu yapma makinaları 8479.89.97.90.19——— Diğerleri
    8479.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8479.90                      – Aksam ve parçalar: 8479.90.15.00.00 – – 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar – Diğerleri:- – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:8479.90                      – Aksam ve parçalar: 8479.90.15.00.00 – – 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar – Diğerleri:- – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
    8480.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8480.30                      – Döküm modelleri: 8480.30.10.00.00 – – Ahşap olanlar – Diğerleri:- – Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar8480.30                      – Döküm modelleri: 8480.30.10.00.00 – – Ahşap olanlar – Diğerleri:- – Demir dökümden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar
              8481.10, 8481.30 ve 8481.40 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır8481.10                      – Basınç düşürücü valfler: 8481.10.05.00.00 – – Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar – – Diğerleri: 8481.10.19.00.00 – – – Dökme demir veya çelikten olanlar 8481.10.99.00.00 – – – Diğerleri 8481.30                      – Çek valfIeri (dönüşsüz): 8481.30.91.00.00 – – Dökme demir veya çelikten olanlar 8481.30.99.00.00 – – Diğerleri 8481.40                      – Emniyet veya bırakma (relief) valfleri: 8481.40.10.00.00 – – Dökme demir veya çelikten olanlar 8481.40.90.00.00 – – Diğerleri8481.10                      – Basınç düşürücü valfler: 8481.10.05.00.00 – – Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar – – Diğerleri: 8481.10.19.00.00 – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar 8481.10.99.00.00 – – – Diğerleri 8481.30                      – Çek valfIeri (dönüşsüz): 8481.30.91.00.00 – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar 8481.30.99.00.00 – – Diğerleri 8481.40                      – Emniyet veya bırakma (relief) valfleri: 8481.40.10.00.00 – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar 8481.40.90.00.00 – – Diğerleri
8481.80.61.00.00 8481.80.71.00.00 GTİP’lerin tarife tanımlarında değişiklik yapılmıştır    8481.80.61.00.00——— Demir dökümden olanlar 8481.80.71.00.00——— Demir dökümden olanlar    8481.80.61.00.00——— Demir dökümden olanlar 8481.80.71.00.00——— Demir dökümden olanlar
      8481.80 ve 8481.90 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır      8481.80.99.00.19——— Diğerleri 8481.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar– – – – – Diğerleri: 8481.80.99.00.21———– Metal dökümden olanlar 8481.80.99.00.29———– Diğerleri 8481.90                                         – Aksam ve parçalar: 8481.90.00.00.11 – – Metal dökümden olanlar 8481.90.00.00.19 – – Diğerleri
  8482.40 ve 8482.50 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılmıştır8482.40.00.00.00- İğne makaralı yataklar (rulmanlar) 8482.50.00.00.00- Diğer silindirik makaralı yataklar (rulmanlar)8482.40.00.00.00- İğne makaralı yataklar (rulmanlar) (kafes ve iğne makara montajları dahil) 8482.50.00.00.00- Diğer silindirik makaralı yataklar (rulmanlar) (kafes ve makara montajları dahil)
    8483.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8483.10                      – Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar: – Kranklar ve krank milleri:- – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:8483.10                      – Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar: – Kranklar ve krank milleri:- – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
          8485.10.95 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır– Diğerleri: 8483.10.95.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar – – Diğerleri: 8483.10.95.90.11                        Kam milleri 8483.10.95.90.19——– Diğerleri– Diğerleri: 8483.10.95.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar – – Diğerleri: 8483.10.95.90.11                         Kam milleri- – – Diğerleri: 8483.10.95.90.21    Metal dökümden olanlar 8483.10.95.90.29——— Diğerleri
      8483.30.80 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır– – Mil yatakları: 8483.30.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 8483.30.80.90.00 – – – Diğerleri– Mil yatakları: 8483.30.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar – – Diğerleri: 8483.30.80.90.11    Metal dökümden olanlar 8483.30.80.90.19——– Diğerleri
              8483.50, 8483.60 ve 8483.90 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır8483.50                      – Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil): – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar: 8483.60                      – Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil): – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar: 8483.90                      – Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları; aksam ve parçalar : – Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar: 8483.90.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 8483.90.20.90.00 – – – Diğerleri- Diğerleri:- – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:8483.50                      – Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil): – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar: 8483.60                      – Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil): – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar: 8483.90                      – Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları; aksam ve parçalar : – Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar: 8483.90.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 8483.90.20.90.00 – – – Diğerleri- Diğerleri:- – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
              84.85 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                Yok84.85                         Katmanlı üretim için makineler: 8485.10.00.00.00- Metal katmanlı 8485.20.00.00.00- Plastik veya kauçuk katmanlı 8485.30                     – Alçı, çimento, seramik veya cam katmanlı 8485.30.10.00.00 – – Alçı, çimento veya seramik katmanlı 8485.30.90.00.00 – – Diğerleri 8485.80.00.00.00- Diğerleri 8485.90                                    – Aksam- parça 8485.90.10.00.00 – – 8485.30.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar 8485.90.90.00.00 – – Diğerleri
    84.86 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır84.86                         Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın, elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar; bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam, parça ve aksesuar84.86                         Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın, elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar; bu faslın 11(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam, parça ve aksesuar
8486.40 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır    8486.40                     – Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:    8486.40                     – Bu faslın 11(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:
8487.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8487.90                      – Diğerleri: 8487.90.40.00.00 – – Dökme demirden olanlar8487.90                      – Diğerleri: 8487.90.40.00.00 – – Demir dökümden olanlar
  85. FASIL Fasıl Notlarına yeni bir 5 no.lu Not eklenerek, diğer Notlar buna göre yeniden sıralanmıştır    YokNotlar 5.       85.17 tarife pozisyonu anlamında “akıllı telefon” ifadesi mobil işletim sistemi ile donatılmış, üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere birden fazla uygulamayı aynı anda indirme ve çalıştırma gibi otomatik bir bilgi işlem makinesinin işlevlerini yerine getiren ve dijital kameralar ve seyrüsefer yardım sistemleri gibi diğer özelliklerle entegre olabilen hücresel ağlar için telefonları ifade eder.
                          85. FASIL Numaraları değiştirilen Fasıl Notlarına yeni bir 7 no.lu Not eklenerek, diğer Notlar buna göre yeniden sıralanmıştırNotlar 6.       85.36 pozisyonu anlamında, ’optik lif bağlantı parçaları, optik lif demetleri veya kabloları’, numerik (dijital) telekomünikasyon sisteminde optik lifleri uç uca basitçe mekanik olarak hizalayan bağlantı elemanları anlamına gelir. Bunlar, bir sinyalin amplifikasyonu, tekrar üretilmesi veya düzeltilmesi gibi başka işlevlere sahip değildir. 8.       85.37 pozisyonu, televizyon uzaktan kumandaları için kordonsuz kızılötesi cihazları veya başka elektrik teçhizatını kapsamaz (85.43 pozisyonu).Notlar 85.24 pozisyonu anlamında “düz panel gösterge modülleri”, kullanımdan önce diğer pozisyonlardaki ürünlere dahil edilmek üzere tasarlanmış, asgari olarak bir görüntüleme ekranı ile donatılmış, bilgilerin görüntülenmesi için cihaz veya aletleri ifade eder. Düz panel gösterge modüllerinin görüntü ekranları bunlarla sınırlı olmamak üzere düz, kavisli, esnek, katlanabilir veya gerilebilir formda olanları içerir. Düz panel gösterge modülleri, video sinyallerini almak ve bu sinyallerin ekrandaki piksellere tahsisi için gerekli olanlar dahil olmak üzere ek unsurlar içerebilir. Bununla birlikte, 85.24 pozisyonu, video sinyallerini dönüştürmek için bileşenler (örneğin, bir ölçekleyici IC, kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi) ile donatılmış veya başka pozisyonlardaki eşyanın karakterini haiz gösterge modüllerini içermez. Bu notta tanımlanan düz panel gösterge modüllerinin sınıflandırılmasında 85.24 pozisyonu tarifedeki diğer pozisyonlara göre önceliklidir. 85.34 pozisyonu anlamında, “baskı devreler”, yalıtıcı bir zemin üzerinde herhangi bir baskı işlemi ile (kakma, elektriksel kaplama ve asitle yedirme gibi) veya film tekniği ile elde edilmiş bağlantı elemanları, kontaklar veya diğer baskı devre elemanlarının (örneğin, endüktans direnç ve kapasitörler) önceden hazırlanmış bir şemaya göre yalnız veya bir araya getirilerek düzenlenmesi suretiyle elde edilen devrelerdir [bir elektrik sinyali hasıl edebilen, bunu doğrultabilen, modüle edebilen ve büyültebilenler (örneğin, yarı iletken elemanlar) hariç]. “Baskı devreler” tabiri, baskı işlemi sırasında elde edilenler dışında kalan elemanlarla birleştirilmiş devreleri içine almadığı gibi; tek, ayrık olan direnç, kapasitör ve endüktansları da kapsamaz. Bununla beraber, baskı devreler, baskılı olmayan bağlantı elemanlarıyla teçhiz edilebilir. İnce veya kalın film tabakalı devreler aynı teknik işlem sırasında elde edilen aktif ve pasif elemanları içermeleri şartıyla, 85.42 pozisyonunda sınıflandırılır. 85.36 pozisyonu anlamında, ’optik lif bağlantı parçaları, optik lif demetleri veya kabloları’, numerik (dijital) telekomünikasyon sisteminde optik lifleri uç uca basitçe mekanik olarak hizalayan bağlantı elemanları anlamına gelir. Bunlar, bir sinyalin amplifikasyonu, tekrar üretilmesi veya düzeltilmesi gibi başka işlevlere sahip değildir.
        85. FASIL 11 no.lu Fasıl Notu eklenerek diğer Notlar buna göre yeniden sıralanmıştır            Yok85.39 pozisyonu anlamında “ışık yayan diyotlu (LED) ışık kaynakları” tabiri aşağıdaki eşyayı kapsar:Elektrik devreleri şeklinde düzenlenmiş ve ilave olarak elektriksel, mekanik, termal ve optik elemanlar içeren LED modüller. Bunlar aynı zamanda ayrık aktif elemanlar, ayrık pasif elemanlar veya güç kaynağı veya güç kontrolü için 85.36 veya 85.42 pozisyonlarındaki eşyaları içerirler. LED modüller bir aydınlatma cihazına kolay kuruluma veya değiştirmeye izin verecek ve elektriksel veya mekanik teması sağlayacak şekilde tasarlanmış bir kapağa sahip değildir.Bir veya daha fazla LED modül ve ayrıca elektriksel, mekanik, termal ve optik elemanlar içeren LED ampuller. LED modüller ve LED ampuller arasındaki fark ampuller bir aydınlatma cihazına kolay kuruluma veya değiştirmeye izin verecek ve elektriksel veya mekanik teması sağlayacak şekilde tasarlanmış bir kapağa sahiptir.
                                      85. FASIL Mevcut 9 no.lu Fasıl Notu 12 olarak yeniden numaralandırılarak, (a) bendinde değişiklik yapılmıştır85.41 ve 85.42 pozisyonları anlamında:Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat, çalışmaları bir elektrik alanının uygulanmasıyla direnç değerindeki değişmelere bağlı olan yarı iletken tertibattır.85.41 ve 85.42 pozisyonları anlamında:”Yarı iletken cihazlar”, çalışması bir elektrik alanı veya yarı iletken tabanlı dönüştürücülerin uygulan masındaki direnç değişikliklerine bağlı olan yarı iletken cihazlardır. Yarı iletken cihazlar, aktif ve pasif cihaz yardımcı işlevleriyle donatılmış olsun veya olmasın, çoklu elemanların birleştirilmesini de içerebilir. Bu tanım anlamında “Yarı iletken tabanlı dönüştürücüler”, her türlü fiziksel veya kimyasal olayı veya bir eylemi elektrik sinyaline veya elektrik sinyalini herhangi bir fiziksel olay veya eyleme dönüştürebilen, içsel bir işlevi yerine getiren, ayrık yarı iletken türleri olan yarı iletken tabanlı sensörler, yarı iletken tabanlı aktüatörler, yarı iletken tabanlı rezonatörler ve yarı iletken tabanlı osilatörlerdir.. Yarı iletken tabanlı dönüştürücülerdeki tüm elemanlar bölünmez bir şekilde birleştirilmiştir ve ayrıca yapılarını veya işlevlerini sağlayan bölünmez bir şekilde eklenmiş gerekli malzemeleri içerebilir. “Yarı iletken bazlı”, tabirinden yarı iletken alt tabaka veya malzemenin dönüştürücü işlevi ve performansında kritik ve değiştirilemez bir rol oynadığı ve çalışmasının fiziksel, elektriksel, kimyasal ve optik özellikler dahil olmak üzere yarı iletken özellikleri üzerine kurulmuş, yarı iletken teknolojisiyle üretilmiş veya yarı iletken alt tabaka üzerine imal veya inşa edilmiş ürünler anlaşılır.”Fiziksel veya kimyasal olaylar”, basınç, akustik dalgalar, hızlanma, titreşim, hareket, yönlenme, gerinim, manyetik alan kuvveti, elektrik alan kuvveti, ışık, radyoaktivite, nem, akış, kimyasal konsantrasyonu vb. gibi olaylarla ilgilidir.“Yarı iletken tabanlı sensör”, bir yarı iletkenin kütlesinde veya yüzeyinde oluşturulan ve fiziksel veya kimyasal miktarları elektriksel özelliklerde meydana gelen değişikliklerden veya mekanik bir yapının yer değiştirmesinden tespit etme ve bunları elektrik sinyallerine dönüştürme işlevine sahip mikro elektronik veya mekanik yapılardan oluşan bir tür yarı iletken cihazdır.“Yarı iletken tabanlı aktüatör”, bir yarı iletkenin kütlesinde veya yüzeyinde oluşturulan ve elektrik sinyallerini fiziksel harekete dönüştürme işlevine sahip mikro elektronik veya mekanik yapılardan oluşan bir tür yarı iletken cihazdır.“Yarı iletken tabanlı rezonatör”, bir yarı iletkenin kütlesinde veya yüzeyinde oluşturulan ve bağlı olarak önceden tanımlanmış bir frekansta harici bir girdiye yanıt olarak bu yapıların fiziksel geometrisine dayanan mekanik veya elektriksel bir salınım üretme işlevine sahip mikro elektronik veya mekanik yapılardan oluşan bir tür yarı iletken cihazdır.“Yarı iletken tabanlı osilatör”, bir yarı iletkenin kütlesinde veya yüzeyinde oluşturulan ve bağlı olarak önceden tanımlanmış bir frekansta bu yapıların fiziksel geometrisine dayanan mekanik veya elektriksel bir salınım üretme işlevine sahip mikro elektronik veya mekanik yapılardan oluşan bir tür yarı iletken cihazdır. ii. “Işık yayan diyotlar (LED)”, elektrik enerjisini görünür, kızıl ötesi veya morötesi ışınlara dönüştüren, aralarında elektriksel olarak bağlı olsun veya olmasın ve koruyucu diyotlarla birleştirilmiş olsun veya olmasın, yarı iletken malzemelere dayalı yarı iletken cihazlardır. 85.41 pozisyonundaki ışık yayan diyotlar (LED), güç kaynağı veya güç kontrolü sağlamak amacıyla elemanlar içermez.
              85. FASIL Mevcut 9 no.lu Fasıl Notunun (b) bendinin (iv) fıkrasının 3. (a) bendi yeniden numaralandırılarak 12 (b) (iv) 3. (a) olmuş ve değişiklik yapılmıştır9.       85.41 ve 85.42 pozisyonları anlamında: b)      ’Elektronik entegre devreler’ tabirinden, aşağıdakiler anlaşılır: 4)      Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar): Silikon temelli sensörler, aktüatörler, osilatörler, rezonatörler veya bunların kombinasyonları, veya 85.32, 85.33, 85.41 pozisyonlarındaki eşyaların işlevlerini gören komponentler, veya 85.04 pozisyonundaki endüktörlerin en az biriyle müteşekkil, bir entegre devre gibi tek bir gövdede ayrılamaz bir biçimde oluşturulmuş, baskılı devre kartı (PCB) veya diğer bir taşıyıcıya bilya, pin, pedler gibi bağlantı parçalarıyla monte edilecek bir komponent türünde bir veya daha fazla monolitik hibrid veya çoklu çip entegre devre kombinasyonu Bu tanımda geçen: (3)    (a)   Silikon temelli sensörler yarı iletkenin yüzeyinde veya                            kütle olarak üretilmiş mikroelektronik veya mekanik yapılardan oluşur ve fiziksel veya kimyasal büyüklükleri tespit edip bunları (mekanik yapının çıkardığı veya yarattığı elektrik özellikleri sonucu oluşan fiziksel veya kimyasal büyüklükler) elektrik sinyaline dönüştürür.12. 85.41 ve 85.42 pozisyonları anlamında: b)      ’Elektronik entegre devreler’ tabirinden, aşağıdakiler anlaşılır: 4)      Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar): Silikon temelli sensörler, aktüatörler, osilatörler, rezonatörler veya bunların kombinasyonları, veya 85.32, 85.33, 85.41 pozisyonlarındaki eşyaların işlevlerini gören komponentler, veya 85.04 pozisyonundaki endüktörlerin en az biriyle müteşekkil, bir entegre devre gibi tek bir gövdede ayrılamaz bir biçimde oluşturulmuş, baskılı devre kartı (PCB) veya diğer bir taşıyıcıya bilya, pin, pedler gibi bağlantı parçalarıyla monte edilecek bir komponent türünde bir veya daha fazla monolitik hibrid veya çoklu çip entegre devre kombinasyonu Bu tanımda geçen: (3)    (a) Silikon temelli sensörler yarı iletkenin yüzeyinde veya kütle olarak üretilmiş mikroelektronik veya mekanik            yapılardan oluşur ve fiziksel veya kimyasal olayları tespit edip bunları (mekanik yapının çıkardığı veya yarattığı elektrik özellikleri sonucu oluşan fiziksel veya kimyasal büyüklükler) elektrik sinyaline dönüştürür.
  85. FASIL Mevcut 10 no.lu Fasıl Notu kaldırılmıştır10. 85.48 pozisyonu anlamında, kullanım dışı elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri tabirinden, kırılma, kesilme, aşınma veya benzer sebeplerle kullanılamaz durumda olan veya şarj edilemeyen pil, batarya ve akümülatörler anlaşılır.    Yok
                  85. FASIL “Alt Pozisyon Notu” başlığı “Alt Pozisyon Notları” şeklinde değiştirilerek, Yeni Alt Pozisyon Notları eklenmiş ve mevcut olan Notlar buna göre yeniden sıralanmıştırAlt Pozisyon Notu 1.       8527.12 pozisyonu, sadece, dahili amplifikatörleri bulunan, dahili hoparlörü olmayan ve harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen, ölçüleri 170 mm. x 100 mm. x 45 mm.yi geçmeyen kaset çalarları kapsar.Alt Pozisyon Notları 8525.81 alt pozisyonu sadece aşağıdaki bir veya daha fazla özelliğe sahip yüksek hızlı televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydedicilerini kapsar:Mikrosaniye başına 0,5 mm’yi aşan yazma hızı;Zaman çözünürlüğü 50 nanosaniye veya daha az;Kare oranı saniyede 225000 kareyi geçenler8525.82 alt pozisyonu, radyasyona karşı sertleştirilmiş veya radyasyona dayanıklı televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kayıt cihazları, yüksek radyasyonlu bir ortamda çalışmayı sağlayacak şekilde tasarlanmış veya korumalıdır. Bu kameralar, operasyonel bozulma olmaksızın en az 50 × 103 (5 × 106 RAD (silikon)) toplam radyasyon dozuna dayanacak şekilde tasarlanmıştır.8525.83 alt pozisyonu, mevcut ışığı elektronlara dönüştürmek için bir fotokatot kullanan, amplifiye edilebilen ve görünür bir görüntü elde etmek üzere dönüştürülebilen gece görüşlü televizyon kameralarını, dijital kameraları ve video kamera kaydedicilerini kapsar. Bu alt pozisyon, termal görüntüleme kameralarını kapsamaz (genellikle 8525.89 alt pozisyonu).8527.12 pozisyonu, sadece, dahili amplifikatörleri bulunan, dahili hoparlörü olmayan ve harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen, ölçüleri 170 mm. x 100 mm. x 45 mm.yi geçmeyen kaset çalarları kapsar.
85. FASIL 5 no.lu Alt Pozisyon Notu yeni eklenmiştir  Yok5.      8549.11 ila 8549.19 alt pozisyonları anlamında, “bitmiş primer hücreler, bitmiş primer piller ve bitmiş elektrik akümülatörleri kırılma, kesilme, aşınma veya başka sebeplerden dolayı kullanılamaz veya yeniden şarj edilemeyen eşyalardır.
8501.3 Alt Pozisyon Metni değiştirilmiştir– Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri:– Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri (fotovoltaik jeneratörler hariç):
8501.6 Alt Pozisyon Metni değiştirilmiştir– Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler):– Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (fotovoltaik jeneratörler hariç):
  8501.7 ila 8501.80 Alt Pozisyonları yeni eklenmiştir  Yok– Fotovoltaik doğru akım (DC) jeneratörleri: 8501.71.00.00..00- – Çıkış gücü 50 W geçmeyenler 8501.72.00.00.00 – – Çıkış gücü 50 W geçenler 8501.80.00.00.00- Fotovoltaik alternatif akım (AC) jeneratörleri
8504.40.82 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır  8504.40.82.90.00——— Diğerleri– – – – – Diğerleri: 8504.40.82.90.11———– LED sürücüler 8504.40.82.90.19———– Diğerleri
8507.40 Alt Pozisyonu Numarası değiştirilmiştir8507.40.00.00.00- Nikel-demirli akümülatörler8507.50.00.00.00- Nikel-demirli akümülatörler
      8514.10 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8514.10                     – Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar: 8514.10.10.00.00 – – Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar – – Diğerleri 8514.10.80.00.11 – – – Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 8514.10.80.00.12 – – – Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar– Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar: 8514.11.00.00.00 – – Sıcak izostatik presler 8514.19      – – Diğerleri: 8514.19.10.00.00 – – – Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar – – – Diğerleri: 8514.19.80.00.11——- Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 8514.19.80.00.12——- Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
            8514.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8514.30                     – Diğer ocak ve fırınlar: 8514.30.20.00.00 – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8514.30.80.00.00 – – Diğerleri– Diğer ocak ve fırınlar: 8514.31                     – – Elektron ışınlı ocak ve fırınlar: 8514.31.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8514.31.90.00.00 – – – Diğerleri 8514.32                     – – Plazma ve vakum ark ocak ve fırınları: 8514.32.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8514.32.90.00.00 – – – Diğerleri 8514.39                     – – Diğerleri: 8514.39.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar 8514.39.90.00.00 – – – Diğerleri
    85.17 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır85.17                         Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)85.17                         Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan akıllı telefonlar ve diğer telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)
8517.1 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)  – Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan akıllı telefonlar ve diğer telefonlar dahil)
          8517.12 Alt Pozisyonu kaldırılarak yeni alt açılımlar eklenmiştir8517.12                     – – Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar – – – Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları: 8517.12.00.00.01——- Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç) 8517.12.00.00.09——- Diğerleri 8517.12.00.00.12—— Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları 8517.12.00.00.19—— Diğerleri8517.13.00.00.00 – – Akıllı telefonlar 8517.14                     – – Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için diğer telefonlar 8517.14.00.00.01 – – – Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç) 8517.14.00.00.12 – – – Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları 8517.14.00.00.19 – – – Diğerleri
  8517.70 Alt Pozisyonuna yeni alt açılımlar eklenmiştir8517.70.00.00.00- Aksam ve parçalar– Aksam ve parçalar 8517.71.00.00.00 – – Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam- parçaları 8517.79.00.00.00 – – Diğerleri
8519.50 Alt Pozisyonu kaldırılmıştır  8519.50.00.00.00- Telefonlara cevap verme makinaları  Yok
              85.24 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                Yok85.24                         Düz panel gösterge modülleri (dokunmatik ekran içersin içermesin) Sürücüler veya kontrol devreleri içermeyenler: 8524.11.00.00.00 – – Likit kristalden olanlar 8524.12.00.00.00 – – Organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar 8524.19.00.00.00 – – Diğerleri Diğerleri: 8524.91.00.00.00 – – Likit kristalden olanlar 8524.92.00.00.00 – – Organik ışık yayan diyotlardan (OLED) olanlar 8524.99.00.00.00 – – Diğerleri
                  8525.80 Alt Pozisyonuna yeni alt açılımlar eklenmiştir8525.80                     – Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar – Televizyon kameraları:- – Üç veya daha fazla kamera tüpü olanlar 8525.80.11.00.11    Yalnız görüntü veren televizyon kameraları 8525.80.11.00.12——- Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları – – Diğerleri 8525.80.19.00.11——- Yalnız görüntü veren televizyon kameraları 8525.80.19.00.12——- Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları 8525.80.30.00.00 – – Dijital kameralar – Görüntü kaydedici kameralar : 8525.80.91.00.00    Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler 8525.80.99.00.00—– Diğerleri– Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar: 8525.81.00.00.00 – – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen yüksek hızlı eşya 8525.82.00.00.00 – – Diğerleri, bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen radyasyona karşı sertleştirilmiş veya radyasyona dayanıklı eşya 8525.83.00.00.00 – – Diğerleri, bu faslın 3 nolu alt pozisyonunda belirtilen gece görüş eşyaları 8525.89.00.00.00 – – Diğerleri
85.29 Pozisyon Metnine değişiklik yapılmıştır  85.29                         Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:  85.29                         Sadece veya esas itibariyle 85.24 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:
                      8529.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8529.90                      – Diğerleri: 8529.90.15.00.00 – – 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik LED modüller ve organik LED paneller – Diğerleri: – – – 8525 60 00,  8525 80 30,  8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00 alt pozisyonlarında yer alan cihazların aksam ve parçaları: 8529.90.20.00.11——– Plastikten olanlar 8529.90.20.00.19——– Diğerleri – – Diğerleri:- – – Kabinler ve mobilyalar : 8529.90.41.00.00             Ahşap olanlar- – – – Diğer maddelerden olanlar: 8529.90.49.00.11- Plastikten olanlar 8529.90.49.00.19———– Diğerleri 8529.90.92.00.00 – – – – – – 8525 80 11 ve 8525 80 19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 8527 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar8529.90                      – Diğerleri: 8529.90.15.00.00 – – 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik LED modüller ve organik LED paneller – Diğerleri: 8529.90.18.00.00 – – – 8524 11 00 ve 8524 91 00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar 8529.90.20.00.00 – – – 8525 81 00,  8525 82 00, 8525 83 00 ve 8525 89 00 alt pozisyonlarındaki dijital kameraların; 8525 60 00, 8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00 alt pozisyonlarındaki cihazların aksam ve parçaları – – Diğerleri: 8529.90.40.00.00     Kabinler ve mobilyalar         8529.90.92.00.00——– – – 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 8527 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
85.39 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır85.39                         Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları; LED ampuller:85.39                         Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları; (LED) ışık kaynakları:
  8539.50 Alt Pozisyon Metni değiştirilerek yeni alt açılımlar eklenmiştir    8539.50.00.00.00                      – LED ampuller– LED ışık kaynakları: 8539.51.00.00.00 – – LED modüller 8539.52.00.00.00 – – LED ampuller
    85.41 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır85.41                         Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (LED); monte edilmiş piezo elektrik kristaller:85.41                         Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (LED) (başka LED`lerle biraraya getirilmiş olsun olmasın); monte edilmiş piezo elektrik kristaller:
                    8541.40 ve 8541.50 Alt Pozisyonlarına yeni alt açılımlar eklenmiştir8541.40                     – Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (LED): 8541.40.10.00.00 – – Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) – – Diğerleri 8541.40.90.00.12 – – – Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) 8541.40.90.00.13 – – – Varaktörler 8541.40.90.00.14 – – – Fotovoltaik (solar) modül ve paneller 8541.40.90.00.15 – – – Fotovoltaik (solar) hücreler 8541.40.90.00.19 – – – Diğerleri 8541.50                     – Diğer yarı iletken tertibat 8541.50.00.00.11 – – Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları 8541.50.00.00.12 – – Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları 8541.50.00.00.19 – – DiğerleriIşığa duyarlı yarı iletken cihazlar (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik hücreler dahil); ışık yayan diyodlar (LED): 8541.41.00.00.00 – – Işık yayan diyodlar (LED) 8541.42.00.00.00 – – Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler 8541.43.00.00.00 – – Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler 8541.49                     – – Diğerleri 8541.49.00.00.12 – – – Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) 8541.49.00.00.13 – – – Varaktörler 8541.49.00.00.19 – – – Diğerleri Diğer yarı iletken tertibat 8541.51.00.00.00 – – Yarı iletken tabanlı dönüştürücüler 8541.59                                    – – Diğerleri 8541.59.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları 8541.59.00.00.12 – – – Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları 8541.59.00.00.19 – – – Diğerleri
          8542.31 ve 8542.32 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır8542.31                       – – İşlemciler ve kontrolörler ( bellekler, dönüştürücüler, mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın): – – Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar: 8542.31.11.00.00——– Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar) 8542.31.19.00.00——– Diğerleri 8542.31.90.00.00—— Diğerleri 8542.32                      – – Bellekler: – – Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar 8542.32.11.00.00     Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar) 8542.32.19.00.00——– Diğerleri8542.31                       – – İşlemciler ve kontrolörler ( bellekler, dönüştürücüler, mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın): – – Bu faslın 12 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar: 8542.31.11.00.00——– Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar) 8542.31.19.00.00——– Diğerleri 8542.31.90.00.00—— Diğerleri 8542.32                      – – Bellekler: – – Bu faslın 12 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar 8542.32.11.00.00    Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar) 8542.32.19.00.00——– Diğerleri
8543.40 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok8543.40.00.00.00- Elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırma cihazları
                                      85.48 Pozisyon Metninde ve Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır85.48                         Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları: 8548.10                     – Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörle rinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri: 8548.10.10.00.00 – – Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları – Kullanılmış elektrik akümülatörleri: 8548.10.21.00.00 – – – Kurşun-asitli akümülatörler 8548.10.29.00.00 – – – Diğerleri- Elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları: 8548.10.91.00.00 – – – Kurşundan olanlar – – Diğerleri: 8548.10.99.10.00                 Çelikten, nikelden olanlar 8548.10.99.20.00——- Bakırdan olanlar 8548.10.99.30.00——- Çinkodan olanlar 8548.10.99.40.00——- Kadmiyumdan olanlar 8548.10.99.90.00——- Diğerleri 8548.90                     – Diğerleri : 8548.90.20.00.00 – – Yığın (stack) D-RAM`lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler 8548.90.30.00.00 – – Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin) – Diğerleri 8548.90.90.10.00—– Elektronik mikro montajlar 8548.90.90.90.00—– Diğerleri85.48.00                   Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları: 8548.00.20.00.00- Yığın (stack) D- RAM`lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler 8548.00.30.00.00- Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin) – Diğerleri 8548.00.90.10.00 – – Elektronik mikro montajlar 8548.00.90.90.00 – – Diğerleri
                                        85.49 Pozisyonu yeni eklenmiştir                                        Yok85.49                         Elektrikli ve elektronik hurda ve atıklar: Primer hücreler, primer bataryalar ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; bitmiş primer hücreler, primer bataryalar ve elektrik akümülatörleri: 8549.11                     – – Kurşun asitli akümülatörlerin hurda ve atıkları; bitmiş kurşun asitli akümülatörler 8549.11.10.00.00 – – – Bitmiş kurşun asitli akümülatörler 8549.11.90.00.00 – – – Kurşun asitli akümülatörlerin hurda ve atıkları 8549.12          – – Diğerleri, kurşun, kadmiyum veya cıva içerenler 8549.12.10.00.00 – – – Bitmiş primer hücreler ve bataryalar 8549.12.20.00.00   – – – Bitmiş elektrik akümülatörleri 8549.12.90.00.00 – – – Diğerleri 8549.13                     – – Kimyasal türüne göre tasnif edilmiş ve kurşun, kadmiyum veya cıva içermeyenler 8549.13.10.00.00 – – – Bitmiş primer hücreler ve bataryalar 8549.13.20.00.00 – – – Bitmiş elektrik akümülatörleri 8549.13.90.00.00 – – – Diğerleri 8549.14                     – – Kimyasal türüne göre tasnif edilmemiş ve kurşun, kadmiyum veya cıva içermeyenler 8549.14.10.00.00 – – – Bitmiş primer hücreler ve bataryalar 8549.14.20.00.00 – – – Bitmiş elektrik akümülatörleri 8549.14.90.00.00 – – – Diğerleri 8549.19                     – – Diğerleri: 8549.19.10.00.00 – – – Bitmiş primer hücreler ve bataryalar 8549.19.20.00.00 – – – Bitmiş elektrik akümülatörleri 8549.19.90.00.00 – – – Diğerleri Esas olarak değerli metallerin geri kazanımı için kullanılanlar: 8549.21.00.00.00 – – Primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB`ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler 8549.29.00.00.00 – – Diğerleri Diğer elektrikli ve elektronik montajlar ve baskılı devre kartları 8549.31.00.00.00 – – Primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB`ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler 8549.39.00.00.00    – – Diğerleri Diğerleri: 8549.91.00.00.00 – – Primer hücreler, primer bataryalar, elektrik akümülatörleri, cıva anahtarları, katot ışın tüplerinden veya diğer aktifleştirilmiş camlardan cam içerenler, veya kadmiyum, cıva, kurşun veya poliklorlu bifeniller (PCB`ler) içeren elektrikli veya elektronik bileşenler 8549.99.00.00.00 – – Diğerleri
      87. FASIL 1 no.lu Alt Pozisyon Notu yeni eklenmiştir        YokAlt Pozisyon Notu 8708.22 alt pozisyonu, sadece veya esas itibarıyla 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu kara nakil vasıtaları ile kullanıma uygun aşağıdaki eşyayı kapsar:Çerçeveli ön, arka ve diğer camlar; veIsıtma tertibatı veya diğer elektrikli veya elektronik cihaz içeren çerçeveli olsun olmasın ön, arka ve diğer camlar
                        8701.20 Alt Pozisyonuna yeni alt açılımlar eklenmiştir8701.20                     – Yarı römorkler için çekiciler: 8701.20.10.00.00 – – Yeni olanlar 8701.20.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar– Yarı römorkler için çekiciler: 8701.21                     – – Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel): 8701.21.10.00.00 – – – Yeni olanlar 8701.21.90.00.00 – – – Kullanılmış olanlar 8701.22                     – – Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar 8701.22.10.00.00 – – – Yeni olanlar 8701.22.90.00.00 – – – Kullanılmış olanlar 8701.23                     – – Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar 8701.23.10.00.00 – – – Yeni olanlar 8701.23.90.00.00 – – – Kullanılmış olanlar 8701.24                     – – Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar 8701.24.10.00.00 – – – Yeni olanlar 8701.24.90.00.00 – – – Kullanılmış olanlar 8701.29.00.00.00 – – Diğerleri
                                      8704.2 ila 8704.32 Alt Pozisyon Metinlerinde değişiklik yapılarak yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştirDiğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):   Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:Diğerleri, sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):Diğerleri, sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar 8704.41                     – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: 8704.41.10.00.00 – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) – – Diğerleri:- – – Silindir hacmi 2500 cm3`ü geçenler: 8704.41.31.00.00             Yeni olanlar 8704.41.39.00.00———– Kullanılmış olanlar – – – Silindir hacmi 2500 cm3`ü geçmeyenler: 8704.41.91.00.00     Yeni olanlar 8704.41.99.00.00———– Kullanılmış olanlar 8704.42                     – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler: 8704.42.10.00.00                 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) – – Diğerleri: 8704.42.91.00.00                                Yeni olanlar 8704.42.99.00.00———- Kullanılmış olanlar 8704.43                     – – Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler: 8704.43.10.00.00——– Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) – – Diğerleri: 8704.43.91.00.00                                Yeni olanlar 8704.43.99.00.00———- Kullanılmış olanlar – Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar 8704.51                     – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: 8704.51.10.00.00——– Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar – – Diğerleri:- – – Silindir hacmi 2800 cm3`ü geçenler: 8704.51.31.00.00             Yeni olanlar 8704.51.39.00.00———– Kullanılmış olanlar – – – Silindir hacmi 2800 cm3`ü geçmeyenler: 8704.51.91.00.00     Yeni olanlar 8704.51.99.00.00———– Kullanılmış olanlar 8704.52                     – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler: 8704.52.10.00.00——– Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) – – Diğerleri: 8704.52.91.00.00                                Yeni olanlar 8704.52.99.00.00———- Kullanılmış olanlar 8704.60.00.00.00 – Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
          8708.22 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir        Yok8708.22                     – – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen ön, arka ve diğer camlar: 8708.22.10.00.00 – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3`ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis- tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar: 8708.22.90.00.00 – – – Diğerleri
                8708.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır    8708.30                     – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00   – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar – – Diğerleri: 8708.30.91.00.00   – – – Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00  – – – Diğerleri8708.30                     – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00   – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar – Diğerleri:- – Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.91.00.11                               Metal dökümden olanlar 8708.30.91.00.19———- Diğerleri – – – Diğerleri 8708.30.99.00.11———- Metal dökümden olanlar 8708.30.99.00.19———- Diğerleri
  8708.560.99 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8708.50.99.00.00———— Diğerleri– – – – – Diğerleri 8708.50.99.00.11————– Metal dökümden olanlar 8708.50.99.00.19————– Diğerleri
  8708.93.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8708.93.90.00.12———- Aksam ve parçalar– – – – Aksam ve parçalar 8708.93.90.00.13———— Metal dökümden olanlar 8708.93.90.00.19———— Diğerleri
  8708.94.99 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8708.94.99.00.00———— Diğerleri– – – – – Diğerleri 8708.94.99.00.11————– Metal dökümden olanlar 8708.94.99.00.19————– Diğerleri
  8708.99.97 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8708.99.97.99.19—————- Diğerleri– – – – – – – Diğerleri 8708.99.97.99.21—————————————– Metal dökümden olanlar 8708.99.97.99.29—————– Diğerleri
8711.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır8711.10                     – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar8711.10                     – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
8711.20 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır8711.20                     – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:8711.20                     – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
8711.30 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır8711.30                     – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:8711.30                     – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
8711.40 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır8711.40                     – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar8711.40                     – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
8711.50 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır8711.50                     – Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar8711.50                     – Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
  8716.90.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır8716.90.90.00.19  – – – Diğerleri– – – Diğerleri 8716.90.90.00.21———- Metal dökümden olanlar 8716.90.90.00.29———- Diğerleri
        88. FASIL 1 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştir        YokNotlar 1.       Bu faslın anlamında, “insansız hava taşıtı” tabiri, 88.01 pozisyonunda yer alanlar dışında, içinde bir pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış herhangi bir hava aracı anlamına gelir. Yük taşıyacak şekilde tasarlanabilirler veya kalıcı olarak entegre edilmiş dijital kameralar veya uçuşları sırasında faydacı işlevleri yerine getirmelerini sağlayacak diğer ekipmanlarla donatılabilirler. Bununla birlikte, “insansız hava taşıtı” tabiri, yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncakları kapsamaz (95.03 pozisyonu).
    88. FASIL “Alt Pozisyon Notu” başlığı “Alt Pozisyon Notları” şeklinde değiştirilerek, 2 no.lu Alt Pozisyon Notu yeni eklenmiştirAlt Pozisyon Notu 1.       8802.11 ila 8802.40 alt pozisyonlarının uygulanmasında, ‘boş haldeki ağırlık’ tabirinden; personelin, yakıtın ve sabit halde bulunanlar dışındaki diğer teçhizatın ağırlığı dışında kalan normal uçuş düzenindeki cihazların ağırlığı anlaşılır.Alt Pozisyon Notları 8802.11 ila 8802.40 alt pozisyonlarının uygulanmasında, ‘boş haldeki ağırlık’ tabirinden; personelin, yakıtın ve sabit halde bulunanlar dışındaki diğer teçhizatın ağırlığı dışında kalan normal uçuş düzenindeki cihazların ağırlığı anlaşılır.8806.21 ila 8806.24 ve 8806.91 ila 8806.94 alt pozisyonları anlamında, “azami kalkış ağırlığı” tabirinden, normal uçuş sırasında makinenin, taşıdığı yük, teçhizat ve yakıtın ağırlığı dahil, kalkış sırasındaki azami ağırlığı anlaşılır.
  88.02 Pozisyon Metnine ekleme yapılmıştır88.02                         Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:88.02                         Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi) (88.06 tarife pozisyonundaki insansız hava taşıtları hariç); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
88.03 Tarife Pozisyonu kaldırılmıştır88.03                         88.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları:  Yok
                                    88.06 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                                    Yok88.06                         İnsansız hava taşıtları: 8806.10                     – Yolcu taşımak için dizayn edilmiş olanlar: 8806.10.10.00.00          – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler 8806.10.90.00.00  – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Diğerleri, sadece uzaktan kumanda ile uçuş yapanlar: 8806.21                     – – Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler: 8806.21.10.00.00     – – – Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar 8806.21.90.00.00     – – – Diğerleri 8806.22                     – – Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler: 8806.22.10.00.00     – – – Hareketli ve sabit görüntülerin yakalanması ve kaydedilmesi için 8525.89 alt pozisyonunda yer alan cihazlarla kalıcı olarak entegre edilerek donatılmış çoklu rotorlar 8806.22.90.00.00     – – – Diğerleri 8806.23.00.00.00     – – Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler 8806.24.00.00.00                                    – – Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler 8806.29 – – Diğerleri: 8806.29.10.00.00      – – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler 8806.29.20.00.00   – – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Diğerleri: 8806.91.00.00.00      – – Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçmeyenler 8806.92.00.00.00           – – Maksimum kalkış ağırlığı 250 g geçen fakat 7 kg geçmeyenler 8806.93.00.00.00  – – Maksimum kalkış ağırlığı 7 kg geçen fakat 25 kg geçmeyenler 8806.94.00.00.00      – – Maksimum kalkış ağırlığı 25 kg geçen fakat 150 kg geçmeyenler 8806.99 – – Diğerleri: 8806.99.10.00.00      – – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler 8806.99.20.00.00      – – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
              88.07 Tarife Pozisyonu yeni eklenmiştir                Yok88.07                         88.01, 88.02 veya 88.06 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları: 8807.10.00.00.00     – Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları 8807.20.00.00.00     – İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları 8807.30.00.00.00     – Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının diğer aksam ve parçaları 8807.90                     – Diğerleri: 8807.90.10.00.00     – – Uçurtmalı balonlara ait olanlar – – Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar: 8807.90.21.00.00 – – – Telekomünikasyon uydularına ait olanlar 8807.90.29.00.00 – – – Diğerleri 8807.90.30.00.00 – – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçlarına ait olanlar 8807.90.90.00.00 – – Diğerleri
                                                      89.01 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir8901.10                     – Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar: – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.10.10.00.11                                     – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 8901.10.10.00.11                                     – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 8901.10.10.00.19                                     – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler 8901.10.10.00.21      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu ve gezinti gemileri 8901.10.10.00.22      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen her nevi feribotlar 8901.10.10.00.29      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler 8901.10.10.00.31      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu ve gezinti gemileri 8901.10.10.00.32      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen her nevi feribotlar 8901.10.10.00.39      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler 8901.10.10.00.41      – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen yolcu ve gezinti gemileri 8901.10.10.00.42                                     – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen her nevi feribotlar 8901.10.10.00.49 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen diğer gemiler – Diğerleri 8901.10.90.00.11      – – – Yolcu ve gezinti gemileri 8901.10.90.00.19      – – – Diğerleri 8901.20                      – Sarnıçlı gemiler (tankerler): – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.20.10.00.11      – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.20.10.00.12      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.20.10.00.13      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.20.10.00.14      – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler 8901.20.90.00.00                                     – – Diğerleri 8901.30                      – Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç): – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.30.10.00.11      – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.30.10.00.12      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.30.10.00.13      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.30.10.00.14      – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler 8901.30.90.00.00                                     – – Diğerleri 8901.90                      – Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları: – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.90.10.00.11      – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.90.10.00.12      – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.90.10.00.13      – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler 8901.90.10.00.14      – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler 8901.90.90.00.00      – – Diğerleri8901.10                     – Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar: – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.10.10.00.11                 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 8901.10.10.00.59           – – – Diğerleri- Diğerleri 8901.10.90.00.11      – – – Yolcu ve gezinti gemileri 8901.10.90.00.19      – – – Diğerleri 8901.20                      – Sarnıçlı gemiler (tankerler): 8901.20.10.00.00      – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.20.90.00.00      – – Diğerleri 8901.30                      – Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç): 8901.30.10.00.00      – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.30.90.00.00      – – Diğerleri 8901.90                      – Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları: 8901.90.10.00.00      – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8901.90.90.00.00      – – Diğerleri
                                    8903.10 ila 8903.99 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenerek alt açılımlar eklenmiştir89.03                         Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar: 8903.10                     – Şişirilebilir olanlar: 8903.10.10.00.00 – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler: 8903.10.90.00.00 – – Diğerleri – Diğerleri: 8903.91                     – – Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın): 8903.91.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8903.91.90.00.00 – – – Diğerleri: 8903.92                     – – Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç): 8903.92.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar – – Diğerleri: 8903.92.91.00.00———- Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 8903.92.99.00.00———- Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler 8903.99                     – – Diğerleri: – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler 8903.99.10.00.11 – – – – Kürekli kayık ve kanolar Adet 8903.99.10.00.19                                       Diğerleri- – Diğerleri:- – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 8903.99.91.00.11       Kürekli kayık ve kanolar 8903.99.91.00.19———– Diğerleri – – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler 8903.99.99.00.11       Kürekli kayık ve kanolar 8903.99.99.00.19———– DiğerleriYatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar:Şişirilebilir (sert karinalı şişirilebilir dahil) olanlar: 8903.11.00.00.00 – – Bir motorla donatılmış veya takılmak üzere tasarlanmış, yüksüz (net) ağırlığı (motor hariç) 100 kg`ı geçmeyenler 8903.12.00.00.00 – – Bir motorla kullanılmak üzere tasarlanmamış ve yüksüz (net) ağırlığı 100 kg`ı geçmeyenler 8903.19.00.00.00 – – Diğerleri Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın) (şişirilebilir olanlar hariç): 8903.21.00.00.00 – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 8903.22                     – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: 8903.22.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8903.22.90.00.00 – – – Diğerleri: 8903.23                     – – Uzunluğu 24 m.yi geçenler 8903.23.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8903.23.90.00.00 – – – Diğerleri: Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): 8903.31.00.00.00 – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 8903.32                     – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: 8903.32.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8903.32.90.00.00 – – – Diğerleri: 8903.33                     – – Uzunluğu 24 m.yi geçenler 8903.33.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8903.33.90.00.00 – – – Diğerleri: Diğerleri: 8903.93                     – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler 8903.93.10.00.00 – – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler 8903.93.90.00.00 – – – Diğerleri: 8903.99                     – – Diğerleri: – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler 8903.99.10.00.11       Kürekli kayık ve kanolar 8903.99.10.00.19———- Diğerleri – – Diğerleri: 8903.99.99.00.11                           Kürekli kayık ve kanolar 8903.99.99.00.19———- Diğerleri
    89.04 Alt Pozisyonları yeniden düzenlenmiştir8904.00                                  Römorkörler ve itici gemiler: Römorkörler 8904.00.10.00.11  – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler 8904.00.10.00.12   – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler 8904.00.10.00.13  – – 300 Gros tonilatoyu geçenler İtici gemiler: 8904.00.91.00.00  – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8904.00.99.00.00  – – Diğerleri8904.00                     Römorkörler ve itici gemiler: 8904.00.10.00.00  – Römorkörler – İtici gemiler: 8904.00.91.00.00   – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar 8904.00.99.00.00  – – Diğerleri
      90. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (f) bendine ekleme yapılmıştırNotlar 1.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (f)    XV. Bölümün 2 no.lu notunda tarif edilen adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus aksam, parça ve malzeme veya plastikten mamul benzeri eşya (Fasıl 39);Notlar 1.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (f)     XV. Bölümün 2 no.lu notunda tarif edilen adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus aksam, parça ve malzeme veya plastikten mamul benzeri eşya (Fasıl 39); diğer taraftan özel olarak tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde implant olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş eşyalar 90.21 pozisyonunda sınıflandırılır.
    9006.51 ve 9006.52 Alt Pozisyonları kaldırılmıştır– Diğer fotoğraf makinaları: 9006.51.00.00.00 – – Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR) 9006.52.00.00.00 – – Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları    Yok
9006.53 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  9006.53                     – – Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları:  9006.53                     – – Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için fotoğraf makinaları:
  90.13 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır90.13                         Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen); lazerler (lazer diyodları hariç); bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:90.13                         Lazerler (lazer diyodları hariç); bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:
            9013.80 ve 9013.90 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır9013.80                     – Diğer alet, cihaz ve tertibat – Sıvı kristal tertibatı:- – Aktif matris sıvı kristal tertibatı: 9013.80.20.00.11                           Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar 9013.80.20.00.12——- Renkli olanlar 9013.80.30.00.00—— Diğerleri 9013.80.90.00.00 – – Diğerleri 9013.90                     – Aksam, parça ve aksesuar 9013.90.05.00.00 – – Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar 9013.90.10.00.00 – – Sıvı kristal tertibatı için olanlar 9013.90.80.00.00 – – Diğerleri9013.80.00.00.00- Diğer alet, cihaz ve tertibat 9013.90                                    – Aksam, parça ve aksesuar 9013.90.05.00.00 – – Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar 9013.90.80.00.00 – – Diğerleri
                9018.41 ve 9018.49 Alt Pozisyonlarında değişiklik yapılmıştır      – Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar: 9018.41                      – – Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın) 9018.41.00.00.11 – – – Dişçilik tornaları (Frezeleri) 9018.41.00.00.12 – – – Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçilik tornaları 9018.49                      – – Diğerleri: 9018.49.10.00.00 – – – Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar 9018.49.90.00.00 – – – DiğerleriDişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar: 9018.41                      – – Dişçilik torna motorları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın) 9018.41.00.00.11 – – – Dişçilik torna (Freze) motorları 9018.41.00.00.12 – – – Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçilik torna motorları 9018.49                      – – Diğerleri: 9018.49.10.00.00 – – – Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar – – Diğerleri: 9018.49.90.00.21——– Nikel titanyum döner kanal eğesi 9018.49.90.00.29——– Diğerleri
      9018.90.50 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır– – Transfüzyon ve infüzyon cihazları 9018.90.50.00.11 – – – Cihazlar 9018.90.50.00.12 – – – Kan torbaları 9018.90.50.00.19 – – – Diğerleri– – Transfüzyon ve infüzyon cihazları 9018.90.50.00.12 – – – Kan torbaları 9018.90.50.00.13 – – – Serum (infüzyon) setleri 9018.90.50.00.14 – – – Damla hazneleri 9018.90.50.00.19 – – – Diğerleri
    90.22 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  90.22                         X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X – ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:90.22                         X -Işınlı, alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:
  9022.2 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):– Alfa, beta, gama veya iyonlaştırıcı ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):
        9027.80 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır9027.80                     – Diğer alet ve cihazlar: 9027.80.05.00.00 – – Pozometreler 9027.80.20.00.00 – – pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler 9027.80.80.00.00 – – Diğerleri– Diğer alet ve cihazlar: 9027.81.00.00.00 – – Kütle spektrometreleri 9027.89                     – – Diğerleri: 9027.89.10.00.00 – – – Pozometreler 9027.89.30.00.00 – – – pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler 9027.89.90.00.00 – – – Diğerleri
  9030.3 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  – Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus diğer alet ve cihazlar:– Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye mahsus diğer alet ve cihazlar (Yarı iletken diskler veya tertibatın ölçülmesi veya muayenesi için olanlar hariç):
9030.82 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  9030.82.00.00.00 – – Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolüne mahsus olanlar  9030.82.00.00.00 – – Yarı iletken disklerin veya tertibatın (entegre devreler dahil) ölçülmesine veya kontrolüne mahsus olanlar
  9031.41 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  9031.41                     – – Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar9031.41                     – – Yarı iletken diskler veya tertibatın (entegre devreler dahil) kontrolüne veya yarı                                                  iletken tertibatın (entegre devreler dahil) imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
      9114.10 Alt Pozisyonu kaldırılarak 9114.90 Alt Pozisyonuna eklenmiştir91.14                          Diğer saat aksamı: 9114.10.00.00.00- Yaylar (zemberekler dahil) 9114.30.00.00.00- Kadranlar 9114.40.00.00.00- Tablalar ve köprüler 9114.90.00.00.00- Diğerleri91.14                         Diğer saat aksamı: 9114.30.00.00.00- Kadranlar 9114.40.00.00.00- Tablalar ve köprüler 9114.90                                    –   Diğerleri: 9114.90.10.00.00 – – Yaylar (zemberekler dahil) 9114.90.90.00.00 – – Diğerleri
  94. FASIL 1 no.lu Fasıl Notunun (f) bendinde değişiklik yapılmıştırNotlar 2.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (f)    85. fasıldaki lambalar ve aydınlatma cihazları;Notlar 1.      Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (f)    85. fasıldaki ampul veya ışık kaynakları ve bunların parçaları;
        94. FASIL 4 no.lu Fasıl Notuna ekleme yapılmıştır4.      94.06 pozisyonu anlamında “prefabrik yapılar” tabirinden, fabrikada imalatı tamamlanmış veya işin mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde bir araya getirilmiş ev, şantiye, büro, okul, dükkan, hangar, garaj veya benzeri yapılar anlaşılır.4.      94.06 pozisyonu anlamında “prefabrik yapılar” tabirinden, fabrikada imalatı tamamlanmış veya işin mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde bir araya getirilmiş ev, şantiye, büro, okul, dükkan, hangar, garaj veya benzeri yapılar anlaşılır. Prefabrike binalar, normalde standart bir nakliye konteynırının boyutunda ve şeklinde sunulan, ancak büyük ölçüde veya tamamen dahili olarak monte edilmiş çelikten “modüler yapı birimlerini” içerir. Bu tür modüler yapı birimleri, normal olarak kalıcı binalar oluşturmak üzere bir araya getirilmek üzere tasarlanır.
      9401.30 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır9401.30                     – Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler: 9401.30.00.00.11 – – Ahşap koltuk ve sandalyeler 9401.30.00.00.12 – – Adi metallerden koltuk ve sandalyeler 9401.30.00.00.19 – – Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler– Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler: 9401.31.00.00.00 – – Ahşap olanlar 9401.39                     – – Diğerleri: 9401.39.00.00.12 – – – Adi metallerden koltuk ve sandalyeler 9401.39.00.00.19 – – – Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
    9401.40 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır    9401.40.00.00.00- Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)– Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) 9401.41.00.00.00 – – Ahşaptan olanlar 9401.49.00.00.00 – – Diğerleri
          9401.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır9401.90                     – Aksam ve parçalar: 9401.90.10.00.00 – – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar – Diğerleri: 9401.90.30.00.00- – – Ahşap olanlar- – Diğerleri 9401.90.80.00.11——- Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar 9401.90.80.00.19——- Diğerleri– Aksam ve parçalar: 9401.91                     – – Ahşap olanlar: 9401.91.10.00.00 – – – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar 9401.91.90.00.00 – – – Diğerleri 9401.99                     – – Diğerleri: 9401.99.10.00.00 – – – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar 9401.99.90.00.00 – – – Diğerleri
      9403.90 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır9403.90                     – Aksam ve parçalar: 9403.90.10.00.00 – – Metalden olanlar 9403.90.30.00.00 – – Ahşap olanlar 9403.90.90.00.00 – – Diğer maddelerden olanlar– Aksam ve parçalar: 9403.91.00.00.00 – – Ahşap olanlar 9403.99                     – – Diğerleri: 9403.99.10.00.00 – – – Metalden olanlar 9403.99.90.00.00 – – – Diğer maddelerden olanlar
    94.04 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır94.04                         Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın):94.04                         Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, yatak kılıfları, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın):
  9404.40 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir    Yok9404.40                     – Yorganlar, yatak örtüleri, yatak kılıfları ve duvetler 9404.40.10.00.00 – – Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar 9404.40.90.00.00 – – Diğerleri
                                              9405.10 ila 9405.60 Alt Pozisyonlarında değişiklikler yapılarak, yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir9405.10                       – Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç): – Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar: 9405.10.21.00.00                                    – – – Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar – – Diğerleri: 9405.10.40.10.00———— Seramik maddelerden yapılmış olanlar 9405.10.40.90.00———— Diğerleri – Camdan olanlar:- – Avizeler 9405.10.50.10.11                             Kristal avizeler 9405.10.50.10.19———— Diğerleri 9405.10.50.90.00———- Diğer aydınlatma cihazları – Diğer maddelerden olanlar: 9405.10.91.00.00———- Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus olanlar 9405.10.98.00.00———- Diğerleri 9405.20                       – Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar: – Plastik veya seramik maddelerden olanlar: 9405.20.11.00.00           Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar – – Diğerleri: 9405.20.40.10.00———— Seramik maddelerden olanlar 9405.20.40.90.00———— Diğerleri 9405.20.50.00.00        – – Camdan olanlar – Diğer maddelerden olanlar: 9405.20.91.00.00———- Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 9405.20.99.00.00———- Diğerleri 9405.30.00.00.00        – Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 9405.40     – Elektrikli diğer aydınlatma cihazları: 9405.40.10.00.00        – – Projektörler – Diğerleri:- – Plastik maddelerden olanlar: 9405.40.31.00.00———— Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 9405.40.35.00.00———— Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar 9405.40.39.00.00———— Diğerleri – – Diğer maddelerden olanlar: 9405.40.91.00.00———— Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 9405.40.95.00.00———— Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar 9405.40.99.00.00———— Diğerleri 9405.50.00.00.00        – Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 9405.60                       – Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya: 9405.60.20.00.00        – – Plastik maddelerden olanlar 9405.60.80.00.00        – – Diğer maddelerden olanlar– Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç): 9405.11                       – – LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: 9405.11.40.00.00 – – – Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar – – Camdan olanlar: 9405.11.50.00.11                              Kristal avizeler 9405.11.50.00.19———— Diğerleri 9405.11.90.00.00———- Diğer maddelerden olanlar 9405.19                       – – Diğerleri: 9405.19.40.00.00———- Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar – – Camdan olanlar 9405.19.50.00.11                             Kristal avizeler 9405.19.50.00.19———— Diğerleri 9405.19.90.00.00———- Diğer maddelerden olanlar Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar: 9405.21             – – LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: 9405.21.40.00.00 Plastik veya seramik maddelerden olanlar 9405.21.50.00.00———- Camdan olanlar 9405.21.90.00.00———- Diğer maddelerden olanlar 9405.29                       – – Diğerleri: 9405.29.40.00.00———- Plastik veya seramik maddelerden olanlar 9405.29.50.00.00———- Camdan olanlar 9405.29.90.00.00———- Diğer maddelerden olanlar Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar: 9405.31.00.00.00         – – LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar 9405.39.00.00.00               – – DiğerleriElektrikli diğer aydınlatma cihazları: 9405.41              – – Fotovoltaik, LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: 9405.41.10.00.00 Projektörler – – Diğerleri: 9405.41.31.00.00———— Plastik maddelerden olanlar: 9405.41.39.00.00———— Diğer maddelerden olanlar: 9405.42              – – Diğerleri, LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: 9405.42.10.00.00 Projektörler – – Diğerleri: 9405.42.31.00.00———— Plastik maddelerden olanlar: 9405.42.39.00.00———— Diğer maddelerden olanlar: 9405.49                       – – Diğerleri: 9405.49.10.00.00———- Projektörler – – Diğerleri: 9405.49.40.00.00———— Plastik maddelerden olanlar: 9405.49.90.00.00———— Diğer maddelerden olanlar: 9405.50.00.00.00        – Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları – Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya: 9405.61             – – LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar 9405.61.20.00.00 Plastik maddelerden olanlar 9405.61.80.00.00———- Diğer maddelerden olanlar 9405.69                       – – Diğerleri: 9405.69.20.00.00———- Plastik maddelerden olanlar 9405.69.80.00.00———- Diğer maddelerden olanlar
9406.20 Alt Pozisyonu yeni eklenmiştir  Yok  9406.20.00.00.00 – Çelikten modüler yapı üniteleri
                  95. FASIL 1 no.lu Fasıl Notuna yeni bir (p) bendi eklenerek, diğer bendler buna göre yeniden sıralanmıştırNotlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: … Spor için deniz taşıtları (kano ve kayıklar gibi) (Fasıl 89) ve bunları harekete getiren tertibat (ahşap oldukları takdirde, Fasıl 44);Spor veya açık hava oyunları için koruyucu gözlükler veya benzerleri (90.04 pozisyonu);Düdükler ve avcı düdükleri (92.08 pozisyonu);93. fasıldaki silahlar ve diğer eşya;Her tür elektrikli çelenkler (94.05 pozisyonu)Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar (96.20 pozisyonu)Raket telleri, çadırlar ve diğer kamp eşyası veya eldivenler, tek parmak koruyucu eldivenler, tek parmak eldivenler (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır); veya (y) Sofra ve mutfak eşyası, tuvalet eşyası, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden zemin kaplamaları, giyim eşyası, yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri ile benzeri fayda sağlayan eşyalar (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır).Notlar Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: … İnsansız hava taşıtları (88.06 pozisyonu);Spor için deniz taşıtları (kano ve kayıklar gibi) (Fasıl 89) ve bunları harekete getiren tertibat (ahşap oldukları takdirde, Fasıl 44);Spor veya açık hava oyunları için koruyucu gözlükler veya benzerleri (90.04 pozisyonu);Düdükler ve avcı düdükleri (92.08 pozisyonu);93. fasıldaki silahlar ve diğer eşya;Her tür elektrikli çelenkler (94.05 pozisyonu)Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar (96.20 pozisyonu)Raket telleri, çadırlar ve diğer kamp eşyası veya eldivenler, tek parmak koruyucu eldivenler, tek parmak eldivenler (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır); veyaSofra ve mutfak eşyası, tuvalet eşyası, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden zemin kaplamaları, giyim eşyası, yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri ile benzeri fayda sağlayan eşyalar (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır).
                  95. FASIL 6 no.lu Fasıl Notu yeni eklenmiştir                    Yok95.08 pozisyonu anlamında;”Eğlence parkı gezinti eşyası” ifadesi, bir kişiyi veya kişileri su yolları da dahil olmak üzere sabit veya sınırlı bir parkur üzerinde veya esas olarak eğlence amaçları için tanımlanmış bir alan içinde taşıyan, veya yönlendiren bir cihaz veya cihaz veya ekipman kombinasyonu anlamına gelir. Bu tür eşya bir eğlence parkı, tema parkı, su parkı veya panayır alanı ile birlikte olabilir. Bu eğlence parkı gezinti eşyası, konutlarda veya oyun alanlarında yaygın olarak kurulan türden ekipmanı içermez;”Su parkı eğlence eşyası” ifadesi, herhangi bir amaçla inşa edilmiş yolu olmayan, su içeren belirli bir alan ile karakterize edilen bir cihaz veya cihaz veya ekipman kombinasyonu anlamına gelir. Su parkı eğlenceleri yalnızca su parkları için özel olarak tasarlanmış ekipmanları içerir; ve”Fuar alanı eğlence eşyası” ifadesi, genellikle bir operatör veya görevli kullanan ve kalıcı binalara veya bağımsız imtiyaz tezgahlarına kurulabilen şans, güç veya beceri oyunları anlamına gelir. Fuar alanı eğlenceleri 95.04 pozisyonundaki teçhizatı kapsamaz. Bu pozisyon, tarifenin başka yerlerinde daha özel olarak sınıflandırılmış teçhizatı kapsamaz.
  95.04 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır95.04                         Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil:95.04                         Video oyun konsolları ve makinaları, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar ve otomatik bowling ekipmanları dahil salon veya masa oyunları, madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları, jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan eğlence makinaları:
    9506.99 Alt Pozisyonunda değişiklik yapılmıştır9506.99                      – – Diğerleri: 9506.99.10.00.00 – – – Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) – – – Diğerleri: 9506.99.90.10.00——– Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar ve benzerleri 9506.99.90.90.00——– Diğerleri9506.99                      – – Diğerleri: 9506.99.10.00.00 – – – Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) 9506.99.90.00.00 – – – Diğerleri
              95.08 Pozisyon Metni değiştirilerek Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir95.08                         Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar 9508.10.00.00.00- Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri 9508.90.00.00.00- Diğerleri95.08                         Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; eğlence parkı gezinti eşyası ve su parkı eğlence eşyası; atış standları dahil fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici tiyatrolar: 9508.10.00.00.00- Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri – Eğlence parkı gezinti eşyası ve su parkı eğlence eşyası 9508.21.00.00.00 – – Hızlı trenler (roller coaster) 9508.22.00.00.00 – – Atlı karıncalar, salıncaklar ve dönen platformlar 9508.23.00.00.00 – – Çarpışan arabalar 9508.24.00.00.00 – – Hareket simulatörleri ve hareketli sinemalar 9508.25.00.00.00 – – Su gezinti eşyası 9508.26.00.00.00 – – Su parkı eğlence eşyası 9508.29.00.00.00 – – Diğerleri 9508.30.00.00.00- Fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya 9508.40.00.00.00- Gezici tiyatrolar
  96.08 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer kalemler; kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
9609.10 Alt Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır  9609.10                     – Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte):  9609.10                     – Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (Bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte):
96.17 Pozisyon Metninde değişiklik yapılmıştır96.17                         Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):96.17                         Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (tamamlanmış), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):
                97. FASIL Fasıl Notlarına yeni bir 2 no.lu Not eklenerek diğer notlar yeniden sıralanmıştırNotlar 97.02 pozisyonu anlamında “orijinal gravürler, estamplar ve litograflar” tabirinden, mekanik veya fotomekanik usuller hariç olmak üzere, kullanılan usul ve madde ne olursa olsun sanatkar tarafından tamamen el ile yapılmış bir veya daha fazla levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya siyah beyaz baskıları anlaşılır.Ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar veya eserler, sanatçılar tarafından tasarlanmış, dizayn edilmiş veya yaratılmış olsalar bile 97.03 pozisyonunun dışında kalır.(A) Yukarıdaki 1 ila 3 nolu not hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu fasılda yer alan eşya, tarifenin diğer herhangi bir faslında değil bu fasılda sınıflandırılır. (B) 97.06 pozisyonu, bu faslın bundan önceki pozisyonlarında yer alan eşyaya uygulanmaz. Tablo, resim, kolajlar (yapıştırma resim) veya benzeri dekoratif pano, gravür, estamp ve litoğrafların çerçeveleri, mahiyetleri ve kıymetleri itibariyle çerçeveledikleri eşyanın değeriyle uygun olduğu takdirde bunlarla birlikte sınıflandırılmalıdır. Çerçeveler, mahiyet ve kıymet olarak bu not hükmünde zikredilen eşyaya uygun değilse ayrı olarak sınıflandırılmalıdır.Notlar 97.01 pozisyonu, sanatçılar tarafından tasarlanmış veya yaratılmış olsalar bile, ticari nitelikteki geleneksel zanaatkarlıkların seri üretim reprodüksiyonları, kalıpları veya eserleri olan mozaiklere uygulanmaz.97.02 pozisyonu anlamında “orijinal gravürler, estamplar ve litograflar” tabirinden, mekanik veya fotomekanik usuller hariç olmak üzere, kullanılan usul ve madde ne olursa olsun sanatkar tarafından tamamen el ile yapılmış bir veya daha fazla levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya siyah beyaz baskıları anlaşılır.Ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar veya eserler, sanatçılar tarafından tasarlanmış, dizayn edilmiş veya yaratılmış olsalar bile 97.03 pozisyonunun dışında kalır.(A) Yukarıdaki 1 ila 3 nolu not hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu fasılda yer alan eşya, tarifenin diğer herhangi bir faslında değil bu fasılda sınıflandırılır. (B) 97.06 pozisyonu, bu faslın bundan önceki pozisyonlarında yer alan eşyaya uygulanmaz. Tablo, resim, kolajlar (yapıştırma resim) veya benzeri dekoratif pano, gravür, estamp ve litoğrafların çerçeveleri, mahiyetleri ve kıymetleri itibariyle çerçeveledikleri eşyanın değeriyle uygun olduğu takdirde bunlarla birlikte sınıflandırılmalıdır. Çerçeveler, mahiyet ve kıymet olarak bu not hükmünde zikredilen eşyaya uygun değilse ayrı olarak sınıflandırılmalıdır.
                              97.01 Pozisyon Metninde değişiklik yapılarak, Alt Pozisyonlar yeniden düzenlenmiştir97.01                           Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif plakalar 9701.10.00.00.00        – Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler 9701.90         – Diğerleri: 9701.90.00.05.00        – – Tamamen elle yapılmış sanat eseri niteliğindeki kolaj ve benzeri dekoratif panolar 9701.90.00.10.00        – – Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış olanlar 9701.90.00.20.00        – – Plastik maddelerden yapılmış olanlar 9701.90.00.30.00                                    – – Ahşaptan yapılmış olanlar 9701.90.00.40.00        – – Tabii mantardan yapılmış olanlar 9701.90.00.50.00        – – Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar 9701.90.00.60.00        – – Mensucattan yapılmış olanlar 9701.90.00.70.00                                    – – Adi metallerden yapılmış olanlar 9701.90.00.90.00                                    – – DiğerleriTamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar, (yapıştırma resimler) mozaikler ve benzeri dekoratif plakalar100 yaşını geçenler: 9701.21.00.00.00        – – Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler 9701.22.00.00.00        – – Mozaikler 9701.29.00.00.00        – – Diğerleri Diğerleri: 9701.91.00.00.00        – – Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler 9701.92.00.00.00        – – Mozaikler 9701.99                       – – Diğerleri: 9701.99.00.05.00        – – – Tamamen elle yapılmış sanat eseri niteliğindeki kolaj ve benzeri dekoratif panolar 9701.99.00.10.00        – – – Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış olanlar 9701.99.00.20.00        – – – Plastik maddelerden yapılmış olanlar 9701.99.00.30.00        – – – Ahşaptan yapılmış olanlar 9701.99.00.40.00        – – – Tabii mantardan yapılmış olanlar 9701.99.00.50.00        – – – Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar 9701.99.00.60.00        – – – Mensucattan yapılmış olanlar 9701.99.00.70.00                                    – – – Adi metallerden yapılmış olanlar 9701.99.00.90.00                                    – – – Diğerleri
  97.02 Pozisyonuna yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir    Yok97.02                         Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar 9702.10.00.00.00- 100 yaşını geçenler 9702.90.00.00.00- Diğerleri
  97.03 Pozisyonuna yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir      Yok97.03                         Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun) 9703.10.00.00.00- – 100 yaşını geçenler 9703.90.00.00.00- Diğerleri
                97.05 Pozisyonuna yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir                    Yok97.05                         Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler 9705.10.00.00.00- Arkeolojik, etnoğrafik veya tarihi bir değeri bulunan koleksiyon ve örnekler Zoolojik, botanik, minerolojik, anatomik veya paleontolojik bir değeri bulunan koleksiyon ve örnekler: 9705.21.00.00.00 – – İnsan örnekleri ve bunların parçaları 9705.22.00.00.00 – – Soyu tükenmiş veya nesli tükenmekte olan türler ve bunların parçaları 9705.29.00.00.00 – – Diğerleri Nümizmatik bir değeri bulunan koleksiyon ve örnekler: 9705.31.00.00.00 – – 100 yaşını geçenler 9705.39.00.00.00 – – Diğerleri
  97.06 Pozisyonuna yeni Alt Pozisyonlar eklenmiştir    Yok97.06                         Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya 9706.10.00.00.00- 250 yaşını geçenler 9706.90.00.00.00- Diğerleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz